måndag 28 december 2009

Var socialdemokraterna verkligen beredda att avgå?

I dagens SKD kommenterar Lena Larsson, socialdemokratisk Kommunfullmäktigeordförande i Eslöv, det politiska året i Eslöv. Enligt Lena var socialdemokraterna beredda att avgå när dom förlorade budgetomröstningen i oktober. Hon påstår dessutom att Allianspartierna backade och inte ville ta över.

Var och en som följer Eslövspolitiken noterade säkert att Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Lind (s), kommenterade Alliansbudgeten redan när den presenterades första gången med ord som att det skulle inte vara någon konst att regera efter den eftersom den var så lik den styrande minoritetens. I kronor och ören var skillnaden liten men i budgettexterna lyfter Alliansen konkreta frågor om valfrihet, skolan och Ekevalla.

Att socialdemokraterna skulle vara beredda att avgå var inte den bild jag fick efter KFs budgetdebatt i oktober. Att Alliansen skulle backat från att ta över är inte heller något jag känner igen. Kravet på att den styrande s-minoriteten skulle avgå ställde vi aldrig från Alliansens sida. Om vi gjort det skulle vi bara fört in Eslöv i ett politiskt kaos där inget av blocken skulle kunna styra och det skulle vara väldigt dåligt för Eslövs medborgare. Den röda sidan är efter valet 2006 större än Alliansen och kan följaktligen fälla Alliansen när det faller dom in om Alliansen skulle haft makten. Därför var det självklart att vänsterkartellen i Eslöv skulle tillsätta kommunstyrelsen ordförande. Efter oktoberbudgeten förändrades inget i den frågan. Tvärtom är nu vänsterkartellens maktposition stärkt pga att SD så sällan kan fylla sina stolar i KF. Då s-ordförande Lena Larsson har utslagsröst vinner de röda alla voteringar i KF om inte SD har minst fyra ledamöter på plats och väljer att utnyttja sin vågmästarställning.

Decemberbudgeten bygger i allt väsentligt på oktoberbudgeten kompletterad med de senaste budgettillskotten från Alliansregeringen (drygt 39 miljoner under 2009). Nu vill det till att vänsterkartellen regerar 2010 efter decemberbudgeten. Själv är jag skeptisk till socialdemokraternas vilja att göra så, då man redan två dagar efter budgetbeslutet går emot kommunfullmäktiges antagna budget i Vård och Omsorgsnämnden.

2010 kommer att bli ett spännande år – inte minst mot bakgrunden av att det är val den 19 september. Mitt nyårslöfte är att vi i Folkpartiet skall jobba hårt fört att stärka Folkpartiet och att vi tillsammans med övriga partier i Allians för Eslöv vinner valet.

Härmed vill jag önska alla läsare av Fp Eslövs blogg Gott Nytt år – valåret 2010.

Lesley Holmberg

Gruppledare Fp Eslöv.

SKD

onsdag 23 december 2009

Välkomna Bactiguard!

Idag nåddes vi av nyheten att Bactiguard väljer att etablera sig i Eslöv. Bactiguard AB är ett snabbt växande medicintekniskt fötretag med svenska huvudägare. Företagets produkter inom urin-, blod- och luftvägar bygger på en vetenskapligt utvecklad process där en nanotunn yta av ädelmetaller beläggs på till exempel urinkatetrar, venkatetrad och endotrachealtuber. Ytan hindrar bakterier att fästa.

Fullt utbyggd innebär etableringen upp till 150 nyanställningar. Avtalet innebär att Eslövs kommun bygger lokalerna och sen hyr företaget dem i minst 10 år.

Välkomna till Eslöv, Bactiguard. En eloge till kommunledningen och Cecilia Lind som tillsammans med Region Skåne har möjliggjort detta. Bra jobbat!

fredag 18 december 2009

Hur är det med framtidstron, Tony Hansson?

Uppdatering: Skånskan skriver:


Idag skriver Tony Hansson (S) på sin blogg om Lastbilscentralens planer på att ha timmerupplag och flisa stockar på en central industritomt i Eslöv.

Så här skriver Tony på sin blogg:

Det var ett stort industrimarksområde vi sålde av. Detta gjorde att vi snabbt fick ta fram nya detaljplaner och göra tunga investeringar i infrastruktur för att på nytt ha en god plan och markberedskap.

- Tyvärr underbygger Lastbilcentralens planer tesen att vi säljer vår industrimark på tok för billigt, samt att vi måste ha betydligt bättre avtal när vi säljer intressant industrimark till lågt pris. Detta känns som en oerhört trist utveckling av området.
- Lastbilscentralens uttalande ”Idén föddes när Lastbilscentralen funderade på vad man skulle göra med sin lediga tomt, som företaget köpte för några år sedan.” säger väl tillräckligt. Tydligen hade man inga större ambitioner när man köpte tomten, utan den var helt enkelt en billig, bra investering på Eslövsbornas bekostnad.
Jag och Folkpartiet håller med till fullo. Men senast i måndags på kommunfullmäktige så anklagade sossarna min partikollega Solweig Lewin för brist på framtidstro när hon framförde just dessa synpunkter angående Flygstaden.
Hur ska vi nu tolka detta? Antingen får Tony sälla sig till den skara som kommunalrådet Cecilia Lind (S) anser "saknar framtidstro". Eller också har även Tony fått insikt om att Cecilias principlöshet i planfrågor är skadligt för kommunen.
En annan intressant principlöshet uppvisar Bernt Nilsson (S), ordförande i Vård och Omsorgsnämnden. Först sågar han konkurrensutsättning av hemtjänsten;
-"Han ser heller inte nödvändigheten i att engagera entreprenörer i den kommunala verksamheten. 
– Vi kan själva utveckla vår verksamhet. Vi har en sådan kreativ personal att det inte behövs entreprenörer utifrån, säger han.
Idag sjunger samme Bernt Nilsson de privata entreprenörernas lov om de nya ägarna av Karidal;


- "Bernt Nilsson (S) hoppas på en kvarterskrog med vita dukar, levande ljus och en proffsig känsla när Sarah Stankovic och maken på restaurang Ellada tar över serveringen på Karidal."


– Jag tror att det kan bli ett lyft när proffsen tar över. Och restaurangen ligger bra och avskiljt i huset så ingen störs av en trubadur eller karaoke – men om det blir någonting sånt är förstås upp till dem, tillägger han.


Jag önskar både Karidal och hemtjänstens privata entreprenörer lycka till, ni behövs verkligen! Tack också till Bernt som innerst inne vet att en konkurrensutsatt verksamhet blir bättre. Slutligen en eloge till Tony som hyvlar av sitt eget kommunalråd med sina kloka ord. 


God jul och gott nytt år alla bloggläsare. Nu tar jag ledigt över julen!

torsdag 17 december 2009

S,V och Mp säger nej till Lagen om Valfrihet

Vid onsdagskvällens möte i Vård och Omsorgsnämnden röstade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nej till att införa Lagen om Valfrihet i Eslövs hemtjänst och i biståndsbedömd matdistribution.

Allianspartierna, som under mandatperioden varit pådrivande för att få till en utredning om införandet av Lagen om Valfrihet (LoV) i Eslöv, röstade för förvaltningens förslag om att införa LoV i Eslövs hemtjänst. Sverigedemokraterna röstade också för förvaltningens förslag som därmed fick majoritet i nämnden. Även Alliansens tilläggsyrkande om att "första steget" införs senast under september 2010 fick majoritet. S, V och Mp reserverade sig mot beslutet.

- Det är ett mycket märkligt agerande av S,V, Mp när dom nu går emot införandet av LoV i Eslövs hemtjänst. I den budget för 2010 som fastställdes av en blocköverskridande majoritet, så sent som i måndags, av kommunfullmäktige är S, V Mp för att det under 2010 skall göras möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet (Budget 2010, sid 51 – Jobben skall finnas i Eslöv också"). Kommunfullmäktige ställde sig också bakom att "valfrihetssystem kan införas under andra halvåret 2010" (sid 52). Mot denna bakgrund är det högst märkligt att S, V, Mp i Vård och Omsorgsnämnden reserverar sig mot ett beslut som syftar till att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

- Självklart är jag besviken på de röda partiernas agerande. Är det så att S, V och Mp inte vill införa en kostnadsneutral, kvalitetshöjande åtgärd i Eslövs hemtjänst? S, V och Mp tycker fortfarande det är viktigare att politiker och tjänstemän skall bestämma hur vården och omsorgen skall utföras för de enskilda medborgarna. Vill inte S, V, Mp att människor skall ha möjlighet att välja någon annan vård och omsorg om man anser att den man erbjudits fungerar dåligt? Varför är S, och Mp för valfrihet i Region Skåne men emot i Eslöv?

Processen går nu vidare i Kommunstyrelsen och avgörs slutligen i Kommunfullmäktige i Januari 2010. Fortfarande kan det bli ett nej till införandet av valfrihet i hemtjänsten. För att LoV skall införas krävs att Sverigedemokraterna står fast vid sin ståndpunkt i Vård- och Omsorgsnämnden och att SD har minst fyra ledamöter på plats i Kommunfullmäktige – annars kommer Kommunfullmäktiges ordförande; Lena Larsson (S) att ha utslagsröst och förmodligen säga nej till införandet av Lagen om Valfrihet i Eslövs hemtjänst – och då faller förslaget och Eslöv får återbetala 1,6 miljoner av de 2 som man erhållit av staten för att utreda och införa LOV. Skulle det inträffa kommer LoV först att införas vid en valseger för Alliansen för Eslöv i hösten val.

I SKD oroas nämndens ordförande, Bernt Nilsson (S), över att Valfriheten skulle innebära lönedumpningar på sikt. Vad menar han? Varje entreprenör måste ansöka om att bli godkänd. Jag förutsätter att godkännandet innebär att entreprenören får samma ersättning som vi har i den kommunala vården och omsorgen och betalar sina anställda avtalsenliga löner. Jag förutsätter att vi endast godkänner entreprenörer som betalar skatt, sociala avgifter, försäkringar och allt annat som ingår i att vara en god arbetsgivare. Med fler som får möjlighet att erbjuda Eslövs äldre hemtjänst får vår egen personal en bredare arbetsmarknad och fler möjligheter att välja andra arbetsgivare än kommunen. Vi har väldigt kreativa och kvalificerade medarbetare i Eslövs hemtjänst och dom kommer säkert att vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Kanske väljer en del att själv starta egna vård- och omsorgsföretag i Eslöv.

Förvaltningschefen Eva Åström pekar på risken med att kommunen måste dra ner på antalet anställda om flera "brukare" väljer andra alternativ än kommunen. Om detta skulle inträffa tycker jag det är betydligt viktigare att ställa frågan varför väljer dom någon annan än kommunen? Är det så att vi erbjuder en bra hemtjänst i Eslöv så finns det ju ingen anledningen att se svart på införandet av LOV. Vi har en väldigt bra äldreomsorg i Eslöv och vi delar alla visionen att Eslöv skall ha Sveriges bästa vård och omsorg. Vill vi förverkliga visionen så måste även de som av en eller annan anledning är missnöjd med den vård och omsorg som vi erbjuder få möjligheten att välja något annat. Först när vi kan erbjuda detta har vi en möjlighet att nå visionen om Sveriges bästa vård och omsorg.

Som sagt vi har en målsättning som är godkänd av ett enigt kommunfullmäktige (åtminstone hörde inte jag några protester varken i KF eller när vi tog VOO budget) "Jobben skall finnas i Eslöv också" vårt bidrag till detta i Vård och Omsorgsnämnden är att göra det möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor. Hur vill röd sida förverkliga denna målsättning? Det är dags att Bernt & co presenterar sina alternativ.

Lesley Holmberg
som är vice ordförande i Eslövs Vård och Omsorgsnämnd.

SKD

Elektrisk slutledningsförmåga

Idag, mellan kl 16-18 så kommer elpriset uppgå till drygt 14:50kr/kWh (notera, normalpriset ligger nånstans runt 0:45kr/kWh). Det innebär alltså att en vända i diskmaskinen under denna tid (ca 1kWh) kostar 14 kr och 50 öre istället för normala 45 öre.


Själv kommer jag stänga av alla energiförbrukare förutom TV:n (ca 100W) och några lampor idag. Onödigt att göda redan feta plånböcker pga att landet just nu har elbrist. Vilket för mig till saken:

Som synes i diagrammet till höger, så ligger priset normalt sett hyfsat stabilt, men helt plötsligt sticker priset iväg något enormt. Detta drabbar alla som har rörliga prisavtal (vilket jag själv har).


Tittar man på det nedre diagrammet, vilket visar omsättningen av energiförsäljningen (MWh/h) så syns inget onormalt. Elförbrukningen går upp radikalt på morronkvisten och ligger sedan högt under tiden vi är på jobbet. När folk kommer hem, så startas diskmaskiner, TV-apparater, datorer och spisar igång vilket ger ytterligare en peak ända tills vi går och lägger oss vilket medför ett enormt fall i energiförbrukning. Som synes händer inget speciellt just idag, förutom att peaken är något högre än igår.

Men det händer faktiskt nåt speciellt, vi når en nivå där efterfrågan överstiger utbudet av elproduktion, vilket innebär att priset kommer öka okontrollerat tills dess att efterfrågan ger jämvikt med utbudet.

Problemet just nu är att väldigt många reaktorer är stängda för underhåll och revision, detta gör att energibalansen i Sverige kräver att vi både importerar fossil kraft för allt vad tygen håller, vi startar samtidigt igång reservkraftverk runtom i landet som går på olja. Men ändå räcker inte elen till och därför skenar priset.

Det här är en engångsföreteelse, men sätter fingret på ett mycket stort problem. Billigt elpris och en fungerande konkurrens på elmarknaden kräver ett väsentligt överskott av elproduktion. När efterfrågan överstiger utbudet upphör marknaden att fungera, i värsta fall måste vissa abonnenter stängas av. Det finns inga alternativ, på något vis måste den totala elproduktionen följa konsumtionen över dygnet - det måste gå att "kräma på" ytterligare när folk kommer hem för att laga middagen. Detta är förstås bakgrunden till att i stort sett all installerad vindkraftsel måste intecknas i reservkapacitet i baslastverk (vatten- och kärnkraft).

Sverige behöver ett habilt överskott av elproduktionskapacitet. En del av detta ska komma från vindkraft, men lejonparten måste komma från pålitliga kärnkraftverk.

SR

tisdag 15 december 2009

Flygtighet

Igår, det vill säga måndagen den 14 december, beslutade kommunfullmäktige i Eslöv att anta ett Markanvisningsavtal för Flygstaden.

Och vad är nu det? Jo en överenskommelse mellan kommunen och företaget Farstorp med dess ägare Bo Håkansson om att Fartorp köper 83 000 m2 mark för 15 miljoner kronor. Bolaget ska exploatera området till ett väl fungerande handelsområde där målsättningen är att öka handelsutbudet i kommunen.

Kommunen ska, stå förutom kostnaderna för planläggning av området, även bekosta cykelväg, ombyggnad av rondell etc. Kostnaden för detta beräknas motsvara intäkten för försäljningen det vill säga 15 miljoner.

Jag har ingenting emot exploatören. Jag vet ingenting om honom eller hans företag och jag utgår ifrån att han har goda avsikter med sitt köp av marken. Men jag tycker att hela handläggningen luktar. Första planlägger kommunen kommunal mark för en viss företagares räkning och sedan får företaget köpa marken utan att något annat företag haft chansen. Jag anser att kommunen måste ta fram principer för denna typ av ärenden. Det är viktigt att alla företagare behandlas lika.

För mig är det helt oacceptabelt att kommunen säljer mark utan att på något sätt garantera att projektet kommer att genomföras. Jag ser ingen anledning att ta någon onödig risk och jag har svårt att förstå kommunalrådets påstående att jag inte har någon framtidstro. Min framtidstro baseras dock inte på god tro utan jag vill i så stor omfattning som möjligt se till att de skattepengar vi fått att förvalta används så effektivt som möjligt.

Det finns ett sätt att minimera risken, nämligen genom att komplettera avtalet. Därmed tar vi bort risken för kommunen utan kostnad, vad har vi som politiker för rätt att avstå från det?

Skulle kommunalrådet Cecilia Lind (S) resonera likadant med sina egna pengar?

Eftersom kommunens investering kommer att bli i samma storleksordning som köpeskillingen så motsvarar det 500: - per invånare och jag tycker att det är vårt ansvar att se till att Eslövsborna får valuta för den femhundringen. Exploatören kan ju ha hur goda intentioner som helst men det kan ändå gå åt skogen. Anta att han drabbas av stora förluster på andra håll och därför inte har råd att genomföra projektet.

Om exploatören inte har råd eller bara vägrar bygga. Vad gör vi då? Vi har redan investerat pengar. Vi kommer att vara ganska pressade och vill undvika ett fiasko efter att ha byggt cykelbanor och annat rakt ut i spenaten i hopp om att det snart skulle stå ett flott köpcenter där.
Det är detta jag vill förhindra att det händer. Och händer det ska vi åtminstone inte göra någon ekonomisk förlust. Man till exempel skriva in att köpet ska återgå om ingenting händer inom utsatt tid, eller möjligtvis en straffavgift vid försenad byggnation.

Även om jag var rätt ensam i kommunfullmäktige i mina tvivel om avtalets förträfflighet yrkade jag återremiss.

Skånskan

Marieholmsbanan och Öresund

Skånetrafiken öppnar inte nya Pågatågslinjer om inte finansieringen är klar. Praxis är att Region Skåne skattesubventionerar tågtrafiken med 50 % och biljettintäkterna skall stå för resterande 50 %. Enligt Tågstrategi 2037 blir Marieholmsbanan lönsam direkt vid en Pågatågstart. Därför blir jag undrande när man planerar för Pågatågstart i nordöstra Skåne. Pågatåg i nordost kräver investeringar på banor mm i storleksordningen 5 – 600 miljoner. Det första året med Pågatåg i Nordost går driften med ett underskott någonstans mellan 45 – 60 miljoner därefter ca 30 miljoner årligen. Marieholmsbanan kräver baninvesteringar på ca 200 miljoner och går med vinst från dag ett. Nordost vill man starta trafiken senast 2012. Marieholmsbanan kanske före 2020.

Visst skall vi ha utbyggd Pågatågstrafik även i nordöstra Skåne och över Smålandsgränsen. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är bra för miljön och klimatet. Men det jag har svårt att förstå är att man inte drar igång kollektivtrafiken först där den blir ekonomiskt lönsam. Vi skall vara rädda om våra skattepengar och vårt klimat. Startordningen är fel.

I september reglerades Öresundstaxan pga att marknaden hade devalverat den svenska kronan. Den svenska kronans låga värde gentemot euron/dkr innebar att Skånetrafiken gjorde ett underskott, varje månad, på ca 2 miljoner. Nu är det dags för en ny kostnadsutjämning mellan Region Skåne (Skånetrafiken) och Danmark. Nu förväntas danskarna höja biljettpriset i januari pga den danska inflationen och därmed återkommer valutaskillnaden och det månatliga underskottet för Skånetrafiken på ca 2 miljoner. Eftersom den svenska inflationen är lägre och svenska kronan är värderad lägre än den danska blir det billigare att köpa sin Öresundstågbiljett på den svenska sidan. Självklart köper de danska resenärerna sina biljetter i Skånetrafikens biljettautomater (70 % av biljettförsäljningen sker i Skånetrafikens system). För första gången sedan Ötågstarten 2000 går det inte att komma överens mellan Region Skåne och danska Trafikstyrelsen inför 2010. Region Skåne vill frysa biljettpriset på samma nivå som nu och se över prisnivån till årsskiftet 2010/2011.

Lösningen är att både Sverige och Danmark lämnar respektive krona och inför Euron som valuta – då slipper vi kiva med danskarna om biljettpriserna över Öresund. Integrationen i vår region underlättas. Självklart skall det kosta lika mycket att ta sig över Öresund oavsett om man köper biljetten i Köpenhamn eller Eslöv.

lördag 5 december 2009

Sverigedemokraternas gräsrotsrörelse smider planer

På Skånskan har en minst sagt udda diskussion brutit ut i kommentarsfältet. Jag tog mig friheten att samla några guldkorn här. Läs hela konversationen här.

-------------------------------------------

Jag håler med sara. det är bra att de finns ett parti för oss som inte vet så mycke. Jag hjälper gärna till om det beövs sitta på nån stol som är över för att inte sosarna och de andra som bestämmer hela tiden skall göra det. (SD 4ever)

Det är ju inte bara invandrare från andra länder som förstör Eslöv utan också Stockholmare och norrlänningar. (Skåning - på riktigt!)

Bra med ett parti som inte går på en massa möten hela tiden. Det är väl bättre att politiker gör nytta än att de sitter på sammanträden. Jag hoppas Fredrik (Ottesen, red anm) lyssnar på oss medlemmar och fortsätter göra annat än att sitta och prata i olika möten. (Sara)

Måste man va jättesmart för att få rösta nuförtiden? Heja sverjedemokraterna! och JS har rätt, jag tycker inte politicker måste göra nytta hela tiden. Det viktigaste är väl att de stöder sina väljares åsikter? (Malte och fru)

Bra skrivet SD 4ever! Alla ser opp till de "smarta och välutbildade" men det finns de inget orsak till. De flesta av mina kompisar har inte gått i skola särskilt länge men de är ändå engagerade fast kanske inte så insatta. Jag heter också Hasse så jag kallar mig Hasse 1 så kan väl du andra Hasse heta Hasse 2? Heja SD och ni andra som vill hålla Sverige Svenskt!!!! (Hasse 1)

Så fort vi får lite mer att säga till om så skall vi tala klarspråk. Invandrare kommer ju oftast från helt andra länder än Sverige och det måste vi bekämpa. Om akassan och sjukpengen skall räcka till oss svenskar måste vi vara noga med vem vi släpper in i landet! Då blir det nog mer ok att öppet säga att man är rasist. Tidigare var det ju bra att vara kommunist men nu är det förbjudet. Det är samma sak fast tvärtom tror jag. (Väljare med vett)

Inte lönt att försöka diskutera med sverigehatarna. Rösta på SD istället. (Fun)

Hej alla läsare. Jag vill först och främst tacka för alla goda ord vissa av er har skrivit. I övrigt kan jag bara stämma in i att vi sverigedemokrater behöver fler aktiva här i Eslöv. Jag kan även än en gång befästa och påpeka att även Lind (S) håller med om att de få gånger vi inte varit representerade hade vi inte kunnat göra någon reell förändring, samtidigt har vi alltid noga följt beslutsprocesserna. Samt att vi vid alla viktiga beslut varit på plats och fört era, våra väljares talan. (Fredrik Ottesen)

De flesta av mina vänner. Och de är väldigt många. Tycker som jag och du får gärna kalla det rasist om du vill. Vi är många och vi röstar på Sverigedemokraterna därför att de tycker som vi. Jag var på en fest i går kväll och vi var överens allihop tror jag. Fredrik (Ottesen, red anm) kan väl skriva och hålla med mig så får vi det här ur värden? (Väljare med vett)

Vi bör inte kalla oss rasister för det låter dåligt i media. (Hasse1)

Jag är absolut inte rasist men jag är en realist. (Jörgen B)

Bra sagt Jörgen B! Och sen när folk har fattat vad som verkligen är viktigt kommer rasist att vara en komplimang, inte en förolämpning. Men tills dess bör vi inte säga rasist om oss själva. Jag skall försöka bli mer aktiv i partiet så kan jag kanske fylla en av de tomma stolarna! (Hasse 1)

Det här är tänkvärt! Vi måste vara smarta! "Jag själv intog då den ståndpunkten: det gör detsamma om man skrattar eller hånar oss, om vi framställas som dumbommar eller förbrytare; huvudsaken är, att man talar om oss, ständigt sysselsätter sig med oss och att vi även i arbetarnas ögon så småningom komma att framstå som den enda makt, med vilken för närvarande en uppgörelse kan komma till stånd" Det är direkt ur Mein Kampf men är lika rätt för oss! (SD 4-ever)

Jobben skall finnas i Eslöv också

Jobben skall finnas i Eslöv också – är en av målsättningarna i Budget2010. I Vård och Omsorgsnämnden antagna målsättning för 2010 om att jobben skall finnas i Eslöv också – är vi överens om följande formulering över blockgränsen: " … att göra det möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet".

Innebörden av denna skrivning i budget 2010 är att det finns en bred blocköverskridande majoritet för att införa Lagen om Valfrihet i Eslövs vård- och omsorgsverksamheter.

Tanken var att redan i september skulle Vård- och Omsorgsnämnden tagit beslut om införandet av LoV i Eslöv. Den utredning som Vård- och Omsorgsförvaltningen gjort visar klart och tydligt att kvalitén blir högre och att reformen är kostnadsneutral. Pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna har inte haft något att erinra vid remisstidens utgång. Så nu är det bara de formella politiska besluten kvar. Tidsplanen innebär beslut i VoO-nämnden den 16 december, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Januari 2010 och införande med början september 2010.

fredag 4 december 2009

Vad väntar vi på?

En miljard billigare blev Citytunneln än budgeterat. Då är det väl klokt och satsa några hundra miljoner på att rusta upp Marieholmsbanan på studs och få igång pågatågstrafiken på den enda banan som direkt skulle visa sig ekonomiskt lönsam. För arbetspendlarna öppnar det upp för ytterligare turer mellan Malmö - Helsingborg via Eslöv. Så vad väntar vi på?

onsdag 2 december 2009

Egen dator till lärarna

Igår på nyhetsprogrammen rapporterades det om att 7 lärare på en skola delade på en dator. Så ser det ut i Eslöv också.

Idag är inte en dator någon lyx utan ett viktigt arbetsinstrument. Läraren skall inte själv behöva hålla sig med dator för att kunna utföra sitt jobb effektivt. Varje lärare borde ha en egen bärbar dator med internetuppkoppling. Lika självklart som att de som arbetar på stadshuset har en egen dator, lika självklart är det att läraren har en egen dator.

Tillgången till projektorer i klassrummen borde också vara ett krav för en effektivare undervisning.

När lärarna fått sina datorer är det dags att förse varje elev med egen dator. Internet är en fantastisk kunskapskälla som givetvis skall användas i undervisningen.

Till sist vill jag tipsa om www.politometern.se och www.politometern.se/senaste/Fp


måndag 30 november 2009

Jobb, för vem?

Senfärdig som jag är har jag inte kommenterat Socialdemokraternas jobbkongress förrän nu. Efter vad jag hört på radio och TV så var den så kallade jobbkongressen väldigt tom på förslag för mer jobb. Nu har jag läst de viktigaste punkterna för fler jobb som kongressen antog:

*suck*

Det ligger förstås i rollerna att jag kritiserar vänsterns politik. Men helt ärligt så har socialdemokraterna inga förslag för fler jobb. Det är helt uteslutet att det finns en enda socialdemokrat som verkligen tror att jobbkongressens förslag för fler jobb kommer att ge några alls. För mig är det obegripligt att ett sånt stort parti som socialdemokraterna inte kan komma upp med nåt bättre än "entreprenörskap i skolan", "starta-eget bidrag för de under 25 år" och en "kompetensförmedling" vid sidan av bidragssystemen.

(S) går till val på högre skatter, högre bidrag och ett slopande av HUS-avdraget. Däremot kommer de tydligen inte riva upp ROT-avdraget. Detta är klassisk socialdemokratisk politik, att värna om mäns jobb inom bygg- och industri, men slå undan benen för den kvinnodominerade tjänstesektorn som innefattar hushållsnära yrken, vårdyrken och yrken inom offentlig sektor. Genom att förhindra konkurrensutsättning av välfärdstjänster så förhindrar man (ofta kvinnliga) entreprenörer att växa. Ett slopande av HUS-avdraget innebär att man återgår till den gamla ordningen - dessa jobb blir betydligt färre och många återgår till att utföra arbetet svart. Många kvinnor i denna sektor, ofta lågutbildade, förtjänar inte ett vitt jobb med framtidstro och pensionsförmåner i socialdemokraternas Sverige. Varför? Jo, för "vem städar hos städerskan?" Min motfråga blir: "Vem renoverar hos byggarbetaren?"

Det finns mycket stor potential i tjänstesektorn, jobb som Sverige inte har råd att kasta bort bara för att sossarna tycker att folk kan städa själva. (Fast uppenbarligen inte renovera själva). Just nu växer det fram en ny arbetsmarknad för lågkvalificerad arbetskraft. Dessa jobb behövs också på svensk arbetsmarknad, eftersom utanförskapet för de personer med låg eller ingen utbildning inte har en chans inom den klassiska arbetsmarknaden. Det finns knappt några industrier kvar som efterfrågar lågkvalificerad arbetskraft, så var ska dessa människor ta vägen i ett socialdemokratiskt samhälle? De får två val, antingen bidragsberoende eller kompetensutveckling. Det är självklart att alla som vill komplettera sin utbildning och läsa på högskola ska få göra det. Men alla vill/kan inte.

HUS-avdraget är inte att betrakta som en skattesubvention av hushållsarbete, det är att betrakta som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i likhet med ROT-avdraget. Redan i år har HUS-avdraget inneburit 10 000 vita jobb, jobb som kommer försvinna eller åter bli svarta om sossarna får makten 2010.

Socialdemokraternas jobbpolitik vore helt enkelt en katastrof för Sverige.

Läs även:
Hamiltons blandning

fredag 20 november 2009

En riktig valvinnarfråga

Centerpartisten Agnetha Persson i Svalöv vill att det ska införas både snusförbud och rökförbud på kommunala arbetsplatser. Detta kan införas med sossarnas och moderaternas stöd redan till sommaren erfar Skånskan.

Låt mig först säga att jag anser att det kan vara ett problem när nån luktar tobaksrök, tex i en vårdsituation. Precis som det kan vara ett problem att nån inte sköter sin hygien på bästa sätt, eller vara allmänt dryg, korkad, oengagerad eller översittare. Ett generellt förbud kanske? Fråga Agnetha.

Visst är det farligt att snusa, men det stör ingen annan och är ofantligt mycket mindre farligt än att röka, äta fet mat och ha obefintliga motionsvanor. Man får anta att Centerpartiet i Svalöv har förbudstankar även på dessa områden eftersom det är det personliga ansvaret och friheten som får stå tillbaka när hälsoargumenten blir allenarådande.

Kommunalrådet Leif Hägg (M) har också intressanta tankar runt snuset. Han hävdar att:
a) Snusning = Missbruk
b) Snus = tredje vanligaste drogen efter de riktigt tunga

Hur kan man ens jämställa snus med tunga droger? Hur kan man kalla snusning för missbruk? Hur ofta hör man "Han snusade ihjäl sig", eller "Efter en lång tids snusning har nu Lasse förlorat både arbete, familj och hus". Svalöv verkar vara en väldigt problemfri kommun i övrigt om snusningen har fått dessa proportioner.

De anställda i Svalövs kommun är vuxna människor. Att kommunen som arbetsgivare erbjuder stöd för den som vill sluta med tobak är ok. Men att man med hjälp av förbud försöker uppfostra är direkt förkastligt. Kan man inte införa ett generellt förbud mot såna här åsikter?

För de Svalövsbor som inte gillar att bli förmanad av paternalistiska (C) och (M) så finns det lyckligtvis en liberal att rösta på, nämligen Torbjörn Ekelund (FP). Läs här vad han har att säga om förslaget.

onsdag 18 november 2009

Grattis Cecilia

Grattis Cecilia till nomineringen som ny kommissionär i EU.

Cecilia Malmström är ett utmärkt val av Alliansregeringen. Hon är den i särklass kunnigaste svenske politikern när det gäller Europafrågor. Välutbildad, kunnig, erfaren, liberal med ett smittande skratt – det kan inte bli bättre.

Vem skall ersätta Cecilia som Europaminister? Blir det en folkpartist sätter jag några slantar på någon av Carl B Hamilton eller Olle Schmidt – två duktiga europavänner med breda kunskaper och erfarenhet om EU.

tisdag 10 november 2009

Vellinge - ett gated community

Vellinge kommun vill stoppa ett företag (Attendo) att öppna ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn i Vellinge. Så här skriver kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman (M) på kommunens hemsida:


Detta är fullständigt oacceptabelt!


Det visar bara att man fullständigt struntar i de boende i Hököpinge! Kommunens uppfattning bryr man sig inte heller om, utan man kör bara över oss alla.


Vi kommer därför att undersöka vilka möjligheter vi har för att stoppa denna cirkus - så här får det inte gå till!"
vellinge.se


Lars-Ingvar har rätt i en sak, detta är fullständigt oacceptabelt! Att ett moderat kommunalråd försöker stoppa en fullt laglig näringsidkare i kommunen står i strid med all gällande lagstiftning. Denna verksamhet belastar inte kommunens ekonomi ens, utan det är Lars-Ingvar och Vellingemoderaternas främlingsfientlighet som får råda oemotsagda.

Vellinge är en av Sveriges rikaste kommuner, en av några till som har satt i system att konsekvent vägra att ta ett större samhällsansvar för att bära bördorna för flyktingmottagandet solidariskt. Det är skamligt - Vellinge fungerar som ett gated community där Lars-Ingvar och Göran Holm helst skulle vilja ha murar runt kommunen.

Vi får alla hoppas att Vellinges osolidariska och unkna sätt att agera får regeringen att agera för att ändra lagstiftningen så att kommuner inte kan säga nej till flyktingmottagande.

Uppdatering - Nu börjar diskussionerna om lagstiftning. Det är välkommet. | SvdSydsvenskan | DN

Sydsvenskan | SvD | SvD | SvD | Sydsvenskan |

torsdag 5 november 2009

Säg nej till civilkurage!

Ja, det verkar vara budskapet till svenska folket, efter ytterligare en dom mot personer som har visat civilkurage eller skyddat sig själv, sin egendom och sin familj.

Per-Anders Pettersson, mannen som ingrep mot en påverkad och aggressiv man som först gick bärsärk i byn där han hotade och angrep folk. Sen anföll han en äldre kvinna i sin bil och försökte strypa henne. Per-Anders klappar då till honom med domkraften och därmed avbryter en potentiellt mycket farlig och hotfull situation för kvinnan.

Hovrätten har nu fastställt straffet för Per-Anders till ett år på kåken för grov misshandel. Rånaren själv fick villkorlig dom och slipper alltså fängelsestraff.

En sak är säker, hade Per-Anders oprovocerat pucklat på nån oskyldig på det viset så finns det inga konstigheter i påföljden. Men nu var det inte oprovocerat, och absolut ingen oskyldig som drabbades.

Lagstiftningen måste ändras på den här punkten. När man begår ett brott så är det orimligt att straffvärdet för civilpersoners ingripande ska värderas i stort sett som om det var en oskyldig som fick några smällar. Nödvärnsrätten slutar gälla i samma ögonblick som angreppet mot offret har avbrutits, men då finns det alltid en risk att hotet istället riktas mot den som avbryter brottet. Det undergräver acceptansen för rättsystemet och är direkt kontraproduktivt om man vill ha medborgare som visar civilkurage.

Om nån tex skulle bryta sig in i mitt hus så skulle jag (såvida jag fick möjligheten) ge brottslingen en rejäl omgång. Samma sak om jag såg ett överfall mot nån värnlös. Jag anser att det ska mycket till om man ska kunna göra sig skyldig till ett brott i dessa lägen. Väljer man att begå brottslighet så avsäger man sig en stor del av sitt rättsliga skydd. Polisen kan i stort sett aldrig avbryta ett pågående brott - det är bara civilpersoner som har den möjligheten.

Självklart måste det finnas en bedömning om våldet är rimligt i förhållande till situationen. Jag kan inte bedöma om Per-Anders borde blivit helt friad. Men att dela ut en rejäl rundsmörjning i samband med att man avbryter ett grovt brott borde knappast vara brottsligt.

Aftonbladet | SvD | SvD | SvD |

måndag 2 november 2009

Kommuner och soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital, dvs hur förmöget företaget/kommunen är.  Soliditeten används också för att bedöma kommunen/företagets kreditvärdighet, och man bör ha >25% soliditet för att banken ska godta nya långfristiga lån. Vad viktigare är, en  negativ soliditet innebär att verksamheten är konkursmässig. Nu kan ju inte en kommun gå i konkurs, men ett företag som uppvisar negativ soliditet en längre tid kommer sannolikt begäras i konkurs av fordringsägarna. Det är alltså mycket allvarligt att ligga på fel sida av strecket, eftersom det visar att man har misskött sin ekonomi och har levt över sina tillgångar.

Med anledning av kommunernas pensionsskuld som jag skrivit om tidigare, har jag tittat på hur läget ser ut för kommunerna i Sverige. Pga ett medvetet "kryphål" i lagstiftningen, så behöver inte kommuner och landsting redovisa alla sina skulder (pensionsskulden innan 1998 behöver ej redovisas inom linjen). Tittar vi då på soliditeten för Sveriges kommuner så ser det ut som följer (2008)Alla kommuner visar en positiv soliditet förutom Smedjebacken. Eslöv har en oerhört hög soliditet och ser därför ut att ha mycket stark ekonomisk ställning (enl. definitionen är Eslöv en av Sveriges mest förmögna kommuner).

Men eftersom pensionsskulden är en verklig skuld som ska återbetalas till pensionärerna, så är detta en högst relevant siffra att redovisa. Om vi inkluderar även pensionsskulden och tittar på hela kommunkoncernen (dvs även inklusive kommunala bolag o.d.) så ser det istället ut så här:Vi kan notera att Stockholm och Burlöv ligger högt och har därmed en stabil ekonomi. Raglunda däremot, har Sveriges lägsta soliditet. Det är dessutom intressant att notera att den kommun jag växte upp i, Gullspång, är en av de sämsta kommunerna i det här avseendet. Kommuen är i stort sett bankrutt, och de skjuter en så enorm skuld framför sig, så de antagligen skulle behöva tvångsförvaltas för att komma till rätta med sin ekonomi.

Som synes så ligger Eslöv relativt bra till, vilket glädjer mig. Eslöv är ekonomiskt sett en välskött kommun och vi skulle inte ha några större problem att använda sig av den så kallade "fullfonderingsmodellen", vilket innebär att man låter den ekonomiska redovisningen omfatta samtliga skulder. Risken är annars att man lurar väljarna och sig själv att man har råd med utgifter som man egentligen inte har råd med.

torsdag 29 oktober 2009

Ein Volk, ein Reich, ein Führer!

Mitt anförande i budgetdebatten som reaktion på Sverigedemokraternas budgetförslag:

------------------------------------------------


Eslövs Sverigedemokrater har återigen lagt ett rasistiskt och främlingsfientligt budgetförslag. Det finns all anledning att bemöta deras förslag och analysera deras politik.

”Ett folk, ett land, en nation”

Så sa Jonas Åkerlund vice partiordförande på partidagarna i och rev ner applåder. Det är nog få som hört någon använda detta klassiska grepp sedan 1945. Och endast en Sverigedemokrat kan riva ner applåder för det.

Ein Volk, ein Reich, ein Führer! (Ett folk ett rike en ledare, skrek Hitler)

För mig är det fullständigt klart att Sverigedemokraterna i alla fall internt inte har något emot att förknippas med nazisterna och det är där de har sin bakgrund i den rasistiska och nynazistiska organisationen 'Bevara Sverige Svenskt'.

Men Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag med stor retorisk skicklighet förpackat de flesta av sitt partis rasistiska och främlingsfientliga åsikter i små sockersöta och förrädiska askar. För det finns väl ingen i Eslöv som inte likt Sverigedemokraternas förslag vill att Eslöv ska vara ett samhälle- ett folkhem- präglat av trygghet och tradition.

Och det är riktigt som Sverigedemokraterna säger att människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. Därför blir min slutsats att vi ska gå ett steg längre än integrering. Vi ska inkludera alla våra eslövsbor i vårt samhälle. Vi ska skapa ett samhälle där alla känner sig trygga i sin tradition. Jag är i alla fall så trygg i min svenska kulturtradition att jag gärna tar intryck och lär mig av andra kulturer.

Min världsbild ser annorlunda ut än Sverigedemokraternas. Under det senaste året har jag följt två unga Irakiska läkares kamp för att få stanna i Sverige. Men trots att de vet att de kommer att bli dödade om de återvänder till sitt hemland eftersom de behandlat kvinnor på sin klinik så har migrationsverket beslutat att de ska utvisas. Jag skulle i stället vilja inkludera dem i vårt samhälle. Tänk vilken tillgång i Rosengård att ha läkare som kan arabiska. Och vilken god affär för samhället. Två färdigutbildade läkare, där alla kostnader för förskola, skola och läkarutbildning är betalda.

Jag tror att på sikt får man precis motsatt effekt mot den som Sverigedemokraterna säger sig vilja ha; om man bildar ett etniskt rent Eslöv med bara Skånsk lantras. Eslövsborna får inte den trygghet som Sverigedemokraterna förespeglar sina väljare utan i värsta fall tom ett krig i Europa. Forna Jugoslaviens etniska rensningar ligger bara 10 år tillbaka i tiden och fortfarande idag genomförs etniska rensningar runt om i världen.

Jag tror att när man lär känna människor från andra kulturer så ökar ens förståelse och man blir rikare som människa. Jag tror att det mångkulturella samhället är en förutsättning för att minska konflikterna i världen. Nationalism har aldrig fört något positivt med sig utan bara skapat konflikter och krig.

Jag tror på mångfald och tolerans, inte som Sverigedemokraterna på enfald och intolerans!

Sverigedemokraterna föreslår alltså assimilering i stället för integrering som vi har idag som mål.

Assimilation är enligt uppslagsboken den process som innebär att något omvandlas till att ha större likhet med eller helt införlivas med något annat. Det hade vi under religionskrigen på 1600-talet. Men nu kan alla utom kungahuset tillhöra eller låta bli att tillhöra någon religiös församling. Och alla behöver inte äta spettekaka eller griskött för att vi ska kunna leva ihop

Att skippa modersmålsstödet i förskolan och grundskolan, som Sverigedemokraterna föreslår är helt förkastligt. Vad har ungarna gjort för ont? Dom har inte valt att komma hit. Och för att lära sig ett andra språk krävs att man har ett väl utvecklat modersmål. Har föräldrarna ett dåligt språk eller är traumatiserade flyktingar blir barnen halvspråkiga. Och vad händer med halvspråkiga barn?

För mig är en av förskolans främsta uppgifter att utjämna skillnader i uppväxtvillkor, det vill säga att alla ska utifrån sin förmåga få en reell chans här i livet. Och därför ska man satsa på barn med behov av särskilt stöd och till den gruppen hör barn som löper risk att bli halvspråkiga. Dessa barn är en riskgrupp när det gäller risken att hamna i utanförskap och kriminalitet. Och det kan väl inte vara Sverigedemokraternas mening att vi ska skapa mer utanförskap och kriminalitet?

Sverigedemokraterna föreslår en nedläggning av Herbert Felixinstitutet. Ett institut som på ett fantastiskt sätt visar att det finns och fanns invandrare nu som då som gör jätteinsatser för Sverige och vad hade vi varit utan dom? Skönt att bo i en kommun som vill göra Herbert Felixinstituet till sitt varumärke. Att som Sjöbo vara känt för att vägra ta emot flyktingar skulle i alla fall jag tycka vore skämmigt.

Folkomröstningar föreslår Sverigedemokraterna. Vi har i Sverige valt att ha en representativ demokrati. Vi har ingen direktdemokrati med ständiga folkomröstningar. Tänk på Schweiz. Cirka 20 % brukar delta i de omröstningarna och de var det sista landet i Europa som införde kvinnlig rösträtt för några år sedan. Bara det förskräcker ju.

Min uppfattning är att jag som förtroendevald ska föra de liberala idéerna vidare. Skulle jag bara effektuera vad en folkomröstning visar så kan vi avskaffa samtliga förtroendemän i kommunen. Det tycker inte jag. Politisk opinionsbildning är viktigt. Att spela på människors rädsla och okunnighet och folkomrösta om flyktingmottagning som Sverigedemokraterna föreslår skapar vare sig trygghet eller minskar politikerföraktet. Snarare tvärt om.

Det är ju intressant att se att Sverigedemokraterna anser att vår flyktingmottagning är generös. Med tanke på att Sverige fällts flera gånger av FN:s tortyrkommission och det på grund av just den icke generösa flyktingpolitiken. Jag personligen skäms för att vi har en så ogenerös flyktingmottagning i landet.

Sverigedemokraterna tycker att man enbart ska få prata svenska i skolan. Det påminner mig om den tid då man inte fick tala finska eller samiska i svenska skolor och när undervisningen skulle ske på rikssvenska. Och den tiden vill inte jag ha tillbaka.

Men det är ju bra att Sverigedemokraterna vill motarbeta svenskfientliga attityder. Förslaget behöver bara kompletteras och omfatta alla fientliga attityder som bygger på fördomar. Det bör alltså även omfatta andra fientliga attityder såsom antiislamism, antisemitism, homofobiska eller andra fördomsfulla attityder. För det är väl inget problem för Sverigedemokraterna?

Eller kan det möjligen vara så som i George Owells 'Grisfarmen' att;

Vi är alla jämlika men vissa av oss är mer jämlika

Sydsvenskan

onsdag 28 oktober 2009

Budgeten i KF

Här nedan följer mitt huvudanförande i budgetdebatten. Budgetdebatten är den debatt som ger oss i Eslövs kommunfullmäktige möjlighet att föra en allmänpolitisk debatt.
En majoritet i Kommunfullmäktige röstade för Alliansens budgetförslag. Nu tvingas s-styret till förhandlingsborden. Förhoppningsvis får vi en mer lyhörd kommunledning.

Det stora debattämnet blev Ekevalla. Cecilia ville ha reda på hur Alliansens förslag såg ut och anklagade oss för att mer eller mindre mörka. Cecilia ville vinna tid genom att föreslå en kompromiss när hon såg att hon riskerade att förlora omröstningen. Hon har haft gott om tid att förankra sitt förslag med Alliansen. Cecilia vet betydligt mer om Alliansförslaget än vad jag vet om socialdemokraternas Ekevallaförslag.
Jag hoppas nu att vi kan få igång renoveringen av Ekevalla så fort som möjligt och under 2011 sätta spaden i jorden för en ordentlig publik arena. Förhoppningsvis kan vi sen gå vidare med en utredning kring en ishall i Eslöv.

Grundskolans dåliga resultat måste få stor plats under 2010 i debatterna framförallt mot bakgrund av den nya gymnasiereformen som kommer att ställa högre krav på en gymnasieplats.

Efter budgetdebattan är det min bedömning att det nu bara återstår några formella beslut för att införa Lagen om Valfrihet i Vård och Omsorg och till en början med i hemtjänsten och sedan kommer den biståndsbedömda maten. Jag hoppas att vi slipper förhalningar av besluten. Tanken var att besluten skulle tagits redan i september - nu skriver vi snart november och den kommer också att gå men i december skall vi vara klara om s-sidan vill. Det handlar bara om vilja nu.

Mitt budgetanförande:
Yrkande: Bifall till Allians för Eslövs budgetförslag
Som liberal blir jag oerhört upprörd över den brist på tolerans mot flyktingar och invandrare som Sverigedemokraterna ger uttryck för i sitt budgetförslag. Sverigedemokraterna vill styra över människors liv.

Sverigedemokraterna vill att alla skall tycka och tänka svenskt. Sådana nationalistiska tankar har prövats genom historien och alltid slutat med diktatur och förtryck mot oliktänkande. Människors frihet har beskurits med hänvisning till något högre syfte. Jag är oerhört upprörd över att sådana tankar har fått fotfäste i Eslöv.Samarbete med Sverigedemokraterna är för mig och Folkpartiet i Eslöv fullständigt uteslutet.

I Skånskan ger Cecilia uttryck för att Alliansbudgeten skulle vara en kopia av socialdemokraternas budget. Så till vida kan det stämma att vi ute i nämnderna har tagit driftbudgeterna i enighet mellan alliansen och s-sidan. Skillnaderna finns i Hurfrågorna inte i kronorna och örena. De stora skillnaderna finns i investeringsbudgeten och då framförallt i Ekevallaprojektet. Det är angeläget att Eslöv får en publik arena värd namnet. Projektering och finansiering måste göras klart under 2010. Upprustningen av Ekevalla bör påbörjas så fort det är möjligt.

Från Folkpartiets sida vill vi gärna införa det som ekonomerna kallar ”fullfonderingsmodellen” i redovisningen så vi kan se hur pensionsskulden påverkar Eslövs ekonomi – precis så som revisorn Henry Nilsson påpekat de senaste åren. Fullfonderingsmodellen införs i Region Skåne och är redan införd i t ex Lund.

Det är alldeles nödvändigt att vi gör en översyn av kommunens organisation så den blir bättre anpassad till dagens krav. Arbetet är påbörjat men vill inte lyfta.

2008 var det mindre än 84 % av niorna som lämnade grundskolan i Eslöv med behörighet till något nationellt program på Gymnasiet. År 2000 var det drygt 93 % av niorna som var behöriga.
Ett av de största programmen på gymnasiet är IV-programmet. IV-programmet har elever som saknar behörighet från grundskolan till något nationellt program. Det som bekymrar mig är att när den nya gymnasiereformen träder i kraft och det kommer att krävas att man skall ha godkänt i 12 ämnen – mot idag enbart i 3 – hur många blir det då som inte klarar behörigheten till gymnasiet?
När man analyserar vår grundskola ser man bl a att 91 % av Sveriges kommuner lägger mer pengar per elev än vad vi gör. 93 % av kommunerna har högre utbildningskostnader än Eslöv. 90 % av Sveriges kommuner har färre elever per lärare än Eslöv. Nästan 60 % av Sveriges kommuner har fler behöriga lärare än Eslöv. Detta är siffror som vi plockat fram från SKLs och Skolverkets hemsidor. Om detta har någon betydelse för våra niors betygsresultat kan jag inte vara säker på – men jag tror inte det är obetydligt för betygsresultaten. Den som är intresserad kan ta del av hela vår analys på vår blogg.

Vi har en väldigt bra vård och omsorg i Eslöv. Det är inte ofta som vi är oeniga i nämnden. För att göra en bra vård och omsorg bättre och nå upp till vår vision om Sveriges bästa Vård och Omsorg behöver vi mer av valfrihet i välfärdstjänsterna.

Valfriheten är viktig främst för att förbättra kvalitén på välfärdstjänsterna. Valfrihet innebär att man skall ha möjlighet att enkelt byta vem som skall utföra tjänsten/servicen. När man är missnöjd vill man självklart byta till något som är bättre. Olika former av valfrihetssystem för över makten från oss politiker och tjänstemän till den enskilde kommunmedborgaren.

Andra fördelar med valfrihetssystem är:
· Småföretag kan växa genom att dom kan konkurrera med kommunen och andra företag på lika villkor.
· Företagen har möjlighet att jobba över kommungränserna – vilket gör att arbetsmarknaden blir större för vård och omsorgspersonalen.
· Man konkurrerar främst med kvalité.

Som jag bedömer det finns det en majoritet för att införa LOV inom hemtjänsten som ett första steg. Detta bör vi kunna besluta om senast på KF i december – och valfrihet inom Eslövs hemtjänst kan förverkligas den 1 september 2010. Förvaltningens utredning blev klar redan i september och det är den bästa utredning som jag sett i denna kommun.

Allians för Eslöv vill införa att man från 75 års ålder skall få möjlighet till 8 timmars hjälp och service utan biståndsbedömning. Vi vill också införa en trygghetspolicy i biståndsbedömningen att när man fyllt 90 och önskar flytta till någon form av äldreboende så skall det beviljas.
Vi vill också införa en rättighet för personer med psykiska funktionshinder som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS – även dom skall ha rätt till daglig verksamhet i Eslöv.
Dessa förslag bör utredas och införas skyndsamt.

tisdag 27 oktober 2009

Vem bryr sig om fullfonderingsmodellen?

Knappast ingen, såvida man inte är ekonom, kommunal- eller landstingspolitiker. Bland politikerna finns också ett påtagligt ointresse och förståelse. Däremot är det viktigt att förstå hur detta påverkar kommunens ekonomi.

Vad det handlar om är de pensionsåtaganden en kommun har för pensioner intjänade före 1998 av kommunalt anställda. I och med lagen om kommunal redovisning så infördes ett balanskrav, dvs att intäkter och utgifter ska på en treårsperiod gå jämt upp. Anledningen var att många kommuner var ekonomiskt sett mycket dåligt skötta med enorma underskott. Pensionsskulden var en sån sak som många kommuner sköt till framtida generationer att hantera. Eftersom pensionsskulden var (är) så enorm, så fanns det helt enkelt ingen möjlighet att redovisa pensionerna på det sätt som god redovisningssed föreskriver. Därför gjordes en kompromiss, den sk. "blandade modellen", vilket innebär att pensionsåtagande intjänade innan 1998 inte behöver belasta resultatet, men de efter gör det. I förarbetena till lagen står att detta är en övergångsbestämmelse (och eftersom pensionärer oundvikligen avlider efterhand så blir det färre och färre som omfattas av undantaget).

Tony Hansson förklarar sin syn på det hela med anledning av Alliansens vilja att diskutera frågan om de "dolda" underskotten. Tyvärr drar han en del felaktiga slutsatser vilket föranleder mig att skriva det här inlägget.

1. Skulden försvinner inte bara för att man blundar
Faktum är ju att den upparbetade skulden är verklig och ska betalas. Tony framför argumentationen att detta skulle påverka kommunens redovisade resultat negativt. Det har han fullständigt rätt i, eftersom Eslövs upparbetade skuld på 647 miljoner kr skulle påverka vår soliditet negativt. Däremot skulle siffrorna då stämma med vilken ekonomisk ställning kommunen faktiskt har. Detta brukar kallas för god redovisningssed.

2. Man behöver inte alls sälja ut det kommunala ägandet för att införa den sk. fullfonderingsmodellen. 
Vad man gör är att man hanterar kostnaderna när de uppkommer istället för "nån annan gång"

3. De värdeförändringar som Tony tar upp stämmer säkert
Jag har inte kollat - men det är ju i så fall den FAKTISKA skuldökning som vi har och som oundvikligen ska betalas.

4. Det är inte alls olagligt att redovisa så som vi föreslår. 
Många kommuner och landsting gör det, och ännu fler är på väg att införa fullfonderingsmodellen. Det finns till och med en dom i länsrätten som säger detta. Domen motiverades med att "en ambitiösare redovisning än vad lagen kräver strider inte mot lagstiftarens intentioner"

Med bakgrund av detta så är det svårförklarligt varför Tony rev ner applåder i budgetdebatten när han framförde sina synpunkter i pensionsfrågan. Man får anta att de som applåderade inte heller hade begripit frågan.

Tony frågar sig om Alliansen har förstått konsekvenserna av att redovisa faktiska siffror enligt god redovisningssed. Jag får nu fråga mig om Tony har förstått konsekvenserna av att inte göra det.

Scb |

söndag 25 oktober 2009

Svärjedemokratisk budget

Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag för 2010 inkommit med 28 att-satser, där hela 9 st handlar om att på olika sätt försämra för gruppen invandrare i Eslöv.


Att spela på främlingsfientlighet är alltid ett säkert kort i vissa väljargrupper. Förvisso är det en urgammal debatteknik att utmåla två "läger", ett vi och dom, som används av alla partier i olika utsträckning. Skillnaden är att Sverigedemokraterna utmålar en svag grupp i samhället som roten till allt ont.

Här är SD's främlingsretoriska budgetförslag:

- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att modersmålsstödet i förskolan skall avskaffas.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen skall tillskriva regeringen med en begäran om att få bli försökskommun för slopad hemspråksundervisning i grundskolan.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att svenska, med undantag för särskilda situationer som språkundervisning, skall vara enda tillåtna samtalsspråk i kommunens skolor.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att motarbetandet av svenskfientliga attityder skall inkorporeras som en naturlig del i kommunens arbete mot rasism och diskriminering


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen skall införa ett utbildningsprogram i likhet med ”Getting down to business –projektet” i Göteborg, som syftar till att stimulera icke självförsörjande invandrare utan skyddsbehov att frivilligt återvända till sina hemländer.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen ska upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för ekonomin, verksamheten och tryggheten belyses


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen inför ett kommunalt återvandringsbidrag i syfte att stimulera icke självförsörjande invandrare utan skyddsbehov att återvända till sina hemländer.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att alla former av ”positiv” särbehandling eller beaktande av etnicitet vid anställning inom kommunen skall avskaffas.


- att stryka mångfald från samtliga prioriterade mål.

I övrigt handlar punkterna om tex passivhus, sänkta arvoden till politiker och liknande.

Det finns gott om europeiska exempel där främlingsfientliga partier har vuxit sig starka. Sverigedemokraterna inspireras av bl.a Danmark och Norge, där främlingsfientliga partier frodas i opinionen. I Eslöv har SD 6 mandat i kommunfullmäktige, vilket gör dem till 4:e största parti efter S, M och C. Folkpartiet har 3 mandat och är alltså hälften så stora.

Varför är SD så populära hos Eslövsborna? Det är konstigt, eftersom SD:s företrädare i den mån de alls dyker upp på sammanträden inte har något att tillföra. De har väl knappast vid något tillfälle fyllt sina platser i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. De pratar mycket om politikerförakt, men får årligen över 150 000 kr i partistöd utan att ens dyka upp. Övriga partier gör i alla fall det vi har fått väljarnas förtroende att göra.

SD är ett nationalistiskt socialkonservativt parti med en ansenlig mängd främlingsfientliga inslag vilket, i kontrast till Folkpartiet, är en diametralt motsatt ideologi. Folkpartiet i Eslöv kommer aldrig ingå in någon sorts samarbete med Sverigedemokraterna.

SkD

tisdag 20 oktober 2009

En angelägen rättvisefråga

Jan Björklund, m.fl. skriver på DN Debatt idag om ett återförstatligande av skolan. Det finns många skäl till att göra detta anser jag, men det primära är definitivt rättviseargumentet.


"Fattiga" kommuner, eller kommuner med en politisk styrning som prioriterar ner skolan har använt och använder skolan som en budgetregulator.

Detta har utvecklats till ett mycket påtagligt rättviseproblem och likvärdighetsprincipen för skolan är satt ur spel.  Bilden till höger beskriver kostnadsspridningen mellan Sveriges 290 kommuner (genomsnittskostnaden 2003-2007 enl. SKL:s beräkningar).

Självklart finns det starka sociala faktorer som är avgörande för goda skolresultat. Det är allmänt känt att barn till högutbildade klarar sig bättre i skolan. Engagerade föräldrar är kanske den viktigaste framgångsfaktorn. Men det är svårt för skolan att styra över denna parameter. Vi kan bara styra över vad skolan ska erbjuda och inte.

Ett återförstatligande av skolan är den i särklass mest angelägna rättvisereformen i Sverige. Hoppas att Folkpartiet får gehör för förslaget, så det kan genomföras så fort som möjligt.

SvD

fredag 16 oktober 2009

(S)jälvtillräcklighet


Idag svarar Cecilia Lind, socialdemokratiskt kommunalråd på min insändare i Skånska dagbladet om skolresultaten i Eslöv. Eller ja, svarar är fel ord. Hon bemöter inte kritiken med en stavelse, utan hasplar ur sig syrligheter om mig, Folkpartiet och Alliansen med sina vanliga härskartekniker.

Eftersom Cecilia inte får ihop siffrorna, så ska jag här visa hur uträkningarna gått till. (Det framgår även av detta inlägg).

1. Rätt siffror när det gäller undervisningskostnaden Eslöv kontra Lund: Jag har använt Sveriges kommuner och Landstings statistik, sk öppna jämförelser om grundskolan. I denna statistik framgår nettokostnader per elev, genomsnitt för 5 år (2003-2007). Från denna kostnad har jag dragit kostnader för skolskjuts och lokaler, då får man kostnaden för själva undervisningen. Eslöv lägger då 49 779 kr per elev. Samma siffra för Lund är 67 494 kr. Det innebär att Eslöv lägger 17 715 kr mindre per elev och år än Lund. Eftersom Cecilia Lind tar upp Kävlinge som exempel, så kan jag nämna att de lägger 49 340 kr. Men eftersom Kävlinge inte utmärker sig speciellt i höga skolresultat så fann jag ingen anledning att jämföra Eslöv med andra kommuner än Lund.

2. Märkligare blir det när jag ska verifiera kostnaden som Cecilia Lind anger. Hon hävdar att Lund satsar 15 000 kr mer per elev än Eslöv (vilket är förvisso en nästan lika hög siffra som jag anger - men hon hävdar att jag har fel siffror). För det första så är det Skolverket som ansvarar för skolstatistik (även kostnader), inte SCB. Denna tabell visar kostnaderna för enbart 2008.

Som kan ses i tabellen (klicka för större version) så kvittar det vilket mätetal jag väljer, så får jag inte ihop siffrorna enligt Cecilias beräkning. När man ändå ska göra ett försök att knäppa mig på näsan så vore det ju förstås välgörande för trovärdigheten om man fick rätt på siffrorna.
På bloggen har jag som sagt redovisat alla relevanta mätetal för grundskolan i Eslöv. Allt bygger på SKL:s statistik. Detta kallar Cecilia Lind att läsa statistik som fan läser bibeln. Det som provocerar Cecilia, om jag får gissa, är att jag har gått igenom statistiken, jag har beskrivit den, dokumenterat den och analyserat den. Det har inte Cecilia gjort, det har inte Lena Emilsson (S) gjort (se hennes svar här till höger). Jag tror att Cecilia känner sig provocerad av att vara i ett kunskapsunderläge vilket gör att hon tar till illa dolda personangrepp.

Den uppmärksamme läsaren ser också att både Cecilia Lind och Lena Emilsson inte bemöter kritiken på någon punkt. Emilsson berättar om hur förträffligt allt är (vilket motsägs av statistiken). Lind berättar hur bedrövlig jag, folkpartiet och alliansen är. Det görs ingen som helst ansats att förklara misslyckandet eller varför man inte har vidtagit några fungerande åtgärder.

Jag är genuint orolig för hur Eslövs ungdomar ska klara sig när den nya gymnasiereformen sjösätts 2011. Om dryga 16% av eleverna inte klarar Svenska, Matematik och Engelska idag, hur många ska då inte bli svikna av den socialdemokratiska grundskolan när det krävs godkänt betyg i 12 ämnen i det nya systemet?

Folkpartiet har alltid drivit skolfrågor med stort engagemang, eftersom detta är den viktigaste institution i samhället för att ge alla människor en lika chans att förverkliga sina drömmar och mål. Att vi vuxna tvingar våra barn till skolan förpliktigar oss att de får det de har rätt till, nämligen de kunskaper som de behöver i sitt framtida yrkesliv.

Man får nästan intrycket av att Cecilia Lind tycker det är mitt och Folkpartiets fel att det går så dåligt i skolan. Får jag då i all ödmjukhet påpeka för kommunalrådet och nämndsordföranden att ansvaret ligger annorstädes.

onsdag 14 oktober 2009

Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)

Jag nämnde i mitt tidigare inlägg att jag skulle återkomma med lite siffror runt gymnasieskolan i Eslöv. För mig så var det faktiskt lite överraskande, för den negativa bild som har dominerat den sista tiden visar sig vara ganska grundlös.


Låt oss först titta på utvecklingen de senaste 8 åren. Det finns en signifikant positiv utveckling som verkligen inte är något att skämmas över. (Notera att alla bilder är klickbara om du vill se en större version)

Kommungenomsnittet är 13.90 (vägt medel: 14:06) och Eslöv placerar sig i mitten av alla Sveriges kommuner på detta mätetal.

Detta resultat kontrasterar mot resultaten i grundskolan i Eslöv som verkligen inte är mycket att hurra för.

Likaså när det gäller behörighet till högskola så kan man se en ökande trend, dock från en ganska låg nivå. 2008 fick ca 87% ett slutbetyg som uppfyller kraven för allmän behörighet till universitet och högskolor. Även detta placerar oss nånstans i mitten av Sveriges kommuner.De skenande kostnaderna för gymnasieskolan har varit (och är) ett stort samtalsämne i Eslövspolitiken sedan mer än ett år tillbaka. Och visst, kostnaderna har ökat kraftigt per elev och sedan 2004 har Eslöv ökat kostnaden per elev med hela 14 procentenheter relativt snittkostnaden i Sverige. Men trots detta så kostar Eslövs gymnasieskola ca 4% mer än snittet (2008). Det är i sammanhanget inga större konstigheter med Eslövs kostnadsbild. (Notera att det saknas siffror för 2009 som skulle förändra bilden något)Det är allmänt känt att yrkesprogram kostar mer än studieförberedande program, så därför har jag med en bild på kostnadsspridningen för Sveriges alla kommuner. (kostnad på y-axeln, andelen på yrkesprogram på x-axeln)

Jag har särskilt märkt ut Eslöv och några av våra grannkommuner. Det är intressant att notera att Lomma/Lund-elever väljer yrkesprogram i väldigt liten utsträckning (20-30%) medan Eslöv har närmare 60% av eleverna i yrkesprogram. Följaktligen har vi också högre kostnader. Notera att det är få kommuner som har lika hög andel i yrkesprogram som har så låga genomsnittskostnader som Eslöv har.


Det finns många kommuner som väljer bort att ha en egen gymnasieskola, då de har på tok för lågt elevunderlag. Som kan ses i diagrammet här intill så utnyttjar de små kommunerna företrädesvis skolor i andra (större) kommuner. Eslöv ligger i gränslandet för för liten befolkning, men klarar sig tack vare Höör och Hörby. Det finns en stark korrelation mellan elevunderlag och snittkostnad - inte så förvånande.
(För tydlighets skull har jag utelämnat storstadskommunerna, men de har alla förhållandevis låga kostnader)Behörighet till högskolan efter genomförd utbildning är relativt god i Eslöv, vi hamnar även här nånstans i mitten. Det är cirka 90% som har möjlighet att gå vidare till högskola.


Sista bilden visar andelen före detta elever som två år efter avslutade gymnasiestudier har sysselsättning i form av arbete eller högre studier. I nedre vänstra hörnet finns de där både skolan och eleverna redan har gett upp. Där återfinns norrlandskommuner med långt till både arbete och studier. I övre högra hörnet återfinns Stockholmsnära kommuner samt småländska kommuner. Nånstans i mitten finns Eslöv med ett helt ok genomsnittsresultat.

För att summera; Gymnasieskolan i Eslöv har inga speciellt höga kostnader i ett omvärldsperspektiv. Vi har genomsnittliga framgångar och en långsiktigt förbättrad trend inom flera områden. Det behövs ett ständigt effektiviserings- och finslipningsarbete förstås, Skolan ska anpassas till elevtal runt 1000 elever om ett par år.

Min poäng med detta inlägg är att det finns väldigt mycket som fungerar och har en positiv trend. Nu skippar vi krisstämpeln och bygger en gymnasieskola för framtiden. Det finns mycket att göra, bland annat på IT-sidan där det behövs en rejäl satsning.

tisdag 13 oktober 2009

Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)

På onsdag sammanträder Gymnasie- och Vuxenutbildningsutskottet (GoV) och den viktigaste frågan på agendan är beslut om uppsägning av ytterligare 10 personer, varav 8 pers. inom Gymnasieskolan och 2 pers. inom vuxenutbildning.

I handlingarna finns ingen vidare information om detta, utan det hänvisas till den socialdemokratiska budgetförslaget. Där står det att det handlar om icke-undervisande personal. För mig är det oklart vilka typer av tjänster det handlar om, men jag kan bara anta att det bland annat är personal inom tex elevhälsovård.

Detta har fått mig att fundera en del. Elevhälsovård är en väldigt viktig verksamhet på många olika sätt. Gymnasieåldern är en känslig ålder där många ungdomar söker stöd hos vuxna med saker man inte vill prata med sina föräldrar om.

Socialdemokraterna har med stor framgång beskrivit gymnasieskolan i Eslöv som en verksamhet med skenande kostnader. Jag återkommer med lite mer siffror om detta i ett senare inlägg. Men jag tycker inte det är orimligt att ställa frågan om på vilket sätt de nya personalminskningarna kommer påverka verksamheten. En konsekvensanalys hade varit på sin plats.

Jag förstår att det är svårt att kvantifiera vad en försämrad elevhälsovård innebär. Inte desto mindre är det viktigt att göra ett försök när det gäller den typen av angelägen verksamhet.

I del två ska jag presentera hur Eslövs gymnasieskola presterar i jämförelse med andra kommuner och över tid. Nu är det dock läggdags.

fredag 9 oktober 2009

Välkommen Kikki

Ann-Kristin Walldén har de senaste mandatperioderna företrätt KD i Eslöv. Nu har hon tagit steget över till Folkpartiet. Vi är glada över hennes beslut.
Jag har lärt känna henne som en gladlynt arbetsmyra som alltid gör sitt bästa i politiken. Kikki kommer att vara en tillgång för Fp Eslöv.
Dom gånger jag har haft diskussioner med Kikki som KDs företrädare har jag i mitt stilla sinne anat att hon är mer liberal än konservativ. Mina aningar har nu besannats.
Hoppas att fler liberaler gör som Kikki och blir medlemmar i Folkpartiet Eslöv.

SKD

Nobels freds-eller-fått-i-flingpaketet-pris

Alfred Nobels testamente säger att priset skall tilldelas den som "hafva gjort menskligheten den största nytta" och att en femtedel tilldelas den person som "som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser"

Det är mycket oklart hur Barack Obama har uppfyllt dessa kriterier. Han kanske kommer, men det har inte hänt ännu.

2007 fick Al Gore Nobels Fredspris, för sin opinionsbildning runt klimatfrågan. Vid det tillfället ifrågasatte jag också hur resonemangen gick. Genom historien har många tveksamma val gjorts.

Tyvärr är detta pris numera decimerat till vilka några politiker i norska Stortinget gillar och vill haussa. Det är ju synd, eftersom ett fredspris "på riktigt" skulle vara en bra sak. Fredspriset har blivit en fula ankungen i de priser som Alfred Nobel instiftade. Ett pris som lånar stjärnglans från de riktiga Nobelprisen, men som inte är i närheten av dess stringens runt utnämningen.

SvD | Sydsvenskan | DN

onsdag 7 oktober 2009

Funderingar efter KS

På tisdagens dagordning stod Budget 2010, Delårsrapport och Prognos 3, kommunal borgen för Eslövs ridklubb, återigen anställning av förvaltningschef för Arbete och försörjning, överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänsten och nya regelverk och avgifter mm.

Två budgetförslag ställdes mot varandra – S-v-mp mot Alliansbudgeten (Alliansbudgeten hittar du på www.fokpartiet.se/eslov). De två budgetarna har i stort sett likartade anslag till nämnderna. Skiljelinjen ligger på framförallt investeringsbudgeten och på hur vi vill använda skattepengarna – viljeinriktningen. Budgetdiskussionen avslutades med votering där Sverigedemokraterna avstod från att rösta och därmed vann S-v-mp voteringen tack vare ordförandes utslagsröst. Allianspartierna reserverade sig mot beslutet.

Bokslutsprognosen visar på att årets resultat hamnar på + 7 miljoner vilket är 19 miljoner sämre än budgeterat. För godkänt, s-v-mp skulle nå sin egen målsättning minst 1 % av skatteintäkterna, skall resultatet 2009 vara ca 13 – 14 miljoner. Problemen finns hos framförallt Gymnasie- och vuxenutbildningen (-10.5 miljoner) och Barn- och familjenämnden (-3,1 miljoner). Regeringen har förstärkt Eslövs budget med nästan 40 miljoner under 2009 och 2010.

Ridklubben vill bygga ett nytt ridhus till en kostnad av 10 miljoner. För ett år sedan fick ridklubben 2 miljoner i bidrag och en kommunal borgen på maximalt 2,9 miljoner. Nu vill Ridklubben ha en utökad borgen till maximalt 4 miljoner. De ekonomiska beräkningar som vi ledamöter fick med handlingarna var undermåliga. Av den anledningen var jag tveksam till att bevilja ytterligare 1,1 miljon i kommunal borgen. Vår vikarierande ekonomichef Tomas Nilsson har de senaste dagarna gått igenom kalkylerna och förutsättningarna för att klubben skall orka med att bygga ett nytt ridhus. Efter genomgången av ekonomichefen och försäkringar om att vi skall få regelbunden uppföljning av ekonomin för ridhusbygget så kände jag att under de redovisade förutsättningarna kunde jag säga ja till det utökade borgensåtagandet. Ridklubbens verksamhet för funktionshindrade är en bra verksamhet som är värt att stödja.

Striden om anställningen av förvaltningschef vid Arbete och försörjning rullade vidare. S-v-mp vill endast förlänga vikariatet för den nuvarande vikarierande förvaltningschefen till 2009-12-31 Alliansen vill ha kvar vikariatet till längst till 2010-12-31 då vi går in i en ny mandatperiod. Striden handlar inte om nuvarande vikarierande förvaltningschef utan handlar helt om den översyn av den kommunala organisationen som partierna var överens om att göra inför den nya mandatperioden. S-v-mp säger i beslutsförslaget: "I budgetförslaget för 2010, 2011och 2012 finns förslag om att ledningsfunktionerna vid Arbete och Försörjning samt Gymnasie och Vuxenutbildningen skall samordnas från och med 2010." Detta kan jag inte tolka som något annat än en organisationsförändring. Vi har tillsatt en tvärpolitisk grupp för att se över kommunens organisation inför den nya mandatperioden. Från Allianspartiernas sida har det varit tydligt att vi inte vill göra några fler organisationsförändringar innan den nya mandatperioden och att det skall finnas en samsyn mellan partierna. Uppenbart är att s-v-mp går sin egen väg i denna fråga. Vid voteringen som följde vann Alliansförslaget att ha kvar den nuvarande vikarierande förvaltningschefen längst till 2010 – 12 - 31. Sverigedemokraterna röstade för Alliansens förslag och s-v-mp reserverade sig.

De båda färdtjänstärendena återremitterades på Folkpartiets förslag då det saknades yttrande från Kommunala pensionärsrådet och handikapporganisationerna i beslutsunderlaget. Det är förvånande att s-v-mp ville införa den nya taxan och de nya färdtjänstreglerna from med den 1 november. Anledningen kan man endast spekulera om. Nu blir det troligen så att de nya reglerna och taxan börjar gälla först 1 januari 2010.

Beslutsunderlagen hittar du på www.eslov.se under Politik och Påverkan, kommunstyrelsens sammanträde.

måndag 5 oktober 2009

Kvoterad Föräldraförsäkring - ett mått på feministisk framgång?

Kvoterad föräldraförsäkring är ett hett samtalsämne inom Folkpartiet idag. Det finns nämligen en motion till landsmötet om att individualisera försäkringen för att därigenom tvinga papporna att vara hemma mer under spädbarnsåren. Förespråkarna hävdar att detta är det enda sättet att uppnå jämställdhet mellan könen och eftersom vanligt folk inte begriper sitt eget bästa så måste politikerna tvinga upp detta mått på feministisk framgång. För att bredda synvinkeln lite så anför man dessutom att alla andra försäkringssystem är individualiserade. Tex så är det den sjuke som får sjukpenning, den arbetslöse som får A-kassa osv.

Jag har tidigare skrivit om saken, och jag delar helt enkelt inte motionärernas synsätt i frågan. Föräldraförsäkringen fungerar som en rättighet för barnet, nämligen att samhället betalar för att en av föräldrarna ska ha omsorg om barnet i upp till 480 dagar. Att då dra paralleller till andra socialförsäkringar som på ett självklart sätt är individuella är ju ett anti-intellektuellt påstående.

Dessa 480 dagar blir i praktiken 390 dagar, eftersom de sista 90 dagarna är sk. lägstanivådagar med låg ersättning. Med risk för att trampa på några feministiska tår så sticker jag ändå ut hakan och påpekar att det är kvinnan som föder barnet, inte mannen. Det innebär att den verkar vettigt att den första tiden efter födseln så behöver kvinnan få chans att vila sig från påfrestningen av graviditeten. När jag ändå staplar anatomiska självklarheter så bör amningen också nämnas. Många mödrar försöker amma så länge som möjligt, åtminstone 6 månader. Rekommendationen från Socialstyrelsen och WHO är 12 månader. Låt oss nu leka med tanken att en mamma vill följa rekommendationen och följaktligen stannar hemma ett år. Då blir det inte mer än 25 dagar kvar med full ersättning till pappan. Lyckligtvis ser statistiken bättre ut än så. Idag tar papporna ut drygt 20% av föräldradagarna och det finns en starkt stigande trend.


När det gäller tillfällig föräldrapenning (VAB) så ligger pappornas andel konstant runt 35%.  (klicka på bilden för en större version)

Personligen tog jag ut cirka hälften av föräldraledigheten för mina barn - men det var något som passade oss och vår familj. Jag är emot att politiker ska diktera villkoren för föräldraskapet på områden där de bästa besluten fattas hemma vid köksborden. Inom politiken pratar vi ofta om subsidaritetsprincipen, vilket innebär att beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå. När det gäller fördelning av föräldrapenningen så kan nog ingen debattör påstå med hedern i behåll att denna fördelning bäst beslutas i Sveriges Riksdag.

Innebär detta resonemang att jag förespråkar ett ojämlikt samhälle? Nej, inte enligt mitt sätt att se på saken. För det första är jämlikhet för mig inte synonymt med likformighet. Strävan efter likformighet är för mig ett kollektivistiskt synsätt och främmande för en liberal. På precis samma sätt är inte rättvisa nödvändigtvis att alla bidrar lika mycket, vilket är det allmänt accepterade synsätt vi har bl.a. på skatteområdet.

En inbyggd konflikt i liberalismen är att när vi står för individens frihet och självbestämmande så kanske människor inte använder sin frihet på det vis vi önskar. Men det är något som vi får acceptera, det är att ta konsekvenserna av sin ideologi. I det här fallet innebär det att inte detaljstyra familjers vardagsbeslut. Dessutom finns det mycket som talar för att Folkpartiet inte behöver mer pekpinnepolitik just för tillfället.

Läs mer:
Mattias Lönnqvist (FP)
Att dricka liberalt
Liberati
Hanna Lager
Johan Ingerö
SvD

lördag 3 oktober 2009

Alliansbudget 2010

Alliansbudget 2010 är en bra och ansvarsfull budget som framförallt skiljer sig från vänsterstyret i Eslöv på investeringssidan. Vi i allianspartierna vill framförallt göra en satsning på Ekevalla. Vänsterstyrets förslag om att bygga en ny hall i anslutning till skolan och flytta hela idrottsplatsen närmare Trollsjöområdet blir onödigt dyrt. Alliansförslaget innebär att det blir en evenemangshall bakom den nuvarande läktaren och med anslutning till Trollsjön med en kaffédel som effektivt ersätter "Våfflan".

Det är viktigt att våra elitlag i handboll, bordtennis, brottning och våra friidrottare får bra tränings- och tävlingsmöjligheter på hemmaplan. Norrevångshallen har tjänat ut. Våra elitidrottare är värda bättre än Norrevångshallen och de idrottsintresserade eslövsborna skall tycka det är roligt att gå på match. Bilden av Eslöv i dag är en nersliten och för liten idrottshall. Detta är dålig PR för Eslöv.

Socialdemokraterna tycker det är viktigt att kommunen äger hallen. För oss i Alliansen är det oviktigt. Vi ser fördelar med att föreningar och näringsliv tillsammans med kommunen bygger den nya hallen. Det finns intressenter som är villiga att gå in med finansiellt stöd mot en kommunal borgen. Kommunen måste dock vara beredd att gå in med ett årligt driftstöd för att få möjlighet att använda hallen för skolidrotten.

På sikt, kanske redan under nästa mandatperiod vill vi i Fp komplettera idrottsutbudet i Eslöv med ishall. Våra tidigare förslag har förkastats av en bred majoritet i kommunfullmäktige. Så nu går vi i Fp först för en riktigt bra evenemangshall på Ekevalla och sedan för en ishall.

Andra punkter i Alliansbudgeten som vi liberaler särskilt tycker är bra är valfrihetsprofilen, utbildningsfrågornas prioritering. Vi tycker också det är bra att vi Alliansen under nästa år vill påbörja upprustningen av arbetsmiljön på Bergaskolan och framförallt att modernisera Bergagymnasiet och använda ny modern teknik dvs upprusta trådlösa nätverk, projektorer och datorutrustning för undervisningen. Självklart skall lärarna i grundskolan och gymnasiet ha tillgång till ny modern teknik.

I vård och omsorgsfrågorna är valfrihetsprofilen och avbyråkratiseringen viktig – de som fyllt 75 skall kunna få 8 timmars service utan att politiker och tjänstemän lägger sig i, att om man fyllt 90 år skall man inte behöva kämpa för att få rätt till att flytta in på vård och omsorgsboende. Vi tycker det är viktigt att man själv skal kunna välja vem som skall utföra servicen jag behöver om man är gammal eller har något funktionshinder. Vi vill införa en rätt till daglig verksamhet för de personer som ingår i personkrets 3 i LSS (personer med psykiatriska problem). Vi vill utöka valfriheten på sikt att även omfatta boende och då behöver vi fler trygghetsboende.

Det är en bra Alliansbudget för Eslöv.

Här kan du läsa hela vår budget för 2010.