onsdag 24 december 2008

Långbänken har Cecilia själv åstadkommit.

I nästan två år har Karidalskökets framtid diskuterats. Vård- och Omsorgsnämnden. har i politisk enighet varit överens om att lägga ut köket på entreprenad. När vi skulle skrida till verket stoppades projektet av kommunledningen med anledning av att måltiderna till förskolorna inte kunde lösas. Vård- och Omsorgsnämnden tyckte inte det var något större problem att låta förskolemåltiderna ingå i entreprenaden alternativt ta bort dom. Utredningen på denna enkla fråga tog nästan ett år. Under tiden var det allt färre pensionärer som ville inta sina måltider på Karidal.

Cecilia Lind, s-märkt kommunalråd, skyller på Allianspartierna. Det kan hon väl få göra om det gör henne lyckligare. Vi stoppade ett förslag i kommunstyrelsen som innebar att all konkurrensutsättning och upphandling skulle gå via Servicenämnden. Enligt förslaget skulle även Servicenämnden kunna lägga anbud. Servicenämnden skulle alltså enligt detta förslag både kunna lägga egna anbud och vara ansvarig nämnd för kommunens upphandlingar i konkurrens. En fullständigt omöjlig konstruktion. Cecilia tar detta beslut som intäkt för att det är Allianspartierna som saboterar lösningen för Karidalköket.

Folkpartiets alternativ till Cecilias utredning är att förstärka kommunens upphandlingskompetens. Eslövs kommun behöver duktiga upphandlare som kan hjälpa nämnderna när dessa vill göra upphandlingar i konkurrens av framförallt service och tjänster. Den nuvarande kompetensen i kommunen räcker inte till. Det visar de senaste årens entreprenadupphandlingar som i regel fått göras om. Servicenämnden är onödig och borde läggas ner.

Karidalsköket borde inte varit ett problem. Entreprenadupphandlingen av driften av Karidalköket hade varit avklarat redan för ett år sedan om Vård- och Omsorgsnämnden själv fått bestämma. Långbänken har Cecilia själv åstadkommit.

Lesley Holmberg (fp)
Vice ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden.

SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar