måndag 28 december 2009

Var socialdemokraterna verkligen beredda att avgå?

I dagens SKD kommenterar Lena Larsson, socialdemokratisk Kommunfullmäktigeordförande i Eslöv, det politiska året i Eslöv. Enligt Lena var socialdemokraterna beredda att avgå när dom förlorade budgetomröstningen i oktober. Hon påstår dessutom att Allianspartierna backade och inte ville ta över.

Var och en som följer Eslövspolitiken noterade säkert att Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Lind (s), kommenterade Alliansbudgeten redan när den presenterades första gången med ord som att det skulle inte vara någon konst att regera efter den eftersom den var så lik den styrande minoritetens. I kronor och ören var skillnaden liten men i budgettexterna lyfter Alliansen konkreta frågor om valfrihet, skolan och Ekevalla.

Att socialdemokraterna skulle vara beredda att avgå var inte den bild jag fick efter KFs budgetdebatt i oktober. Att Alliansen skulle backat från att ta över är inte heller något jag känner igen. Kravet på att den styrande s-minoriteten skulle avgå ställde vi aldrig från Alliansens sida. Om vi gjort det skulle vi bara fört in Eslöv i ett politiskt kaos där inget av blocken skulle kunna styra och det skulle vara väldigt dåligt för Eslövs medborgare. Den röda sidan är efter valet 2006 större än Alliansen och kan följaktligen fälla Alliansen när det faller dom in om Alliansen skulle haft makten. Därför var det självklart att vänsterkartellen i Eslöv skulle tillsätta kommunstyrelsen ordförande. Efter oktoberbudgeten förändrades inget i den frågan. Tvärtom är nu vänsterkartellens maktposition stärkt pga att SD så sällan kan fylla sina stolar i KF. Då s-ordförande Lena Larsson har utslagsröst vinner de röda alla voteringar i KF om inte SD har minst fyra ledamöter på plats och väljer att utnyttja sin vågmästarställning.

Decemberbudgeten bygger i allt väsentligt på oktoberbudgeten kompletterad med de senaste budgettillskotten från Alliansregeringen (drygt 39 miljoner under 2009). Nu vill det till att vänsterkartellen regerar 2010 efter decemberbudgeten. Själv är jag skeptisk till socialdemokraternas vilja att göra så, då man redan två dagar efter budgetbeslutet går emot kommunfullmäktiges antagna budget i Vård och Omsorgsnämnden.

2010 kommer att bli ett spännande år – inte minst mot bakgrunden av att det är val den 19 september. Mitt nyårslöfte är att vi i Folkpartiet skall jobba hårt fört att stärka Folkpartiet och att vi tillsammans med övriga partier i Allians för Eslöv vinner valet.

Härmed vill jag önska alla läsare av Fp Eslövs blogg Gott Nytt år – valåret 2010.

Lesley Holmberg

Gruppledare Fp Eslöv.

SKD

onsdag 23 december 2009

Välkomna Bactiguard!

Idag nåddes vi av nyheten att Bactiguard väljer att etablera sig i Eslöv. Bactiguard AB är ett snabbt växande medicintekniskt fötretag med svenska huvudägare. Företagets produkter inom urin-, blod- och luftvägar bygger på en vetenskapligt utvecklad process där en nanotunn yta av ädelmetaller beläggs på till exempel urinkatetrar, venkatetrad och endotrachealtuber. Ytan hindrar bakterier att fästa.

Fullt utbyggd innebär etableringen upp till 150 nyanställningar. Avtalet innebär att Eslövs kommun bygger lokalerna och sen hyr företaget dem i minst 10 år.

Välkomna till Eslöv, Bactiguard. En eloge till kommunledningen och Cecilia Lind som tillsammans med Region Skåne har möjliggjort detta. Bra jobbat!

fredag 18 december 2009

Hur är det med framtidstron, Tony Hansson?

Uppdatering: Skånskan skriver:


Idag skriver Tony Hansson (S) på sin blogg om Lastbilscentralens planer på att ha timmerupplag och flisa stockar på en central industritomt i Eslöv.

Så här skriver Tony på sin blogg:

Det var ett stort industrimarksområde vi sålde av. Detta gjorde att vi snabbt fick ta fram nya detaljplaner och göra tunga investeringar i infrastruktur för att på nytt ha en god plan och markberedskap.

- Tyvärr underbygger Lastbilcentralens planer tesen att vi säljer vår industrimark på tok för billigt, samt att vi måste ha betydligt bättre avtal när vi säljer intressant industrimark till lågt pris. Detta känns som en oerhört trist utveckling av området.
- Lastbilscentralens uttalande ”Idén föddes när Lastbilscentralen funderade på vad man skulle göra med sin lediga tomt, som företaget köpte för några år sedan.” säger väl tillräckligt. Tydligen hade man inga större ambitioner när man köpte tomten, utan den var helt enkelt en billig, bra investering på Eslövsbornas bekostnad.
Jag och Folkpartiet håller med till fullo. Men senast i måndags på kommunfullmäktige så anklagade sossarna min partikollega Solweig Lewin för brist på framtidstro när hon framförde just dessa synpunkter angående Flygstaden.
Hur ska vi nu tolka detta? Antingen får Tony sälla sig till den skara som kommunalrådet Cecilia Lind (S) anser "saknar framtidstro". Eller också har även Tony fått insikt om att Cecilias principlöshet i planfrågor är skadligt för kommunen.
En annan intressant principlöshet uppvisar Bernt Nilsson (S), ordförande i Vård och Omsorgsnämnden. Först sågar han konkurrensutsättning av hemtjänsten;
-"Han ser heller inte nödvändigheten i att engagera entreprenörer i den kommunala verksamheten. 
– Vi kan själva utveckla vår verksamhet. Vi har en sådan kreativ personal att det inte behövs entreprenörer utifrån, säger han.
Idag sjunger samme Bernt Nilsson de privata entreprenörernas lov om de nya ägarna av Karidal;


- "Bernt Nilsson (S) hoppas på en kvarterskrog med vita dukar, levande ljus och en proffsig känsla när Sarah Stankovic och maken på restaurang Ellada tar över serveringen på Karidal."


– Jag tror att det kan bli ett lyft när proffsen tar över. Och restaurangen ligger bra och avskiljt i huset så ingen störs av en trubadur eller karaoke – men om det blir någonting sånt är förstås upp till dem, tillägger han.


Jag önskar både Karidal och hemtjänstens privata entreprenörer lycka till, ni behövs verkligen! Tack också till Bernt som innerst inne vet att en konkurrensutsatt verksamhet blir bättre. Slutligen en eloge till Tony som hyvlar av sitt eget kommunalråd med sina kloka ord. 


God jul och gott nytt år alla bloggläsare. Nu tar jag ledigt över julen!

torsdag 17 december 2009

S,V och Mp säger nej till Lagen om Valfrihet

Vid onsdagskvällens möte i Vård och Omsorgsnämnden röstade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nej till att införa Lagen om Valfrihet i Eslövs hemtjänst och i biståndsbedömd matdistribution.

Allianspartierna, som under mandatperioden varit pådrivande för att få till en utredning om införandet av Lagen om Valfrihet (LoV) i Eslöv, röstade för förvaltningens förslag om att införa LoV i Eslövs hemtjänst. Sverigedemokraterna röstade också för förvaltningens förslag som därmed fick majoritet i nämnden. Även Alliansens tilläggsyrkande om att "första steget" införs senast under september 2010 fick majoritet. S, V och Mp reserverade sig mot beslutet.

- Det är ett mycket märkligt agerande av S,V, Mp när dom nu går emot införandet av LoV i Eslövs hemtjänst. I den budget för 2010 som fastställdes av en blocköverskridande majoritet, så sent som i måndags, av kommunfullmäktige är S, V Mp för att det under 2010 skall göras möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet (Budget 2010, sid 51 – Jobben skall finnas i Eslöv också"). Kommunfullmäktige ställde sig också bakom att "valfrihetssystem kan införas under andra halvåret 2010" (sid 52). Mot denna bakgrund är det högst märkligt att S, V, Mp i Vård och Omsorgsnämnden reserverar sig mot ett beslut som syftar till att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

- Självklart är jag besviken på de röda partiernas agerande. Är det så att S, V och Mp inte vill införa en kostnadsneutral, kvalitetshöjande åtgärd i Eslövs hemtjänst? S, V och Mp tycker fortfarande det är viktigare att politiker och tjänstemän skall bestämma hur vården och omsorgen skall utföras för de enskilda medborgarna. Vill inte S, V, Mp att människor skall ha möjlighet att välja någon annan vård och omsorg om man anser att den man erbjudits fungerar dåligt? Varför är S, och Mp för valfrihet i Region Skåne men emot i Eslöv?

Processen går nu vidare i Kommunstyrelsen och avgörs slutligen i Kommunfullmäktige i Januari 2010. Fortfarande kan det bli ett nej till införandet av valfrihet i hemtjänsten. För att LoV skall införas krävs att Sverigedemokraterna står fast vid sin ståndpunkt i Vård- och Omsorgsnämnden och att SD har minst fyra ledamöter på plats i Kommunfullmäktige – annars kommer Kommunfullmäktiges ordförande; Lena Larsson (S) att ha utslagsröst och förmodligen säga nej till införandet av Lagen om Valfrihet i Eslövs hemtjänst – och då faller förslaget och Eslöv får återbetala 1,6 miljoner av de 2 som man erhållit av staten för att utreda och införa LOV. Skulle det inträffa kommer LoV först att införas vid en valseger för Alliansen för Eslöv i hösten val.

I SKD oroas nämndens ordförande, Bernt Nilsson (S), över att Valfriheten skulle innebära lönedumpningar på sikt. Vad menar han? Varje entreprenör måste ansöka om att bli godkänd. Jag förutsätter att godkännandet innebär att entreprenören får samma ersättning som vi har i den kommunala vården och omsorgen och betalar sina anställda avtalsenliga löner. Jag förutsätter att vi endast godkänner entreprenörer som betalar skatt, sociala avgifter, försäkringar och allt annat som ingår i att vara en god arbetsgivare. Med fler som får möjlighet att erbjuda Eslövs äldre hemtjänst får vår egen personal en bredare arbetsmarknad och fler möjligheter att välja andra arbetsgivare än kommunen. Vi har väldigt kreativa och kvalificerade medarbetare i Eslövs hemtjänst och dom kommer säkert att vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Kanske väljer en del att själv starta egna vård- och omsorgsföretag i Eslöv.

Förvaltningschefen Eva Åström pekar på risken med att kommunen måste dra ner på antalet anställda om flera "brukare" väljer andra alternativ än kommunen. Om detta skulle inträffa tycker jag det är betydligt viktigare att ställa frågan varför väljer dom någon annan än kommunen? Är det så att vi erbjuder en bra hemtjänst i Eslöv så finns det ju ingen anledningen att se svart på införandet av LOV. Vi har en väldigt bra äldreomsorg i Eslöv och vi delar alla visionen att Eslöv skall ha Sveriges bästa vård och omsorg. Vill vi förverkliga visionen så måste även de som av en eller annan anledning är missnöjd med den vård och omsorg som vi erbjuder få möjligheten att välja något annat. Först när vi kan erbjuda detta har vi en möjlighet att nå visionen om Sveriges bästa vård och omsorg.

Som sagt vi har en målsättning som är godkänd av ett enigt kommunfullmäktige (åtminstone hörde inte jag några protester varken i KF eller när vi tog VOO budget) "Jobben skall finnas i Eslöv också" vårt bidrag till detta i Vård och Omsorgsnämnden är att göra det möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor. Hur vill röd sida förverkliga denna målsättning? Det är dags att Bernt & co presenterar sina alternativ.

Lesley Holmberg
som är vice ordförande i Eslövs Vård och Omsorgsnämnd.

SKD

Elektrisk slutledningsförmåga

Idag, mellan kl 16-18 så kommer elpriset uppgå till drygt 14:50kr/kWh (notera, normalpriset ligger nånstans runt 0:45kr/kWh). Det innebär alltså att en vända i diskmaskinen under denna tid (ca 1kWh) kostar 14 kr och 50 öre istället för normala 45 öre.


Själv kommer jag stänga av alla energiförbrukare förutom TV:n (ca 100W) och några lampor idag. Onödigt att göda redan feta plånböcker pga att landet just nu har elbrist. Vilket för mig till saken:

Som synes i diagrammet till höger, så ligger priset normalt sett hyfsat stabilt, men helt plötsligt sticker priset iväg något enormt. Detta drabbar alla som har rörliga prisavtal (vilket jag själv har).


Tittar man på det nedre diagrammet, vilket visar omsättningen av energiförsäljningen (MWh/h) så syns inget onormalt. Elförbrukningen går upp radikalt på morronkvisten och ligger sedan högt under tiden vi är på jobbet. När folk kommer hem, så startas diskmaskiner, TV-apparater, datorer och spisar igång vilket ger ytterligare en peak ända tills vi går och lägger oss vilket medför ett enormt fall i energiförbrukning. Som synes händer inget speciellt just idag, förutom att peaken är något högre än igår.

Men det händer faktiskt nåt speciellt, vi når en nivå där efterfrågan överstiger utbudet av elproduktion, vilket innebär att priset kommer öka okontrollerat tills dess att efterfrågan ger jämvikt med utbudet.

Problemet just nu är att väldigt många reaktorer är stängda för underhåll och revision, detta gör att energibalansen i Sverige kräver att vi både importerar fossil kraft för allt vad tygen håller, vi startar samtidigt igång reservkraftverk runtom i landet som går på olja. Men ändå räcker inte elen till och därför skenar priset.

Det här är en engångsföreteelse, men sätter fingret på ett mycket stort problem. Billigt elpris och en fungerande konkurrens på elmarknaden kräver ett väsentligt överskott av elproduktion. När efterfrågan överstiger utbudet upphör marknaden att fungera, i värsta fall måste vissa abonnenter stängas av. Det finns inga alternativ, på något vis måste den totala elproduktionen följa konsumtionen över dygnet - det måste gå att "kräma på" ytterligare när folk kommer hem för att laga middagen. Detta är förstås bakgrunden till att i stort sett all installerad vindkraftsel måste intecknas i reservkapacitet i baslastverk (vatten- och kärnkraft).

Sverige behöver ett habilt överskott av elproduktionskapacitet. En del av detta ska komma från vindkraft, men lejonparten måste komma från pålitliga kärnkraftverk.

SR

tisdag 15 december 2009

Flygtighet

Igår, det vill säga måndagen den 14 december, beslutade kommunfullmäktige i Eslöv att anta ett Markanvisningsavtal för Flygstaden.

Och vad är nu det? Jo en överenskommelse mellan kommunen och företaget Farstorp med dess ägare Bo Håkansson om att Fartorp köper 83 000 m2 mark för 15 miljoner kronor. Bolaget ska exploatera området till ett väl fungerande handelsområde där målsättningen är att öka handelsutbudet i kommunen.

Kommunen ska, stå förutom kostnaderna för planläggning av området, även bekosta cykelväg, ombyggnad av rondell etc. Kostnaden för detta beräknas motsvara intäkten för försäljningen det vill säga 15 miljoner.

Jag har ingenting emot exploatören. Jag vet ingenting om honom eller hans företag och jag utgår ifrån att han har goda avsikter med sitt köp av marken. Men jag tycker att hela handläggningen luktar. Första planlägger kommunen kommunal mark för en viss företagares räkning och sedan får företaget köpa marken utan att något annat företag haft chansen. Jag anser att kommunen måste ta fram principer för denna typ av ärenden. Det är viktigt att alla företagare behandlas lika.

För mig är det helt oacceptabelt att kommunen säljer mark utan att på något sätt garantera att projektet kommer att genomföras. Jag ser ingen anledning att ta någon onödig risk och jag har svårt att förstå kommunalrådets påstående att jag inte har någon framtidstro. Min framtidstro baseras dock inte på god tro utan jag vill i så stor omfattning som möjligt se till att de skattepengar vi fått att förvalta används så effektivt som möjligt.

Det finns ett sätt att minimera risken, nämligen genom att komplettera avtalet. Därmed tar vi bort risken för kommunen utan kostnad, vad har vi som politiker för rätt att avstå från det?

Skulle kommunalrådet Cecilia Lind (S) resonera likadant med sina egna pengar?

Eftersom kommunens investering kommer att bli i samma storleksordning som köpeskillingen så motsvarar det 500: - per invånare och jag tycker att det är vårt ansvar att se till att Eslövsborna får valuta för den femhundringen. Exploatören kan ju ha hur goda intentioner som helst men det kan ändå gå åt skogen. Anta att han drabbas av stora förluster på andra håll och därför inte har råd att genomföra projektet.

Om exploatören inte har råd eller bara vägrar bygga. Vad gör vi då? Vi har redan investerat pengar. Vi kommer att vara ganska pressade och vill undvika ett fiasko efter att ha byggt cykelbanor och annat rakt ut i spenaten i hopp om att det snart skulle stå ett flott köpcenter där.
Det är detta jag vill förhindra att det händer. Och händer det ska vi åtminstone inte göra någon ekonomisk förlust. Man till exempel skriva in att köpet ska återgå om ingenting händer inom utsatt tid, eller möjligtvis en straffavgift vid försenad byggnation.

Även om jag var rätt ensam i kommunfullmäktige i mina tvivel om avtalets förträfflighet yrkade jag återremiss.

Skånskan

Marieholmsbanan och Öresund

Skånetrafiken öppnar inte nya Pågatågslinjer om inte finansieringen är klar. Praxis är att Region Skåne skattesubventionerar tågtrafiken med 50 % och biljettintäkterna skall stå för resterande 50 %. Enligt Tågstrategi 2037 blir Marieholmsbanan lönsam direkt vid en Pågatågstart. Därför blir jag undrande när man planerar för Pågatågstart i nordöstra Skåne. Pågatåg i nordost kräver investeringar på banor mm i storleksordningen 5 – 600 miljoner. Det första året med Pågatåg i Nordost går driften med ett underskott någonstans mellan 45 – 60 miljoner därefter ca 30 miljoner årligen. Marieholmsbanan kräver baninvesteringar på ca 200 miljoner och går med vinst från dag ett. Nordost vill man starta trafiken senast 2012. Marieholmsbanan kanske före 2020.

Visst skall vi ha utbyggd Pågatågstrafik även i nordöstra Skåne och över Smålandsgränsen. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är bra för miljön och klimatet. Men det jag har svårt att förstå är att man inte drar igång kollektivtrafiken först där den blir ekonomiskt lönsam. Vi skall vara rädda om våra skattepengar och vårt klimat. Startordningen är fel.

I september reglerades Öresundstaxan pga att marknaden hade devalverat den svenska kronan. Den svenska kronans låga värde gentemot euron/dkr innebar att Skånetrafiken gjorde ett underskott, varje månad, på ca 2 miljoner. Nu är det dags för en ny kostnadsutjämning mellan Region Skåne (Skånetrafiken) och Danmark. Nu förväntas danskarna höja biljettpriset i januari pga den danska inflationen och därmed återkommer valutaskillnaden och det månatliga underskottet för Skånetrafiken på ca 2 miljoner. Eftersom den svenska inflationen är lägre och svenska kronan är värderad lägre än den danska blir det billigare att köpa sin Öresundstågbiljett på den svenska sidan. Självklart köper de danska resenärerna sina biljetter i Skånetrafikens biljettautomater (70 % av biljettförsäljningen sker i Skånetrafikens system). För första gången sedan Ötågstarten 2000 går det inte att komma överens mellan Region Skåne och danska Trafikstyrelsen inför 2010. Region Skåne vill frysa biljettpriset på samma nivå som nu och se över prisnivån till årsskiftet 2010/2011.

Lösningen är att både Sverige och Danmark lämnar respektive krona och inför Euron som valuta – då slipper vi kiva med danskarna om biljettpriserna över Öresund. Integrationen i vår region underlättas. Självklart skall det kosta lika mycket att ta sig över Öresund oavsett om man köper biljetten i Köpenhamn eller Eslöv.

lördag 5 december 2009

Sverigedemokraternas gräsrotsrörelse smider planer

På Skånskan har en minst sagt udda diskussion brutit ut i kommentarsfältet. Jag tog mig friheten att samla några guldkorn här. Läs hela konversationen här.

-------------------------------------------

Jag håler med sara. det är bra att de finns ett parti för oss som inte vet så mycke. Jag hjälper gärna till om det beövs sitta på nån stol som är över för att inte sosarna och de andra som bestämmer hela tiden skall göra det. (SD 4ever)

Det är ju inte bara invandrare från andra länder som förstör Eslöv utan också Stockholmare och norrlänningar. (Skåning - på riktigt!)

Bra med ett parti som inte går på en massa möten hela tiden. Det är väl bättre att politiker gör nytta än att de sitter på sammanträden. Jag hoppas Fredrik (Ottesen, red anm) lyssnar på oss medlemmar och fortsätter göra annat än att sitta och prata i olika möten. (Sara)

Måste man va jättesmart för att få rösta nuförtiden? Heja sverjedemokraterna! och JS har rätt, jag tycker inte politicker måste göra nytta hela tiden. Det viktigaste är väl att de stöder sina väljares åsikter? (Malte och fru)

Bra skrivet SD 4ever! Alla ser opp till de "smarta och välutbildade" men det finns de inget orsak till. De flesta av mina kompisar har inte gått i skola särskilt länge men de är ändå engagerade fast kanske inte så insatta. Jag heter också Hasse så jag kallar mig Hasse 1 så kan väl du andra Hasse heta Hasse 2? Heja SD och ni andra som vill hålla Sverige Svenskt!!!! (Hasse 1)

Så fort vi får lite mer att säga till om så skall vi tala klarspråk. Invandrare kommer ju oftast från helt andra länder än Sverige och det måste vi bekämpa. Om akassan och sjukpengen skall räcka till oss svenskar måste vi vara noga med vem vi släpper in i landet! Då blir det nog mer ok att öppet säga att man är rasist. Tidigare var det ju bra att vara kommunist men nu är det förbjudet. Det är samma sak fast tvärtom tror jag. (Väljare med vett)

Inte lönt att försöka diskutera med sverigehatarna. Rösta på SD istället. (Fun)

Hej alla läsare. Jag vill först och främst tacka för alla goda ord vissa av er har skrivit. I övrigt kan jag bara stämma in i att vi sverigedemokrater behöver fler aktiva här i Eslöv. Jag kan även än en gång befästa och påpeka att även Lind (S) håller med om att de få gånger vi inte varit representerade hade vi inte kunnat göra någon reell förändring, samtidigt har vi alltid noga följt beslutsprocesserna. Samt att vi vid alla viktiga beslut varit på plats och fört era, våra väljares talan. (Fredrik Ottesen)

De flesta av mina vänner. Och de är väldigt många. Tycker som jag och du får gärna kalla det rasist om du vill. Vi är många och vi röstar på Sverigedemokraterna därför att de tycker som vi. Jag var på en fest i går kväll och vi var överens allihop tror jag. Fredrik (Ottesen, red anm) kan väl skriva och hålla med mig så får vi det här ur värden? (Väljare med vett)

Vi bör inte kalla oss rasister för det låter dåligt i media. (Hasse1)

Jag är absolut inte rasist men jag är en realist. (Jörgen B)

Bra sagt Jörgen B! Och sen när folk har fattat vad som verkligen är viktigt kommer rasist att vara en komplimang, inte en förolämpning. Men tills dess bör vi inte säga rasist om oss själva. Jag skall försöka bli mer aktiv i partiet så kan jag kanske fylla en av de tomma stolarna! (Hasse 1)

Det här är tänkvärt! Vi måste vara smarta! "Jag själv intog då den ståndpunkten: det gör detsamma om man skrattar eller hånar oss, om vi framställas som dumbommar eller förbrytare; huvudsaken är, att man talar om oss, ständigt sysselsätter sig med oss och att vi även i arbetarnas ögon så småningom komma att framstå som den enda makt, med vilken för närvarande en uppgörelse kan komma till stånd" Det är direkt ur Mein Kampf men är lika rätt för oss! (SD 4-ever)

Jobben skall finnas i Eslöv också

Jobben skall finnas i Eslöv också – är en av målsättningarna i Budget2010. I Vård och Omsorgsnämnden antagna målsättning för 2010 om att jobben skall finnas i Eslöv också – är vi överens om följande formulering över blockgränsen: " … att göra det möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet".

Innebörden av denna skrivning i budget 2010 är att det finns en bred blocköverskridande majoritet för att införa Lagen om Valfrihet i Eslövs vård- och omsorgsverksamheter.

Tanken var att redan i september skulle Vård- och Omsorgsnämnden tagit beslut om införandet av LoV i Eslöv. Den utredning som Vård- och Omsorgsförvaltningen gjort visar klart och tydligt att kvalitén blir högre och att reformen är kostnadsneutral. Pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna har inte haft något att erinra vid remisstidens utgång. Så nu är det bara de formella politiska besluten kvar. Tidsplanen innebär beslut i VoO-nämnden den 16 december, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Januari 2010 och införande med början september 2010.

fredag 4 december 2009

Vad väntar vi på?

En miljard billigare blev Citytunneln än budgeterat. Då är det väl klokt och satsa några hundra miljoner på att rusta upp Marieholmsbanan på studs och få igång pågatågstrafiken på den enda banan som direkt skulle visa sig ekonomiskt lönsam. För arbetspendlarna öppnar det upp för ytterligare turer mellan Malmö - Helsingborg via Eslöv. Så vad väntar vi på?

onsdag 2 december 2009

Egen dator till lärarna

Igår på nyhetsprogrammen rapporterades det om att 7 lärare på en skola delade på en dator. Så ser det ut i Eslöv också.

Idag är inte en dator någon lyx utan ett viktigt arbetsinstrument. Läraren skall inte själv behöva hålla sig med dator för att kunna utföra sitt jobb effektivt. Varje lärare borde ha en egen bärbar dator med internetuppkoppling. Lika självklart som att de som arbetar på stadshuset har en egen dator, lika självklart är det att läraren har en egen dator.

Tillgången till projektorer i klassrummen borde också vara ett krav för en effektivare undervisning.

När lärarna fått sina datorer är det dags att förse varje elev med egen dator. Internet är en fantastisk kunskapskälla som givetvis skall användas i undervisningen.

Till sist vill jag tipsa om www.politometern.se och www.politometern.se/senaste/Fp