söndag 31 januari 2010

Kryssa Daniel!

Igår var det nomineringsmöte för att fastställa Fps riksdagslista för Skåne Västra. Vi går till val på en fantastiskt stark lista. Torkild Strandberg, kommunalrådet från Landskrona toppar tillsammans med Tina Acketoft, riksdagsledamot från Höganäs. Tredjeplatsen besätts välförtjänst av Christer Sörliden från Helsingborg som gör ett jättejobb som gruppordförande för Fp gruppen i Region Skåne och som ordförande i Habiliteringsnämnden.


För oss i Eslöv gläds vi extra mycket med vår ordförande Daniel Rhodin som parkerar på femteplatsen i sin första valrörelse. Daniel har snabbt gjort sig känd i bloggossfären och i Eslövspolitiken när han skrivit med inlevelse och kunskap om integritetsfrågor och skola. Det är inte ovanligt att man blir politiskt aktiv på grund av en lokal fråga i Daniels fall var det Lunds Energis planer på att bygga ett gigantiskt kraftvärmeverk i Örtofta.


En annan anledning för oss eslövsliberaler att glädjas är att det är många, många valrörelser sedan vi hade en riksdagskandidat så högt som på plats fem. Så slutordet på detta inlägg blir naturligtvis vårt nya mantra: Kryssa Daniel!

SKD

torsdag 28 januari 2010

Öresundsbron 10 år

Visst är den vacker – bron som förbinder Skåne med Själland. I år, den 1 juli, är det 10 år sedan Öresundsbron invigdes. Bron har infriat alla förväntningar med råge. Visst är det fantastiskt att man kan åka från Eslöv med tåg och en dryg timme senare vare mitt i Köpenhamns centrum. I lilla Slogstorp pendlar en av grannarna dagligen till sitt jobb i Danmark. I våra köpcentra runt om i Skåne talas det danska dagligen. Vi håller på att växa ihop. Redan hjälps vi åt med viss sjukvård, räddningstjänst, tågtrafiken och arbetsmarknaden är integrerad, exemplen är många. Kastrup är inte längre ifrån Eslöv än det är mellan Stockholm och Arlanda. Dock finns det mycket kvar att "integrera" för oss i Öresundsregionen.

Nu börjar jubileumsfirandet dra igång på båda sidor Öresund. På webben kan du gå in på http://www.oresund10.com/ och se vilka evenemang som är på gång. Du kan också blogga, lägga upp videofilmer på tema Öresundsregionen, tävla mm. Eslöv är en del av Öresundsregionen det vore kul om det fanns många inslag från Eslöv på oresund10.com .


Region Skånes "Beredning för Tillväxt och Hälsa i Sydvästra Skåne" (vilket krångligt namn) kommer att arbeta med Öresundsintegration på framförallt Skånes gymnasieskolor.

Lesley Holmberg
1:e vice ordförande BTH-SV

(Foto: Pierre Mens - www.oresund10.com)

tisdag 26 januari 2010

Opålitliga socialdemokrater

Cecilia Lind, s-kommunalrådet, låter sig intervjuvas i Skånskan och insinuerar att vi Alliansen skulle ha diskuterat och påverkat Sverigedemokraterna att rösta för Lagen om Valfrihet. Fru Lind borde hålla sig för god för sådana insunanta påståenden – hon vet att så inte är fallet. Jag delar hennes syn på det parlamentariska läget i Eslövs kommunfullmäktige – det är olyckligt med ett vågmästarparti. Klara majoriteter är betydligt bättre.

I frågan om valfrihet i hemtjänsten har socialdemokraterna förhalat beslutsprocessen. Märkligast agerade dock socialdemokraterna i december. Två dagar efter vi hade spikat Budget 2010 i kommunfullmäktige, i enighet, så går socialdemokraterna emot budgetbeslutet i Vård och Omsorgsnämnden. I maj 2009 enades vi i VOO-nämnden om följande målformulering (om jag inte minns fel så fanns inte SD med på nämndsmötet): " Vård och Omsorg bidrar till att marknadsföra Eslöv genom att bedriva verksamhet med hög kvalitet och genom att vara en attraktiv arbetsgivare samt att göra det möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet" – det är ju just detta som lagen om valfrihet handlar om. Vi har alltså tagit denna målformulering i nämnden, i kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige över blockgränsen. När vi så skall verkställa beslutet säger socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet nej och reserverar sig mot beslutet i nämnden, i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige.

Varför skall man diskutera med och bli överens med socialdemokraterna och deras marionetter i Eslöv? Dom står ju inte till det dom själv varit med och beslutat om.

Skånskan

måndag 25 januari 2010

Ett stort steg mot vision Eslöv har Sveriges bästa vård och omsorg

Ikväll har Eslövs kommunfullmäktige beslutat att införa Lagen om Valfrihet i hemtjänsten samt utreda om även matdistribution skall ingå i LOVen. Från och med september skall Lagen om Valfrihet gälla.

Det blev en hård strid med socialdemokraterna som yrkade avslag och reserverade sig. Dock kunde vi enas om att Vård- och omsorgsförvaltningens utredning var mycket proffsigt gjord. Vi kunde också enas kring att Eslövs äldreomsorg är i toppklass. S-sidan ville utveckla hemtjänsten inom den kommunala sfären och vi i Alliansen och Sverigedemokraterna vill konkurrensutsätta. Detta var den stora skiljelinjen. En ren ideologisk strid där vi vill överföra makten från politiker och tjänstemän till den enskilde.

Självklart är jag personligen mycket glad ikväll att vi i allianspartierna har infriat ett vallöfte – att äntligen kunna bryta det kommunala monopolet inom vård och omsorgssektorn. Mycket arbete återstår för att få valfriheten på plats, jag tror stenhårt på att våra hemtjänstbrukare kommer att uppleva en ökad kvalité i höst. Det skall bli spännande och se hur många vård- och omsorgsföretag som kommer att ansöka om godkännande när den tiden kommer. En annan bieffekt är att vi kommer få en bättre kostnadskontroll av hur skattepengarna används plus en massa andra positiva effekter. Jag ser bara vinnare i slutändan. Eslöv har i kväll tagit ett stort steg mot att förverkliga visionen – Eslöv har Sveriges bästa vård och omsorg.

Skånskan

onsdag 20 januari 2010

Bertils parti?

Vad vill Bertil Jönsson, fd centerpartistiskt kommunalråd? Hur ser hans vision ut för Eslöv om 10 år, om 20 år? Det räcker inte med att kräva time-out för flyktingmottagande, bättre äldrevård och minskad kommunadministration. Ett politiskt parti måste tala om för väljarna hur man vill utveckla vårt samhälle även på lång sikt inte bara i det korta tidsperspektivet. Faran är att om man bara väljer att prata om det korta perspektivet blir partiet ett "kappvändarparti" vars enda drivkraft är att vara så populära som möjligt.

Kan Bertil Jönssons parti lösa diskrimineringsfrågorna? Det är inte bara gamla män, kvinnor och ungdomar som påstår sig vara diskriminerade. Har du ett konstigt namn som inte klingar svenskt stiger svårigheten att få jobb så man kan försörja sig – en diskriminering som är långt värre än att tro sig vara åldersdiskriminerad.

Ett sätt att komma tillrätta med åldersdiskriminering är att införa system i äldreomsorgen där den enskilde får möjlighet att välja bort den leverantör som man inte trivs med. För detta behövs inget nytt kommunpolitiskt parti. Folkpartiet och de andra allianspartierna har redan drivit frågan till beslut i riksdagen och kommunfullmäktige (Lagen om Valfrihet).

Bertil Jönsson tror sig kunna minska kommunens administration med 20 – 30 miljoner. Kanske är det möjligt. Folkpartiet och alliansen har det senaste året fått fram beslut om att göra en organisationsöversyn. Eslöv behöver en modern och effektiv kommunal organisation. Tyvärr har vårt socialdemokratiska kommunalråd Cecilia Lind gjort allt för att förhala diskussionerna. Nu tvivlar jag på att det kommer att bli någon överenskommelse före valet. Folkpartiet har varit mycket drivande i denna fråga, vi har redovisat våra förslag här på bloggen.

Bertil Jönsson vill ha "time-out" för flyktingmottagningen. Varför det? När skall "time-outen" hävas? Trygghet är grundläggande för varje människa. Om inte de grundläggande trygghetsbehoven kan uppnås där man bor, inte har någonstans att bo, inte har möjlighet att äta sig mätt, inte har kläder på kroppen, inte kunna jobba och få en inkomst, inte ha familj och vänner, inte åtnjuta grundläggande friheter som tryckfrihet, religionsfrihet och yttrandefrihet – då lämnar man sitt hem och söker sig till någon annan plats där dessa grundläggande behov kan tillfredsställas - det är då man blir flykting. Flyktingskap är inget man väljer frivilligt. Flykting är man till dess man har hittat en ny boplats där man kan känna sig trygg. Skall vi i Eslöv inte dela med oss av vår trygghet? Några få av världens flyktingar kommer till Eslöv. Hur skall dessa människor kunna ta "time-out" från sitt flyktingskap? Har dom några alternativ? Genom att vara solidariska med människor som har det svårt och ge flyktingar möjlighet till tryggheten och välfärden i Eslöv bidrar vi alla till en bättre värld och högre välfärd.

Bertil Jönsson vill satsa på elitidrotten. Det görs redan. Bertil har genom åren varit motståndare till att Eslöv skall ha en ishall.

För att kunna ta ställning till Bertils parti behöver man veta vilken idétradition och vilka visioner det nya kommunpartiet skall ha. Skall det bli ett "kappvändarparti" i nyDemokratianda eller ett seriöst långsiktigt parti med en klar bild av framtidens Eslöv?

tisdag 12 januari 2010

Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra

På kommunstyrelsen ikväll fick vi ta ställning till ett förslag som handlar om att ekonomiskt stimulera vissa personer som får försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) med 1000 kr / månad om de deltar i praktik- eller utbildningsinsatser. Dessutom ska dessa personer också få behålla andra inkomster upp till 2000 kr i månaden utan att försörjningsstödet sänks. För de med praktik ska OB-tillägget inte räknas som inkomst för dem som deltar i Arbete och Försörjnings projekt, däremot för alla övriga mottagare av försörjningsstöd.

Problemet med försörjningsstöd (i likhet med tex A-kassan) är att det blir hundraprocentiga marginaleffekter så fort man tjänar en extra krona. I samma stund som man tjänar en extra tusenlapp, så dras dras tusenlappen in på försörjningsstödet. Därför ska det mycket till för en person som får försörjningsstöd att motiveras till att jobba det där lilla extra.

Intentionen med förslaget är god, tyvärr är det behäftat med ett par allvarliga problem.

Kommunens policy måste vara att få människor att i så stor utsträckning som möjligt ta ansvar för sin försörjning. Detta skulle underlättas om steget från att vara beroende av försörjningsstöd och till egen försörjning inte var så stort som idag.

Om vi som exempel tänker oss en ensamstående mamma med några barn; Hon har lyckats få timanställning som vårdbiträde inom hemtjänsten, men hennes månadslön blir lägre än vad hennes försörjningsstöd skulle bli. Alltså har hon rätt till försörjningsstöd upp till normen. Om hennes arbetsgivare ber henne jobba lite extra på obekväm arbetstid så lönar det sig inte för henne. Därför kan man utifrån Arbete och Försörjnings förslag ställa sig frågan;

  • Varför ska de som finns som stadsvärdar på stationen ha ett par tusen extra men inte en ensamstående trebarnsmor som jobbar deltid inom vården?
  • Varför ska inte hon få behålla sitt OB-tillägg utan att få sänkt försörjningsstöd när detta gäller för de som praktiserar inom Arbete och Försörjnings försorg?

Vi är positivt inställda till ett system som ökar drivkraften till egen inkomst, även om detta skulle initialt ge högre kostnader för försörjningsstödet. Däremot kan vi inte ställa upp på ett förslag som med stor sannolikhet är olagligt, och lika illa, omoraliskt. Därför begärde vi återremiss för att belysa;

  1. Om det med gällande lagstiftning finns en möjlighet, för samtliga kommunmedlemmar som uppbär försörjningsstöd, att minska marginaleffekten för de som på olika sätt anstränger sig för att ta ansvar för sin försörjning genom eget arbete alternativt insatser ordnade genom Arbete och Försörjning.
  2. Om det finns stöd för att undanta inkomster vid beräkning av försörjningsstödet, annat än i de fall som finns reglerat i lag eller föreskrifter.
  3. Hur övriga behovsprövade bidrag och ersättningar påverkas om systemet skulle införas.
  4. Vilka kostnader som detta i så fall skulle medföra för kommunen.

Jag blev djupt förvånad när både Socialdemokrater, Vänsterpartister, Moderater och Centerpartister röstar igenom förslaget utan att ta hänsyn till dessa mycket relevanta synpunkter. Inget av dessa partier kunde se det omoraliska i att favorisera vissa grupper, till och med i strid med lagstiftningen. Förskräckande är ordet.

Detta är en obetydlig fråga för de flesta, men det är helt avgörande för dem som påverkas. Principlöshet är politikens allra fulaste tryne. Särskilt när det handlar om vårt samhälles mest utsatta och marginaliserade människor som oftast inte har något politiskt inflytande.

Titeln? Det är ett citat från Orwells "Grisfarmen".

torsdag 7 januari 2010

Inte dumdristigt, men kanske felprioriterat

Idag skriver miljö- och energiexperten Per Kågesson på DN Debatt om satsningen på höghastighetståg i Sverige. Han menar att satsningen på snart sagt alla vis skulle vara förkastlig, och att politikerna som verkar för höghastighetståg är "dumdristiga".

Jag älskar snabbtåg! Som jag har skrivit tidigare: låt inte diskussionen handla om huruvida man tycker om höghastighetståg eller inte. Det handlar om hur man vill prioritera en ändlig resurs som kallas skattemedel.

Det vore ju jättebra om de som bor i Göteborg fick kortare restid till Stockholm - men tänk efter - hur många har verkligen nytta av denna snabba linje? Hur ser det istället ut för behovet av spårbunden trafik till mindre orter, fler stationer och kanske till och med lightrail-trafik? Du vet, det där som förflyttar hundratusentals svenskar varje dag till och från sina arbetsplatser. Till skillnad från de kanske tusentals som åker mellan Stockholm och Göteborg varje dag.

Tänk så här: Vad betyder det för Skånes integration som arbetsmarknadsområde om vi bygger ut pågatågstrafiken till mindre orter, startar upp tvärsbanor som tex Eslöv-Marieholm-Helsingborg (jo, jag vet att det är skånetrafiken som handhar dessa frågor). Hur skulle det se ut om vi utökade kapaciteten på södra och västra stambanan så att vi kan möjliggöra en förbättrad turtäthet och mindre förseningar?

Hur står det till med andra infrastruktursatsningar, såsom en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör, motorvägsstandard på E22, kringfartsleder och 2+1 vägsutbyggnaden?

Jag är också för en höghastighetsbana om den är gratis. Men det är den ju nu inte och som jag har påvisat finns det många andra satsningar som är oerhört mycket mer angelägna för både miljön, arbetsmarknaden och tillväxten. Jag tycker förespråkarna blir svaret skyldiga - vilka andra satsningar strök ni när ni tog ställning FÖR en höghastighetsbana? Det handlar om i storleksordningen 150-200 miljarder kronor, så man får plocka fram stora rödpennan när man stryker i planerna för Sveriges framtida infrastruktur.