torsdag 28 januari 2010

Öresundsbron 10 år

Visst är den vacker – bron som förbinder Skåne med Själland. I år, den 1 juli, är det 10 år sedan Öresundsbron invigdes. Bron har infriat alla förväntningar med råge. Visst är det fantastiskt att man kan åka från Eslöv med tåg och en dryg timme senare vare mitt i Köpenhamns centrum. I lilla Slogstorp pendlar en av grannarna dagligen till sitt jobb i Danmark. I våra köpcentra runt om i Skåne talas det danska dagligen. Vi håller på att växa ihop. Redan hjälps vi åt med viss sjukvård, räddningstjänst, tågtrafiken och arbetsmarknaden är integrerad, exemplen är många. Kastrup är inte längre ifrån Eslöv än det är mellan Stockholm och Arlanda. Dock finns det mycket kvar att "integrera" för oss i Öresundsregionen.

Nu börjar jubileumsfirandet dra igång på båda sidor Öresund. På webben kan du gå in på http://www.oresund10.com/ och se vilka evenemang som är på gång. Du kan också blogga, lägga upp videofilmer på tema Öresundsregionen, tävla mm. Eslöv är en del av Öresundsregionen det vore kul om det fanns många inslag från Eslöv på oresund10.com .


Region Skånes "Beredning för Tillväxt och Hälsa i Sydvästra Skåne" (vilket krångligt namn) kommer att arbeta med Öresundsintegration på framförallt Skånes gymnasieskolor.

Lesley Holmberg
1:e vice ordförande BTH-SV

(Foto: Pierre Mens - www.oresund10.com)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar