lördag 28 februari 2009

De unga liberalerna tar över

Vad härligt att våra yngre medlemmar vill engagera sig och ta över Folkpartiet. I torsdags hade Folkpartiet i Eslöv sitt årsmöte på Ringsjö Wärdshus. Då valdes Daniel Rhodin, Örtofta enhälligt till ny ordförande. Du som följer vår blogg känner Daniel och vet att integritetsfrågor, familje- och skolpolitik är några av hans hjärtefrågor. Daniel har också plats i kommunstyrelsen som ersättare. Det skall bli härligt att jobba för folkpartiet och liberlismen sida vid sida med honom.

Som årsmötesgäst hade vi bjudit in Mats Persson. 28-årig doktorand från Lund som i veckan valdes till nytt regionråd efter Marita Sander-Schale, Lund. Mats förklarade tankarna i Hälsoval Skåne och svarade på frågor om regionpolitiken. Trots sin ungdom har Mats gedigen erfarenhet av politiken först som vice ordförande i Liberala Ungdomsförbundet och sedan i regionpolitiken och som kommunfulllmäktigeledamot i Lund. Mats kommer att bli ett alldeles utmärkt regionråd när han blir lite varm i kläderna.

Andra unga liberaler som tar för sig i politiken är Torkild Strandberg, välkänt kommunalråd och fd riksdagsledamot från Landskrona. Christer Sörliden, Helsingborg - regionpolitiker. Lisa Flinth som på måndag börjar som ombudsman för Folkpartiets skåneförbund. Jag skulle kunna göra listan hur lång som helst över skånska yngre liberaler som tar över.

Jag tycker det är härligt! Det våras för liberalerna i Skåne!
/Lesley

Europavalet 7 juni

Om tre månader är det dags att gå till valurnorna och välja representanter till Europaparlamentet. Valdagen är den 7 juni. Man kan förhandsrösta från den 20 maj.

Europaparlamentsvalet är viktigt. Besluten som fattas där påverkar vår vardag. För att bara ta ett exempel - utfasningen av energislukande glödlampor och övergången till energisparlampor.

Jag tror det är viktigt att vi som är liberala europavänner pratar med våra vänner om europa, via mail, sms, insändare - i alla sammanhang som vi träffas prata engagerat om europa.

Här på fp eslövs bloggsida hittar du länk till Olle Schmidt och här nedan till folkpartiets europaprogram.

Engagera dig i europavalet och rösta - gärna på Olle Schmidt.

Folkpartiets europaprogram

/Lesley Holmberg

onsdag 25 februari 2009

Pikant politik

Idag har Eslöv varit på alla nyhetssändningar och i varenda tidning, pga den politiska striden inom socialdemokraterna. Situationen är ovanlig och en aning pikant förstås. Prestigen går att skära med kniv.

Det sorgliga i situationen är medan de hårda orden utväxlas så finns det många människor som undrar vad som kommer hända, och som är oroliga. Ungdomar och dess föräldrar, lärare och övrig skolpersonal och medborgare befinner sig ett vakuum där inget är bestämt och ingen väg är utstakad. Kort sagt ett kaos som gagnar ingen men som kostar så mycket förtroende.

Ansvarsfrågan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GoV) kommer behandlas i samband med bokslutet. Ann Laurentz har lovat att överklaga kommunstyrelsens kommande beslut och begära verkställighetsförbud. Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister ställer sina platser i GoV till förfogande. Det politiska debaclet kommer rulla vidare länge än.

Men frågan är om det spelar så stor roll i praktiken. Förtroenden har brustit och i politiken är förtroende allt. Även om nämnden och Ann sitter kvar så kommer situationen vara ohållbar. För alla. Även om världens bästa planer presenteras, så kommer det inte gå att genomföra dem. Ty sådan är politikens logik.

För varje dag som går så ökar osäkerheten. Kommer mitt gymnasieprogram att starta? Gymnasielärare räknar anställningsår och letar andra jobb. Förvaltningen ska byta förvaltningschef. Folk frågar sig vad i hela friden politikerna sysslar med. Vatten på politikerföraktets kvarn. Samtidigt minskar valmöjligheterna ju närmare man kommer höstterminens start.

Eslöv, liksom resten av Sverige och världen kommer påverkas av lågkonjunkturen. Det finns mycket som talar för en tuff situation de närmsta åren med vikande skatteintäkter och ökande arbetslöshet. Frågan är hur mycket energi som ska brännas i en politisk strid som ändå bara leder till...tja, inget förutom handlingsförlamning.

När kommunstyrelsen och GoV är omvalda så får vi hoppas på lugn och ro, så vi kan arbeta konstruktivt med dessa utmaningar. Jag tror det blir nödvändigt att försöka samarbeta blocköverskridande i de stora frågorna. När båten tar in vatten får alla hjälpa till att ösa. Vi kan återställa hackordningen sen, när läckan är tätad.

Alliansen är överens med socialdemokraterna att vi måste få en fungerande organisation. Genom omvalet av kommunstyrelsen får alliansen in vår alliansledare Henrik Wöhlecke (M) som kommunalråd. Självklart betyder detta att vår insyn och påverkan blir väsentligen förbättrad i det dagliga arbetet på kommunledningen. Detta är efterlängtat och mycket välkommet! För nu är det dags att vända blad. Inget politiskt debacle förringar detta faktum.Sveriges Radio
TV4 Nyheter

SvD
Sydsvenskan
Corren
Aftonbladet
Göteborgsposten
HD

måndag 23 februari 2009

Upp ur sandlådan

Uppdatering: Många tidningar tar upp nyheten.

SvD
Sydsvenskan
Corren
Aftonbladet
Sveriges Radio
Göteborgsposten
HD

Det politiska ledarskapet i Eslöv har under en längre period fungerat dåligt. Detta är allvarligt då vi står inför en djup lågkonjunktur som kommer att drabba även Eslöv samtidigt som problemen i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden fortsätter. Det är dags för oss som har ansvaret för det politiska ledarskapet i Eslöv att komma upp ur sandlådan. Vi måste börja ta ett gemensamt ansvar för Eslövs bästa.

Allianspartierna och socialdemokraterna har enats om ett förslag som innebär att Kommunstyrelsen och Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämndens ledamöters uppdrag återkallas av kommunfullmäktige. Nya ledamöter kommer att väljas. Detta kommer att ske på kommunfullmäktige den 30 mars.

Detta innebär att moderaternas Henrik Wöhlecke kommer att nomineras av Allianspartierna till uppdragen som kommunalråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Folkpartiet och övriga allianspartier kräver samtidigt att en utredning kring hur kommunens demokrati och organisation kan förbättras och att denna utredning skall vara klar till mandatskiftet 2010.

Från Folkpartiets sida anser vi det oerhört viktigt att demokratifrågorna hamnar i fokus. Organisationen måste få en effektiv och modern ledningsorganisation som tar hänsyn till de tre benen - politik, myndighetsutövning och produktion av tjänster och service.

Vi ser gärna att Linköpings organisation kan ligga till grund för diskussionerna kring hur Eslövs nya demokratistruktur kan se ut.

Linköping
SKD

/LH

måndag 16 februari 2009

Vill (s) införa Fritt Val?

Varför skall Eslövs Vård och Omsorg behöva 7 månaders utredande för att ta fram ett beslutsunderlag till oss politiker om Fritt Val? Varför skall man behöva ytterligare ett år för att införa Fritt Val? Speciellt som kommunen fått 2 miljoner av staten för att genomföra processen för införande av Fritt Val.

För något år sedan var VoO Au + tjänstemän på studiebesök i Linköping för att se och lära om Linköpings erfarenheter och lösningar kring Fritt Val. Du kan läsa om Linköpings färdiga koncept och mångåriga erfarenhet av valfrihet inom hemtjänsten. Klicka här.

Min slutsats är att socialdemokraterna i Eslöv gör allt för att slippa införa Fritt Val i Eslöv. Dom tycker fortfarande att politiker och tjänstemän är bättre på att se vilken vård och omsorg som är bäst för dig. Jag tror att du själv är bäst på att veta vilken vård och omsorg du behöver och vem som skall ge dig den servicen.

/LH

tisdag 10 februari 2009

Bytarvisan

Från Svd, ledarbloggen:

Ska vi, ska vi byta frågor, ska vi byta frågor med varann?
Jag byter LAS-undantag mot en vindkraftspark.
LAS-undantag mot en vindkraftspark
Vindkraftspark mot en Ams-åtgärd
Ams-åtgärd mot betygsfobi
Betygsfobi mot en högre skatt
Högre skatt mot föräldrakvot
Föräldrakvot mot ett nytt plusjobb
Nytt plusjobb mot ett kärnkraftverk
Kärnkraftverk mot en friskola
Friskola mot ett budgettak
Budgettak mot…Volvo?


När alliansen löste energifrågan så började det jäsa hos socialdemokraterna. Hos väljarna finns det en majoritet som vill ta bort etableringsförbudet för nya kärnkraftsreaktorer. Självklart kan Mona Sahlin inte ens prata om kärnkraften med tanke på hennes rödgröna allianskompisar vilket gör att hon sitter lite i en rävsax.

För den här uppgörelsen handlar inte om att bygga nya kärnkraftsverk till höger och vänster. Det handlar om att ta bort förbudet mot att bygga, men däremot ges inga stimulanspengar för kärnkraften. Det ges det däremot till vindkraft och andra förnyelsebara energikällor för att dessa ska växa sig starkare.

Men det är klädsamt att vara realistisk också. Vindkraften utgör en procent av elproduktionen i Sverige, kärnkraften står för ca 50%. I skåne ser man vindsnurror var man än tittar - men tänk dig 50 gånger fler. Det finns 241 vindsnurror i skåne, med en installerad effekt på 263MW. För att ens byta ut en reaktor i Forsmark så går det åt 1000 vindsnurror - men bara om det konstant blåser 10-15 sekundmeter.

Jag tror att det är fullt rimligt att på 15-20 års sikt uppnå ungefär 15-20% andel av förnyelsebart (exkl. vattenkraften). Kanske 30% om man är aggressiv. Men det är ändå ett stort glapp mellan vad man realistiskt kan bygga ut och den effektförlust som uppstår när reaktor efter reaktor behöver stängas. Detta problem måste hanteras - och det gör inte socialdemokraterna idag. De nöjer sig med att "satsa på det förnyelsebara". Det är faktiskt oansvarigt att inte ta industrins oro på allvar.

Maria Wetterstrand har många gånger talat om att vi svenskar gör av med 3 gånger mer el än genomsnittseuropén. Hon tar detta som intäkt för att vi kan reducera vår elkonsumtion kraftigt. Synd bara att hon, för den intellektuella hederlighetens skull, utelämnar vital information om detta uttalande. Att svenskar förbrukar mycket mer el utslaget per person än genomsnittseuropén beror på;

* att vi har mycket elintensiv industri i Sverige. Stålverk, pappersbruk och gruvor
* att vi bor i ett mörkt och kallt land
* att stora delar av Europas befolkning både värmer upp sina hus och lagar mat med rysk gas

Jag välkomnar klara politiska skiljelinjer - det borgar för en intressant valrörelse och vitaliserar demokratin. Men när det gäller säkerhetspolitiska frågor, energifrågor och utrikespolitiska doktriner så bör bred parlamentarisk enighet eftersträvas. Synd att socialdemokraterna kapitulerar inför frågeställningen om energin till förmån för MP och V.

måndag 9 februari 2009

Maktens arrogans

"Värmeverket är idealiskt placerat!!"

Så lyder rubriken på Christer Wallins insändare den 8 februari. Hur kan man som företrädare för moderata väljare vara så okänslig?

Visst! Sett ur ett snävt Lundaperspektiv. Men jag trodde att man som ordförande för ett stort aktiebolag som är berett på att investera 2,5 miljarder i ett kraftvärmeverk hade lite större vyer än ren lundensisk bypolitik.

Att Örtoftaborna med paret Melinder i spetsen känner sig övergivna och totalt överkörda är för mig, som engagerat mig i frågan självklart.

Ärendet har inte skötts på ett proffsigt sätt. Lunds Energi har haft en gräddfil när de ansökt om att få bygga kraftvärmeverket i Örtofta. För drygt ett år sedan överklagade jag Miljödomstolens beslut om att ge tillstånd att bygga kraftvärmeverket. Naturligtvis avvisades mitt överklagande. Jag var ju inte sakägare. Jag bor ju tre mil från kraftvärmeverket. Man undrar ju när man ska engagera sig. Makarna Melinder, som direkt drabbas, anses ju inte trovärdiga eftersom dom talar i egen sak och jag som inte är drabbas direkt ska hålla tyst. Kvar blir bara ett antal ljumma politiker och tjänstemän som värnar om sina egna uppdrag och befordringsmöjligheter.

När ärendet presenterades 2005 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige var det en ekonomisk fråga för Eslövs kommun som delägare i Lunds Energi. Var man beredd att godkänna en investering i ett kraftvärmeverk som beräknades kosta 950 miljoner kronor. Man accepterade detta och hade inget att erinra mot att man utredde förslaget om att placera verket i Örtofta. Av handlingarna framgår dock klart att ärendet skulle beredas i vanlig ordning, dvs man skulle ta fram det beslutsunderlag som krävs enligt miljöbalken och bygg- och planlag.

Eftersom en lokalisering till Örtofta strider mot kommunens översiktsplan ansåg jag att det var viktigt att det verkligen klargjordes att det inte fanns något annat bättre alternativ. Jag ville få utrett om det inte fanns en möjlighet att bygga ett mindre verk för att täcka Eslövs behov.

Jag tycker inte att det är rimligt att Örtoftaborna skulle behöva offra sin miljö för hjälpa Lunds politiker att lösa sitt energiproblem. Örtofta är ett samhälle med stora potentiella utvecklingsmöjligheter. Och med tanke på avvecklingen av EU:s jordbrukssubventioner så har nog sockerbruken i Sverige sin framtid bakom sig.

Om hr Wallin hade sagt att ibland får man offra 17.5 hektar av bästa jordbruksmark, ett vackert kulturlandskap, en fantastisk miljö samt ett känsligt vattenområde någon annanstans för att slippa lägga en jätteindustri inom Lunds kommun så hade det varit renhårigt. Men att istället gå till personangrepp och påstå att Melinders far med en blandning av villfarelser och rena lögner i stället för att sakligt bemöta kritiken och inse att miljööverdomstolen hade rätt, finner jag oproffsigt av en styrelseordförande.

Solweig Lewin
Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande Folkpartiet i Eslöv

Sydsvenskan

söndag 8 februari 2009

Obligatorisk läsning

Anders Mildner på Sydsvenskan har skrivit en artikel om upphovsrätten och integriteten. På ett kärnfullt sätt sammanfattar han det dilemma som jag själv har påpekat flera gånger.

Synd att inte den politiska debatten kan hålla en högre klass, där vi kan diskutera de stora, viktiga frågorna snarare än att skydda distribution av CD-skivor. Vad betyder informationsfrihet, anonymitet, yttrandefrihet och fri opinionsbildning för demokratin tex. Är det värt att offra stora stycken av detta för att skydda ett särintresse, eller finns det bättre alternativ?

Vissa politiker har tyvärr fått en närmast manisk inställning, där inga offer är för stora för att skydda de priviligerade få.

Och det är ju synd, det.

onsdag 4 februari 2009

Kris i kommunledningen

Under mina snart 23 år som aktiv i eslövspolitiken har jag inte varit med om något liknande – att kommunstyrelsens två vice ordföranden tappat förtroendet bland sina egna och vägrar att lämna sina politiska uppdrag. Givetvis gagnar det inte Eslövs kommun och medborgarna.
När vi så på tisdagens kommunstyrelse tillsätter fyra tillförordnade förvaltningschefer behöver man inte vara nobelpristagare för att förstå att kommunledningen inte fungerar som en vältrimmad ledningsorganisation.

Det är speciellt olyckligt nu när vi står inför en svår lågkonjunktur och det behövs ett starkt och väl fungerande ledarskap i kommunledningen. Kanske lite mer IIP-anda även i ledningen.

I folkpartiet har vi kastat upp alla bollar i luften kring problemen med gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vilken boll vi låter landa kommer att ta en stund av livligt diskuterande inom partiet och med våra alliansvänner. Vi tar tacksamt emot alla konstruktiva förslag och ideér för den fortsatta diskussionen. Vårt mål är att hitta en konstruktiv lösning på ”gökungen” gymnasie- och vuxenutbildningen.

Till sist noterar jag att GoV:s vice ordföranden Henrik Wöhlecke (m) uttalar sig i torsdagens SKD.

//LH

Camilla Lindberg blir petad

Jag har hållt mig borta från FRA-frågan ett bra tag nu. Däremd inte sagt att jag är nöjd med den överenskommelse som gjordes, även om det var ett stort steg framåt jämfört med det dåligt underbyggda såll till lagstiftning som genomröstades i somras.

Men när Johan Pehrson, gruppledare för Folkpartiets riksdagsgrupp petar Camilla Lindberg från Signalspaningsnämnden, som ska granska FRA så kan jag inte hålla tyst.

Camilla Lindberg var den enda av de borgerliga som röstade nej till FRA-lagen, hon har blivit en symbol och ett hopp för de liberaler som tycker att personlig integritet inte kan kompromissas bort. Att Johan Pehrson inte tillhör denna skara har både visats i teori och praktik.

Min recension av Johan Pehrsons beslut är att det både är tarvligt, felaktigt och strategiskt korkat. Tarvligt mot Camilla, som nu tydligen ska få känna på straffet att inte lyda de konservativa krafterna i partiet, felaktigt därför att Camilla skulle bli en trovärdig och ifrågasättande granskare till FRA, strategiskt korkat därför att detta kommer skapa negativ publicitet runt folkpartiets sätt att hantera integritetsfrågorna. I oktober petade också Johan Pehrson bort Camilla från justitieutskottet för att själv ta plats där.

Istället ska Cecilia Wigström, en FRA-förespråkare, sitta i nämnden för folkpartiet.

Jag förstår resonemanget. Samlar man 10 ja-sägare i ett rum så ökar sannolikheten drastiskt för att utfallet ska bli jakande oavsett förfrågan. Men det bör väl inte ses som något positivt i en demokrati?

Carl Rudbeck skriver på Sydsvenskan:
"Regeringen, för att inte tala om alla en gång så skrytsamt frihetliga riksdagsledamöter, svek i FRA-frågan. Den visade att liberala grundvärderingar får stryka på foten när de hamnar i konflikt med politikernas kontroll- och maktbegär. "


För övrigt: Grattis till Opassande, som kammade hem stora bloggpriset, till stor del för sin kritiska granskning av FRA-lagen.