måndag 9 februari 2009

Maktens arrogans

"Värmeverket är idealiskt placerat!!"

Så lyder rubriken på Christer Wallins insändare den 8 februari. Hur kan man som företrädare för moderata väljare vara så okänslig?

Visst! Sett ur ett snävt Lundaperspektiv. Men jag trodde att man som ordförande för ett stort aktiebolag som är berett på att investera 2,5 miljarder i ett kraftvärmeverk hade lite större vyer än ren lundensisk bypolitik.

Att Örtoftaborna med paret Melinder i spetsen känner sig övergivna och totalt överkörda är för mig, som engagerat mig i frågan självklart.

Ärendet har inte skötts på ett proffsigt sätt. Lunds Energi har haft en gräddfil när de ansökt om att få bygga kraftvärmeverket i Örtofta. För drygt ett år sedan överklagade jag Miljödomstolens beslut om att ge tillstånd att bygga kraftvärmeverket. Naturligtvis avvisades mitt överklagande. Jag var ju inte sakägare. Jag bor ju tre mil från kraftvärmeverket. Man undrar ju när man ska engagera sig. Makarna Melinder, som direkt drabbas, anses ju inte trovärdiga eftersom dom talar i egen sak och jag som inte är drabbas direkt ska hålla tyst. Kvar blir bara ett antal ljumma politiker och tjänstemän som värnar om sina egna uppdrag och befordringsmöjligheter.

När ärendet presenterades 2005 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige var det en ekonomisk fråga för Eslövs kommun som delägare i Lunds Energi. Var man beredd att godkänna en investering i ett kraftvärmeverk som beräknades kosta 950 miljoner kronor. Man accepterade detta och hade inget att erinra mot att man utredde förslaget om att placera verket i Örtofta. Av handlingarna framgår dock klart att ärendet skulle beredas i vanlig ordning, dvs man skulle ta fram det beslutsunderlag som krävs enligt miljöbalken och bygg- och planlag.

Eftersom en lokalisering till Örtofta strider mot kommunens översiktsplan ansåg jag att det var viktigt att det verkligen klargjordes att det inte fanns något annat bättre alternativ. Jag ville få utrett om det inte fanns en möjlighet att bygga ett mindre verk för att täcka Eslövs behov.

Jag tycker inte att det är rimligt att Örtoftaborna skulle behöva offra sin miljö för hjälpa Lunds politiker att lösa sitt energiproblem. Örtofta är ett samhälle med stora potentiella utvecklingsmöjligheter. Och med tanke på avvecklingen av EU:s jordbrukssubventioner så har nog sockerbruken i Sverige sin framtid bakom sig.

Om hr Wallin hade sagt att ibland får man offra 17.5 hektar av bästa jordbruksmark, ett vackert kulturlandskap, en fantastisk miljö samt ett känsligt vattenområde någon annanstans för att slippa lägga en jätteindustri inom Lunds kommun så hade det varit renhårigt. Men att istället gå till personangrepp och påstå att Melinders far med en blandning av villfarelser och rena lögner i stället för att sakligt bemöta kritiken och inse att miljööverdomstolen hade rätt, finner jag oproffsigt av en styrelseordförande.

Solweig Lewin
Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande Folkpartiet i Eslöv

Sydsvenskan

1 kommentar:

  1. Bra sammanfattat Solweig! Återstår att se om någon politiker fortfarande vill satsa på Örtofta i form av cykelbanor, trafikportar, omklädningsrum till fotbollsklubben etc. nu när vi inte lagt oss platta i diskussionen om kraftvärmeverket.

    SvaraRadera