fredag 25 september 2009

LOV på is

Vid gårdagens möte i Vård- och Omsorgsnämnden ville socialdemokraterna återremittera förvaltningens utredning om införandet av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. Anledningen till återremissen är att inte Kommunala pensionärsrådet fått möjlighet att yttra sig. Den 21 oktober skall detta ske och på kvällen räknar jag med att vi skall kunna föreslå kommunfullmäktige att LOV skall införas inom Eslövs hemtjänst. Beslut om införande av LOV kan tas på kommunfullmäktige i november och vara igång lagom till valdagen i september 2010.

Förvaltningens utredning är en av de bästa utredningar som jag läst i Eslövs kommun. Ett mycket bra jobb av utredarna. Utredarnas slutsats är att det inte skall vara några problem att införa valfrihet i Eslövs hemtjänst. Dom pekar på att det kommer att bli kostnadsneutralt för kommunen och att kvalitén blir bättre samt att LOV troligen kommer att innebära att vi får fler företag i Eslöv. Det finns alltså endast ideologiska hinder kvar innan Eslöv kan införa valfrihet i hemtjänsten. De ideologiska betänkligheterna finns hos de politiker som tycker det är bättre att politiker och tjänsteman säger vilken vård och omsorg som passar den enskilde personen i Eslöv bäst. Det är de som menar att monopol är bättre än mångfald. Det är de som inte tycker att man skall göra vinst på skola, vård och omsorg. Det är de som är emot företagsamhet och tillväxt.

Allianspartierna i Eslöv är för att införa LOV. Var socialdemokraterna, miljöpartiet och sverigedemokraterna står är för mig okänt – att vänsterpartiet är emot är däremot ganska tydligt.

måndag 21 september 2009

En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan

Folkpartiet Eslöv vill satsa 3 miljoner kr på att rusta upp gymnasieskolan i Eslöv till modern IT-standard. 

Gymnasiet ska förmedla kunskap till våra unga vuxna och då måste både lärare och elever ha tillgång till moderna verktyg. Idag finns det en stor brist på både datorer, trådlösa nätverk och projektorer som behövs i ett modernt klassrum. 


Datorer är ett naturligt inslag i vårt samhälle. De flesta elever och lärare har datorer hemma. I snart sagt alla yrken och för vidare studier behöver man datorkunskaper. Idag är utrustningen undermålig och alldeles för många användare på de få datorer som finns och så har det varit under många år. Det är förskräckligt och hög tid att vi åtgärdar detta.

Därför föreslår Folkpartiet att 3Mkr avsätts i investeringsbudgeten till IT utrustning, installation och utbildning för gymnasieskolan.

Gymnasiet har genomgått en mycket tuff period och omstruktureringen kommer fortsätta ännu en tid då vi ser minskade elevtal och ökad konkurrens. Samtidigt som vi anpassar verksamheten till verkligheten måste vi också satsa framåt, och göra gymnasieskolan i Eslöv till den toppskola vi vill att det ska vara. En satsning på IT är en komponent i detta och den frågan kommer vi driva i alliansbudgeten.

söndag 20 september 2009

En grundskola i fritt fall

(Observera att bilderna i inlägget är klickbara för bättre läsbarhet)


Ja, du såg rätt. Så här illa går det i Eslövs grundskolor.  Andelen behöriga till gymnasiet sjunker snabbt, från 92.3% år 2000 till 83.7% 2008. En minskning med hela 8.6 procentenheter på bara 8 år!

Hur kan det gå så här ruskigt dåligt, vem är ansvarig för denna systematiska utslagningsfabrik? Ja, en plausibel  förklaring till det alltmer hårresande misslyckandet är förstås de styrande under dessa år, nämligen socialdemokraterna.

Jag gör inga anspråk på att veta exakt var felen ligger. Jag känner inte till grundskoleverksamheten i nån större utsträckning. Men det räcker med att titta på den tillgängliga statistiken för att inse hur oengagerat och nonchalant skolan styrs i Eslöv.Andelen elever som saknar betyg i alla ämnen har fördubblats under tidsperioden.

Låt oss titta på några nyckeltal som man kan tänka sig har påverkan på resultatet: Alla bilder har andelen behöriga till gymnasiet på y-axeln och varje punkt representerar en kommun. Eslöv, Lomma och i förekommande fall Lund är markerade som jämförelse (dessa kommuner är ofta 1:a och 2:a i alla skolrankningar som görs och våra grannkommuner). Först ut; behöriga lärare.

Man kan inte dra några slutsatser av detta materialet. Man kan bara konstatera att Eslöv har en lägre andel behöriga lärare än exempelvis Lomma och Lund. Det är närmare bestämt 59.3% av kommunerna som har fler behöriga lärare än Eslöv.

En annan sak som kan ha påverkan på resultatet är lärartätheten:

Det visar sig att 90% av Sveriges kommuner har en högre lärartäthet än Eslöv.

Tittar vi sedan på skolans kostnader, närmare bestämt själva utbildningskostnaden (dvs när kostnader för lokaler och skolskjuts har tagits bort), så ser det ut som följer:


Hela 93.8% av Sveriges 290 kommuner satsar mer på sina ungdomar än vad Eslöv gör. Eslöv satsar över 7 000 kr per elev och år mindre än medelkommunen - och 17 715 kr mindre än Lund!

Nu kanske nån tänker att det beror på den där betygsinflationen man har hört så mycket om. Att man kanske är mer rättvis i Eslöv än andra kommuner. Nedan följer data för Svenska, Matematik och Engelska;


Nejdå, det finns ingen koppling mellan generös betygssättning och hög behörighet till gymnasiet och däri ligger inte heller förklaringen till Eslövs usla resultat.

Socialdemokraterna är ju som bekant motståndare till tidig kunskapskontroll av nån helt outgrundlig anledning. Konsekvensen av den inställningen är att man också är emot tidiga insatser för de elever som redan tidigt halkar efter i skolan - för om du inte kontrollerar hur mycket lille Kalle har lärt sig så kommer du heller inte att kunna sätta in de insatser som han så väl behöver.

Folkpartiet vill se krafttag mot de dåliga resultaten i Eslöv. Vi vill införa:

  • Tidig kunskapskontroll och strukturerad uppföljning
  • Mer specialistresurser för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd
  • Sommarskola för de elever som riskerar att bli underkända
  • Ett team som enbart arbetar med metodutveckling och uppföljning.
  • Resultatinventering, även ner på lärarnivå. 
Självklart kostar detta mer pengar - men frågan är hur mycket alternativet kostar? Ett av Eslövs största gymnasieprogram är IV-programmet (Individuella programmet) som också kostar pengar. Det är få som idag kan hitta ett arbete utan åtminstone en gymnasieutbildning i bagaget. Men skulle Eslöv satsa lika mycket på sina ungdomar som genomsnittskommunen, så skulle vi lägga ytterligare 20 miljoner kronor om året mer på grundskolan. Pengar är ingen frälsare - men ska man bryta den negativa trenden i Eslöv så måste både mer resurser skjutas till samt andra arbetsmetoder.

Grundskolan är så fundamental för oss liberaler, för den ger individen en möjlighet att skapa sin egen framtid. Eslövs ungdomar förtjänar en bättre framtid än det som Socialdemokraterna har att erbjuda.


Uppdatering: Per kommenterar ang. elever med utländsk bakgrund. Det finns ingen statistik på vilket ursprung de elever med utländsk bakgrund har, däremot finns det statistik på andelen svenska resp. utlandsfödda barn.  Som statistiken visar har i alla fall inte andelen utlandsfödda ökat nämnvärt.

torsdag 17 september 2009

Ringsjö energi på 72:a plats

Jag har, liksom många andra, reagerat på att Ringsjö Energi använder sig av negativ avtalsbindning av sina befintliga kunder, dvs om du inte aktivt förnyar ditt avtal så kommer du få det dyraste avtalet, ett så kallat "grönt rörligt elpris".

Hade det varit ett privatägt bolag, så hade jag låtit bli att kommentera (marknadsekonomin kommer till slut korrigera missförhållanden). Men nu är det så att Eslöv är delägare i Ringsjö Energi (genom vårt ägande i Lunds Energikoncernen). Och då blir ju saken förstås en annan.

Kommunalt ägda bolag, som konkurrerar på en fri och öppen marknad, och som inte tjänar den kommunala allmännyttan är en styggelse i sig. Men när de dessutom inte uppträder på ett öppet och schysst sätt så blir jag upprörd. Det minsta man kan begära är en hög etik och moral.

Mina två huvudsakliga invändningar när det gäller kommunala bolag, rent generellt, är följande:

1) Kommunalt ägda bolag får ofta tillgång till kommunal borgen, vilket de kan låna pengar billigare än vad de annars kunnat göra. Detta är en skattefinansierad konkurrensfördel.

2) De kommunalt ägda bolagen har politiker i sin styrelse. Att ha politiker i styrelsen för ett bolag är egentligen bara användbart de gånger man vill bygga någon kontroversiell anläggning nånstans, för då har det politiska systemet redan blivit masserat av bjudluncher och arvoden innan bygglovet ska upp i nämnden. I övrigt är det förstås en ren katastrof. Vad i hela friden vet Eslövs och Lunds politiker om energimarknaden? Just det, inte ett skit. Och då vankas urdåliga beslut.

Slutligen, en prisjämförelse: Bor du i en villa i Eslöv och förbrukar 20 000kWh/år så hittar du billigaste elen (rörligt elpris) på Göteborg Energi för 88.19öre/kWh och en totalkostnad på 17638kr/år. Ringsjö Energi kommer först på 72(!) plats med 95.26öre/kWh och en totalkostnad på 19053kr/år.


Det innebär alltså att samma el, från samma kraftverk, samma spänning och frekvens kostar dig dryga 1400 spänn mer om året på Ringsjö Energi än vad det behöver göra.

Ringsjö Energi är fria att sätta sina egna priser. Men glöm inte bort att konsumenterna också är fria att sluta avtal med en annan leverantör.

måndag 14 september 2009

Sjung höghastighetstågens lov

Jag älskar snabbtåg! Finns det något coolare än att fara fram i 300+ kilometer/h och ta sig mellan Sveriges största städer på ett par timmar? Jättehäftigt som sagt.

Det är därför det känns lite förmätet att gnälla över förslaget när jag vet att höghastighetstågen bör lovsjungas i klimatkrisens namn. Men ändå.

För man ska nog akta sig för att låta diskussionen handla om man VILL ha höghastighetståg eller inte. Är det gratis så vill jag också väldigt gärna ha det. Men nu är det inte gratis, en mycket blygsam uppskattning säger 125 miljarder kr. En mer realistisk bedömning är nog en halv gång till så mycket. Det vore en byggnation som helt saknar motstycke i Sverige.

Så mycket pengar tvingar naturligtvis undan andra viktiga och relevanta satsningar, exempelvis på pendeltåg, nödvändiga motorvägsbyggen och förbättrad gods- och persontrafik. I Skåne står vi framför ett alltmer uppenbart behov att satsa på en överfart mellan Helsingborg-Helsingör.

Utredaren har inte belyst (och heller inte haft uppdraget att belysa) den mest samhällsekonomiska investeringen man kan få för 200 miljarder, den har enbart belyst höghastighetståg och kommit fram till att det är knappt samhällsekonomiskt lönsamt. Dessutom föreslår utredningen att regioner och kommuner ska medfinansiera bygget vilket kommer dränera mindre kommuners skattkistor å det grövsta, för en utgift som egentligen är statens.

En sak är säker - det här är en fråga som behöver belysas ur betydligt fler synvinklar innan beslut tas.söndag 13 september 2009

Lite om integritet

Jag pratar ofta om integritetsfrågor. Även detta inlägg kommer handla om detta. Varför, kan man fråga sig. Varför är integritet ett ämne som är värt att dissekera i spaltkilometer av text?

Skyddet för en människas kroppsliga, själsliga och andliga integritet är i grund och botten ett förtroende. Vet du någonting privat om mig, så kan du missbruka det på olika sätt. Vet staten något privat om mig så kan staten missbruka eller läcka informationen.

Därför ska inte statens myndigheter registerhålla din privata information du gett i förtroende såvida det inte är absolut nödvändigt för att på bästa sätt hjälpa dig. När det gäller information som staten ändå registerhåller, så ska denna information hållas i en så snäv krets som möjligt och förstöras så snart det är möjligt.

Men det är inte alls den vägen samhället är på väg. Vi går emot ett samhälle där både privata och offentliga aktörer insamlar, samkör och kartlägger människor på individnivå, allt med statens goda minne. Det är en utveckling som måste brytas, för ett samhälle där ingen information är helig och undantagen för registerkörningar är också ett samhälle som saknar en andra chans, ett samhälle som präglas av angiveri och en strävan att undanhålla information från staten eftersom du vet att den kan användas emot dig. Du kanske helt enkelt undviker att söka hjälp för "pinsamma" problem för du vet att dina uppgifter inte behandlas med respekt.

Socialtjänstdatautredningen (SOU 2009:32) är ytterligare ett i raden av goda föresatser som stenlägger vägen till helvetet. Inte nog med att alla restriktioner om vilken typ av information som är sök- och registrerbar lyfts, all information (på individnivå!) ska kunna utväxlas både mellan hälso- & sjukvård, socialtjänst, socialnämnd, Socialstyrelsen osv.

Varför måste socialtjänsten, utan att klienten ens sagt någonting, kunna se personuppgifter från sjukvården, information som kan vara mycket integritetskänslig och som kan påverka vilken behandling du får. Tvärtom är ändå värre: varför måste läkaren på vårdcentralen veta om dina sociala problem. Snacka om att man skapar en grogrund för informationsläckage.

Den goda föresatsen då: att kunna effektivisera vården för klienter som både behöver vård inom socialtjänsten och sjukvården samt att kunna följa upp och utvärdera insatser på ett bättre sätt än idag. Jovisst, det låter ju jättebra - men är priset värt att betala för den enskilde? Jag tror inte det.

Datainspektionen skriver att de förändringar som Socialtjänstdatautredningen föreslår innebär att utlämnandet av personuppgifter från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ökar i betydande omfattning. Därvid syftar de största nyheterna i förslaget inte till att förbättra insatserna för den enskilde direkt, utan endast indirekt genom att verksamheterna förutsätts kunna förbättras genom ett omfattande utbyte av uppgifter om klienter och patienter i verksamheterna.

Enligt Datainspektionens mening innebär detta "ett paradigmskifte där man, utan till synes närmare överväganden i fråga om proportionalitet, lämnar den försiktighet och det integritetsskyddsperspektiv som hittills präglat lagstiftningen inom socialtjänsten och sjukvården."

Integritet är fortfarande ingen stor politisk fråga. Piratpartiet har vunnit framgångar men ännu inte tillräckligt för att skaka om de etablerade partierna. De enda partier som med någon slags trovärdighet tar frågan på allvar är Mp och V. Även om jag har trott annorlunda tidigare, kan jag konstatera att integritet även är (har blivit) en icke-fråga inom Folkpartiet. Det tycker jag är väldigt synd och kommer jobba för att förändra saken. Det måste nämligen enligt min mening finnas ett borgerligt alternativ där statens allomfattande kunskap om alla människor inte utmålas som drömsamhället.


Nej till islamism!


Så lyder rubriken i en av SD-kurirens (Sverigedemokraternas tidning) annonser som jag och många med mig har fått i brevlådan i dagarna.

SD konkretiserar hur detta "NEJ" ska gestalta sig, nämligen genom att
"utvisa imamer som vägrar följa svenska normer och värderingar".
Det skulle onekligen vara spännande att få reda på hur SD tänker sig att detta ska ske i praktiken...

Först måste staten registrera människor efter sin religion. Sen ska man formulera en lag som ger staten rätt att utvisa människor (även svenska medborgare får man anta) för att de inte "följer svenska normer och värderingar"

Det är nånstans här jag börjar undra hur det är ställt med SD:s kunskaper om svensk lagstiftning. Oavsett hur man ställer sig till vilken nivå av medmänsklighet som Sverige ska visa flyktingar som söker asyl, så hoppas jag att det är få SD-sympatisörer som vill ändra grundlagen för att införa åsiktsregistrering samt straff för dina (syndiga?) normer och värderingar. Att öppna upp för att deportera människor på grund av sina åsikter. Detta vore ett paradigmskifte i den svenska rättstaten. SD:s sätt att resonera är samma typ av retorik som var modernt för 70 år sedan.

SD gillar inte att bli anklagade för att hysa bruna åsikter. Då är mitt råd, i all välmening, använd inte nazistisk retorik!

tisdag 8 september 2009

Nu får polisen råd att bjuda på fika

Sist vi i Fp besökte våra närpoliser i Eslöv så fick vi själv ha fikabröd med oss. Helt Ok. Men anledningen var mer tveksam att polisen har dragit in på bla sin dagstidning och fikat. Idag har vår regering lagt ut 4 miljarder till rättsväsendet – bra och välbehövligt. Förhoppningsvis kan våra närpoliser nu få möjlighet att få kompensation för Rosengårdskommenderingen och få vettiga arbetsvillkor.

Regeringen uppfyller samtidigt vallöftet om 20 000 poliser till 2010. En mångårig nedrustning av våra rättsvårdande myndigheter har nu avbrutits.

Till regeringens pressmeddelande

fredag 4 september 2009

SJ:s ledning = Begåvningsreserven

SJ inför nu legitimationskrav på tågen. Tanken är att de ska skydda sitt usla biljettsystem från "fusk". Eftersom det är så dumt utformat så kan folk köpa upp de tidiga biljetterna för att sedan sälja dem på tex blocket. Att detta skulle hända hoppas jag att SJ förstod redan när man införde systemet. Säljer man en resa värd 1000:- för 200:- så kan man ge sig själva faderulingen på att någon kommer köpa biljetten för 200:- och sen sälja den med förtjänst. Det är ju inte att beteckna som fusk, utan sunt förnuft. Och det är just denna vara som brister i SJ:s ledning.


1954 infördes den nordiska passunionen som gjorde att alla nordiska medborgare fritt kan resa inom Norden utan att visa legitimation. Sedemera gick vi med i den Europeiska Gemenskapen som gjorde att vi kunde resa fritt i Europa utan pass.


2009 väljer alltså STATENs järnvägar att kräva pass av alla resenärer. Behöver verkligen STATENs järnvägar denna information, frågar man sig?


Man kan redan höra stöveltrampen av Herr Konduktör som med myndig stämma gastar "PAPIEREN BITTE".

Hur ska de hantera den som glömt sitt leg? Kasta av dem från tåget trots giltig biljett? Ringa till polisen för omedelbar häktning? "Personen hade inte sina papper på sig, och detta är förbjudet enligt STATENS järnvägars lag".


Den totala okänslighet som SJ visar inför den rasande debatt vi har haft de senaste åren om skyddet för den personliga integriteten är förbluffande.

Det bekräftar det som vi alla innerst inne redan visste: SJ:s ledning är idioter.

SvD | SvD | SvD | DN | DN | SDS

onsdag 2 september 2009

Rapport från kommunstyrelsen 090831

Yllefabrikens pensionsförening
Ärendet ang förvaltning av Marieholms yllefabriks pensionsförening handlar om en gåva om 1.35Mkr vars avkastning ska delas ut till välgörande ändamål inom Marieholms samhälle. Kommunen ansökte förra året hos länsstyrelsen att inrätta en stiftelse, men fick avslag pga att "välgörande ändamål" är alltför oprecist för att ligga till grund för en stiftelse. Därför föll möjligheten för kommunen att förvalta pengarna och Yllefabriksarbetarna får dela på pengarna. Det är tråkigt att givarens intentioner inte kunde uppfyllas, men kommunen gjorde vad man kunde i alla fall.


Friskolor
Alliansen reserverade sig mot kommunstyrelsens yttrande till skolinspektionen angående friskolor i Lunds, Höörs och Malmö kommun. Bakgrunden är att socialdemokraterna vill skydda Eslövs gymnasieskola från konkurrens och därmed motsätta sig all form av etablering. Vår syn på saken är att kommunens uppgift är att tillgodose medborgarnas behov av utbildningsplatser. Däremot är det inte kommunens uppgift att skydda sin egen verksamhet mot konkurrens på en öppen och fri marknad som utbildningsväsendet idag är. Nuförtiden har vi dessutom helt fritt sök för skånes ungdomar, vilket innebär att de kan välja såväl kommunala skolor som friskolor även i andra kommuner.

De flesta ansökningar handlar om kompletterande utbildningar på redan befintliga skolor. Precis som kommunen strävar de privata aktörerna efter skalfördelar och för de elever som väljer en friskola pga sin inriktning eller pedagogik får därigenom ett bredare utbud även fast programmet redan erbjuds vid befintliga skolor. Detta handlar förstås inte bara om Eslövs ungdomar, utan alla ungdomar inom skolans upptagningsområde.

En av ansökningarna rör en friskola i Höörs kommun. Höör har idag ingen gymnasieutbildning i kommunen och denna skola skulle naturligtvis förbättra valmöjligheten för Höörs ungdomar på ett väsentligt sätt. Skillnaden mellan att kunna gå till skolan och åka tåg/buss flera mil kommer säkert spela roll för vissa när de väljer gymnasieprogram. Varför ska Eslövs kommun motsätta sig den valmöjligheten för Höörs ungdomar? Det signalerar arrogans och en självgodhet som är olycklig. Eller som en ledamot ur den styrande minoriteten sa: -"Höör har ju visst en gymnasieskola. Den ligger i Eslöv!". I rest my case.


Flygstaden
En enig kommunstyrelse godkände detaljplanen för Flygstaden. Personligen är jag fortfarande orolig över de konsekvenser som handelsområdet kommer ge i centrum, men det finns en solklar majoritet för förslaget. Däremot fick vi bort en skrivning i Handelspolicyn (bakgrundsmaterialet) som påstod att "externetablering inom volymhandel har en mycket begränsad effekt på handeln i stadskärnan". Eftersom detta uttalande går emot både handelsutredningar och vanligt sunt förnuft så hörde den inte hemma i en handelspolicy.


Europaflaggan
Vår motion om flaggning har nu lett till att det ska tas fram ett reglemente som specificerar hur flaggning ska ske i kommunen. Detta var mycket välkommet.

Thomas Bodström har inte alla hästar hemma

Thomas Bodström skriver om "bluffen med skattesänkningar" och anklagar alliansen för att lura svenska folket. Men Bodström är så pinsamt dåligt påläst så alla läsare torde skämmas å hans vägnar.

Tex påstår Bodström att pga höjd a-kassa och höjda försäkringspremier har gjort att skattesänkningarna har "ätits upp för länge sen" och därigenom har alla fått sämre ekonomi.

Yrke
Månadslön i kr
Jobbskatteavdrag kr/mån
Sänkt skatt %-andel av lön
Vårdbiträde
19 000
1 102
5,8
Metallarbetare
24 000
1 362
5,7
Sjuksköterska
27 000
1 477
5,5
Gymnasielärare
29 000
1 511
5,2
Läkare
50 000
1 511
3,0

Har Bodström några exempel på att ett vårdbiträde har blivit pålagd andra statliga skatter och avgifter på mer än 1100 kr/mån? Nej, självklart inte.

Har han belägg för att "höginkomsttagare tjänar mycket mera på sänkningen än låginkomsttagare"? Nej, för om Bodström hade lagt 30 sekunder på research så hade han hittat tabellen ovan. Sanningen är att ett vårdbiträde och en metallarbetare har fått den största reallöneökningen genom tiderna genom jobbskatteavdraget.


Bodströms blogginlägg berättar egentligen bara två sanningar;
- Socialdemokraterna ska införa den största reallönesänkningen genom tiderna om de återfår makten.
- Bodström är skrämmande dåligt insatt, speciellt med tanke på att han är heltidspolitiker.