fredag 25 september 2009

LOV på is

Vid gårdagens möte i Vård- och Omsorgsnämnden ville socialdemokraterna återremittera förvaltningens utredning om införandet av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. Anledningen till återremissen är att inte Kommunala pensionärsrådet fått möjlighet att yttra sig. Den 21 oktober skall detta ske och på kvällen räknar jag med att vi skall kunna föreslå kommunfullmäktige att LOV skall införas inom Eslövs hemtjänst. Beslut om införande av LOV kan tas på kommunfullmäktige i november och vara igång lagom till valdagen i september 2010.

Förvaltningens utredning är en av de bästa utredningar som jag läst i Eslövs kommun. Ett mycket bra jobb av utredarna. Utredarnas slutsats är att det inte skall vara några problem att införa valfrihet i Eslövs hemtjänst. Dom pekar på att det kommer att bli kostnadsneutralt för kommunen och att kvalitén blir bättre samt att LOV troligen kommer att innebära att vi får fler företag i Eslöv. Det finns alltså endast ideologiska hinder kvar innan Eslöv kan införa valfrihet i hemtjänsten. De ideologiska betänkligheterna finns hos de politiker som tycker det är bättre att politiker och tjänsteman säger vilken vård och omsorg som passar den enskilde personen i Eslöv bäst. Det är de som menar att monopol är bättre än mångfald. Det är de som inte tycker att man skall göra vinst på skola, vård och omsorg. Det är de som är emot företagsamhet och tillväxt.

Allianspartierna i Eslöv är för att införa LOV. Var socialdemokraterna, miljöpartiet och sverigedemokraterna står är för mig okänt – att vänsterpartiet är emot är däremot ganska tydligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar