torsdag 24 januari 2013

Konkurrensverkets slutrapport om LOV

Idag har Konkurrensverket publicerat sin slutrapport om LOV. Rapporten tar bla upp just de problem som jag tagit upp i under hösten – ickevalsalternativet och konkurrensneutraliteten. Även KKV konstaterar att när kommunens egenregi är “ickevalsalternativ” är det hämmande för konkurrensen och valfriheten. KKV pekar också på att kommunens organisation har avgörande betydelse genom att myndighetsdelen (biståndshandläggningen) ligger i samma organisation som utförardelen – kommunens egen verksamhet gynnas. Ett annat problem som KKV pekar på är hur informationen till brukarna är utformad.

Utifrån rapporten hoppas jag att de styrande Moderaterna och Socialdemokraterna är beredda att ompröva sin negativa hållning. Det är viktigt om man tycker det är viktig att även eslövsborna skall ges möjlighet till egna val i Eslöv vård och omsorg. Vikten av att vård och omsorgspersonalen har flera arbetsgivare att välja bland, även för näringslivet i Eslöv har LOVen stor betydelse.

Läs mer om Konkurrensverkets rapport.

Lesley Holmberg
2.e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden