torsdag 24 januari 2013

Konkurrensverkets slutrapport om LOV

Idag har Konkurrensverket publicerat sin slutrapport om LOV. Rapporten tar bla upp just de problem som jag tagit upp i under hösten – ickevalsalternativet och konkurrensneutraliteten. Även KKV konstaterar att när kommunens egenregi är “ickevalsalternativ” är det hämmande för konkurrensen och valfriheten. KKV pekar också på att kommunens organisation har avgörande betydelse genom att myndighetsdelen (biståndshandläggningen) ligger i samma organisation som utförardelen – kommunens egen verksamhet gynnas. Ett annat problem som KKV pekar på är hur informationen till brukarna är utformad.

Utifrån rapporten hoppas jag att de styrande Moderaterna och Socialdemokraterna är beredda att ompröva sin negativa hållning. Det är viktigt om man tycker det är viktig att även eslövsborna skall ges möjlighet till egna val i Eslöv vård och omsorg. Vikten av att vård och omsorgspersonalen har flera arbetsgivare att välja bland, även för näringslivet i Eslöv har LOVen stor betydelse.

Läs mer om Konkurrensverkets rapport.

Lesley Holmberg
2.e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden

1 kommentar:

 1. Intressant läsning! Vad majoriteten i Eslöv har för hållning är ett rent lotteri. Drar de långsticka om de ska köra på den ena eller andras linje eller kör de varannans. Att de diskuterar logiskt och kommer fram till saker gemensamt är lite önsketänkande eller snarare något man marknadsför utåt. I båda leden (s och m) knorras det en hel del. Och deras kompromisser ala långsticka är inget som gynnar Eslöv.

  Majoriteten har i vart fall sett till att gynna sig själv med 2 kommunalrådsplatser och även tagit alla 1:e vice ordförande platser med tillhörande lösning. Skrämmande faktiskt. Men det är klart att det modeta tidigare oppositionsrådet inte kunde vara utan sin plats. Egna intressen går före kommunens bästa.
  Detta tänk genomsyrar hela politiken i Eslöv just nu tyvärr. Och det riktigt komiska i detta är att majoriten väldigt ofta inte klarar att svara på frågor som berör verkligheten.

  De har inte klarat av att svara på frågor på vårdområdet och på skolans område har det varit än värre. När Eslövs skolor diskuteras, som ligger i bottenskiktet i hela Sverige både vad gäller resultat och satsade kr, så utrkistalliseras en skrämmande bild.

  Från moderat håll poängterar man gärna att S innehar ordförande posten i Barn och familjenämnden. Genom detta vill man alltså avsäga sitt eget ansvar för skolan i Eslöv. Men M själva har väl passligt nog när skolfrågor diskuteras 1:e vice ordörande posten i nämnden! För det är de moderata skolpolitikerna som gått fram med upprepade budskap att satsningar på skolan inte leder till några förbättringar. Är man så vilsna inom M att man inte förstår att satsningar på rätt ställe kan ge ett lyft. Detta förstår man säkert innerst inne men för att kunna genomföra sin intetsägande och oansvarsfulla politik är man tvungen att bortföklara sig med mycket tunnsåda, dåliga och sorliga argument. Detsamma gäller det med sorgliga M argument, som levererats just från M politker i Barn och familjenämnden, som att man ska jämföra Eslöv med Lomma och se på skolan där. Argumentet är lika korkat som det överlätande argumentet mer pengar till skolan är ingen lösning.

  Eslöv hade behövt ett bredare styre där man lyssnade mer på varandra än majoriten gör på oppositionen idag. Detta styre kunde vara väldigt brett men M kunde lämnas vid sidan av om man ser till deras sorgliga uttalanden och inställning i frågor som rör både vård och skola men även andra för Eslöv viktiga frågor.

  Ställer man det moderata kommunalrådet mot väggen med frågor underbyggda med hårdfakta så får du endast bortförklaringar till svar som är långt från verkligheten eller så får han krampaktigt slå ifrån sig med att hårdfaktan skulle vara osaklig. M kan tydligen inte stå för saker när det kommer till kritan, har visat sig otaliga gånger i Eslövs politiken denna mandatperioden.

  SvaraRadera