måndag 25 mars 2013


Originalet är alltid bättre än kopian

 

 
Så har då ytterligare ett parti bytt ideologi. Förutom Vänsterpartiet som säger sig lämnat kommunismen har nu också Centern lämnat sin gamla hemvist som ett intresseparti. Som liberal är jag glad när fler väljer att arbeta för den liberala ideologin – så välkommen alla gamla centerpartister som nu vill leva upp till begreppet att vara liberal. För det gamla bondepartiet återstår nu att övertyga sina väljare och alla medlemmarna att liberalismen är den ideologiskt rätta vägen. Lycka till!

Men nog är det så att kommunister alltid är bäst på kommunistisk ideologi, konservativa högerpartier är bäst på konservatism och socialismen tolkas bäst av socialistiska partier och nationalism bäst av nationalistiska partier. Sen finns det partier som framförallt företräder intressegrupper och som blandar ideologierna t ex. Socialdemokraterna som säger sig representera arbetarklassen och Bondeförbundet /Centern som sagt sig representera landsbygdens människor.  Jag tror att intressepartierna tid är förbi och framtiden tillhör de partier som har en ideologisk förankring i historien är framtidens vinnare i politiken
Liberalismen är den ideologi som går framåt i globaliseringens tidevarv. I svensk politik är Folkpartiet liberalerna orginalet.

Du som är intresserad av liberalismen kan läsa förslaget till Folkpartiets nya partiprogram. Klicka här.

Vill du bli en viktig del av den liberala rörelsen i Eslöv så besök FP Eslöv hemsida – www.folkpartiet.se/eslov
Lesley Holmberg
vice ordförande FP Eslöv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar