måndag 30 mars 2009

Ny kommunstyrelse

Ikväll röstade kommunfullmäktige för en ombildning av kommunstyrelsen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GoV). Jag tror att många drog en lättnadens suck nu när det bringas en relativ ordning i politikens Eslöv. Processen har inte direkt varit smärtfri...

Sverigedemokraterna fick sin extraplats i kommunstyrelsen som förväntat, men motsatte sig arvodena för GoV-utskottets ordförande, 95 600kr/år. Arvodena fastställs av kommunfullmäktige vid mandatperiodens början, och det finns inga skäl till att detta belopp ska ändras pga en omorganisation. Däremot borde nog ärendet ha beretts i kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige kan fatta beslut om saken, vilket inte är gjort. 

Beredningskravet i kommunallagen är väldigt tydligt; alla ärenden ska beredas såvida det inte är fråga om val, eller brådskande ärenden. Men för att avgöra ett brådskande ärende utan beredning krävs att alla närvarande ledamöter är eniga. Det räcker alltså inte att samtliga ledamöter är eniga om att behandla ärendet, utan även att man är enig om beslutet. Detta framgår tydligt av förarbetena till kommunallagen. Visst, en skitsak, men så mycket enklare då att följa lagen.

På onsdag den 1/4 sammanträder den nya kommunstyrelsen för att välja utskotten. Vi håller tummarna för att KFs protokoll då har hunnit justeras, annars kan inga beslut fattas av den nya styrelsen.

söndag 29 mars 2009

Tillfällig VAB - ett sorgebarn för alliansen

Den 1 Juli 2008 infördes krav på frånvarointyg från förskola/skola. Syftet var att minska fusket med vårdnadshavare som anmäler vård av barn (VAB) men ändå låter barnet gå till förskolan/skolan. 

Men intyget gav ingen besparing erfar SvD.Det har inte skett nån förändring i hur många dagarföräldrarna begär ersättning för sen intygskravet infördes. ”När föräldrar fastnar i Försäkringskassans kontroller visar det sig ofta handla om felskrivningar som kan rättas till”. Det blir inte mycket fusk kvar när man utrett detta.” säger Henrik Määkinen på Försäkringskassan.

Även fast socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén säkert inte skulle hålla med mig, så hävdar jag att intygsreformen primärt har gett negativa effekter. Mer krångel för alla och den eventuella nyttan – mindre kostnader pga fusk - har i princip uteblivit. För den förslagne så är det en barnlek att fuska även i nuvarande system.

Antalet utbetalda dagar per barn ligger på samma nivå som innan införandet. Däremot har administration, krångel, missnöje och försenade utbetalningar skjutit i höjden.

I årsbokslutet för Försäkringskassan framgår att nöjdkundindex för barnfamiljer har sjunkit från 57% till 47%, dvs ung 10% minskning i kundnöjdheten! Det kan säkert finnas fler anledningar till detta, men klart är att krånglet runt tillfällig föräldrapenning är en kraftigt bidragande orsak.

Andelen handlagda ärenden inom 30 dagar för Tillfällig VAB har dessutom minskat från 90% till 81% på bara ett år. Till detta ska också påpekas att en försenad utbetalning kan påverka familjer med små ekonomiska marginaler väldigt negativt.

Innan lagstiftningen kunde VAB anmälas och ersättning begäras på internet via Försäkringskassans hemsida. Såvida formuläret blev ifyllt korrekt så kunde utbetalning ske snabbt. Nu har en manuell hantering införts, där intyg ska skickas via post hem till vårdnadshavaren, detta intyg ska fyllas i och sedan vidimeras av förskola/skola för att till sist skickas via post till Försäkringskassans inläsningscentral. Detta har enligt Försäkringskassan inneburit att många ärenden är felaktiga, antingen har intyg skickats in, men begäran saknas, eller tvärtom. I reglerna ingår också att undantag från intygsplikten, tex då barnet har ferier, vid sjukhusvistelser och liknande. Detta är en kostsam och bökig administration för både förskola/skola, föräldrar och Försäkringskassa, vilket förvisso också underströks av många remissinstanser på propositionen.

Om vi tar ett steg tillbaka och granskar nuvarande system med intyg, så görs alltså kopplingen mellan frånvaro från förskola/skola och ersättning när ersättningen för tillfällig VAB egentligen är en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Men det kollar man inte, vilket innebär att såvida barnet inte är på förskola/skola så är det möjligt att få ersättning från Försäkringskassan, alldeles  oavsett om föräldern faktiskt får lön för den tiden eller inte.

Därför bör istället arbetsgivaren hantera utbetalning av tillfällig föräldrapenning. Arbetsgivaren informeras alltid av den anställde när VAB sker, då gör arbetsgivaren ett löneavdrag. Det skulle vara en enkel förändring i rutinerna att arbetsgivaren då samtidigt utbetalar den tillfälliga föräldrapenningen till den anställde. Kostnaden för detta kan exempelvis dras från de sociala avgifterna som arbetgivaren annars betalar.

En sådan reformering skulle ge ett antal fördelar:

 • Vårdnadshavaren behöver endast informera arbetsgivaren, vilket kraftigt förenklar hanteringen för medborgaren.
 • Korrekt ersättning betalas alltid ut, dubbel ersättning är inte möjlig då arbetsgivaren betalar ut ersättningen samtidigt som löneavdraget sker.
 • Förseningar av utbetalningar elimineras då detta alltid justeras på samma löneutbetalning.
 • Kostnader och arbetsbörda på Försäkringskassan minskar.

Det finns många sätt att fuska med tillfällig föräldrapenning, nedan nämns de vanligaste:

 • Begäran om ersättning trots att barnet är på förskola/skola och vårdnadshavaren är på sitt arbete, dvs lura till sig extra pengar. (Stoppas både i nuvarande system och det föreslagna)
 • Vårdnadshavaren uteblir från arbetet men barnet förblir i förskola/skola. Kan användas för att tex slippa karensdagen vid egen sjukdom.  (Stoppas i nuvarande system, men ej i det föreslagna)
 • Vårdnadshavaren och barnet är hemma, men barnet är inte sjukt. (Stoppas ej i nuvarande eller föreslaget system – skulle kräva sjukintyg från läkare från första dagen)
 • Begäran om ersättning för vårdnadshavarens arbetsfria dagar, tex semester, helg eller kompledighet. (Stoppas i föreslaget system, men ej i nuvarande)

I mitt förslag kan man aldrig få ut dubbel ersättning. Försäkringskassan slipper dessutom det krångel som uppstår på sommarlov, helger och lov då inga intyg från förskola/skola finns att tillgå.

Att upprätthålla en hög trovärdighet i försäkringssystem är mycket viktigt. Det föreslagna systemet skulle upprätthålla en bättre kontroll än idag, men till ett betydligt mindre krångel för vårdnadshavaren och förskola/skola och Försäkringskassa. 

De enda som blir ledsna är posten som inte får dela ut de ca 6 miljoner försändelser årligen som rör ersättning för tillfällig VAB.

-----------------------------------------------------

På Folkpartiet Skånes länsförbundsårmöte inlämnade jag en motion om detta som jag ville att förbundsstyrelsen skulle stå bakom inför landsmötet i höst. Tyvärr valde styrelsen att avslå motionen med motiveringen att "det råder delade meningar om nuvarande intygsexcersis har uppnått sitt syfte" samt att de ser "en överhängande risk för mer komplicerad administration än nödvändigt hos småföretagare". 

Jag kan bara beklaga detta, men jag tänker ändå gå vidare med motionen till Landsmötet. Intygsexcersisen är antagligen det minst genomtänkta förslag som alliansregeringen har infört denna mandatperiod. Men just det faktum att det är en nyligen genomförd reform av alliansen är väl det huvudsakliga skälet till att förbundsstyrelsen avslår motionen. Ingen vill få skrivet på näsan att man införde ett urdåligt system. 

Men att erkänna att man hade fel och sedan göra rätt ska betraktas som en styrka. Därför hoppas jag på gehör på landsmötet istället.

 

lördag 28 mars 2009

Värnplikt vs yrkesarmé

Nye ÖB, Sverker Göransson uttrycker tveksamhet inför att avskaffa värnplikten. 

"Hans ord speglar en djup oro internt över att Försvarsmakten inte klarar att attrahera rätt ungdomar. Övergången till ett anställt försvar börjar redan nästa år. De sista värnpliktiga rycker in 2011, enligt planen."

"I USA, där han både studerat och varit arméattaché, värvas soldater bland dem som inte fått något annat jobb.

- Det vill inte vi. Jag uppmanar alla: ha en hög grad av ödmjukhet och var beredd att putsa på kanterna!"

Det största problemet jag ser med en frivillig yrkesarmé är just att man lätt attraherar folk som man kanske inte vill ha. Stridspittar, vapenfanatiker och de som av olika skäl inte fick nåt annat jobb. Att motverka den risken skulle bl.a. innebära att man måste höja lönerna rejält så man får en urvalsprocess värd namnet. Men detta gör förstås soldaterna dyrare än idag.

Sen tror jag att det är lätt att underskatta vad en bredare värnplikt kan ge för övriga effekter. För att citera ett tidigare inlägg:

"Jag tror på allmän värnplikt och större intagningskvoter än idag. Detta ger en mängd goda effekter utöver de uppenbara, tex att det skapar en medvetenhet om försvaret, fyller på hemvärnsföreningarna (som det borde satsas mer på) och ger integrationsfördelar. Både unga män, kvinnor, ungdomar från invandrartäta förorter och från Diplomatstaden lär sig att respektera varann och möts som jämlikar."

Rekrytering till försvaret är ju speciellt, det är ju inte som vilket jobb som helst. Men man får hoppas att försvarsminister Tolgfors har koll på vad effekten med en yrkesarmé har. Säker är jag dock inte.

 

torsdag 26 mars 2009

Tänkvärt om energipolitiken

Håkan Lindh (FP), oppositionsråd i Skellefteå har ett mycket läsvärt inlägg om energipolitiken och kärnkraften. Det elöverskott vi för närvarande har kommer inte bestå.

Läs->>

måndag 23 mars 2009

Vanja och ymnighetshornet


Vanjas radiotystnad bröts idag efter två dagars jakt. Hon vet inte riktigt hur det gick till när 104 miljoner kronor betalades ut till VD:n i AMF. Nähä du.

Min kommentar, i all ödmjukhet, är; om Vanja och hennes styrelsekollegor inte har förstått och därigenom nu känner sig grundlurade så vittnar inte det om någon högre kompetens direkt. Men jag är ganska övertygad om att hon visst kände till det, men hon ÖNSKAR att hon inte visste.
Jag tror nämligen att styrelsen mycket medvetet godkänt detta ymnighetshorn för VD:n, just för att de har fått för sig att han var värd så mycket pengar.
Att de sen inte vill stå för saken när väl mediedrevet rullar på är en annan sak.
Självklart spelar det roll att framstående företrädare för arbetarrörelsen och socialdemokratin blir kritiserade för att roffa åt sig, det blir ju så mycket skojigare så i media.
På något sätt understryks tesen att man tackar inte nej när någon erbjuder dig ohemult mycket pengar, även fast det är emot dina (gamla) principer. Det är också allmänt känt att du måste vara givmild i alla styrelser du sitter med i, för då kommer du behandlas sammaledes när du själv blir VD, styrelseordförande eller generaldirektör. För Vanja hade väl inte tänkt att pensionera sig efter sitt jobb som LO-bas kan man tänka.
Med tanke på alla skandaler runt arbetarklassens hjältar; godsherrar, VD-bonusar, skattefusk, fastighetsaffärer osv, så finns det väl ganska mycket som talar för att rofferi inte är en ideologisk fråga, det är bara en fråga om vem som bjuds ett tillfälle att göra så.
Men för Vanja slutar nog resan under 2009.

söndag 22 mars 2009

Teknisk valsamverkan

Den 30 mars ska kommunfullmäktige ta ställning till organisationsförändringen av kommunstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vad är Folkpartiets ståndpunkt i denna fråga?

Ja, Eslöv har en mycket intressant kommunpolitik för närvarande. Socialdemokraternas interna bråk mellan Ann Laurentz (S) och kommunalrådet Cecilia Lind (S) har förlamat den välbehövliga beslutsprocessen inom gymnasie och vuxenutbildningsnämnden (GoV). Den borgerliga alliansen valde att stå bakom en upplösning av kommunstyrelsen (KS) och GoV. Detta hade flera orsaker, men främst beror det på att vi höll med om att den uppkomna situationen inte gynnade Eslöv och behövde en lösning. Dessutom går vi in i en svår tid med vikande skatteunderlag som gör att vi behöver vidta åtgärder för att inte skuldsätta hela kommunen upp över öronen. Slutligen har oppositionsrådet Mikael Kourtzman (M) vägrat avgå trots att han inte hade förtroende inom vare sig moderaterna eller övriga alliansen.

Folkpartiet hade ett alternativt förslag till hur man kunde förändra strukturen i KS och GoV. Anledningen till vårt förslag är att det nu liggande förslaget minskar insynen och ökar toppstyrningen ytterligare inom dessa viktiga områden. Tyvärr fick vi inte gehör för vårt alternativ och fick därför acceptera socialdemokraternas förslag.


Vad innebär det nya kompromissförslaget?

Det nu liggande kompromissförslaget är att GoV flyttas in som ett utskott under KS (med 5 ledamöter), samt att antalet ledamöter i KS utökas till 16 ledamöter istället för 13 som idag. Cecilia Lind sammankallade alla partier för överläggningar där en muntlig överenskommelse slöts att röd sida (S+V+Mp) får 7 platser, alliansen (M+C+Fp+Kd) får 7 platser samt Sd får 2 platser i den nya kommunstyrelsen. Bakgrunden till denna uppgörelse är att platsfördelningen idag, med 13 ledamöter är 6+6+1 och syftet med förslaget var inte att rubba styrkeförhållandena, utan att hitta en lösning för att uppfylla kommunallagens krav 4 kap. §10a, punkt 2:

10 a § Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd
1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller
2. vid förändringar i nämndorganisationen.

Vad ingen tänkte på under partiöverläggningen är att Sverigedemokraterna har numera enbart 5 platser i kommunfullmäktige. Vid valet hade Sd 6 personer på sin lista, varav alla kom in. Senare har en person flyttat från kommunen och då inga ersättare finns så har KF i Eslöv 48 ledamöter fram till valet 2010. Men detta betyder också att rätten till platser i nämnder och styrelser förändras med denna förlorade plats.

På vilket sätt förändras rätten till platser i nämnder och styrelser pga detta?

Vid valet 2006 såg mandatfördelningen ut så här i KF:

Vid tillsättandet av nämnder och styrelser så gick S+V+Mp ihop i en grupp (Röd), och M+C+Fp+Kd (Blå) skapade en annan grupp. På så vis kom platsfördelningarna att bli följande:

(klicka för större bild)
Dvs i KS (med 13 ledamöter) hade röd och blå 6 platser vardera och Sd 1 plats.
Enligt dessa platsfördelningar så hade Röd sida fått majoritet i en 16-styrelse med röstsiffrorna 8+6+2 (Röd+Blå+Sd). Som sagt, syftet var inte att rubba majoritetsförhållandena, så socialdemokraterna lovade att ge bort en plats till alliansen för att behålla samma förhållanden som i en 13-nämnd.

Men när en Sverigedemokrat flyttar från kommunen så försvinner stödet för 2 platser i KS för dem. Med 5 Sd så blir fördelningen följande:

(klicka för större bild)
Det innebär att en 16-nämnd ger fördelningen 8+7+1 vid ett proportionellt valsätt. Detta innebär förstås att Socialdemokraterna nu ger bort sitt mandat till Sverigedemokraterna istället, för att uppfylla den överenskomna 7+7+2 fördelningen.


Men är det inte mandatfördelningen i kommunfullmäktige som avgör, snarare än antalet ledamöter?

Nej, så fungerar det inte på kommunal nivå. I riksdagen finns det s.k. kvittningsregler som innebär att om en ledamot är frånvarande från ett parti/block så kvittas röster i de andra partien/blocken för att bibehålla mandatfördelningen. Detta används inte i kommunfullmäktige, utan det är närvarande ledamöter som räknas. I lagen om proportionellt valsätt (SFS 1992:339) framgår också detta.

Däremot väljs ju normalt sett styrelser och nämnder direkt efter valet, då alla ledamöter finns på plats. Det är ovanligt att välja om dessa under pågående mandatperiod.


Vad har socialdemokraterna för anledning att ge bort en plats till Sverigedemokraterna?

Ingen, såvitt vi kan bedöma. När vi upptäckte detta tog vi genast kontakt med alliansen och socialdemokraterna och informerade om läget. Vi ansåg att det inte finns anledning att att ge Sverigedemokraterna fler platser än vad de är berättigade till och självklart förutsatte vi att de andra partierna skulle instämma i detta. Vårt förslag var att vi skulle istället välja en 15-nämnd (samt att socialdemokraterna vidhöll sitt löfte att ge en plats till alliansen) Då hade mandatfördelningen blivit 7+7+1 och rättvisan blivit återställd.


Hur ställde sig övriga partier till denna information?

Övriga partier framförde sin åsikt att den tidigare överenskommelsen ska gälla, trots att denna träffades innan någon tänkt på denna aspekt och därmed träffats på felaktiga grunder.


Hur kommer Folkpartiet agera i kommunfullmäktige den 30 mars?

Eftersom det i nuläget inte är politiskt möjligt att nå en ny kompromiss med 15 ledamöter i KS kommer Folkpartiet rösta för liggande förslag i KF den 30 mars. Den stora vinnaren på kompromissen är Sverigedemokraterna, som på detta vis får en plats till skänks av socialdemokraterna, men i övrigt så bibehålls styrkeförhållandena mellan alliansen och vänsterblocket.
------------------------------
För Folkpartiet Eslöv,
Lesley Holmberg, gruppledare
Daniel Rhodin, ordförande

fredag 20 mars 2009

Fel igen

Felbudgeterat igen – först gymnasieskolan och nu i Service Tekniks verksamhet måltiderna på gymnasiet och i förskolan. Karidalsköket går inte ihop på grund av för få ätande. Nu vill servicenämndens ordförande Lars Månsson (s) stänga köket. - Det är upp till Vård och Omsorg att sätta ner foten för hur de vill ha det, tycker han.

Men hallå, det finns ett beslut i vård och omsorgsnämnden, tagit i full politisk enighet om att få lägga ut Karidalköket på entreprenad. Detta stoppades effektivt av socialdemokraterna genom att bland annat skylla på att maten till förskolorna skulle ligga kvar hos Lars Månsson och servicenämnden. Nu försöker Lars skylla över långbänken på vård och omsorg. Bromsklossarna sitter inte i vård och omsorg utan snarare på kommunledningen och i servicenämnden.

Hoppas nu att vi äntligen kan få snabba beslut så vi kan få en bra service till våra pensionärer som gärna skulle vilja ha möjligheten att äta en god lunch med bra service på Karidal till ett hyfsat pris.

Tidigare inlägg här på fpbloggen om Karidalköket.

Lesley Holmberg
Vice ordförande VoO-nämnden

onsdag 18 mars 2009

Av alla konstiga vallöften...

Så är nog dagens socialdemokratiska vallöfte ett av de mer obegripliga. Thomas Östros (S) och Carin Jämtin (S) skriver en debattartikel på DN Debatt, med rubriken:

"Vi tänker avskaffa räntan på uppskovet med skatten"

Om rubrikmakaren inte lyckas jaga fram en bättre rubrik ur grundmaterialet kanske man borde ha avstått från att publicera debattartikeln överhuvudtaget. Detta är så nära sömnpiller en debattartikel kan komma.

Vad debattartikeln handlar om är i stort sett att socialdemokraterna vill säkerställa att de som har sålt mycket dyra fastigheter inte ska få så stor reavinstskatt. För att tydligare inskärpa budskapet används ordet "Stockholmsskatt" (för där finns det många dyra fastigheter).

Det är omöjligt att begripa hur socialdemokraterna resonerar i den här frågan. De kritiserar regeringens skattesänkningar som har gett 1000-1500kr/mån till de allra flesta. Men nu föreslår man alltså på bästa nyhetsplats att de som har gjort stora reavinster på fastigheter ska få slippa att betala ränta på uppskovsbeloppet. Var detta det bästa spindoktorerna på kansliet kunde hitta på? Och den alltid närvarande frågan - är vänstern beredda att stödja slopandet av "Stockholmsskatten"?

tisdag 17 mars 2009

Omdömeslöst av Skånskan

Idag skriver skånskan om Språkförskolan i Eslöv och om en eventuell nedläggning. I artikeln insinueras det att det är Folkpartiet i allmänhet och Solweig Lewin i synnerhet som driver detta som ett politiskt förslag.

Låt mig då först klargöra att Solweig arbetar som tjänsteman på nämnda förvaltning - det är alltså inget politiskt uppdrag. Hon har fått ett uppdrag av förvaltningsledningen att, som tjänsteman, utreda frågan. Det är förvaltningsledningen som bestämmer inriktningen och avgränsningen av utredningsarbetet som de anställda tjänstemännen ska göra.

Folkpartiet i Eslöv har inte på något sätt haft vetskap om, och sådeles inte kunnat påverka utredningens resultat eller dess inriktning. I svensk kommunalförvaltning skiljer man på tjänstemannarollen och politiken vilket är en bra princip.

Följdaktligen borde Solweig ha blivit behandlad som en tjänsteman i artikeln, inte som fritidspolitiker. Utredningen är inget politiskt uppdrag. Detta borde Skånskan känt till och agerat därefter.

Daniel Rhodin
Ordförande för Folkpartiet Eslöv

onsdag 11 mars 2009

Attraktiv serviceboende för äldre

I skånskan läser jag om hur Junihus snabbt kommer på banan för att ändra Sahlinhuset till ett boende för äldre (70 +). Om nu det privata vårdbolaget Partnergruppen snabbt kan avlasta Eslövs hemtjänst - har jag svårt och förstå varför det skall vara så krångligt att få till ett kommunalt beslut om Fritt Val. Speciellt som det redan införts kundvalsystem i ett 70-tal svenska kommuner. Uppenbart är att de äldre i Eslöv finner det attraktivt att flytta till ett serviceboende - annars hade knappast privata Partnergruppen vågat satsa.

Att Eslövs äldreomsorg håller hög klass kan du läsa om på socialstyrelsens äldreguide.
Värt att notera topplaceringen för Partnergruppens boende i Eslöv (fd HÅkanssons).

Gymnasieskolan informerar

Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i media kring gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden så har förvaltningen satt ihop en FAQ.

Till FAQ->>

måndag 9 mars 2009

Zaremba gör det igen

Det finns en skribent som lyser starkare än de andra. Maciej Zaremba (DN) skriver humoristiskt, träffsäkert och oerhört relevant om integrationen i Sverige. Det är snudd på obligatorisk läsning för alla.

Svensk? Var god dröj
Mät din snorre
Vilse i mångfalden
Vem äger flaggan

söndag 8 mars 2009

Ett riksmöte med extra allt

Just hemkommen från kommunala riksmötet i Linköping. Mycket trevligt arrangemang som gav mig massor med nya infallsvinklar.

Självklart handlade det mesta om valet till Europaparlamentet den 7 juni. Jag är oerhört nöjd med att folkpartiet är tydliga med vår inställning till Europasamarbetet. -"Vi säger inte nej, vi säger inte nja, vi säger JA till Europa", sa Jan Björklund i ett lysande anförande.

Valdeltagandet förra EP-valet var ingen munter historia. Endast ~40% röstade, vilket är alldeles för lågt med tanke på hur viktigt detta val är. Vi får hoppas att fler ger sig iväg till valurnorna detta år.

Mitt eget kryss går utan tvekan till Olle Schmidt. Olle demonstrerar, vid sidan av hans enorma kompetens och erfarenhet, ett starkt liberalt patos och en lysande framtidstro. Han är en gjuten kandidat för mig, och i mitt tycke Folkpartiets absoluta toppskikt av politiker.

Mycket snack om den "nya" tekniken var det - jag tror att Barack Obamas kampanj har refererats till hundratals gånger under helgen. Precis som i alla andra partier också kan jag tro. Personligen tror jag inte att internet automatiskt blir nån frälsare för något parti, men det säger sig självt att man behöver anamma även internet för att nå ut till människor. Men enbart omskrivningar av valmanifest på en massa bloggar tror jag inte alls på. Det har för övrigt socialdemokraterna redan testat genom sin satsning s-bloggar.se. 525 bloggar på samma ställe som känns helt meningslösa (jag har förstås inte läst alla). Jag skulle tro att Jonas Morian (s) eller Johan Westerholm (s) betyder mer för socialdemokraterna på nätet än alla de 525 bloggarna på s-bloggar tillsammans.

Jag passade även på att lyssna på Alexander Bard och Liberati. Jag var något skeptisk till Liberati innan jag åkte. Tyvärr får jag nog vidhålla min skepsis för tillfället. Hoppas jag får anledning att revidera min uppfattning.

Ett nytt förslag lanserades också av Jan Björklund och Nyamko Sabuni, att ytterligare subventionera hushållsnära tjänster för barnfamiljer med barn under 8 år. Tanken är förstås att det ska avlasta de, framför allt kvinnor, som har det tufft att kombinera både en satsning på karriär och familj. Jag tycker att detta är en mycket välkommen satsning som gynnar valmöjligheterna och gör arbetsmarknaden mer jämställd.

Även denna blogg hade rönt viss uppmärksamhet bland somliga. Med blandade åsikter såklart. Mina armbågar har varit lite vassa i integritetsdebatten, som jag anser har prioriterats ner alldeles för mycket på sistone. Jag tror dock på allvar att det kommer förändras. Vissa tycker att bloggosfären är rena sörjan av gapiga idioter. Visst, det finns - men det fina är ju att man kan välja sin läsning. Jag tänker fortsätta debattera frågor som jag brinner för - en liberal debatt är vad som för politiken framåt och ingen tjänar på att den debatten förs i slutna rum av de enskilda få. Jag tror mer på en transparent politik och debatt där fler kan delta. För lusten till politisk debatt finns hos svenska folket, och det ska vi omfamna som liberaler.

fredag 6 mars 2009

Pragmatisk ideologi eller bara pramatisk?

Moderaterna har bestämt sig för att kvotera in nya personer på valsedlarna. Hälften ska vara kvinnor och en femtedel ska vara helt oerfarna i politiken är det tänkt. Jag tror att jag förstår hur de tänker. Pragmatiskt angripa de områden där man är över/underrepresenterad. Det är synd att det ska behövas.

Moderaterna tillsammans med folkpartiet ska sätta upp börsnoterade företag på skampålen, om de inte har jämn könsfördelning. I artikeln i DN får man förstå att det inte är dags för kvotering - än.

Alla borgerliga partier röstar ja till FRA-lagen. Visst, alla tycker det är viktigt att staten inte får massövervaka svenska folket - speciellt inte de som står utan misstanke. Men är man bara lite pragmatisk, så går det bra ändå.

IPRED förflyttar brottsbekämpning av upphovsrättsbrott till privata företag, och därmed sätter en del av våldsmonopolet i händerna på multinationella aktörer. Detta kommer säkerligen betyda att nya företag växer fram - de som bedriver polisiärt arbete mot ungdomar. Inte riktigt enligt ideologin - men det gäller ju att vara pragmatisk när man ställs inför svåra frågor.

För vad betyder ideologier, individens frihet och öppenhetsmanifest när det verkligen gäller? Jag tror inte jag överdriver om jag påstår;Ingenting. I alla fall inte hittlls.

Liberati gör en ansats, just som pragmatiska liberaler. Jag välkomnar detta, alla som är beredda att lägga tid på att diskutera liberal politik är en frisk fläkt. Däremot är jag inte övertygad om att de kommer lyckas med det de har föresatt sig. Alexander Bard utnämner sig själv till chefsideolog för Folkpartiet. Han teoretiserar runt liberalismen på ett intressant sätt, men med en självgodhet som eventuellt försvårar genomslag. "Bakom Jan Björklund, så finns det inte så mycket[intelligenta personer] om jag ska vara ärlig".

Det finns inte mycket att läsa om Liberati på nätet, med tanke på vilket genomslag Liberati som "fenomen" har fått. Men de fem punkterna på deras hemsida beskriver ramverket för vad man vill arbeta med.

Det pragmatiska i Liberatis politik är bl.a IPRED. Frågan om hur Bard ska få betalt för sina upphovsrättsskyddade verk får högre prioritet än ett teoretiserande om statens våldsmonopol och rättsäkerhet. Nej, istället vill man driva frågor om sekularisering av lagstiftningen. En klassisk liberal frågeställning - men ingen kioskvältare direkt. Man vill även legalisera sexköp av pragmatiskt ideologiska skäl (skademinimeringsprincipen). Det tror jag inte heller är nån valvinnande fråga. Se intervjun från politikerbloggen.

I övrigt har följande förslag lagts fram av Liberati:

 • Slå ihop folkpartiet med centern och miljöpartiet.
 • Aktiv dödshjälp
 • Upphäv porrförbudet på kriminalvårdsanstalterna
 • Avkriminalisering av lättare narkotiska preparat
 • Förbud mot religiösa friskolor

Till skillnad från Liberati, så vill jag hävda att det just är pragmatismen som är det stora problemet för liberaler idag. Väljare som kallar sig liberaler blir förbannade på pekpinnepolitik och stenhård kravpolitik från liberala företrädare. Men den som lever får se, Bard kanske blir vår chefsideolog till slut.

Nu styr jag kosan mot Linköping och folkpartiets kommunala riksmöte.

onsdag 4 mars 2009

Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

Utbildningsminister Jan Björklund lanserar nu en stor satsning mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling i skolan. Det handlar om att förbättra kunskaperna om hur mobbing uppstår, förebyggs och förhindras. Som sista utväg är det möjligt att flytta en mobbare till en ny skola för att skydda övriga elever.

Denna satsning är mycket angelägen. Jag kan nog tänka mig att alla håller med om att man aldrig får kränka och mobba någon, men jag menar att det är skolans ansvar att se till att ingen elev blir mobbad under skoltid. På sistone har vi hört om skolor som har fått betala skadestånd till mobbingoffer. Jag tycker det är helt rätt, för det är ett sätt att sätta frågan i fokus. Samtidigt måste vi politiker se till att skolan får möjlighet att skaffa sig den kunskap som krävs, och de verktyg som krävs för att arbeta prenventivt mot mobbing. (Ja, jag känner till att skolorna redan arbetar med dessa frågor, men jag tror att det kan bli mycket bättre).

Vi har skolplikt i Sverige. I princip är en ungdom tvingad att gå till skolan för att få sin utbildning. Mobbing är inte acceptabelt någonstans, men när vi "tvingar" barn att gå till skolan så inträder en alldeles speciell förpliktelse från det offentligas sida. Vi får inte slösa bort barns utvecklingspotential. Vi får inte, genom passivitet, låta någon fara illa av sin vistelse i skolan. Detta är grundläggande rättigheter, och skyddet för dessa rättigheter måste få kosta.

DN

Slutet på sandlådekriget?

Nu börjar vi skymta slutet på den politiska sandlådan i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Lösningen är minst sagt unik. Jag har aldrig varit med om eller hört talas om någon kommunstyrelse som har haft två vice ordförande som båda tappat sina partiers förtroende. Jag har heller aldrig hört talas om att man upplöser en hel nämnd och flyttar ansvaret för verksamheten till kommunstyrelsen.

Tisdagskvällens kommunstyrelsesammanträde i Eslöv var ingen rolig upplevelse. Jag har fått en del frågor om varför vi i Alliansen inte fällde socialdemokraterna? Svaret är enkelt – den röda sidan har 23 mandat – blå sida 20 och Sverigedemokraterna 5 (en av deras sex stolar är tom). Detta innebär i praktiken att röd sida kan fälla en blå kommunledning när det behagar dom, t ex inför budgeten i höst. Det politiska kaoset i Eslöv skulle fortsätta med ett år kvar till valet. Dessutom behöver Eslöv mer än någonsin nu en stark kommunledning som kan handskas med lågkonjunkturen, problemen i gymnasieskolan, den ökande arbetslösheten och de kraftigt minskande skatteintäkterna. Vi har inte råd med ett politiskt kaos i Eslöv.

Det finns inte något som kan få mig att anse att det är bra med att Gymnasie- och vuxenutbildningen i Eslöv mår bäst under ett KS-utskott med 5 personer + ersättare. Ur demokratisk synpunkt är det högst diskutabelt. Kommunstyrelsens främsta uppgift är att vara ett strategiskt organ och leda arbetet i kommunen. Kommunstyrelsen skall inte vara något verkställande verksamhetsorgan som gräver ner sig i detaljfrågor.
Men, Lesley hur tusan kan du då rösta för förslaget? Mitt svar. - Det var det enda förslaget som i nuläget är politiskt och juridiskt hållbart. Att låta kaoset fortsätta vore en katastrof för Eslöv.

I folkpartiet ville vi i stället minska kommunstyrelsen till 11 ledamöter + ersättare och lyfte ut utskottet för Arbete & Försörjning till en ny nämnd med gymnasie- och vuxenutbildningsfrågorna under samma hatt. Vi var beredda att diskutera 13 eller 9 ledamöter + ersättare till denna nämnd. Hade det funnits mer tid till förankring och diskussion tycker jag detta hade varit ett betydligt bättre alternativ än det som nu blir verklighet. Dessutom hade vi endast behövt en förvaltningschef i stället för två.
Vi får föra diskussionen vidare i den demokratiutredning som skall göras och tillsättas av den nya kommunstyrelsen. Utredningen skall vara klar före nästa val.

För mig och Folkpartiet är det just nu allra viktigaste att få slut på det politiska sandlådekriget som endast producerar förlorare och politikerförakt. Vi vill diskutera politik. Vi vill att alliansen skall vinna makten i valet 2010 med ett starkt socialliberalt Folkparti.

/Lesley

SKD

måndag 2 mars 2009

Hälsoval Skåne ökar tillgängligheten

På Folkpartiet Eslövs årsmötet förra veckan pratade jag om Hälsoval Skåne. Med start den 1 maj införs Hälsoval Skåne. I Hälsoval Skåne kommer skåningen att välja en vårdenhet (vårdcentral) och en vårdtyngdsbestämd patientpeng är kopplad till medborgaren. Eftersom pengarna följer medborgarens val motiveras vårdgivaren till att ha en god tillgänglighet och hög kvalitet, ty är medborgaren inte nöjd kommer hon att välja en annan vårdenhet. Det betyder att makten förflyttas till medborgaren.

Målsättningen är att stärka tillgängligheten i den sjukvård som bedrivs nära medborgaren. Idag upplever alltför många skåningar att det är svårt att komma till på vårdcentralerna. Tiderna är slut och på vissa håll kan man inte boka tider längre än två veckor i taget. Jag är övertygad om att vi kommer att få se bättre tillgänglighet, exempelvis genom fler planerade hembesök och mer individuellt anpassade lösningar. Under våren utökas möjligheten att använda internet vid kontakten med vårdcentralen, exempelvis när man behöver förnya recept. Det är inte en dag för tidigt! 

I Hälsoval Skåne kommer vårdenheterna att ha större frihet än i dag att anpassa verksamheten lokalt efter patienternas behov och efter egna tankesätt. Det ligger i linje med vår övertygelse att ingen vet bättre än de som arbetar i vården hur sjukvården utformas bäst i praktiken och att makten i sjukvården därför ska ut till medarbetarna. På så sätt skapar vi den mångfald av arbetssätt som eftersträvas.

Offentliga såväl som privata vårdenheter att få en licens, ackreditering, om de uppfyller de krav som Region Skåne ställer. Vi ställer samma höga kvalitetskrav på alla vårdgivare som ersätts med offentliga medel. Vårdenheternas möjlighet att locka till sig patienter ligger i att ha en hög kvalitet och tillgänglighet, d.v.s. nöjda medborgare. Det finns flera vårdvals-system i Sverige. Till skillnad från Stockholm kommer vi att satsa extra på områden med en social problematik. Då lever vi upp till devisen om att vård ska ges efter behov.  

Den som vill läsa mer kan gå in på skane.se/halsoval

Hör gärna av dig med synpunkter till undertecknad. 

/Mats Persson, Regionråd för Folkpartiet
mats.persson@liberal.se