måndag 2 mars 2009

Hälsoval Skåne ökar tillgängligheten

På Folkpartiet Eslövs årsmötet förra veckan pratade jag om Hälsoval Skåne. Med start den 1 maj införs Hälsoval Skåne. I Hälsoval Skåne kommer skåningen att välja en vårdenhet (vårdcentral) och en vårdtyngdsbestämd patientpeng är kopplad till medborgaren. Eftersom pengarna följer medborgarens val motiveras vårdgivaren till att ha en god tillgänglighet och hög kvalitet, ty är medborgaren inte nöjd kommer hon att välja en annan vårdenhet. Det betyder att makten förflyttas till medborgaren.

Målsättningen är att stärka tillgängligheten i den sjukvård som bedrivs nära medborgaren. Idag upplever alltför många skåningar att det är svårt att komma till på vårdcentralerna. Tiderna är slut och på vissa håll kan man inte boka tider längre än två veckor i taget. Jag är övertygad om att vi kommer att få se bättre tillgänglighet, exempelvis genom fler planerade hembesök och mer individuellt anpassade lösningar. Under våren utökas möjligheten att använda internet vid kontakten med vårdcentralen, exempelvis när man behöver förnya recept. Det är inte en dag för tidigt! 

I Hälsoval Skåne kommer vårdenheterna att ha större frihet än i dag att anpassa verksamheten lokalt efter patienternas behov och efter egna tankesätt. Det ligger i linje med vår övertygelse att ingen vet bättre än de som arbetar i vården hur sjukvården utformas bäst i praktiken och att makten i sjukvården därför ska ut till medarbetarna. På så sätt skapar vi den mångfald av arbetssätt som eftersträvas.

Offentliga såväl som privata vårdenheter att få en licens, ackreditering, om de uppfyller de krav som Region Skåne ställer. Vi ställer samma höga kvalitetskrav på alla vårdgivare som ersätts med offentliga medel. Vårdenheternas möjlighet att locka till sig patienter ligger i att ha en hög kvalitet och tillgänglighet, d.v.s. nöjda medborgare. Det finns flera vårdvals-system i Sverige. Till skillnad från Stockholm kommer vi att satsa extra på områden med en social problematik. Då lever vi upp till devisen om att vård ska ges efter behov.  

Den som vill läsa mer kan gå in på skane.se/halsoval

Hör gärna av dig med synpunkter till undertecknad. 

/Mats Persson, Regionråd för Folkpartiet
mats.persson@liberal.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar