tisdag 21 juni 2011

Nu hänger det på Tony

Så har vi fått ett löfte från kommunalråden i Eslöv att verka för att Eslöv skall ha en förstastyrka som direkt kan börja rökdyka när dom anländer till en brand. Ett välkommet besked. Låt oss nu också hoppas att Tony Hansson (S), i egenskap av andre vice ordförande i direktionen för Räddningstjänst Syd och invald på eslövsbornas mandat, även han gör sitt jobb och följer i kommunalrådens anda.

Låt oss hoppas att det är sista gången vi läser i tidningen: – Det gör mig förbannad att jag inte kunde göra mitt jobb. (Brandmannen Mattias Carlsson i SKD den 26 mars 2011). Detta med anledningen av dödsbranden på Karidal.

I ett yttrande till Kommunstyrelsen i Eslöv undertecknat av ordförande i Räddningstjänst Syds direktion, Kjell-Arne Landgren (S) och Förbundsdirektören Per Widlundh (ankommet till Eslöv 2011-03-17) skriver dom: “Med utgångspunkt i Räddningstjänst Syds totala riskbild, olycksutvecklingen i Eslövs kommun samt gällande föreskrifter och regler avser Räddningstjänst Syd inte att öka bemanningen i Eslöv enligt förslag i rubricerad motion”. Yttrandet över Nya Kommunpartiets motion “Angående räddningsinsatser vid eventuella olyckor eller bränder i kommunen” godkändes av direktionen inklusive Eslövs representant Tony Hansson (S).

I yttrandet finns också en redovisning av antalet insatser med olyckstypen “brand i byggnad” och nedbrutet i rökdykning med livräddning och rökdykning med egendomsskydd. För 2010 redovisar Räddningstjänst Syd totalt 37 bränder i byggnad i Eslöv (2009 41 st). Av dessa bränder gjordes 3 rökdykningar med inriktning livräddning (2009 1 st) och 8 med inriktning egendomsskydd (2009 9 st).

Det avgörande beslutet om Eslöv skall få en förstastyrka som kan rökdyka direkt tas av Direktionen för Räddningstjänst Syd. Tony Hansson har ett brett stöd från politiker, brandmän och medborgarna i Eslöv när det är dags för beslut i direktionen. Vi litar på dig Tony.

Folkpartiets interpellation
SKD
SKD
Eslövs Kommun

onsdag 8 juni 2011

Barn har rätt till en trygg uppväxt

”Jag är svag och liten, bryr ni er? Nej! Det spelar ingen roll vad jag gör, för ni skiter i mig. Många kvällar blir till sena nätter i ensamhet. Vad fan jag gör här på jorden är något jag inte längre vet.

Jag skrek efter er hjälp, men ni vände och gick. När jag behövde er som mest var det istället svek jag fick.”

Orden är tagna ur en dikt skriven av Minna. Minna är omhändertagen efter ett beslut av socialnämnden av någon kommun i Sverige. Hon finns i verkligheten, men namnet är fingerat.

Över 17 000 barn är omhändertagna i Sverige. I Eslöv handlar det om runt 80 barn som är placerade enligt LVU eller SoL.  När föräldrarna inte räcker till och inte förmår ta ansvar för sitt barn måste samhället gripa in och ge den trygghet och omsorg som varje barn har rätt till.

Vi har nu lämnat in en motion till Kommunfullmäktige med 10 förslag på hur barn som är placerade av socialtjänsten kan få en bättre tillvaro. Det handlar bland annat om tätare besök hos placerade barn, utbildning och  handledning av familjehem och tydligare fokus på hälsa och skola.

- Barn och ungdomar som är i samhällets vård är väldigt utsatta. Jag är stolt och glad över att kunna lämna in denna motion som vi har arbetat med länge och som så tydligt tar sikte på de placerade barnens bästa, säger Daniel Rhodin (FP), gruppledare för Folkpartiet Eslöv.

Det finns många aktörer i samhället som arbetar för att ge stöd och vård till utsatta barn. Problemet är att dessa insatser inte samordnas tillräckligt. Folkpartiet föreslår att det instiftas en lokal Barnombudsman i Eslöv som bland annat får i uppdrag att skapa de möteplatser och rutiner som krävs för att alla samverkar för barnets bästa.

- Vi vet idag från forskningen att skolan är den största skyddsfaktorn för att det ska gå bra för barnen. Vi vill  att samarbetet mellan socialtjänsten och skolan stärks och att vi tar till oss de vetenskapligt beprövade metoder som finns, säger Daniel Rhodin (FP).

- Jag tror att det finns goda förutsättningar förslagen i motionen kan bli verklighet. Jag upplever att det finns ett förnyat intresse runt dessa frågor i Eslöv. Barnens rätt till en trygg uppväxt är det centrala, men det är lätt att räkna hem eventuella merkostnader för alternativet är värre, både mänskligt och ekonomiskt, avslutar Daniel Rhodin (FP).

SKD | SKD | SKD |

måndag 6 juni 2011

Skjut huliganer med haubits

Anmälningsplikt för huliganer är på tapeten efter de senaste incidenterna med knallskott, bengaliska eldar och folk som rusar in på planen. Idén går ut på att dömda huliganer ska anmäla sig hos polisen när en match ska spelas och därigenom förhindras att delta. En majoritet av partierna, däribland Folkpartiet, ställer sig bakom en sådan lösning.


Jag tycker dock att en sån lösning är behäftad med allvarliga brister. Om en "anmälningsplikt" ska bli effektiv så  måste huliganerna stanna hos polisen så länge matchen och festen efteråt pågår. Vidare måste polisen också förstås pricka av samtliga med anmälningsplikt och hämta dem såvida de inte kommer självmant. Det är något som inte rimmar väl med principen om att den som avtjänat sitt straff är en fri medborgare. För att inte tala om de enorma polisresurser som krävs vid varenda högprofilerad match. Mer poliser vid stationen som ska ta hand om de med anmälningsplikt, mer poliser som eftersöker eftersläntare betyder mindre poliser vid arenorna. Inte ens män som regelbundet hotar och misshandlar sina ex-fruar har anmälningsplikt. Inte ens pyromaner har anmälningsplikt hos polisen trots enormt stor återfallsrisk. Skulle vi då införa det för huliganer? Jag tycker det är som att skjuta mygg med haubits.

Enligt mitt förmenande är det mycket bättre om klubbarna gemensamt inför personliga biljetter och kontrollerar om personen är välkommen till arenan eller inte. Klubbarna gör ju ärligt talat inte speciellt mycket för att hålla ordning under matcherna, det finns ju ett uppenbart behov av fler säkerhetsvakter än vad som används idag, en helt annan sektionering och logistik.

Argumentet mot personliga biljetter är intrånget i personliga integriteten, men eftersom det ligger i alla skötsamma personers intresse att hålla tokstollarna ifrån arenan så tror jag det skulle vara en acceptabel lösning. Hellre det än att blåsa stora polisiära resurser på en anmälningsplikt som ändå kommer bli svår att upprätthålla och som strider mot grundlagsfäst rätt till fri rörlighet.

Energipolitik när den är som sämst...

I kölvattnet av tyskarnas beslut att fasa ut kärnkraften till år 2022 gnuggar kolkraftsindustrin och naturgasindustrin händerna. Det är nämligen de som är de största vinnarna på ett huvudlöst beslut, även om miljövänliga alternativ kommer få en del av kakan.

Beslutet är populistiskt. De flesta av de aktiva politiker i bundestag är fullt införstådda med att förnyelsebar teknik endast kan stå för en bråkdel av de 25% av tysk elförsörjning som kärnkraften nu står för. Det är populistiskt därför att enorma förändringar i elproduktionen inte låter sig planeras, projekteras, byggas och driftas på endast 10 år. Populism är ingen bra start i ett förändringsarbete.

Miljöpartiet i Sverige hakar på och vill att vi också ska fasa ut kärnkraften. Med oseriöst siffertrixande drar de slutsatsen att ett prognostiserat elöverskott på 23 TWh innebär att vi kan fasa ut kärnkraften som med sina 65 TWh står för ca 40% av vår elproduktion. Miljöpartiet har alltid varit populistiska i sina energiutspel och saknar som regel all djupare analys av problembilden.

För vem skulle inte vilja att vi fasade ut kärnkraften? Vem vill förändra vattendragens naturliga flöde för att producera el? Vem vill egentligen förfula det skånska landskapet med vindkraftverk eller skapa fula sår i jordskorpan efter brunkolsdagbrott? Det säger sig liksom självt att alla skulle föredra en osynlig, ofarlig, ren och kostnadsfri elproduktion om man blir ställd inför ett alternativ. Men verkligheten ställer krav på pragmatiska lösningar.

Tyskland kan säkert komma en god bit på väg för avveckling av kärnkraften till 2020, men bara genom att importera el från svensk och fransk kärnkraft, öka kolkraften och stoppa utvecklingen mot luftvärmepumpar istället för brunkolseldning i forna Östtyskland. Det är dålig miljöpolitik, det är populism och det är ansvarslöst.