tisdag 21 juni 2011

Nu hänger det på Tony

Så har vi fått ett löfte från kommunalråden i Eslöv att verka för att Eslöv skall ha en förstastyrka som direkt kan börja rökdyka när dom anländer till en brand. Ett välkommet besked. Låt oss nu också hoppas att Tony Hansson (S), i egenskap av andre vice ordförande i direktionen för Räddningstjänst Syd och invald på eslövsbornas mandat, även han gör sitt jobb och följer i kommunalrådens anda.

Låt oss hoppas att det är sista gången vi läser i tidningen: – Det gör mig förbannad att jag inte kunde göra mitt jobb. (Brandmannen Mattias Carlsson i SKD den 26 mars 2011). Detta med anledningen av dödsbranden på Karidal.

I ett yttrande till Kommunstyrelsen i Eslöv undertecknat av ordförande i Räddningstjänst Syds direktion, Kjell-Arne Landgren (S) och Förbundsdirektören Per Widlundh (ankommet till Eslöv 2011-03-17) skriver dom: “Med utgångspunkt i Räddningstjänst Syds totala riskbild, olycksutvecklingen i Eslövs kommun samt gällande föreskrifter och regler avser Räddningstjänst Syd inte att öka bemanningen i Eslöv enligt förslag i rubricerad motion”. Yttrandet över Nya Kommunpartiets motion “Angående räddningsinsatser vid eventuella olyckor eller bränder i kommunen” godkändes av direktionen inklusive Eslövs representant Tony Hansson (S).

I yttrandet finns också en redovisning av antalet insatser med olyckstypen “brand i byggnad” och nedbrutet i rökdykning med livräddning och rökdykning med egendomsskydd. För 2010 redovisar Räddningstjänst Syd totalt 37 bränder i byggnad i Eslöv (2009 41 st). Av dessa bränder gjordes 3 rökdykningar med inriktning livräddning (2009 1 st) och 8 med inriktning egendomsskydd (2009 9 st).

Det avgörande beslutet om Eslöv skall få en förstastyrka som kan rökdyka direkt tas av Direktionen för Räddningstjänst Syd. Tony Hansson har ett brett stöd från politiker, brandmän och medborgarna i Eslöv när det är dags för beslut i direktionen. Vi litar på dig Tony.

Folkpartiets interpellation
SKD
SKD
Eslövs Kommun

1 kommentar: