tisdag 27 september 2011

Äntligen klart - Kärråkra blir demenscentrum

Det finns politisk enighet i Eslövs Vård- och Omsorgsnämnd att Kärråkra skall bli ett demenscentrum. Behovet ökar nu av äldreomsorgsplatser i Eslöv. Kön till beviljade platser i Särskilt boende är idag ca 10 personer. Lyckas vi inte få till platser är det inköp av platser på något privat boende som gäller alternativet är dryga vitesbelopp för kommunen.

Vård och Omsorgsnämnden beslutade idag på förmiddagen att lämna in en ombyggnadsbeställning av Kärråkra till EBO. Det innebär att det tillskapas 24 demensplatser på våningsplan 1 och  på våningsplan 2 blir det 24 flexibla avlastningsplatser och dagverksamhet för dementa i eget boende.

Detta är den effektivaste och mest ekonomiskt lönsamma lösningen för Kärråkra. Ombyggnaden kommer att ta ca 1,5 till 2 år att genomföra.

Från beställningsdatum kommer det att ta 6 månader innan arbetena sätts igång. Detta innebär att inom 6 månader måste boendet för ensamkommande flyktingbarn ha flyttat ut från Kärråkra.

Det är högst på tiden att de ensamkommande flyktingbarnen får ett funktionell och permanent boende. Under två år har kommunledningen haft uppdraget att genomföra flytten, nu måste den ske om inte vården och omsorgen om våra äldre dementa skall försämras. Dessutom är inte boendet på Kärråkra för flyktingbarnen godkänt utifrån brandsäkerhetsinspektionerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar