måndag 7 november 2011

Eslövsmoderaterna säger nej till mer valfrihet

Moderaterna i Eslöv har kompromissat bort sin övertygelse om att konkurrensutsättning och valfrihet är bättre än monopol. I Eslövsmoderaternas valbroschyr 2010 säger Henrik Wöhlecke: “Det är dags för ett politiskt maktskifte i kommunen. Förbättra företagsklimatet och ge den enskilde mer valfrihet över sitt liv.” Nu ett drygt år efter valet vill han inte leva upp till sina stolta deklarationer utan hänvisar till sin kompromissuppgörelsen med Socialdemokraterna.

Moderaterna i Eslöv vill inte införa en vård- och omsorgpeng – därmed säger man nej till att den enskilde skall ha mer valfrihet i äldreomsorgen.

Moderaterna i Eslöv säger nej till att införa Lagen om Valfrihet för vård och omsorgsboende i Eslöv. Därmed förnekar man Eslövsborna möjligheten att välja Eslövs bästa vård- och omsorgsboende (enligt socialstyrelsens Äldreguiden.se) – det privata Partnergruppens Håkanssons.

DSC01216Moderaterna i Eslöv säger nej till att lägga ut driften eller sälja ut något av våra befintliga Vård- och Omsorgsboende. I Vård- och Omsorgsnämndens beslut kring Fp-motionen “Fritt val av vård- och omsorgsboende” gör S och M tilläggsyrkandet att: “ för närvarande finns ingen avsikt att upphandla eller sälja ut några av Vård och Omsorgs verksamheter”. Att Socialdemokraterna i Eslöv av ideologiska skäl avskyr valfrihet och konkurrens och hyllar principen att politiker och tjänstemän vet bäst är välkänt. Men att Moderaterna i Eslöv som hyllar konkurrens och valfrihet lägger sig platt för Socialdemokraterna är upprörande.

Eslövsmoderaternas kommunalråd säger i SKD att frågan om att släppa in privata aktörer skall prövas när det behövs ett nytt äldreboende, men att man inte är beredd att handla upp ett befintligt. I S och M budgeten för 2012 framgår det att 2013 –2014 ökar antalet äldre. Gruppen personer med olika demenssjukdomar ökar – och så kan man läsa:”Det finns ett generellt behov av att öka antalet platser på särskilt boende …” man fortsätter “Platser på särskilt boende som är specifikt anpassade för personer med demenssjukdomar finns inte i tillräcklig omfattning”.

I målen för Vård och Omsorg står det “Möjliggöra för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behovet ökar”. S o M redovisar inte vilka kriterierna är för när man anser att behoven ökar. Förvirringen tycks total hos S och M. Beslutsvåndan hos de två styrande partierna går ut över våra äldres välfärd.

Varför vill Alliansregeringen införa valfrihetssystem? Alliansen är överens om att priset för tjänsterna och servicen skall vara fastställt på förhand och leverantörerna konkurrerar med kvalitet på lika villkor. För att valfrihetssystemet skall fungera krävs att monopol rivs och att den enskilde själv får möjlighet att välja den tjänst och service som man tycker är bäst. I det kommunala vård- och omsorgsmonopolet finns inte möjligheten att välja bort det man tycker är dåligt. Under förra mandatperioden lyckades en enig Allians för Eslöv, efter hårt motstånd från S,V och Mp, införa Lagen om Valfrihet inom Eslövs hemtjänst. Nu vill inte Eslövsmoderaterna fortsätta med att även Eslövs Vård- och Omsorgsboenden skall omfattas av LOVen.

Moderaterna i Eslöv borde göra ett studiebesök hos sina partikamrater i vår grannkommun Höör som inför Lagen om Valfrihet i Vård och Omsorgsboende den 1/1 2012 eller lyft luren till partikollegerna i Nacka och Täby som har lite längre erfarenhet av valfrihet i äldreomsorgen.

Folkpartiets motion är angelägen om vi i Eslöv skall ha beredskap för att möta de äldres behov nu när  antal äldre ökar. Det är dags att ta fram visioner och planer för framtidens vård och omsorg i Eslöv.

SKD

Lesley Holmberg
2.e vice ordförande Vård- och Omsorgsnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar