tisdag 29 november 2011

Rökdykarstyrka senast 2013 - 2015

När Kommunfullmäktige började debattera Ny Kommunpartiets motion om att utöka Räddningstjänstens första styrka från 3 till 5 man och möjliggöra rökdykning direkt när man kommer fram till skadeplatsen, var vi i Folkpartiet beredda att bifalla motion. Som enda parti hade vi i avsatt 2 miljoner i budgeten (1 miljon mer än S + M). Enigheten bland Eslövs politiker är total om att vi skall ha en första styrka som kan rökdyka direkt vid ankomst. Signalen till Räddningstjänst Syd har varit tydlig.

Det vi inte visste när debatten började var att i det nya handlingsprogrammet finns inskrivet att 2015 kommer våra önskemål att vara verklighet. Tony Hansson (S), direktionens 2:e vice ordförande, redovisade hur arbetet gått till vid framtagningen av  det nya handlingsprogrammet och att han yrkat att Eslövstyrkan skall kunna rökdyka from 2013 och att han reserverat sig mot majoritetens 2015. Med denna informationen på plats insåg vi att Tony följt våra intentioner och gjort vad han kunnat. Vi har ingen anledning att misstro Tony Hansons i denna fråga. Att han inte lyckats övertyga de andra medlemskommunerna i kommunförbundet om nödvändigheten av rökdykarinsatsen i Eslöv säger mer om de andra kommunernas förståelse för behoven i Eslöv.

Självklart är det så att vi kan inte slappna av och tro att allt är frid och fröjd. Folkpartiet kommer att bevaka och följa utvecklingen tills det finns en första styrka som kan rökdyka på plats i Eslöv. Tony Hansson har vårt stöd när han arbetar för detta i Räddningstjänst Syds direktion. Nu hänger det på dig Tony.

/Lesley

SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar