måndag 25 mars 2013


Originalet är alltid bättre än kopian

 

 
Så har då ytterligare ett parti bytt ideologi. Förutom Vänsterpartiet som säger sig lämnat kommunismen har nu också Centern lämnat sin gamla hemvist som ett intresseparti. Som liberal är jag glad när fler väljer att arbeta för den liberala ideologin – så välkommen alla gamla centerpartister som nu vill leva upp till begreppet att vara liberal. För det gamla bondepartiet återstår nu att övertyga sina väljare och alla medlemmarna att liberalismen är den ideologiskt rätta vägen. Lycka till!

Men nog är det så att kommunister alltid är bäst på kommunistisk ideologi, konservativa högerpartier är bäst på konservatism och socialismen tolkas bäst av socialistiska partier och nationalism bäst av nationalistiska partier. Sen finns det partier som framförallt företräder intressegrupper och som blandar ideologierna t ex. Socialdemokraterna som säger sig representera arbetarklassen och Bondeförbundet /Centern som sagt sig representera landsbygdens människor.  Jag tror att intressepartierna tid är förbi och framtiden tillhör de partier som har en ideologisk förankring i historien är framtidens vinnare i politiken
Liberalismen är den ideologi som går framåt i globaliseringens tidevarv. I svensk politik är Folkpartiet liberalerna orginalet.

Du som är intresserad av liberalismen kan läsa förslaget till Folkpartiets nya partiprogram. Klicka här.

Vill du bli en viktig del av den liberala rörelsen i Eslöv så besök FP Eslöv hemsida – www.folkpartiet.se/eslov
Lesley Holmberg
vice ordförande FP Eslöv

måndag 4 mars 2013

Världens verkstad

Jag är övertygad om att skribenterna på SvD Brännpunkt har en viktig poäng.
Den kortsiktiga vinstfixeringen i västvärlden har också lett till att företagen lägger ut allt mer tillverkning och utveckling till andra länder. Vi delar in världen i länder som tänker och länder som gör. Men de som gör kan också tänka, medan vi i västvärlden snart bara kan administrera, men inte producera något.
Hela västvärlden lider av samma sjuka. Allt som "går" att flytta till låglöneländer gör det. Ibland blir det billigare, ibland dyrare. Det finns många exempel på att kostnaderna för support, dyrbara misstag och förseningar kan äta upp hela förtjänsten med utlokaliseringen. Men det finns säkert exempel på företag som hade gått under i konkurrensen om man inte gjort det.

Den viktigaste aspekten är att man förlorar kunnandet om att producera. Effekten kommer smygande och kan i värsta fall omkullkasta företagets långsiktiga framtid om man inte efterhand suger upp motsvarande kompetens i det land man har flyttat produktionen till.

De första åren brukar gå bra. Alla ingenjörer känner till vad som är viktigt när man ska producera sin produkt och de minns tidigare misstag. Problemen dyker upp när kunskapen om nya metoder börjar falna. Färre ingenjörer har mer än en översiktlig kunskap om "hur saker går till". Man ska ha klart för sig att den dag ett företag flyttar ut sin sista produktion ur landet är det första steget i att lägga ner hela verksamheten i landet.

Det är ingen politisk fråga mer än möjligtvis indirekt. Marknadsekonomin "bestämmer", men kan komma att bli ett stort problem för ett land som Sverige. Högteknologisk utveckling kan bara långsiktigt frodas om man har egen produktion i närheten.