onsdag 19 juni 2013

Replik till Bertil Jönsson (NK) ang Billinge Skola. (SKD 2013-06-19)

Man kan utreda en fråga hur länge som helst. I det här fallet ansåg vi i Folkpartiet inte att ytterligare utredningar hade lett till något annat ställningstagande. Bertil skriver om "en andra chans", vilket bara är hyckleri. 31 ledamöter röstade för stängningen av Billinge skola, 17 emot. Det fanns alltså en stor majoritet för förslaget. Att förhala Billinge skolas framtid en månad till är inte "en andra chans", det är bara oschysst mot alla inblandade att inte ge besked. Det vet Bertil, men försöker vinna lite enkla poäng. Vi i FP hade olika uppfattningar om sakfrågan, men var överens om att ärendet förtjänade att bli avgjort så fort som möjligt.

Daniel Rhodin (FP), Gruppledare
Ann-Christin Waldén (FP), KF-ledamot
Lesley Holmberg (FP), KF-ledamot
Sven-Olov Wallin (FP), KF-ledamot
Astrid Nilsson (FP), ersättare KF.

Debattinlägg: Lesley i KF-debatten 2013-06-17 om Billinge skola

Jag förstår alla de i Billinge som vill ha kvar skolan. Jag kan dela deras frustration över det överraskande nedläggningsbeslutet. Själv kunde jag läsa om det i tidningen i april. Nog borde den politiska majoritetsledningen i BOF varit mer förutseende och haft en tidigare dialog med Billingeborna. Det hade sparat många hårda ord och dialog inför viktiga beslut är alltid rätt – även om beslutsförslaget blivit detsamma som det liggande.

Verkligheten är nu sådan att en nerläggning är oundviklig. Det går inte att bedriva en fungerande undervisning på en skola med endast 27 elever.

Man kan alltid ställa frågan varför inte fler föräldrar väljer att sätta sitt barn i en viss skola. Jag tycker det är rätt av föräldrarna att dom väljer den skola som bäst uppfyller deras behov. Det är fint att dom har möjlighet att välja utan att först kika i plånboken om dom har ekonomi att välja skola.

Folkpartiets ståndpunkt till nerläggningen av Billinge Skola bygger på följande fakta:

  • Vi har en Skolpeng som följer eleven. Skolpengen skall räcka till i stort sett allt förutom lokaler. För Billinge Skola räcker inte skolpengen till för att säkerställa lärarbehörighet och extra stöd för elever med särskilda behov och skolbibliotek mm. Som det är idag tas resurserna från Stehagsskolan.
  • Vi i Folkpartiet har varit pådrivande för att våra lärare skall få en lärarlegitimation, bättre uppföljningar i skolan, satsningar på lärarlyft, krav på skolbibliotek, skolhälsovård och bättre individualiserat stöd utifrån den enskilde elevens unika behov. Viktiga åtgärder för att skapa möjligheter för eleverna att klara skolan på ett bra sätt. Men det finns en baksida med alla ökande krav på skolans profession – riktigt små skolor får svårt att klara av kraven.
  • Det finns skolor i andra kommuner som är mindre än Billingeskolan och som drivs vidare. De flesta är motiverade av skälet att barnen skulle få en orimligt lång skolväg om skolan läggs ner. Så är det inte i Billinge – 5 km till Röstånga skola och 10 km till Stehagsskolan. På många platser i kommunen reser alla 6-åringar med buss till skolan ungefär lika långt. Så detta är inte något argument för att Billingeskolan skall vara kvar.
  • Även de sociala aspekterna och arbetsmiljön är ett problem. I MBL-förhandlingarna med Lärarnas Riksförbund finns det en bred enighet om att skolans litenhet inte är rimlig och innebär stora påfrestningar för LRs medlemmar.
    Rekryteringsläget till Billingeskolan är dåligt, eftersom bara deltidstjänster eller delade tjänster kan erbjudas. Det är väldigt få lärare som vill ha sådana jobb.Flexibiliteten i en liten skola bli lidande då den lilla skolan inte kan ha samma specialistkompetens och det blir svårare att anpassa elevgrupper eller avsätta mer personal där det behövs för tillfället. Dessutom blir likvärdigheten lidande när det inte finns resurser i den egna skolorganisationen.
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

måndag 10 juni 2013

Det är dags nu!

Vill du vara med och fatta besluten som påverkar din vardag i Eslövs kommun, Region Skåne och Sveriges riksdag nästa mandatperiod? Är du dessutom liberal är det dags att bli medlem i Sveriges liberala parti - Folkpartiet liberalerna.
Vill du vara med och rösta i våra provval till Riksdagen och Regionfullmäktige då måste du bli medlem före den 16 juni. Vår kandidat till Riksdagen, Daniel Rhodin samt vår kandidat till Regionfullmäktig, Ann-Christin Waldén behöver ditt röststöd. Senare i höst kommer vi att nominera kandidater till Eslövs kommunfullmäktige och i februari 2014 kommer valsedeln att fastställas på vårt årsmöte.
Klicka här för att bli medlem.

torsdag 6 juni 2013

Ska vi inte ta och sjunga "We shall overcome"?

Uppdatering: Skånskan skriver om "uppmaningen".

Ett kommunalt webbdiarie är väl något som mest journalister och politiker frekventerar, en oändlig rad av fnösketorra promemorior checkas in varje vecka. Men så ibland springer man på någonting utöver det vanliga.

I ett mail undertecknat "föräldrarna på Billinge skola" skickat till rektor står det att dennes närvaro inte är önskad på skolavslutningen. "Vi vill ha skolavslutningen ifred" och "vad du än har att säga så är det inget vi vill höra i det här läget", skrivs det bland annat.

Jag undrar just om alla föräldrar i Billinge skola står bakom den här skrivningen. I så fall blir jag verkligen beklämd. Det cirkulerar även rykten om andra hot och tillmälen som uttalats. Vid sidan av det uppenbart olämpliga i att ens som vuxen människa ägna sig åt sådant så undrar jag i så fall vad det är för insikter om hur man hanterar en meningsskiljaktighet som man då förmedlar vidare till barnen?

Barn, som naturligtvis älskar sina lärare och tycker att det ska bli spännande att komma till en ny skola, dras in i en bitter och improduktiv fejd som inte leder till något gott. Föräldrarna och barnen, i den mån de följer med till Stehagsskolan, ska ha en fortsatt kontakt med både personal och rektor där.

Det är ju trots allt så att det finns en bred politisk majoritet för att Billinge skola inte kan drivas vidare längre med enbart 27 elever i fyra årskurser. De som är emot en stängning är Centerpartiet, förvisso med en väldigt lustig motivering "Han [Leif Palmqvist (C)] förstår att skolan inte kan drivas vidare på 27 elever och håller i princip med om argumenten bakom nedläggningen" skriver Skånskan. Miljöpartiet, som dock inte har någon ledamot i nämnden håller också med om att skolan är för liten, men vill att det ska göras en utredning av de "sociala konsekvenserna för byn".

Undrar vad MP hoppas ska komma ut av en sådan utredning? Och vad ska man göra med resultatet av en sådan utredning? Självklart är det en stor sak att skolan flyttar en mil bort, men jag är helt övertygad om att byn kommer leva vidare ändå. Jag noterar att MP inte efterfrågar någon vidare utredning om barnens, personalens eller den pedagogiska verksamheten.

Vad Centerpartiet anbelangar, så är det trots allt så att de inte har kommit med något eget förslag om hur situationen kan lösas. På kommunstyrelsen i tisdags så kom inte heller någon som helst idé eller förslag fram. Miljöpartiet var inte ens representerade. Med Centerpartiet är det också så att de motsatte sig skattehöjningen på 50 öre för årets budget och tilldelade i sitt budgetförslag ut 4 Mkr mindre än majoriteten och 6.6 Mkr mindre än i Folkpartiets budgetförslag till skolan. Resonemanget lider brist på stringens. Naturligtvis till glädje för Billingeborna, men knappast seriöst.


Hoppas att barnen i Billinge, tillsammans med sina föräldrar och personalen fick en fin skolavslutning trots allt, och att känslorna hinner svalna något under sommarledigheten.

Daniel Rhodin (FP)Läxhjälp flera minuter i månaden
Varför förstöra en god historia med fakta?
Den anti-kompensatoriska tankegången
IV-programmet inget alternativ
Gymnasiebehörighet 2012
En fråga om prioriteringarFramtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 2: Högstadiet
Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 1: Gymnasiet
...och gymnasiet sitter med svarte-petter
Östra skolan. Igen
Move Eslöv startar inte
Värna varje skattekrona
Östra skolans flytt
Eslöv på plats 207 i årets skolkommun
Förskolorna..
Nya siffror, resultaten är lägre än någonsin
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan