onsdag 29 december 2010

Lev upp till överenskommelsen


Det är med stigande förvåning jag läser i SKD att Folke ännu inte kommit hem från sin sjuksäng på USIL. Helt i onödan förslösas resurser på en meningslös tolkningsfråga. Medans tjänstemännen träter drabbar det Folke och hans familj. Helt oacceptabelt.

Samverkansöverenskommelsen mellan Regionen och Kommunerna i Skåne säger mycket klart att Regionen ansvarar för läkarstödet och kommunen för vården utförande i hemmet. Region och kommuner har accepterat detta. Om man nu hamnar i en tolkningsdispyt får det redas ut i efterhand. Det får inte drabba patienten allt enligt den politiska överenskommelsen.

Redan i överenskommelsens första stycke slåss fast att:
"Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en förtroendefull samverkan inom hälso- och sjukvården med medborgaren och patienten i centrum. Den enskilde patienten ska ges kontinuitet i vård och behandling även när vårdgivarna skiftar under vårdprocessen. Ambitionen är att rutinerna och samverkan ska vara så etablerade och smidiga att patienten inte märker om ansvaret övergår från en huvudman till en annan. Detta medför att samverkan måse ske med ömsesidigt förtroende och i en öppen dialog. Genom ett ömsesidigt åtande ska parterna bidra till att skapa en god väl utvecklad hälso- och sjukvård."
Det är väl knappast detta som drabbat Folke och hans familj. Jag förväntar mig att både regionen och kommunen lever upp till första stycket.

Lesley Holmberg

Vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden Eslöv.
Läs hela Samverkansöverenskommelsen här


SkD | SkD |

fredag 17 december 2010

Polisstaten Sverige

FRA ska signalspana för att kartlägga yttre hot mot landet. Ändå odlas uppfattningen att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa? skriver FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson i samband med att FRA-lagen antogs för ett par år sedan.

Det finns i alla fall minst en demokratiskt vald politiker som faktiskt vill folket så illa enligt Ingvar Åkessons definition. Beklämmande nog är det Folkpartiets rättspolitiske talesman, Johan Pehrson som tycker det är viktigt att ge SÄPO möjligheten att, som han uttrycker det, "signalspana" efter inrikes hot.

Lyssna på debatten mellan Pehrson och Maria Ferm (Mp) här:

Termen "signalspaning" används i huvudsak för att inte rakt ut säga vad det handlar om: genomsökning av SMS, telefonsamtal, e-post och internettrafik. I FRA-fallet påpekade kritikerna (tex jag) att inhemsk datatrafik ofta går över landets gränser. Trafik kan routas på olika sätt beroende på nätverkslasten. Att skicka/läsa e-post på gmail,  hotmail eller liknade är förstås också sådant som FRA redan idag kan avlyssna. Nu vill Folkpartiet alltså att SÄPO ska få göra samma sak för även strikt inhemsk trafik. En alldeles enorm integritetskränkning mot helt oskyldiga medborgare kommer bli ett faktum om Pehrson och Ask får hållas.

Pehrson problematiserar inte alls runt grundläggande fri- och rättigheter. Som medlem av och talesperson för ett liberalt parti kanske någon förväntade sig ett resonemang runt individens frihet från statens repressivitet - men i vanlig ordning uteblir detta när Pehrson skipar rättvisa. Hårdare tag utan eftertanke, precis som vanligt. Jag förstår faktiskt inte att det kunde gå så här illa i ett parti med stolta liberala rötter. I den mån det finns en debatt i Folkpartiet idag, så handlar den om ett värnande om Systembolagets monopol och känslorna går heta över ett utredningsförslag för gårdsförsäljning av alkohol. Som frihetlig liberal kan jag inte annat än att uppgivet snyfta över tingens ordning.

SvD | Mark Klamberg | DN |

onsdag 8 december 2010

Varför skall skåningarna straffas?

Är det rimligt att höja biljettpriset för att åka tåg över Öresundsbron? Får Trafikverket riksdagens välsignelse att höja passageraravgiften 2012 från 40 kr/person till 650 kr/person och på sikt till 3000 kr/person blir konsekvensen att Skånetrafiken får ökade kostnader från 2 miljoner 2011 till 36 miljoner 2012. Det innebär att biljettpriserna måste ökas med 7%. Vid en sådan taxeökning tappar kollektivtrafiken i Skåne 3 % av sina resenärer. Om Trafikverkets långsiktiga plan blir verklighet innebär det att Skånetrafiken får betala 165 miljoner per år i ökade avgifter till Trafikverket. Konsekvensen blir att Skånetrafiken tvingas höja biljettpriserna med ca 40 % + de normala prisökningarna resandevolymerna kommer då att minska med ca 16 %.

Målet är att fördubbla resandevolymerna till 2020 i Skånetrafiken. Detta kommer att bli omöjligt om Riksdagen godkänner Trafikverkets förslag. Det kan väl inte vara en klok politik att öka biltrafiken på kollektivtrafikens bekostnad? Riksdagen måste avslå Trafikverkets begäran. (Läs Region Skåne/Skånetrafikens remissvar).

Idag görs det 130 miljoner resor med Skånetrafiken. 10,3 miljoner resor görs över Öresundsbron med tåg. Varje biljett som köps idag betalar skattebetalarna 64 % och resterande 36 % av resenären.

Det allvarligaste problemet är dock att Öresundsintegrationen försvåras. Den tillväxt vi ser både i Skåne och på Själland kommer att gå långsammare och Stockholms trafikinfarkter blir en viskning mot de som kan förväntas i en redan svår situation i Skåne och Köpenhamnsområdet. Idag pekas på det kommande behovet av ytterligare en fast förbindelse över Sundet.

I en riksdagsmotion (2010/11:T345) säger FP riksdagsledamöterna Ulf Nilsson, Lund, Allan Widman, Malmö och Christer Nylander, Kristianstad ang Öresundsbron: …"Enligt de gamla riksdagsbesluten i Danmark och Sverige ska broinvesteringarna lånefinansieras och lånen betalas av intäkterna, framför allt från biltrafiken men även från tågtrafiken. Brobygget finansieras genom en företagsekonomisk kalkyl, men inte en samhällsekonomisk, vilket borde vara utgångspunkten vid infrastruktursatsningar. Dagens höga broavgifter innebär handelshinder, som är jämförbara med tullavgifter. Alltför höga avgifter motverkar lönsamhet för bron och tillväxt i regionen. Om argumentet för att bygga bron var förväntade integration och ekonomisk tillväxt är det kontraproduktivt att kräva hundraprocentig självfinansiering av bron. Regeringen bör därför utreda hur skattefinansieringen av bron kan ökas och avgifterna sänkas."…

Mina partikamrater har rätt och Trafikverket och Riksdagens Trafikutskott jättefel. Skåningarna är förlorare i Trafikverkets och Regeringens avgiftspolitik.

Region Skåne/Skånetrafikens remissvar.

Beslut i Riksdagens Trafikutskott.

Fp motion ang. Öresundsförbindelser.

Den 21 december kommer beslut att tas i Riksdagen.

måndag 6 december 2010

SJ SJ gamle vän..

SJ får en bottennotering i mätningen Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Ingen är förstås förvånad efter allt strul som har varit med inställda och försenade tåg. Men SJ har även andra problem enligt min mening, vilket också förklarar varför andra tågoperatörer får ett betydligt högre kvalitetsindex än vad SJ får.

1. Biljettsystem
SJ har nog antagligen världens mest idiotiska prissättningssystem på sina biljetter. Köper man en biljett flera månader i förväg, så kan biljetten vara mycket billig (varför då?), sen stiger priset snabbt (varför då?) och slutligen släpps biljetter på auktion (varför då?) strax innan avgång. Vem, förutom studenter har lust och följa en auktion på biljetter?

2. Biljettsystem
SJ har nog antagligen världens mest idiotiska syn på sina kunders integritet när de gör biljetterna personliga. Varför ska SJ registrera människors resande? Jo, det angivna skälet är att eftersom SJ släpper biljetterna så billigt, så skapas en andrahandsmarknad för biljetterna, vilket SJ tycker är orättvist (de vill ju själva tjäna pengarna på biljetterna). Därför gör SJ det omöjligt att tex köpa en resa åt en kollega eller vän, såvida du inte har personnummer på samtliga resenärer.

3. Biljettsystem
SJ erbjuder resor som vanligt folk inte har en chans att betala. För oss som är fyra personer i hushållet är det alltid helt uteslutet att ta tåget när vi ska åka till släkten i Örebro. Vi med vanliga inkomster har inte råd att åka tåg, man måste ta bilen eller möjligtvis flyget av ekonomiska skäl. En ToR resa Lund - Örebro över en helg hamnar på bortåt 5000 kr för oss fyra, att jämföra med ca 1000 kr när vi åker bil.


Jag tror att den första åtgärden för SJ måste vara att göra sig av med den där träbocken Ulf Adelsohn (M). Sen kan man börja beta av de andra punkterna.

SvD | SKI | SvD | DN |

söndag 5 december 2010

Fredens valuta

Euron kallas ibland för "fredens valuta", en påminnelse om varför samarbete och handel är en enande kraft i ett Europa med en mörk historia. Jag är i grunden positiv till Europasamarbetet och en gemensam valuta, trots den turbulens som nu råder om eurons framtid.

För eurosamarbetet är på riktigt i kris just nu och mycket pekar på att EU-skeptikerna har fått delvis rätt. Det finns mycket som talar för (trots att jag inte är ekonom) att euron har ställt till en hel del problem för vissa länder (PIIGS).

- En gemensam valuta kräver för det första en hård budgetdisciplin från samtliga länder som ingår i samarbetet. Därför finns ett överskottsmål där man får betala böter om man inte har sitt lands finanser i ordning. När Frankrike och Tyskland själva struntade i detta så eroderades tydligen attityden till denna skyddsregel och nu dras många EU-länder med enorma underskott. Nu ska reglerna skärpas - men förstås alldeles försent för att påverka den här krisen.

- En gemensam valuta kräver också att man solidariskt skyddar sin valuta från risker och spridningseffekter från andra länders kriser, men det är politiskt svårt att förklara för tyska skattebetalare varför miljardbelopp av deras pengar ska rädda grekernas m.fl slarv.

- Pga det icke optimala valutaområde som EMU-länderna utgör finns det risker med att inte kunna råda över saker som utlåningsränta; när tillväxten är hög och ekonomin är på väg att överhettas så är det svårare att bromsa. På samma sätt är det svårt att gasa om den rådande räntan är för hög för landet ifråga. Hur påverkade onaturligt låga räntor (pga införandet av euron) Irlands bostadsmarknad till exempel? Självklart kan man istället ändra skattesatser och regelverk för att styra ekonomin, men det är nog väldigt svårt att få acceptans för en momssats, inkomstskatter och bankregler åker berg-och-dalbana.

- När budgetdisciplinen brister, räntan är fel och en bubbla briserar till följd av en global finanskris så har en egen valuta distinkta fördelar. Nog för att en valuta som sjunker som en sten är ett långsiktigt problem för ett land, så är det en välkommen prisjustering mitt i krisen. En fallande valutakurs gör att konkurrenskraften stärks mot omvärlden och alla får sänkta löner (inte bara de offentliganställda). På kort sikt lättar detta på bördan.

Finanskrisen beror inte på euron. Islands krasch beror inte heller på euron, inte heller USA's framtida problem. En gemensam valuta behöver dock en drös förutsättningar för att inte vara så känslig som den här krisen faktiskt visat att euron är. Alla argument om att krisen hade kommit till PIIGS-länderna ändå även utan euro ekar tomma när andra välskötta länder måste köpa ut stater från sin egen undergång. Det hade de knappast gjort om de inte hade en gemensam valuta att skydda (och inte behövt heller för den delen).


Kommer Folkpartiet vara mer ödmjuk i debatten om euron framöver? Rädslan för att framstå som otydlig eller velig gör att många företrädare drar sig för att problematisera frågor offentligt, särskilt när vi har gått till val på "JA TILL EURON". Men ska vi lyckas med en gemensam valuta gäller det att få till systemet betydligt mer stabilt än nu.


SvD | SvD | SvD |