onsdag 8 december 2010

Varför skall skåningarna straffas?

Är det rimligt att höja biljettpriset för att åka tåg över Öresundsbron? Får Trafikverket riksdagens välsignelse att höja passageraravgiften 2012 från 40 kr/person till 650 kr/person och på sikt till 3000 kr/person blir konsekvensen att Skånetrafiken får ökade kostnader från 2 miljoner 2011 till 36 miljoner 2012. Det innebär att biljettpriserna måste ökas med 7%. Vid en sådan taxeökning tappar kollektivtrafiken i Skåne 3 % av sina resenärer. Om Trafikverkets långsiktiga plan blir verklighet innebär det att Skånetrafiken får betala 165 miljoner per år i ökade avgifter till Trafikverket. Konsekvensen blir att Skånetrafiken tvingas höja biljettpriserna med ca 40 % + de normala prisökningarna resandevolymerna kommer då att minska med ca 16 %.

Målet är att fördubbla resandevolymerna till 2020 i Skånetrafiken. Detta kommer att bli omöjligt om Riksdagen godkänner Trafikverkets förslag. Det kan väl inte vara en klok politik att öka biltrafiken på kollektivtrafikens bekostnad? Riksdagen måste avslå Trafikverkets begäran. (Läs Region Skåne/Skånetrafikens remissvar).

Idag görs det 130 miljoner resor med Skånetrafiken. 10,3 miljoner resor görs över Öresundsbron med tåg. Varje biljett som köps idag betalar skattebetalarna 64 % och resterande 36 % av resenären.

Det allvarligaste problemet är dock att Öresundsintegrationen försvåras. Den tillväxt vi ser både i Skåne och på Själland kommer att gå långsammare och Stockholms trafikinfarkter blir en viskning mot de som kan förväntas i en redan svår situation i Skåne och Köpenhamnsområdet. Idag pekas på det kommande behovet av ytterligare en fast förbindelse över Sundet.

I en riksdagsmotion (2010/11:T345) säger FP riksdagsledamöterna Ulf Nilsson, Lund, Allan Widman, Malmö och Christer Nylander, Kristianstad ang Öresundsbron: …"Enligt de gamla riksdagsbesluten i Danmark och Sverige ska broinvesteringarna lånefinansieras och lånen betalas av intäkterna, framför allt från biltrafiken men även från tågtrafiken. Brobygget finansieras genom en företagsekonomisk kalkyl, men inte en samhällsekonomisk, vilket borde vara utgångspunkten vid infrastruktursatsningar. Dagens höga broavgifter innebär handelshinder, som är jämförbara med tullavgifter. Alltför höga avgifter motverkar lönsamhet för bron och tillväxt i regionen. Om argumentet för att bygga bron var förväntade integration och ekonomisk tillväxt är det kontraproduktivt att kräva hundraprocentig självfinansiering av bron. Regeringen bör därför utreda hur skattefinansieringen av bron kan ökas och avgifterna sänkas."…

Mina partikamrater har rätt och Trafikverket och Riksdagens Trafikutskott jättefel. Skåningarna är förlorare i Trafikverkets och Regeringens avgiftspolitik.

Region Skåne/Skånetrafikens remissvar.

Beslut i Riksdagens Trafikutskott.

Fp motion ang. Öresundsförbindelser.

Den 21 december kommer beslut att tas i Riksdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar