onsdag 29 december 2010

Lev upp till överenskommelsen


Det är med stigande förvåning jag läser i SKD att Folke ännu inte kommit hem från sin sjuksäng på USIL. Helt i onödan förslösas resurser på en meningslös tolkningsfråga. Medans tjänstemännen träter drabbar det Folke och hans familj. Helt oacceptabelt.

Samverkansöverenskommelsen mellan Regionen och Kommunerna i Skåne säger mycket klart att Regionen ansvarar för läkarstödet och kommunen för vården utförande i hemmet. Region och kommuner har accepterat detta. Om man nu hamnar i en tolkningsdispyt får det redas ut i efterhand. Det får inte drabba patienten allt enligt den politiska överenskommelsen.

Redan i överenskommelsens första stycke slåss fast att:
"Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en förtroendefull samverkan inom hälso- och sjukvården med medborgaren och patienten i centrum. Den enskilde patienten ska ges kontinuitet i vård och behandling även när vårdgivarna skiftar under vårdprocessen. Ambitionen är att rutinerna och samverkan ska vara så etablerade och smidiga att patienten inte märker om ansvaret övergår från en huvudman till en annan. Detta medför att samverkan måse ske med ömsesidigt förtroende och i en öppen dialog. Genom ett ömsesidigt åtande ska parterna bidra till att skapa en god väl utvecklad hälso- och sjukvård."
Det är väl knappast detta som drabbat Folke och hans familj. Jag förväntar mig att både regionen och kommunen lever upp till första stycket.

Lesley Holmberg

Vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden Eslöv.
Läs hela Samverkansöverenskommelsen här


SkD | SkD |

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar