fredag 18 mars 2011

Var blev hjärtat av?

Två "gubbar", 89 och 87 år, fick avslag även i förvaltningsrätten på sina ansökningar om att få flytta till ett särskilt boende, trots att båda har en sjukdomsdiagnos. Domarna och kommunens beslut är säkert riktiga utifrån gällande lag och kommunens riktlinjer. Hjärnan har rätt men var blev hjärtat av?

Om hjärnan alltid får råda i politiken då får vi ett kallt samhälle. För mycket hjärta då är det risk för överhettning. Bäst för välfärden är när det råde balans mellan hjärta och hjärna.

För ett år sedan godkände kommunfullmäktige utredningen om "Plats i vård- och omsorgboende för de som fyllt 90 skall beviljas i samband med biståndsbedömning". En utredning som Alliansen fick gehör för i Budget 2010. Det är dags nu att plocka fram utredningen ur byrålådan och komma till ett beslut.

Av utredningen kan man utläsa att Eslövs problem är att det saknas en mellanform av boende för äldre. Steget mellan ordinärt boende och ett vård- och omsorgsboende är stort. I Eslöv finns endast 37 servicelägenheter/trygghetsboende på Karidal. Med en befolkningskurva som visar en brant uppåtgående trend för åldersgruppen 75 år äldre från 2014 brådskar det att få fram fler servicelägenheter/trygghetsboende. Min bedömning är att det dessutom kommer att behövas minst ett, kanske två, vård- och omsorgsboende ytterligare i Eslöv till 2020.

Om vi bara har ett visst antal boendeplatser och kriteriet är "multisjuka", då räcker det inte med en enkel diagnos för att få en plats. Det måste finnas mer utrymme att själv kunna bestämma när det är dags att flytta till ett boende med service när man är gammal än vad dagens biståndsregler ger utrymme för.

Det är väl inte kontroversiellt att påstå att när man är inne på den sista delen av livets resa skall man ha rätten att känna trygghet, att få den hjälp och service man känner att man är i behov av. Det är dags att myndigförklara våra äldre. Jag tror inte att någon vill flytta så länge man känner att man har orken kvar att klara sig själv.

Lesley Holmberg
2:e vice ordförande Vård- och Omsorgsnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar