onsdag 31 december 2008

Gott Nytt År!

Denna dag på året finns det tid till återblick och reflexion över året som gått och att spekulera om året som kommer. Om man bortser från global finanskris, klimatkris och alla världens krig så är det Eslöv med liberala ögon som upptar mina tankar.
2008 kommer jag att minnas som året då vi i alliansen förklarade att vi inte hade förtroende för vårt moderata kommunalråd som trots misstroendet från dom som valt honom vägra lämna kommunalrådsstolen. Jag minns hur vi i Vård- och Omsorgsnämnden kämpat för att komma fram i frågan om Fritt Val. Nu är vi ett steg närmare förverkligande och i min optimism tror ja att vi inför Fritt Val inom hemtjänsten till hösten 2009.
Från 2008 tar jag också med mig örtoftabornas envetna kamp mot kraftvärmeverket. Lagom till julen kröntes deras envishet med att miljööverdomstolen stoppade planerna.
2008 blev jag medveten om problemen i skolan. Det är bara så att inga elever får lämna grundskolan utan att ha godkända betyg i läsa, skriva, räkna.
Gymnasieskolans brist på förmåga att konkurrera och svikande elevunderlag blev påtagligt under året. Givetvis måste alla bränderna finnas kvar i minnet. Många av dessa frågor kommer att följa med in i 2009.

Inom folkpartiet i Eslöv fick Jonas nytt jobb i Malmö och valde att nu på nyåret flytta till Malmö. Givetvis ett hårt slag för oss i fp. Jonas var vår gruppledare och hade tunga förtroendeuppdrag som vår representant i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Visst saknar vi honom. Jonas avhopp innebar för min egen del att jag fick skjuta på mina nedtrappningsplaner och åter ta på mig rollen som gruppledare och ledamot i KS. Glädjande är att jobba tätt tillsammans med två duktiga och engagerade personer – Solweig och Daniel.

Framåtblicken – Vad ser jag som viktigt 2009? I juni skall vi ha val till Europaparlamentet. Folkpartiets lista kommer förmodligen att toppas av de tre som vann vårt interna provval, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Maria Leissner. Tre fantastiska personer. Olle är vår skånske kandidat som just nu sitter i Europaparlamentet. Han är min kandidat i Eslöv. (Bilden: Daniel Rhodin och Olle Schmidt diskuterar i Bryssel - förmodligen om FRA.)
En annan viktig fråga som jag kommer att jobba hårt med under 2009 är Fritt val. Mitt mål är att vi skall få fritt val genomfört fullt ut i Eslövs vård och omsorg – åtminstone till 2010. Hösten 2009 bör vi ha infört Fritt Val inom hemtjänsten.
Vi måste få två nya vårdboenden. Jag tror att vi måste intressera privata vårdföretag att bygga och driva vårdboenden i Eslöv. Vi har goda erfarenheter av Partnergruppen. Detta måste göras under 2009 om de skall kunna stå färdiga när äldreboomen kommer igång på allvar i Eslöv.
Eslöv måste börja klättra på rankingen över skolkommuner. Eslöv behöver en ny evenemangshall. Det är skandal att våra elitlag i bordtennis och handboll skall vara hänvisade till en nersliten Norrevångshall. Efter att ha varit och titta på när Lugi förlora mot Sävehof innan jul, så skulle jag vilja ha en sådan kombihall för inomhusidrotterna och en ishall i Eslöv. I Lund heter hallen Färs & Frosta hallen.

För oss i Folkpartiet i Eslöv önskar jag att fler liberaler i Eslöv vill engagera sig i vårt parti och hjälpa till med att förändra Eslöv. Ni behövs!

Till sist vill jag önska alla våra ca 2000 läsare av vår liberala eslövsblogg ett riktigt fint 2009.

Lesley Holmberg
Gruppledare

onsdag 24 december 2008

Långbänken har Cecilia själv åstadkommit.

I nästan två år har Karidalskökets framtid diskuterats. Vård- och Omsorgsnämnden. har i politisk enighet varit överens om att lägga ut köket på entreprenad. När vi skulle skrida till verket stoppades projektet av kommunledningen med anledning av att måltiderna till förskolorna inte kunde lösas. Vård- och Omsorgsnämnden tyckte inte det var något större problem att låta förskolemåltiderna ingå i entreprenaden alternativt ta bort dom. Utredningen på denna enkla fråga tog nästan ett år. Under tiden var det allt färre pensionärer som ville inta sina måltider på Karidal.

Cecilia Lind, s-märkt kommunalråd, skyller på Allianspartierna. Det kan hon väl få göra om det gör henne lyckligare. Vi stoppade ett förslag i kommunstyrelsen som innebar att all konkurrensutsättning och upphandling skulle gå via Servicenämnden. Enligt förslaget skulle även Servicenämnden kunna lägga anbud. Servicenämnden skulle alltså enligt detta förslag både kunna lägga egna anbud och vara ansvarig nämnd för kommunens upphandlingar i konkurrens. En fullständigt omöjlig konstruktion. Cecilia tar detta beslut som intäkt för att det är Allianspartierna som saboterar lösningen för Karidalköket.

Folkpartiets alternativ till Cecilias utredning är att förstärka kommunens upphandlingskompetens. Eslövs kommun behöver duktiga upphandlare som kan hjälpa nämnderna när dessa vill göra upphandlingar i konkurrens av framförallt service och tjänster. Den nuvarande kompetensen i kommunen räcker inte till. Det visar de senaste årens entreprenadupphandlingar som i regel fått göras om. Servicenämnden är onödig och borde läggas ner.

Karidalsköket borde inte varit ett problem. Entreprenadupphandlingen av driften av Karidalköket hade varit avklarat redan för ett år sedan om Vård- och Omsorgsnämnden själv fått bestämma. Långbänken har Cecilia själv åstadkommit.

Lesley Holmberg (fp)
Vice ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden.

SKD

söndag 21 december 2008

Obligatorisk a-kassa - det enda vettiga

Idag tar Staffan Danielsson och Jörgen Johansson (centerpartiet) upp frågan om obligatorisk a-kassa på DN debatt. Folkpartiet har också tagit ställning i denna fråga, och vi vill också ha en höjning av taket i a-kassan. Någon nivå på höjningen har inte föreslagits, men tanken är att de med "vanliga" inkomster ska få ut 80%. Idag är det stora grupper som får ut betydligt mindre än 80%.

För mig så är det självklart att a-kassan ska vara obligatorisk, och jag kan inte förstå socialdemokraternas motstånd mot detta. Vi har ju allmän sjukvård och allmän pension, snart sagt alla välfärdsområden är allmänna förutom a-kassan. Men sossarna är hårdnackade i sitt motstånd - de vill absolut inte att alla ska omfattas.

Man kan argumentera att a-kassan är en försäkring där man väljer sitt försäkringsskydd. Man kan också framföra ståndpunkten att det är valfrihet som ska råda. I denna fråga tummar jag dock gärna på valfriheten. För det första så betalas lejonparten av a-kassan via skattsedeln och inte via avgiften. Vidare så slussas en del av de oförsäkrade vidare till andra system, tex socialbidrag, vilket också belastar medborgarna via skattsedeln (fast i det här fallet kommunerna).

A-kassan är en viktig del av trygghetssystemen och ska omfatta alla som blir av med arbetet. En nivå på 80% för de flesta står dessutom i proportion till den skatt man betalar in, vilket gör systemet mer rättvist om taket höjs. Självklart skulle detta kosta mer pengar än dagens system, vilket förslagsvis tas genom en skattehöjning (eller en minskad nivå på skattesänkningen).

Det är genom ökad trygghet i välfärdssystemen som man får en större rörlighet på arbetsmarknaden. På tjänstemannasidan har de flesta fackförbund (frivilliga) inkomstförsäkringar som säkrar arbetslöshetsersättningen till 80% även för de med högre inkomster. Däremot finns det många förbund inom LO som ännu inte har tagit detta steg (tex för volvo-arbetarna).

En reformering av arbetslöshetsförsäkringen i denna riktning skulle vara den största välfärdsreform på många år. Låt oss hoppas att centern och folkpartiet lyckas övertala Anders Borg i denna fråga.

fredag 19 december 2008

Kraftvärmeverket i Örtofta - demokratin segrade

Uppdatering2: Sydsvenskan tar upp nyheten.

Uppdatering: I två ytterligare artiklar tar Skånskan upp de närboendes reaktioner och kommunalrådet Cecilia Lind får uttala sig. "Jag är chockad" säger hon. Joru.

Vidare säger hon att "Jag har hela tiden tyckt att Örtofta är ett bra alternativ". Ja, Cecilia drev denna fråga när hon satt i Lunds Energis styrelse (parallellt med uppdraget som kommunalråd). Sen tog protegén Tony Hansson över stafettpinnen sittandes i Lunds Energis styrelse och samtidigt ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden där ärendet skulle manglas igenom på rekordtid. Jag tror personligen att den största chocken ligger i att man aldrig kunde tänka sig att någon medborgare skulle kunna rucka på den maktfullkomliga arrogans som socialdemokraterna står för i frågan.

Övriga partier i Eslövs kommun har knappast uttalat sig, men de flesta har fallit för Tonys och Cecilias "charm" och röstat så som duktig röstboskap ska göra. Folkpartiet är de enda som har varit tydligt motståndare mot kraftvärmeverkets lokalisering.

---------------------------------

Idag nåddes jag av beskedet att miljööverdomstolen (MÖD) avslår ansökan för Lunds Energi att bygga ett kraftvärmeverk i Örtofta. Vi har tidigare berört ämnet här och här.

I sitt pressmeddelande säger Jan Samuelsson (VD Lunds Energi) att han är förvånad över domslutet och de kommer se över förutsättningarna för att överklaga till högsta domstolen.

Tyvärr har inte domen kommit mig tillhanda, så någon djupare analys vågar jag mig inte på. Men enligt Skånskan, så verkar MÖD varit kritiska till den bristfälliga lokaliseringsutredningen, vilket många har framfört under processen.

MÖD sågar också kommunledningens yttrande, som anger att det inte finns några fördelar med att placera kraftvärmeverket inom ett industriområde jämfört med Örtofta. Detta var ju också ett mycket magstarkt yttrande - det är väl självklart att en stor processindustri passar bättre på en industritomt än på jordbruksmark i direkt anslutning till tre byar.

Jag kan inte heller tolka det på något annat sätt än att kommunens företrädare får en ordentlig bakläxa på hur man från kommunens håll bör hantera Eslövs i särklass största byggnation på mycket lång tid. Med hjälp av bl.a. jäviga politiker har man tryckt igenom detaljplanen på rekordtid för denna typ av anläggning. Den politiska insynen har varit under all kritik och allt utredningsmaterial är utfört av sökanden Lunds Energi. Detta är synnerligen intressant ammunition för den parallella process som just nu är överklagad av de närboende till regeringsrätten.

"Ingen hade i sin vildaste fantasi kunnat ana att jätteprojektet, som ska förse stora delar av väst- och Centralskåne med miljövänlig biovärme, skulle förpassas till papperskorgen av landets högsta miljöinstans."

Jodå, det fanns några som anade det, och hade LE gjort en ordentlig lokaliseringsutredning från början, som många krävde så hade de sluppit detta. Ända från början, och vid varje samråd har den bristfälliga lokaliseringsutredningen diskuterats. Självklart är detta ett enormt underbetyg både till ledning och styrelse i Lunds Energi. Att styrelsen för Lunds Energi har misslyckats kanske inte är så konstigt - det sitter ju bara politiker i denna utan sakkunskap. Mer uppseendeväckande är att ledningen, som ska vara proffs, schabblar bort bolagets pengar på detta klantiga sätt. Men det är ju förstås nåt som styrelsen får ta tag i.

Detta är en seger för demokratin och för de närboende. Detta var en mycket välkommen julklapp!

onsdag 17 december 2008

68 elever har svikits

Jag fick underkänt av vårt s-kommunalråd, Cecilia Lind, på utformningen av min interpellationsfråga om betygsresultatet i Eslövs grundskola. Nästa gång får jag formulera flera frågor med samma innehåll så att Cecilia kan välja vilken hon vill svara på. Cecilia lyfter gärna fram diverse rankinglistor när Eslöv har förbättrat rankingen men talar väldigt tyst om de som rankar Eslöv lågt.

Cecilia och jag lyckades inte bli överens om att Eslövs grundskola har problem. Jag tycker att Eslöv har ett problem när Lärarförbundet rankar Eslöv på 218 plats som skolkommun. Enligt skolverkets statistik är det genomsnittliga mertivärdet för samtliga avgångselever i åk 9 196,7. Genomsnittsvärdet för kommuner av Eslövs typ är 202,6. Skolverket statistik visar också att pojkarna ligger betydligt under medelvärdet och flickorna något över. 28 procent av eleverna uppnådde ej målen i ett eller flera ämnen (medelevärdet 23,8 %). Det var 440 ungdomar som lämnade grundskolan i våras. 68 elever saknade behörighet till gymnasiet. Nästan 3 klasser!

Lärarförbundet har rangordnat kommunerna utifrån meritvärdet och då hamnar Eslöv på 218 plats 2008 och på SALSA-värdet plats 222. Om man tittar på andelen godkända år 9 hamnar Eslöv på 212 plats och godkända SALSA år 9 på 168 plats. Visst har vi problem.

Regeringen har i budgeten avsatt 900 miljoner till landets skolor för att stärka basfärdigheterna läsa, skriva, räkna. 3,6 miljarder har avsatts till lärarlyftet och förlängt det till 2011. 60 miljoner till speciallärarutbildning. 525 miljoner satsas på ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Det står Eslöv fritt att få del av dessa satsningar.

Rankingen som görs av Lärarförbundet är ett kvalitetsbetyg på skolverksamheten i Eslöv. Jag är inte nöjd och inte stolt över 2008 års betyg för Eslöv. 68 elever har svikits. Vi har skolplikt och då har vi en skyldighet att erbjuda elever och föräldrar en skola med hög kvalitet.
Det är bra att Cecilia och Barn- och familjenämndens ordförande, Lena Emilsson (s) uttalade att dom vill sikta på att Eslöv skall bli årets skolkommun och att man satt igång och jobba mot detta mål. Förhoppningsvis förbättras Eslövs ranking år för år. Då kanske även Cecilia vill lyfta fram skolfrågorna.

SKD

söndag 14 december 2008

Trygghetsnarkomani eller frihet

FRA, IPRED, buggningslag, datalagringsdirektiv. Alla är ett utslag för en osund trygghetsnarkomani. Eller narkomani förresten, det verkar snarare vara ett smittsamt virus. Det är lätt att drabbas av statsmaktens berusande kontrollsystems möjligheter när möjligheten erbjuds i maktens korridorer.

Det finns numera en bred uppslutning i dessa frågor på riksdagsnivå. Sossarna är av naturliga skäl FÖR utökade kontrollsystem av den enskilde medborgaren, det ligger i ideologin. Staten före folket. Kollektivet före människan. Att nu borgerligheten (på riksnivå märk väl) också är för den här typen av repressiv lagstiftning är desto mer svårförklarligt.

Att man kan, genom teknikens under, effektivisera polis och underrättelsetjänst - det lockar naturligtvis. Men jag vill ändå mana till försiktighet.

Folkpartiet har hållt ett samråd om integritetsfrågorna. Du kan läsa rapporten i sin helhet här, men jag vill lyfta ut ett par extra viktiga punkter i rapporten:
Skapa ett samlat grundlagsskydd för den personliga integriteten. Inför en generell paragraf i regeringsformen om individens rätt till skydd för sin integritet gentemot det allmänna. Inrätta en författningsdomstol för att förbättra prövningen av lagstiftningens förenlighet med grundlagen.
Utveckla lagstiftningsprocessen. I alla direktiv till utredningar om ny lagstiftning ska obligatoriskt ingå ett uppdrag att bedöma regelförändringars effekter för människors personliga integritet, på samma sätt som man i dag alltid bedömer effekterna för t.ex. jämställdheten, miljön och den regionala utvecklingen.
Lägg ner Datainspektionen – skapa Integritetsinspektionen. Datainspektionen fyller en viktig uppgift men har alltför snävt mandat kopplat till teknik. Den bör ersättas av en ny Integritetsinspektion med generellt mandat att bevaka hur regelverket till skydd för integriteten beaktas i myndigheternas arbete. Integritetsinspektionen ska också ha en övergripande roll som tillståndsmyndighet för integritetskänslig hantering av personuppgifter, inte bara för register utan också vid t.ex. kameraövervakning.
Stoppa ändamålsglidningen. Övervakning och registrering ska inte användas för andra syften än vad som var de ursprungliga motiven. Om samhällsutvecklingen gör att nya behov uppstår, måste det avgöras politiskt om dessa behov väger tillräckligt tungt för att vidga insamling och användning av uppgifterna. Den nya Integritetsinspektionen har en viktig tillsynsroll, och principiellt särskilt viktiga beslut måste tas i politiska organ.
Öka medborgarnas insyn. I dag är det näst intill omöjligt för den enskilda människan att få en samlad bild av hur mycket kameraövervakning, registerkartläggning och annat som hon utsätts för. Ta fram årliga rapporter som visar hur många tillstånd som beviljats m.m., och bryt ner statistiken regionalt och lokalt så att invånare i en viss kommun kan jämföra med läget på andra håll. Det ger också fakta till debatt och kritisk granskning.
Tryggheten börjar i vardagen. Den kraftiga ökningen av inte minst kameraövervakning beror delvis på att rättssamhället pressats tillbaka genom hårdhänta nedskärningar. Kameror kan bara vara ett komplement till civilkurage, brottsförebyggande arbete och en synlig, närvarande polis när det gäller att stärka människors trygghet.
Nej till allmän DNA-registrering. DNA ska liksom uppgifter om fingeravtryck o.dyl. kunna registreras när det finns särskilda skäl, främst då personer är dömda eller skäligen misstänkta för brott. Ett allmänt DNA-register över hela befolkningen är oförsvarligt av integritetsskäl.
Nej till polisens användning av PKU-registret. PKU-registret har byggts upp av forskningshänsyn, inte för polisiär verksamhet. Folkpartiet liberalerna anser inte att polisen bör ges allmän tillgång till uppgifterna i PKU-registret. Eventuella undantag i extrema fall måste beslutas genom lag, såsom efter tsunamikatastrofen.
Skydda elevernas integritet i skolan. Betyg ska även i fortsättningen vara offentliga eftersom de är myndighetsbeslut som ligger till grund för fortsatt utbildning. Skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram är däremot en del av den löpande dialogen mellan lärare, elev och föräldrar och ska inte vara offentliga.
Stoppa ”Lillebror” i näringslivet. Privata företags kunddatabaser blir ett allt större problem för integriteten eftersom människans personlighet visas i inköpsvanorna. Inför en tidsbegränsning på 3 år för samtycke till personuppgiftsbehandling, så att en näringsidkare blir tvungen att inhämta ett förnyat godkännande för att kunden ska kvarstå i registret. Överlämnande av personuppgifter till tredje part ska kräva separat förhandsgodkännande från den berörde.

Utvecklingens framsteg har medfört att det naturliga skyddet mot den personliga integriten har försvunnit. För 20 år sedan var det i praktiken omöjligt att övervaka alla människors kommunikation, att filma deras rörelser och att registrera varje inköp. Numera, när de tekniska förutsättningarna finns för allt detta, så kan vilken industrialiserad stat som helst implementera oerhört repressiva system för kontroll av medborgaren.

Men, är det verkligen teknikens begränsningar som ska vara den yttersta garanten för individens frihet? Eller ska det vara politiken och i slutändan vår grundlag som fastslår vår okränkbarhet? Om detta må vi nu debattera.

Sydsvenskan
SVD
SVD

söndag 7 december 2008

"Första krispaketet får ja av politikerna"

Så löd rubriken i Skånskan den 3 december, dvs. dagen efter det att kommunstyrelsen tagit sitt beslut om att begränsa utgifterna för 2009.

Nu undrar jag. Är detta rätt väg? Borde vi inte tillsätta en politisk krisgrupp? Och försöka ena Eslöv över partigränserna i en gemensam strävan att mildra effekterna för våra invånare?

Eller är detta med att klara kriser och problem alltid någon annans huvudansvar?

Oppositionen i landet, dvs. sossar, vänstern och miljöpartiet, kräver insatser från regeringen att satsa ytterligare miljarder för att lösa finanskrisen. Det paket som regeringen la i fredags och som omfattade 8.5 miljarder för 2009 och ytterligare 15 för 2010 och 2011 är enligt oppositionen alldeles för litet. Kritiken är hård. Trots att tex. Rot-avdraget är exakt vad facket begärt.

Jag tycker att det är bra att detta bidrag inordnas i det regelverk som gäller för hushållsnära tjänster och att bidragen permanentas. En seger för jämställdheten. Jag har aldrig förstått varför det är ett riktigt jobb att måla fönster medan att tvätta dom har föraktfullt kallats pigjobb. Och inte ens om man kallar målningen för dess manliga motsvarighet dvs drängjobb låter det lika nedlåtande. Kan det möjligen bero på att sossarna, som länge satt den politiska agendan i landet, alltid varit och är ett arbetarparti för karlar. Hade dom och LO-kollektivet ansett att kvinnors arbete är lika mycket värd så hade den som tvättat fönstren tjänat lika mycket som den som målar dom.

Men åter till finanskrisen i Eslöv. Politikerna i Eslöv har fört en aktiv politik för att under högkonjunkturen samla i ladorna, för att klara sämre tider. Alliansen har alltid velat ha ett större överskott i finanserna men för det mesta varit alltför passiv och sagt ja och mer sällan nej till av den styrande minoritetens, dvs. sossarna, vänstern och miljöpartiet, förslag. Det enda vi verkligen drivit är att begränsa investeringarna och sagt att vi sparar under högkonjunktur för att kunna satsa under lågkonjunktur. Alltså borde vi satsa nu. Inte på projekt som drar med sig dryga driftskostnader men på projekt, som ändå måste göras, såsom tex. ombyggnader och reparationer av skolor, vatten och avloppssystem och gatuunderhåll.

Under högkonjunkturen har den styrande minoriteten använt pengar som blivit över på kontot för försörjningsstöd eftersom färre behövt ekonomisk hjälp under de goda åren till att ge fler möjlighet till ett arbete. Ett i och för sig ett lovvärt projekt. Men att idag när det verkligen behövs arbetsmarknadsinsatser är det inte rätt tillfälle att dra ner på dessa insatser. Det kommer ju omedelbart att ge effekt på kontot för försörjningsstöd. Dessa verksamheter är ju som kommunicerande kärl. Minskar man den ena så höjs automatiskt den andra. Kommunstyrelsen har begärt en översyn och visst det behövs en översyn av hur det hela gått till. En fördel vore om kommunens revision får denna uppgift för att garantera opartiskhet. Det är ju skattepengar det handlar om. En översyn som gör oss bättre redo vid nästa högkonjunktur. Men just nu har jag svårt att se att en neddragning skulle leda till lägre kostnader.

Gymnasieskolan blöder. Allt fler väljer att läsa vid någon annan skola. Det är tråkigt att vår skola inte är tillräckligt attraktiv. Och naturligtvis kan vi inte behålla lärare om vi inte har elever. Men kanske kunde några flyttas över till grundskolan så att vi höjer vår placering från den skämmiga 218 platsen till att på sikt bli Sveriges bästa skolkommun. 2011 när kommunen fyller 100 år kunde vi kanske ligga på plats 100, för att därefter kämpa vidare.
Men för att vi ska nå dit krävs att alla drar åt samma håll och att det blir ett koncerntänkande inom kommunen värt namnet. Det krävs att vi verkligen på alla sätt satsar på skolan. Att vi genom aktivt arbete visar att skolan är viktig. Om nu skolan är så viktig, hur kommer det sig då att elever kan låta bli att gå i skolan utan att något händer eller får ledigt för att åka på semester eller för att handla i Ullared? Tänk den tanken att vid kommunstyrelsen sammanträder är inte kommunalrådet närvarande. Hon har valt att ta ledigt för att åka och handla. Vad skulle det sända för signaler? Ja, i alla fall inte att kommunstyrelsen är viktig. Men att ta ledigt från skolan är det ok. Och det sänder signaler om att skolan inte är viktig.

Åter till finanskrisen. Det jag tycker vi måste göra nu är att tillsätta en politisk krisgrupp, som sätter sig ner lugn och ro och lägger fram en plan hur vi ska klara 2010 och 2011 om krisen fördjupas. Fatta inga förhastade beslut om neddragningar innan vi fått en ordentlig genomlysning. Och det är min övertygelse att om kommundirektören får möjlighet att utöva sitt chefskap så kommer han att tillsammans med sin ledningsgrupp att arbeta fram olika förslag till lösningar som denna krisgrupp sedan kan ta ställning till.
Men sitt lugnt i båten just nu.
Eller??

torsdag 4 december 2008

Vad tycker Du?

Gymnasie och vuxenutbildningen står inför stora förändringar. 2009 säger prognosen att gymnasiet och vuxenutbildningen går back 9 miljoner gentemot budget 2009.
På grund av branden på Norrevångskolan fick vuxenutbildningen på Kunskapshuset flytta över till Salliusgymnasiet och eleverna från Norrevångskolan fick flytta in. Salliusgymnasiet behöver renovera utbildningsköket för ca 15 miljoner.
Elevantalet på gymnasieskolan kommer att minska samtidigt som antalet elever på grundskolan ökar. Därför kommer Vårdgymnasiet på Bergaskolan planeras grundskola för högstadieelever.
Östra skolan kommer att läggas ner för att lokalerna är olämpliga.

Samtidigt införs nu "Fritt Sök" mellan kommunernas gymnasieskolor. Vad detta kommer att innebära för elevantalet på Gymnasiet och budgeten är högst osäkert. Hur många elever kommer att söka sig till andra kommunala gymnasieskolor eller gymnasiefriskolor är skrivet i stjärnorna.

Ungeför 25 % av grundskoleeleverna som söker till gymnasiet saknar behörighet till något av de nationella programmen och hamnar på IV-programmet (Individuella programmet som skall ge eleverna kunskaper så att dom kan bli behöriga till något nationellt gymnasieprogram).

Ungefär såhär ser det ut idagens Eslöv. Spara, dimensionera skollokalerna, dra ner på program, satsa på yrkesutbildning, satsa på högskoleförberedande program - frågorna är många just nu.

Har du några tips och idéer kring dessa frågor? Vi tar tacksamt emot tips och idéer här på bloggen. Lämna ditt tips eller idé genom att klicka in på "kommentar" och skriv in ditt tips.

torsdag 27 november 2008

Årets Skolkommun - Eslöv plats 218!

I morse när jag passerade Torget i Löberöd blev jag stoppad av en god vän som var ganska uppriven över hur förskolan i Eslöv fungerar. Ständiga vikarier, ordinarie personal i köket, gruppstorleken hos hans 4-åring är närmare 30. Givetvis var han upprörd på goda grunder.
Han efterlyste alternativ till kommunens förskolor. Det finns alldeles för få. Såhär kan vi inte ha det. Mitt alternativ är att flytta till en annan kommun - men det vill jag egentligen inte, men barnen går först.

Han var en dem som ville ha ett kommunalt vårdnadsbidrag. Trots allt är han överens med mig om att den 1,5 miljon som införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag skulle kostat kommunen till de ca 30 familjer som kunde bli aktuella - dom pengarna är det bättre att satsa på att öka kvaliteten i de kommunala förskolorna.

Idag har jag lämnat in en Interpellation till kommunstyrelsen ordförande Cecilia Lind (s). själv är jag ingen skolpolitiker men jag kan inte tiga när Eslöv intar en föga hedrande 218 plats av landets 290 kommuner i Lärarförbundet gradering "årets Skolkommun". För mig är detta en allvarlig varningsignal. Lund fick inta första platsen och Lomma blev näst bäst. Två grannkommuner till Eslöv. För småbarnsföräldrar är dessa två kommuner alternativ att flytta till. Givetvis vill vi ha kvar våra barnföräldrar i Eslöv.
Interpellationen kan du läsa på Fp Eslövs hemsida.

Nu börjar konsekvenserna av finanskris och stundande lågkonjunktur för Eslöv skymta fram.
Framför oss finns stora besparingar i den kommunala ekonomin. Investeringsambitionerna måste sänkas och skjutas på framtiden.
För att vi skall kunna bibehålla och utveckla välfärden behöver Eslöv släppa det kommunala monopolet på välfärdstjänsterna. Vi behöver fler alternativa förskolor. Vi behöver få fler äldreboenden och fler som kan konkurrera med kommunens hemtjänst. Vi behöver lägga ut verksamheter på entrprenader men då måste vi först förse oss med kompetenta upphandlare inom kommunens organisation. Vi måste hjälpa de som blir arbetslösa till nya jobb. Här har Alliansregeringen i sin budget avsatt miljarder för centrala åtgärder.
Men det största och viktigaste problemet är trots allt att höja kvalitén och utbildningsresultaten i Eslövs grundskolor och förskolor. Dom äldre måste få ett fortsatt värdigt och tryggt åldrande i Eslöv.

torsdag 13 november 2008

Kraftvärmeverket i Örtofta - en ojämlik kamp

Overkligt kändes det att sitta och lyssna och iaktta Miljööverdomstolens förhandling om ett kraftvärmeverk i Örtofta. Alla parter var på plats. Här fanns på ena sidan om domstolens ledamöter representanterna för bolaget det vill säga Lunds Energi AB. Där fanns två verkställande direktörer, jurister och ett otal experter. På samma sida satt kommunens representanter. I antal motsvarade de nog kommunens andel i Lunds Energi AB, dvs 15 %.
Här satt också en representant från Länsstyrelsen, som knappt hunnit läsa in sig på ärendet.

Som motpart på andra sidan om domstolens ledamöter satt sakägarna, dvs byborna från Örtofta, Väggarp, Toftaholm, och som kämpade för att deras byar inte ska förstöras. Det var vanliga medborgare i Eslövs kommun, som lagt mycket fritid och många semesterdagar för att likt David strida mot jätten Goliat.

I min okunnighet trodde jag att kommunen skulle tillvarata sina medborgares intressen, men de företrädde sitt bolags intressen. I andra fall när man tex. blir misstänkt för ett brott, hur litet det än må vara, så ser staten till att man får juridisk hjälp. Man får ett juridiskt ombud för att i en demokrati är det viktigt att alla blir rättvist dömda. Och när kommunen tex beslutar om tvångsinsatser mot ett barn så har inte bara föräldrarna utan även barnet rätt till ett juridiskt ombud.

Men när ett kommunägt bolag planerar att förstöra framtiden för hela byar, då finns det inget stöd att vänta från det allmänna. Det blir alltså som sagt en Davids kamp mot Goliat. Jag hoppas att utgången blir densamma, att den lilla människan vinner mot jätten. Men tyvärr jag tror att den utgången finns bara i Bibeln och andra sagor.

SKD

onsdag 12 november 2008

IPRED - en komplettering

IPRED - Intellectual Property Rights Enforcement Directive

Som så ofta när lagförslag som berör internet diskuteras, så blir det missförstånd och dras felaktiga slutsatser. Det är frestande att förklara den bristande insikten med att internet är tekniskt komplicerat.

Jag tycker dock inte det är ett giltigt försvar.

Diskussionen om t.ex. IPRED kan hållas på ett filosofiskt plan, och på denna arena behöver man inte oroa sig för att tekniken sätter stopp för resonemanget.

Först måste det konstateras att fri- och rättigheter ofta inkräktar på varandras område, eller inskränks av andra lagar. Yttrandefriheten beskärs av en mängd lagar. Äganderätt inskränks bl.a. av allemansrätten och upphovsrätten. I dagens lagstiftning kan man säga att matriella produkter som CD och DVD-skivor, DRM-skyddat material, böcker och dylikt intar en särställning. Du äger inte rättigheten att göra vad du vill med dessa produkter.

Äganderätten är inskränkt pga upphovsrätt. Äganderätten är sk. negativt bestämd i lagstiftningen. Det vill säga att äganderätten inte preciseras i lagstiftningen. Innebörden av detta är att ägaren har full rådighet till sin egendom i den mån inskränkningar inte följer av lag eller avtal som ägaren själv ingått.

Om man, som jag, accepterar att rättigheter och skyldigheter måste balanseras mot varann, så måste man också acceptera att upphovsrätten inte är absolut, helt i likhet med yttrandefrihet, äganderätt, informationsfrihet, demonstrationsfrihet och så vidare.

En lagstiftning helt utan krav på upphovsrättsmannens ersättning skulle ge mycket negativa konsekvenser. Jag har heller inte sett någon som har framfört åsikten att upphovsrätten ska tas bort. De flesta är nog överens om att upphovsrätt måste finnas och att den måste balanseras mot andra intressen.

Då upphovsrätten i viss mån inskränker grundläggande fri- och rättigheter (yttrandefrihet, informationsfrihet, rätten till personlig integritet) så måste förändringar i denna lagstiftning övervägas med stor försiktighet och eftertanke.

Flera lysande skribenter i bloggosfären har belyst hur lagar och rättigheter står i konflikt med varann i en historisk kontext. Jag tar mig friheten att sann anti-upphovsrättslig anda stjäla lite argument och idéer:
 • I början av 1900-talet och flygets begynnelse så ville markägare ha ersättning om någon flög över marken. Argumentet var att man måste även äga området ovanför sin landbit. Detta var en självklar rättighet för många markägare, men lagstiftaren insåg de negativa implikationerna med denna ordning och valde att istället inskränka äganderätten av mark uppåt.
 • Guldrushen i Klondike var i full gång vid ungefär samma tidpunkt. I Sverige har gruvdrift, dvs de värdefulla mineraler som finns under någons mark reglerats sen 1200-talet. Markägarens rätt till mineralerna har succesivt försämrats under årens lopp. Staten äger i praktiken rättigheterna, och markägaren äger sin fastighet i en tredimensionell sfär som sträcker sig endast några meter i vertikal led ovanför och under marknivån.
 • Allemansrätten ger privatpersoner möjligheten att vistas på andras mark utan tidigare tillstånd. Man har till och med rätt att plocka blommor, frukter och bär. Det är tillåtet att göra upp eld och fiska utan markägarens tillstånd. Detta är är en för Finland, Island, Skottland, Norge och Sverige unik rättighet. Berättar man om denna lagstiftning för tex en amerikan så reser sig nackhåren på honom. Detta är nog en helt utesluten ordning i övriga världen. Däremot tror jag att de flesta svenskar både utnyttjar, är stolta över - men också tar denna rättighet för given.

Det finns självklart hundratals exempel på när ensamrätt och äganderätt inskränks till förmån för andra rättigheter. Det är naturligt att även upphovsrätten finns med som inskränkning.

Teknikens fiender ropar ofta på vargen. Det är allt från teaterns och den levande musikens död pga radion, radions död pga TV:n. TV:ns död pga internet. Och visst, det har ju hänt att teknikens fiender har fått rätt. Hästen har i de flesta länder blivit ett hobby-djur istället för transportmedel och arbetare. Ångloket och de första bilarna dödade användandet av hästar på ganska kort tid. Det är också helt riktigt att mekaniseringen av industrin verkligen gav teknikens fiender vatten på sin kvarn (om man nu får slänga in en putslustighet)

Det har hänt att man har försökt rädda verksamheter från den absoluta döden, ta tex varvs- och textilindustrin i Sverige. Kumla, som jag har bott i var en storindustri inom skotillverkning. Så icke numera. Man kan förstås genom konstgjord andning få dödsdömda lösningar att leva ytterligare några få år - men till vilken nytta i långa loppet?

Musikindustrin har misslyckats möta den nya tekniken. Det gör att alternativa vägar växer fram. Det handlar inte om bra eller dåligt, rätt eller fel. Det är en marknadsekonomisk naturlag. Nu börjar användbara tjänster att dyka upp (ITunes, Spotify) men det är en bra bit kvar att gå innan utbudsmodellen matchar efterfrågan.

Se på mjukvarumarknaden, eller speltillverkarna. Många av dem har lyckats med sin affärsmodell. Ta internet i stort - varför finns det så ofantligt mycket (lagligt) material här? Ingen betalar ju för nyhetssidorna, youtube, wikipedia eller Facebook... Musikindustrin är mycket efter, och har inte justerat sin affärsmodell efter verkligheten, utan verkar förvänta sig att verkligheten ska stagnera inom deras referensramar med hjälp av lagstiftning.

Dessutom blir det närmast omöjligt att i lagstiftning hålla jämna steg med teknikutvecklingen. Det är idag fullt möjligt att helt anonymt ägna sig åt illegal fildelning. Det enda sättet att möta det är att granska all trafik (jmfr FRA) som människor skickar och tar emot. Ska privata företag även få syssla med detta i en nära framtid? För det är ju den utveckling som IPRED måste ta inom en mycket snar framtid för att vidmakthålla sin "effektivitet".

Så vad är min poäng? Jo, upphovsrätten intar inte en särställning mellan motstridiga rättigheter och skyldigheter. Upphovsrätten kan inte på ett rationellt sätt sägas ha företräde över exempelvis yttrandefrihet eller äganderätt. Dessa måste balanseras och vägas mot varann så en acceptans för avvägningen uppnås. Det är vikigt att inte lagstiftningen förhindrar tillväxt och teknisk utveckling, men ska samtidigt bevaka alla parters intressen.

Det finns en god ordning i dagens lagstiftning, något vi bör bevara. Det går ut på att polisen beivrar brottslighet. Upphovsrätten är väl skyddad redan i dagens lagstiftning. Att sen polisen prioriterar att lösa grova våldsbrott framför 15-årige Kalles upphovsrättsbrott är ingen underlighet - det handlar om proportionalitet.

Jag hyser gott hopp om att de duktiga borgerliga riksdagsmännen kommer att landa i samma slutsats som jag. Allt annat vore en orimlig tanke. Att borgerliga rikspolitiker skulle hämma marknadsekonomin och den tekniska utvecklingen för att gynna en (mycket liten) del av befolkningen och därigenom göra en (mycket stor) del av svenska befolkningen till lovligt villebråd för oproportionerliga stämningar, det skulle i så fall vara mycket uppseendeväckande.

Nej, IPRED hör hemma i papperskorgen. Det behöver man inte vara tekniskt bevandrad för att inse. Behövs upphovsrättsbrott beivras kraftigare så utnyttjar man den normala gången. Dvs höja straffvärdet, förstärka polisens resurser för brott på internet eller liknande.

Civilrättslig brottbekämpning hör till ett annat århundrade, knappast i ett modernt Sverige av idag.

Mina inspirationskällor:
MinaModerataKarameller
FarmorGun
Oscar Swartz
Kommenterat
Opassande
Anna Troberg
Johan Linander
Skiften
Karl Sigfrid
Hanna Wagenius
SVD
SVD

torsdag 6 november 2008

Medmänsklighet måste gå före!

På SVT Debatt ikväll debatterade Anders Åkesson (mp) med Björn Söder (sd) om akut sjukvård för papperslösa. Det fanns en bred enighet i regionfullmäktige när detta beslut togs. Enligt DN, så accepterade även de sverigedemokratiska ledamöterna i regionen beslutet, något som upprör Björn Söder.

Det handlar om i sammanhanget försumbara kostnader, enligt Gilbert Tribo (fp), ca 1 miljon. Sjukvården i region Skåne omsätter ca 23 miljarder årligen. Men kostnaden är av underordnad betydelse i detta sammanhang.

Sjukvårdspersonal ska ägna sig åt vård. De ska inte behöva fundera på om en person har rätt till sjukvård när någon kommer in och är akut sjuk eller skadad. De ska inte behöva agera polis och kontakta myndigheter för att underlätta gripande personer. Det handlar om en värdegrund, en medmänsklighet för den mest utsatta - den som är akut svårt sjuk eller skadad. Den unkenhet som Björn Söder och sverigedemokraterna omgärdas av i den här frågan är verkligen inte smickrande.

Syftet med beslutet är inte att legitimera att vistas illegalt i Sverige. Syftet är att låta sjukvården hantera vården. Att hantera polisiära och migrationsfrågor finns det andra myndigheter som har till uppgift att sköta.

Tyvärr har sverigedemokraterna blivit sitt eget budskaps fånge. De tvingar sig själva att vara hjärtlösa, bara för att framhärda en invandrarfientlig linje i varje fråga. Det blir bisarrt när detta ska genomsyra varenda politisk fråga.

"En frisk människa har tusen önskningar, en sjuk bara en". Har man varit sjuk nån gång så vet man hur liten och försvarslös man känner sig. Att då bli nekad vård, eller oroa sig över tiotusentals kronor i skulder, det är inte ett Sverige som jag, folkpartiet eller majoriteten av svenska folket vill ha.

SVT Opinion

tisdag 4 november 2008

Stoppa anslagsfinansieringen av Servicenämnden

S, v och mp vill anslagsfinansiera Service och Teknik. Tidigare har vi haft ett beställare/utförare system. Det har väl inte fungerat speciellt bra. Tyvärr kommer det liggande förslaget om anslagsfinansiering att fungera ännu sämre.
Det är med förundran man läser Kommunledningskontorets syn på nämndernas remissyttrande. Kommunledningskontoret begär av nämnderna att de på ”tvådagarsremissen” skall ha med” analyser om varför kvaliteten i verksamheterna skulle bli bättre om nämnderna själva skulle ta över. Det finns inte heller belyst vad en uppdelning av verksamheten skulle innebära för personalen eller hur kostnaderna skulle utvecklas”. Att dessa krav saknas i kommunledningskontorets egen utredning kring anslagsfinansieringen tycks inte bekymrar kommunledningskontoret.

Man kan också förundras över KLKs nonchalans av snabbremisserna. De flesta nämnder som svarat på remissen har haft någon kritiskt att framföra om förslaget. Ändå skriver KLK: Remissvaren föranleder inte kommunledningskontoret att göra andra bedömningar än tidigare. Kommunledningskontoret bryr sig inte om de politiska nämndernas kritik.

Konkurrensutsättningen som ingick utredningen har man behandlat lika nonchalant. Förhoppningsvis lyckas Allianspartierna stoppa det usla förslaget om anslagsfinansiering av Servicenämndens verksamheter.

Bättre hade varit att lägga ner Servicenämnden och satsat på att ge kommunen upphandlingskompetens. De dåliga upphandlingarna som genomförts i kommunen de senaste åren talar för detta behov.

söndag 2 november 2008

Journalistik och faktakoll

På TV4:as Kalla Faktas reportage (2/11) så rapporterades det om att uppklarningsprocenten på alla brott i Sverige var endast 5.8%, vilket motsvarar 3 uppklarade brott per polis. Detta renderade så klart i artiklar i flera tidningar, bl.a i Sydsvenskan, SVD och DN.

Jag blev mycket förvånad över siffrorna, som verkade mycket låga. När jag sedan börjar titta på BRÅ:s statistik, så blev jag än mer konfunderad... Bäst illustrerar jag det hela med ett diagram.

Uppklarningen totalt sett ligger runt 30% enligt den enda tillgängliga statistiken. Det finns enbart en brottskategori som är i närheten av de av Kalla Faktas angivna 5.8%, nämligen stöld ur fordon (3.74%)

Det är förstås uppseendeväckande att ett seriöst(?) program som Kalla Fakta just schabblar bort fakta och målar upp en katastrofal bild av den svenska polisen. Visst, ingen kan väl luta sig tillbaka och vara nöjd med en uppklarning på 30%. Men kan man vara nöjd med massmedia som inte lyckas läsa offentlig statistik rätt? Nej, knappast. Speciellt inte med tanke på att alla andra tidningar följer upp med denna desinformation.

En annan siffra som upprepas ca 10 gånger under programmet är att varje polisman klarar upp 3 brott per år. BRÅ:s statistik visar en annan bild:


Det vill säga 23 uppklarade brott per polis och år. Ganska långt ifrån de 3 som anges i programmet.

Sverige behöver fler poliser, bättre arbetssätt och kraftfulla verktyg för att möta brottsligheten. Därför kommer Alliansen se till att vi får 20 000 poliser i Sverige. Detta kommer sannolikt att förbättra situationen i uppklarningen. Idag har Sverige ca 193 poliser per 100 000 invånare.

Som mest hade hade 212.5 (1993). När vi får 20 000 poliser så tar vi ett skutt upp till 218 poliser per 100 000 invånare. Alliansen gör skillnad!

Men Kalla Fakta och andra medier som okritiskt för vidare felaktiga siffror borde skärpa till sig en smula. SÅ dåligt är det faktiskt inte.

onsdag 29 oktober 2008

Varför vill Sverigedemokraterna straffa barnen?

Eslövs sverigedemokrater har lagt ett förslag om slopad modersmålsundervisning. I förslaget står det:
”Det är sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, tilliten också tryggheten till stora delar beror på identifikationen och känslan av samhörighet inom ett samhälle.”
Självklart är det så men kraven att assimileras kan ni inte ställa på barn. Barn måste få känna samhörighet och tillit i sin familj. De måste få identifiera sig med sina föräldrar och kunna känna tillit till dem.

Sverige har fem antal officiella minoritetsspråk, nämligen finska, samiska, tornedalsfinska, romani och jiddisch. Inte ens den lagen som reglerar de fåtal rättigheter som dessa minoriteter har accepterar sverigedemokraterna.

Med förundran och bestörtning kan jag konstatera att man accepterar det nordiska men inte ens judar som funnits i landet sedan mitten på artonhundratalet och är helt assimilerade har rätt till sitt språk. Jag tror inte att det idag finns några barn som har jiddisch som modersmål i Eslöv. Eftersom det i huvudsak är äldre judar som fortfarande talar språket. Så det är ingen stor fråga men för mig är detta en principfråga. Att sverigedemokraterna inte accepterar judarna kom ju inte som en överraskning för mig, de har ju uppstått ur ett nazistparti och är klart antisemitiska.

För även om sverigedemokraterna försöker visa upp en demokratisk fasad så säger deras hemsida och historia något helt annat.

Har inte ni sverigedemokrater fattat att vi lever i en globaliserad värld oavsett vad vi i Sverige tycker om det. Det Sverige behöver är människor som kan fler språk än svenska. För Sverige är det en tillgång med människor som är två eller flerspråkiga. Språk berikar och ger en tillgång till flera kulturer och därigenom ett rikare liv.

Motsatsen till flerspråkighet är halvspråkighet och det är vad ert förslag leder till.

Ni sverigedemokrater vill med ert förslag göra livet svårare för en grupp som redan idag har det svårt i vår svenska skola, nämligen de barn som har ett hemspråk och ett annat skolspråk, och de är kanske inte speciellt duktiga någotdera, kanske beroende på föräldrars låga skolutbildning eller dramatiska upplevelser tex i form av tortyr i sitt gamla hemland.

All forskning, utom den oprecisa som enbart sverigedemokraterna har tillgång till, visar att om man har goda kunskaper i sitt modersmål så lär man sig lättare ytterligare ett språk och man höjer även kunskapsnivån generellt.

Ni sverigedemokrater talar om assimilation inte om integration. Ert förslag går ut över invandrarbarn som behöver hjälp för att komma in i det svenska samhället.

Det är svårt att se varför barnen ska straffas. De har ju inte valt att flytta till Sverige. Det är ju dessa barn vi ska stötta mest och inte minst, om vi vill ha en skola för alla och om vi tror på ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Om vi vill att dessa barn ska bli delaktiga i det svenska samhället och inte hamna i ett utanförskap med allt vad det innebär för dem själva och samhället, så måste vi se till att de känner sig trygga i bägge sina världar och där de kan göra sig förstådda i bägge.

Om vi vill kunna konkurrera på en global marknad så kommer man inte långt med bara Skånskaengelska då behöver vi alla de invandrare som är flerspråkiga och känner flera kulturer. För att göra affärer krävs inte bara språkkunskaper. Det krävs också kulturkunskap. om än "halvbra" sådan.

Om vi ser skillnaden och olikheten som en tillgång inte som ett problem kommer Sverige ha en framtid som en framgångsrik nation om inte så kommer vi att vara en av förlorarna i globaliseringskamp om kunskap och innovationer.

måndag 27 oktober 2008

Nej till kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv

Folkpartiet röstade för ett avslag på Kristdemokraternas motion om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv. Folkpartiet i Eslöv följde därmed partilinjen. För att säga ja till införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag skall följande fyra kriterier vara uppfyllda enligt folkpartiets partistyrelse i valet 2006:

Full behovstäckning inom barnomsorgen.
Gruppernas storlek för 1 – 3 åringar får max var 14 barn och äldregrupperna max 18.
Det skall stå i läroplanen att förskolelärarna har det pedagogiska ansvaret i förskolan.
Det skall finnas ekonomiskt utrymme i den kommunala ekonomin.

När vi undersökte dessa 4 kriterier kom vi fram till att Eslöv har i det närmaste full behovstäckning. Äldregruppernas storlek är 19 barn per grupp. Eslövs skulle behöva starta ytterligare 3 – 4 grupper för att uppnå den kvalitet som vi i fp har satt som krav.
Det tredje kravet är inte uppfyllt.
Tillåter kommunens ekonomi ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr? Vårt svar är nej. Med alla de restriktioner som finns kring vem som kan ansöka om ett vårdnadsbidrag skulle det för Eslövs del innebära att ca 150 familjer blir aktuella och klarar regeringens krav för att kunna få ett kommunalt vårdnadsbidrag. Av dessa 150 familjer är det om trenden är densamma i Eslöv som i närliggande kommuner ca 30 familjer som kommer att söka. Kostnaden skulle då hamna på ca 1,3 miljoner per år.
På det sluttande ekonomiska plan som Eslöv nu befinner sig, finns det betydligt bättre och väsentligare saker att satsa 1,3 miljoner på än ett kommunalt vårdnadsbidrag.

I korridorsnacket glunkades det om att vi svek alliansen. Så är det givetvis inte. Motionen om ett kommunalt vårdnadsbidrag var en ren partimotion från Kd. Det är välkänt i alla kretsar att fp har en annan familjepolitik än kristdemokraterna. Väljer Kd att motionera om ett kommunalt vårdnadsbidrag är dom också medvetna om att fp kan säga nej om inte ovanstående krav är uppfyllda.
Fp i Eslöv röstar givetvis för de motioner som vi själv lägger och tillsammans med övriga Allianspartier i Eslöv. Vi förväntar oss att övriga Allianspartier agerar likadant.

söndag 26 oktober 2008

Lågkonjunktur närmar sig

Finanskrisen kom oväntat trots att vissa finansanalytiker påstår att tecknen varit tydliga det senaste året.
Givetvis påverkar den kommande lågkonjunkturen som följer på finanskrisen även Eslöv. Fler kommer att sakna arbete och därmed får kommunen lägre skatteintäkter. Det innebär i sin tur att vi har mindre pengar till kommunens verksamheter.
En klok regel är att spara i högkonjunktur så man har en reserv att ta ur i lågkonjunktur. Högkonjunkturen har varit lång. Har Eslöv sparat i ladorna? Mitt svar är nej. Varje år har vi tagit ut nästan 100 % av skatteintäkterna. I senaste prognosen ligger vi på 101 %. Vi gör just nu av med mer pengar än vad vi får in. I högkonjunkturen bör vi inte ta ut mer än 90 - 95 % av skatteintäkterna för att ha något att ta av i lågkonjunktur.
Är Eslöv illa ute? Vår styrka är att vi inte har några lån. Det är bra. Vi slipper att betala amorteringar och räntor, pengar som tas från verksamheterna. Just nu ser vi att kostnaderna för verksamheterna och löneökningarna ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Vi är på ett sluttande plan utför! Fortsätter Eslöv att leva över tillgångarna då går det snabbt utför.
Vågar vi som politiker prioritera - trots att ett val närmar sig – klarar vi oss bra.
Vågar socialdemokraterna lägga Ekevallahallen på is? För att genomföra den investeringen behöver kommunen låna ca 70 miljoner (varje procents räntehöjning ger en ökad ränterisk med 700 000 skr) – och det är inte rätt läge att låna nu.
Vi i Folkpartiet vill bygga en ishall – men det går inte att göra med kommunala skattemedel. Den enda möjligheten att få byggt en ishall i nuläget är om privata intressenter vill ställa upp med en finansiering. Det vi kan tänka oss är en kommunal borgen till byggherren. Men även det är ett riskprojekt i den finansiella oro som nu råder. Så vi kan knappast prioritera ishallen i nuläget.
Så hur det skall gå för Eslöv i den stundande lågkonjunkturen beror helt på hur vi som politiker vågar prioritera i verksamheterna. För mig och Folkpartiet är prioordningen klar – vård, skola, omsorg – lyder vårt välkända mantra. Slutligen gäller det att få ut så mycket vård, skola och omsorg som möjligt för våra skattepengar.

lördag 25 oktober 2008

Min uppfattning om Sanktionsdirektivet

Uppdatering: Svd skriver om bloggupproret i frågan. Jag välkomnar att media nu börjar diskutera frågan så regeringen kan ägna lite mer eftertanke i denna fråga.


Sanktionsdirektivet , eller piratjägarlagen, innehåller en mängd regleringar om varumärkesskydd, logotypeskydd, mönsterskydd osv, det vill säga vad privatpersoner anbelangar ganska perifiert. Den uppseendeväckande delen är förstås att lagförslaget öppnar upp för att domstolar ska underlätta för intresseorganisationer och multinationella företag att stämma människor i en civilrättslig process som jag tidigare skrivit om.

Tanken är att en intresseorganisation, tex AntiPiratByrån (APB) ska söka efter IP-adresser som är involverade i illegal fildelning, sedan gå till domstol för att få denna att förelägga internet-leverantören att identifiera kunden som innehar IP-adressen och sedan överlämna detta till APB. Sedan står det APB fritt att hota med, eller inlämna en stämningsansökan. Det är också värt att notera att det är även olagligt med "försök och förberedelse" till illegal fildelning.
Förutom det uppenbara invändningen mot denna ordning - dvs att företag och privatdetektiver ska hota med stämningar samt driva avskräckande rättegångar mot de människor som är skyldiga enligt ovan, så finns det ett antal reflektioner att göra.

Det fina i kråksången, som får hela upphovsrättslobbyn att skrika "ÄNTLIGEN" rakt ut, är att man också förändrar lagstiftningen om vilken ersättning som upphovsrättsinnehavaren kan få. Ersättningens storlek ska bestämmas utifrån:

1) Utebliven vinst
2) Vinst som intrångsgöraren har gjort
3) Skada på verkets anseende
4) Ideell skada
5) Intresset av att intrång inte görs

Ja, det står även i lagen att detta gäller ÄVEN den som "av oaktsamhet vidtar en åtgärd som innebär intrång". Du behöver inte ens ha ett uppsåt att begå brott - det räcker med att du gör ett misstag - tex trycker på en länk, så är du lovligt byte för mångmiljonstämningar.

Jag har nu spenderat ett antal timmar på att läsa igenom både lagrådsremissen och Ds 2007:29 Musik och film på internet - hot eller möjlighet? (Ja, ni kan ju gissa vad svaret på den retoriska rubriken blir med tanke på resultatet...) Inte på något ställe framgår det hur man hade tänkt att föra i bevis att illegal fildelning faktiskt har ägt rum, och hur "försök och förberedelse" i verkligheten ska tolkas av domstolen.

Med risk för att bli överdrivet teknisk, så är det nämligen inte så lätt att rent tekniskt avgöra vad som är "försök och förberedelse" till illegal fildelning. Enligt Ds 2007:29 så framgår det att även mycket små delar av ett upphovsrättsskyddat verk är att betrakta som intrång. Digitala filer består endast av ettor och nollor i en specifik ordning, inget annat. Om jag "fildelar" en binär etta "1", så ingår denna i samtliga digitala verk - har jag då begått en olaglig handling? Hur många bytes i en viss sekvens krävs för att det kan betraktas som intrång? Enligt lagförslaget och departementspromemorian så finns det ingen undre gräns och kan sådeles vara ner till 1 bit.

Detta kommer ju förstås inte domstolen att nöja sig med, och det är nog sannolikt att praxis måste bli att det krävs ett komplett verk för att kunna betraktats som intrång. Detta har även betydelse för bedömningen av ersättningarna också. Det är i sammanhanget ett brott med lägre straffvärde att tillgodogöra sig ett verk för privat bruk - än att distrubuera detta verk till en bred allmänhet. Med torrent-teknik är det närmast omöjligt att bevisa att någon har distribuerat ett komplett verk - och framför allt att 1 person har distribuerat ett komplett verk till någon annan. I torrent-tekniken sker detta enbart när det upphovsrättsskyddade materialet läggs upp från början.

Men detta tekniska problem är själva bakgrunden till denna oerhört luddiga definition om vad som defineras som ett intrång. För syftet är inte att ge upphovsrättsorganisationerna möjligheten att driva domstolsprocesser. Det har man varken råd, tid eller har resurser för. Nej, tanken är förstås att man ska med hjälp av automatiserad bevakning plocka upp IP-adresser för att sedan HOTA med stämning. Sannolikt blir det då så obehagligt för den utpekade så vederbörande slutar med detta. Ibland drämmer man till och får därigenom publicitet som stärker trovärdigheten i hoten.

Detta förklarar ju samtidigt den helt förbisedda aspekten att IP-adressen inte är direkt hänförlig till en person. Om det finns fler personer som har tillgång till samma internetuppkoppling så är det mycket svårt att avgöra VEM som gjort VAD. Och det finns ju en del förespråkare för rättsamhället som hävdar att detta är en mycket viktig princip.

Det här lagförslaget är dåligt ur många synvinklar: Dels har det
- uppenbara tekniska/juridiska brister,
- det retar upp ungdomsgenerationen,
- det kommer ha tveksam betydelse för beivringen,
- det kommer ge en godtycklighet (de som besitter resurser och kunskaper kommer slippa undan, medan de som inte besitter detta får påhälsning hemma av två otrevliga gubbar i skinnrock som kommer med hotbrev)
- det frångår principen att det är polis och åklagare som beivrar brott i Sverige

Men tyvärr så finns det en annan aspekt som är sorgligt försummad av våra politiker. Jag illustrerar det bäst med en liten historia: Kalle, 15 år är som ungdomar är mest. Älskar musik och dataspel. Söker sin identitet. Umgås med kompisar. Allt detta på internet. Kalle får månadspeng på 1050:- som ska täcka hans utgifter för mobiltelefon, kläder och nöjen. Att köpa en film är ju förstås omöjligt. Att köpa en CD-skiva kanske ekonomin mäktar med ett par gånger om året. Inte i närheten av vad Kalle betraktar som ett rimligt utbud. Det tyckte inte jag heller när jag var grabb - vi kopierade musik och VHS bland kompisar (då var det för övrigt lagligt - men det spelade inte nån roll för vårt agerande). Om Kalle ska följa lagen så blir det inget större kulturutbud för honom. Rättvist? Rätt eller fel?

Jag hävdar inte att det ska vara fritt fram att vältra sig i upphovsskyddade verk - men det är UTGÅNGSPUNKTEN det är fel på i svensk internet-lagstiftning idag. Man utgår inte ifrån att det finns människor som lever sina liv inom denna infrastruktur. En arena där användarna behöver skyddas från att utsättas för brott. Där den personliga integriteten måste värnas och säkras genom lagstiftning.

För det blir inte bra när upphovsrättsbeskyddare skriver lagar för godkännande i EU och riksdag - det finns alldeles för många som inte kan ett skit om internet. "Hm, internet... Just det! Där jag brukar läsa Aftonbladet, ja... Ja, det är väl inget att värna"

Är det inte snarare rimligt att en viss mängd "brott mot upphovsrätten" sker i en fungerande marknadsekonomi? Film- och musikrekommendationer kompisar emellan. "Ska du med och kolla på denna filmen?" Ny platta med AC/DC - kolla om den är bra innan man köper den.

Jag har förstås respekt för att världsartisterna, filmmakarna och skivbolagen nu tjänar så lite pengar så det knappt går att ställa mat på bordet, och många har fått gå från hus och hem. Misären sprider sig. *tss* Allvarligt, det finns inte ens belägg för att fildelning har minskat intäkterna. Detta står tydligt i Ds 2007:29.

Läs gärna en översikt över de danska piratlagarna hos Opassande.se.
Mary skriver om det olagliga i att låna ut en bok till en kompis. Kan detta kanske betraktas som försök eller förberedelse till upphovsrättsbrott?
Mark Klamberg skriver att nätsherifferna kommer få större möjligheter att efterforska än vad polisen har gällande bekämpning av andra brott. FarmorGun påstår att internet är en kloak och vi användare dess råttor.
Rick Falkvinge har påbörjat en artikelserie om lagen, se del 1 och del 2.
Karl Sigfrid (m) hyser förhoppningar om förbättringar.

DN
SVD
SVD
SVD
Sydsvenskan
Sydsvenskan
Sydsvenskan

söndag 19 oktober 2008

Seriöst av miljöpartiet?

Miljöpartiet har på sin EU-kongress i helgen fastslagit att utsläppen inom EU ska minska sina koldioxidutsläpp med 80% till 2020, dvs om 18 år. Det innebär att 1990 års nivå på ca 56 miljarder ton inom EU-27 ska sjunka till ca 11 miljarder ton. Detta ska förstås ske utan kärnkraft och förstås utan att EU ska kunna fatta några överstatliga beslut alls. De vill ju att EU-kommissionen ska fråntas all politisk makt.

Det står miljöpartiet fritt att sätta sin egen agenda. Det är också viktigt att vi på ett nationellt och globalt plan jobbar med miljö- och klimatfrågor. Men jag frågar mig hur man ska kunna ta miljöpartiets miljöpolitik på något som helst allvar efter detta utspel? När man väl har bestämt sig för att strunta i verkligheten och hänge sig åt önsketänkande, varför inte dra till med 100%? Eller varför inte önska sig 100% procent bättre välfärd och 0% i skatt medan man ändå är igång?

Den 38%-iga sänkningen som klimatberedningen föreslog är redan den oerhört tuff att uppnå, men den är i alla fall realistisk om bl.a kärnkraften byggs ut i länder som nu är beroende av kolkraft eller olja för uppvärmning och elproduktion samt med kraftiga satsningar på förnyelsebara bränslen och batteridrivna hybridbilar.

Undrar hur socialdemokraterna ska ställa sig till detta krav inför byggandet av vänsteralliansen - Mp skulle fungera som en kvarnsten även för sossarnas trovärdighet i klimatfrågan.

Nej, miljöpartiet ägnar sig åt skjutjärns-politik som inte tjänar något annat syfte än att provocera. Det är ingen tävling om vem som kan säga högsta siffran, som miljöpartiet tycks tro, utan snarare behöver Sverige en EU-representation som med trovärdigheten i behåll kan arbeta fram riktiga lösningar som leder till riktiga resultat i klimatfrågan. Miljöpartiet är bakåtsträvare i EU-frågan och frikopplade från verkligheten i klimatfrågan. En röst på miljöpartiet verkar vara en bortkastad röst i parlamentsvalet i EU nästa år.

SVT
SVD
DN
Sydsvenskan

onsdag 15 oktober 2008

Studiebesök i Bryssel

Imorgon (torsdagen den 16 oktober) åker jag med en grupp Folkpartister till vår Europaparlamentariker, Olle Schmidt från Malmö. Olle skall guida oss runt i Parlamentet i Bryssel och berätta om hur man arbetar som MEP.

Olle är en mycket intressant europaparlamentariker. Detta är hans andra period i Bryssel. I huvudsak har Olle arbetat med finansfrågor . Olle är inte de stora ordens politiker. Skulle jag karaktärisera honom så skulle det bli med egenskaperna – erfaren, hederlig, eftertänksam och alltid tillgänglig. Olle sitter inte på några höga hästar trots goda kunskaper och mångfalden av erfarenheter. Olle sitter i folkparitets styrelse. Han är definitivt en av våra bästa liberala ideologer, kanske partiets bäste.
Hade Olle hört mig säga såhär hade han lite försynt, med ett lite snett leende, sagt, nu tar du allt i, Lesley.

Jag är mycket imponerad av europaparlamentets tolkar. Dessa fantastiska människor sitter av alla debatter, utskott och andra möten och tolkar mellan EUs 27 olika språk – sekundsnabbt, utan att göra något misstag (nåväl väldigt få).

Mindre imponerande är den eviga lastbilsflytten en gång per månad mellan parlamentet i Bryssel och Strassburg. En otidsenlig procedur som det är dags att avbryta.

Vi skall också besöka Kommunförbundets och Svensk Näringslivs Brysselkontor. Förmodligen kommer åtminstone jag att provsmaka den belgiska ölen och köpa lite belgiska praliner hos Marys Chocolatier.

lördag 11 oktober 2008

Privatiserad polis?

Edit: Missförstånd från min sida. Avstängningen från internet bereds fortfarande i regeringskansliet och är inte del av denna remiss. Därför utgår för närvarande punkt 2 nedan.

När det gäller fildelning så har Sverige blivit kritiserade av USA för att inte beivra fildelningsbrott. Nu har regeringen överlämnat sin remiss till lagrådet för att göra det möjligt att beivra illegal fildelning på ett mer effektivt sätt. Jag förstår tanken - att skydda upphovsrätten är inte oviktigt, och organisationerna som bedriver lobbyism i den här frågan är kanske de mäktigaste lobbyisterna frånsett krigsmateriel-lobbyisterna. Denna lag grundar sig på ett EU-direktiv som är frivilligt för varje medlemsland att införa.

I sammanfattning föreslår remissen följande:

1. Privata, multinationella företag kan begära ut skyddade uppgifter via domstol om personers identitet för att senare kunna hota eller stämma vederbörande.

2. Personer som upptäcks med att syssla med illegal fildelning ska kunna stängas av från sin internetuppkoppling.

Låt mig dissekera dessa punkter för ett ögonblick:
1. Det är emot gängse praxis att domstolen ska förelägga exemplevis internetleverantörer att lämna ut uppgifter om personer för att sedan ge till en privatdetektiv som ska själv bedriva skadeståndsmål mot denne. Vi har ett statligt finansierat rättsväsen som bedriver förundersökningar, åtalar och sedemera straffar brottslingar. Detta är inte en angelägenhet som ankommer multinationella företag och organisationer.

2. Att stänga av personers internetuppkoppling är ett kraftigt intrång i den personliga integriteten, och är att jämföra med husarrest, fast utan domstols inblandning förstås. Att skära av internetuppkopplingen betyder att yttrandefriheten begränsas, att möjligheten att ta del av nyheter och samhällsdebatt kraftigt kringskärs. Det är analogt med att förhindra personer att skicka och ta emot brev och telefonsamtal, samt att skära bort möjligheten att ta del av en dagstidning. Allt detta utan domstols godkännande.

Hur kan det då blir så här fel? Jag tror att det beror på att många av våra lagstiftare inte förstår hur internet fungerar, hur internet används av den yngre generationen, vilket jag tidigare berört. Det finns riksdagsmän, tex Karl Sigfrid (m) som förstår det, men han är tyvärr i minoritet.

Det är också värt att notera att det finns upphovsrättsskyddat material som blomstrar och fungerar utmärkt på internet redan idag, fildelning till trots. Därför de har skapat mervärde runt sin produkt som inte går att ladda ner. Är produkten rimligt prissatt och ger nånting extra som man inte får när man laddar ner, så kommer folk att köpa istället för att ladda ner. Här är populära onlinespel ett bra exempel.

Självklart ska det vara olagligt att distribuera upphovsrättsskyddat material, det är en viktig princip. Däremot tycker jag det är helt relevant att diskutera hur kraftigt man ska beivra dessa brott. I Sverige finns det massa saker som är olagligt att göra - men som inte beivras alls, eller så kraftigt som skulle vara möjligt. Snatteri, nedskräpning, tomgångskörning, avstånd i trafiken, ja listan kan göras lång. Brott som inte har något större straffvärde, som inte i folks rättsmedvetande är speciellt högprioriterade.

I bedömningen av hur mycket resurser man ska lägga på beivringen av ett specifikt brott behöver man analysera följande:
 1. Vilken skada brottsoffret lider
 2. Vilken skada tredje person lider
 3. Vilken vinning brottslingen gör
 4. Hur detta brott skadar samhället i stort
 5. Vilka resurser som krävs för att kunna lagföra brottslingen
 6. Att brottsbeivringen inte sker godtyckligt och/eller direkt riktar sig till en specifik grupp och en annan grupp kan gå fri.
 • Analyserar man fildelningen, så anser jag att den skada som brottsoffret (dvs filmbolaget, förlaget, musikproducenten) gör är relativt liten. Visst, det minskar intäkterna, och företagen måste förändra sitt sätt att arbeta, men det är ingen individ som lider skada av det som sker.
 • Det finns ingen skada för tredje person, om nån laddar ner en film så betyder inte det att någon oskyldig kommer till skada.
 • Vinningen är liten för individen - man får underhållning gratis, men man tjänar inte några pengar eller någon annan vinning på att ladda ner film eller musik. Risken för att man ska börja kopiera CD-skivor och sälja är liten.
 • Skadan för samhället i stort är mycket liten. Det finns företag som kommer minska sina intäkter, men det kan knappast karaktäriseras som ett stort problem i samhället.
 • De resurser som krävs för att beivra brottet är stora. Använder man tex torrent-klienter, så måste polisen kunna bevisa att en komplett film har distribuerats från en användare till en annan användare. Dvs bevisläget är mycket svårt, och kräver stora investeringar i infrastruktur. Denna infrastruktur kan då även använda för att bevaka medborgare på andra sätt och är därför integritetskränkande. Detta göra att det är mycket komplicerat att beivra brottet. Dessutom går utvecklingen fort, och distributionsmetoden kommer förändras i snabbare takt än vad polisens verktyg kommer mäkta med.
 • Risken för godtycklighet i brottsbeivringen är stor. Den som har råd/kunskap att tex använda utländska servrar, nya metoder, torrentdistribution via betalsidor eller liknande, löper mycket mindre risk att åka fast än den som bara går till piratbyrån och laddar upp en film där. Det gör att ungdomar som inte ägnar sig så mycket åt detta löper större risk att åka fast än den som är äldre, mer slipad. storskalig och organiserad gör. Det är ju knappast i linje med befolkningens rättsmedvetande.

Lösningen för företagen som råkar ut för detta brott är att förändra sitt sätt att distribuera och marknadsföra sin produkt. Artister kan tjäna mycket pengar på turnéer istället för på skivor. Skivorna kan innehålla spännande och snygga konvolut, fodral som man med stolthet har i bokhyllan. Kanske kan man få konsertbiljett med i konvolutet, vad vet jag. Den som säger att problemet inte är lösbart har helt enkelt inte tillräckligt mycket ideér.

Det cirkulerar även mycket nidbilder av "nätpirater", att det vore en grupp ondskefulla människor vars enda mål i livet är att förstöra för de stackars upphovsrättsägarna. Men det är ju i själva verket ungdomar som lyssnar på musik och delar med sig av kulturutbud. Något de aldrig hade haft råd med om de var tvungna att betala för allt. När jag var grabb, så gjorde man blandband genom att helt enkelt kopiera musik från andra (de som hade storasyskon och ägde Mötley Crues senaste LP tex). Detta är helt jämförbart med de allra flesta sk "nätpirater" idag.

Det ska som sagt vara brottsligt att bryta mot upphovsrätten. Det ska beivras när man springer på brottet (jämför nedskräpning), men några organiserade, storskaliga polisinsatser i detta område är inte förenligt med det allmänna rättsmedvetandet.

För skröen, det är väl inte vanliga, skötsamma ungdomar vi vill finka - eller?

onsdag 8 oktober 2008

Allians för Eslöv på gång

Samarbetet mellan Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna i Eslöv har återupptagits. Efter sommaren krävde fp,c och kd att moderaternas kommunalråd Mikael Kourtzman skulle bytas ut. Vi hade tappat förtroendet för hans förmåga att leda Allians för Eslöv. Nu har även moderatgruppen tappat förtroendet för Mikael och bett honom lämna sina uppdrag. Därmed öppnas möjligheten för ett förtroendefullt samarbete inom Allians för Eslöv.

Direkt när moderaternas ställningstagande stod klart för oss tvekade vi inte en sekund att återuppta alliansarbetet och direkt återupptog vi det gemensamma gruppmötet inför gårdagens kommunstyrelse. Vi kommer att fortsätta i denna anda i samtliga nämnder och styrelser.

Det är alldeles nödvändigt att våra partier samarbetar om vi skall lyckas med att ge Eslöv en ny politisk ledning som verkligen vill föra över makten från politiker och tjänstemän till medborgarna. De viktiga vardagsbesluten skall kunna fattas vid köksbordet inte i de slutna sammanträdesrummen. Valfrihet är den fråga som starkast binder oss samman.

Allians för Eslöv är på gång!

Ja eller Nej till vårdnadsbidrag i Eslöv?

Så är det dags att ta ställning för eller emot ett kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv. Det är ingen hemlighet att diskussionens vågar har gått höga i Folkpartiet Eslöv. Inte minst jag själv har velat fram och tillbaka. När man är så delad i en fråga som vi är då är det klokt att söka vägledning i partiprogram och överenskommelser. Ett vårdnadsbidrag har aldrig varit folkpartipolitik. Vi ingår i Allians för Sverige och då får vi alltid vara beredda att kompromissa. En del av vår politik har beaktats av de övriga partierna i Allians för Sverige. Kompromissen innebär i praktiken att rikspolitikerna har lagt ansvaret på kommunpolitikerna för frågan om ett vårdnadsbidrag. Vilket jag anser är helt rätt. Barnomsorgen sköts av kommunerna och vill staten lägga sig i den kommunala barnomsorgen får man vara vänlig och skicka med pengar till kommunerna.
Vad sa vi då?

Folkpartiets partistyrelse antog i augusti 2006 riktlinjer för Folkpartiets familjepolitik. Riktlinjerna kom till för att underlätta en uppgörelse inom Alliansför Sverige kring en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som stöder strävan mot ökad jämställdhet.

Hörnstenarna i Folkpartiets familjepolitik har varit en bra föräldraförsäkring med pappamånader och jämställdhetsbonus, ett kompletterande barnkonto om 50 000 kr per barn samt barnomsorg med full behovstäckning, god kvalitet, rätt att välja dagis samt maxtaxa.
Partistyrelsen konstaterade också,
· Att allt fler är bekymrade över stora barngrupper och andra kvalitetsbrister i förskolan.
· Köer till dagis är en realitet i allt fler kommuner
· Enligt Alliansens prioriteringar i valmanifestet finns knappast något ekonomiskt utrymme under den kommande mandatperioden för ett statligt vårdnadsbidrag eller barnkonto.

Folkpartiets partistyrelse föreslog Allians för Sverige att en paketlösning skulle genomföras inom familjepolitiken område som bland annat omfattade två nya element; dels skall en kvalitetssatsning genomföras på förskolan med mindre barngrupper, dels ska det bli tillåtet med kommunala vårdnadsbidrag.

Såhär i halvtid av mandatperioden kan vi konstatera att Alliansregeringen har gjort det möjligt att genomföra det som man sa och var överens om i valet 2006.

För att vi i Folkpartiet Eslöv skall ställa oss bakom ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv kommer vi att se till att följande kvalitetssatsningar är genomförda först:
· Full behovstäckning i Eslövs barnomsorg
· Att grupperna på förskolorna är max 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i äldregrupperna.
· Förskollärarna är uppvärderade genom att de i läroplanen pekas ut som de pedagogiskt ansvariga.
· Kommunens ekonomiska situation tillåter ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr.
Om samtliga dessa punkter är uppfyllda kommer folkpartiet i Eslöv ställa sig bakom ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag. Skulle det inte vara så kommer vi att avslå motionsförslaget när kommunfullmäktige behandlar Kd-motionen vid oktobermötet.

Jag menar att ett kommunalt vårdnadsbidrag inte får införas på förskolornas bekostnad, utan skall vara ett komplement till förskolor med hög kvalitet. Det är viktigt att bristande kvalitet i våra förskolor aldrig får vara ett skäl för föräldrar att avstå från arbete och i stället välja det kommunala vårdnadsbidraget.
Så finns det ekonomiskt utrymme i Eslöv budget och de övriga tre punkterna ovan är uppfyllda kommer jag att rösta för införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr till de föräldrar som av något skäl bestämt sig för att vara hemma med sina barn.

måndag 6 oktober 2008

Eslöv når inte målen

I morgon kväll är det kommunstyrelse och det är en diger föredragningslista. Delårsbokslutet och bokslutsprognosen – hur står det till med kommunens ekonomi – tillhör definitivt den mer intressanta punkten på dagordningen.

Ekonomichefen skriver bl a i sin kommentarer att de ”Finansiella målet om årets resultat skall vara 1 % beräknas inte uppfyllas vid årets slut”. Vi skulle haft ett resultat på 13 – 14 miljoner, nu beräknas det totala resultatet för kommunen visa ett minus på 3 miljoner. Det är 18 miljoner sämre än s-budgeten inklusive tilläggsanslagen för 2008. Investeringsbudgeten överskrides. Kommunens finansiella mål uppnås inte. Totalt går nämnderna back med 17 miljoner. Främst är det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbete och Försörjning som gör de stora underskotten.

Kommunens soliditet minskar kraftigt pga det försämrade resultatet och planerad upplåning. Den kalkylerade upplåningen på 70 miljoner innebär en ränterisk på 700 000 vid en räntehöjning på 1 %. Pensionsskulden ökar i år med 75 miljoner. Den totala pensionskulden är 629 miljoner. Personalkostnaderna har hitintills i år ökat med 9 %. Kommunen gör av med 101 % av skatteintäkterna. Just nu spenderar således kommunen mer än vad man inkomster till.
Lägg härtill att vi är på väg in i en förmodligen längre tids lågkonjunktur.

Kommunledningen kommer förmodligen att dra i nödbromsen och nya sparbeting kommer att läggas ut på nämnderna. Nog hade det varit bra om vi hade haft en kommunledningen som sparat i ladorna under den nu avslutade högkonjunkturen. Det skall bli mycket spännande och se vilka OH-bilder Cecilia kommer att visa i april när hon skall redovisa bokslut 2008.
En annan fråga blir hur 2009 års budget kommer att påverkas. Har den redan spruckit?

lördag 4 oktober 2008

Räddningstjänst Syd

"De bryter mot lagen för att rädda liv" lyder rubriken i Sydsvenskan angående brandmännens insats till en brinnande Norrevångsskolan i Eslöv. För att göra en rökdykningsinsats så krävs 4 brandmän, men Eslöv har bara 3.

"När Eslövs brandmön kommer till en brand där de befarar att personer finns kvar inne i byggnaden har de alltså två val: antingen väntar de på förstärkning och riskerar i värsta fall livet på eventuella offer - eller så bryter de mot lagen och går in ändå"

I Juli brann det i en restaurang i Eslöv. De tre brandmän som var först på plats klarade inte av att vänta, utan gick in i byggnaden innan deltidsbrandmännen kommit fram.

Jag frågar mig om detta rimmar med Eslövsbornas uppfattning om hur räddningstjänst ska skötas, eller om medborgarna i Eslöv skulle vara beredda att betala för att ha åtminstone 4 brandmän som minsta insatsstyrka.

Att skydda liv och egendom är en av de viktigaste uppdragen för kommunen, nånting man inte får tumma på av ekonomiska skäl. Folkpartiet Eslöv anser att denna viktiga funktion på sikt ska flyttas över till regionen och koordineras på denna nivå istället. Det kan du läsa om här.

Hur gör man när man effektiviserar räddningstjänsten? Verksamheten är kanske inte som andra verksamheter, där nya metoder och tekniker möjliggör en naturlig effektivisering. Trots allt så måste brandmännen ge sig in bland lågorna och spruta vatten, skum, eller vad man nu använder. Och det kräver nog i princip lika mycket folk nu som för några år sedan. Att genomföra nedskärningar i personal kommer vid större olyckor att påverka beredskapen negativt. Och som tur är händer de stora olyckorna inte så ofta.

Det är inte acceptabelt att tumma på resurserna på så vis att nån får sina barn innebrända på grund av bristande resurser.

Samordna gärna, använd nya metoder och för all del - gör nedskärningar om man kan göra detta med bibehållen beredskapsnivå (vilket jag iofs tvivlar på att det går). Men om man medvetet sänker beredskapsnivån markant - då begår man ett grundläggande tjänstefel som politiker.

Det är lätt att i efterhand konstatera att "ojdå, vi hade visst inte alls kapacitet att hantera den här olyckan, nu måste vi förstärka". Fast det väger ju lätt för de som har fått egendom och kanske liv förlorade. Vissa kan få betala dyrt för att polletten ska ramla ner.

Det är dags för att se över Räddningstjänst Syd. Det är uppenbart att någonting är fel i direktiv, budget eller ledning.

torsdag 2 oktober 2008

Narconon Eslöv

Narconon Eslöv granskades av SVTs ”Uppdrag Granskning” i går kväll. Jag har vid ett flertal tillfälle besökt Narconon på Södergård i Skarhult. Detta i egenskap av mitt förtroendeuppdrag som vice ordförande i Vård och Omsorgsnämnden.
När Narconon etablerade sig i Skarhult, jag tror det var någon gång på 90-talet, var det en hel del problem. Men efterhand har verksamheten omarbetats och anpassats. Som politiker får jag information om de tillsynsbesök som Länsstyrelsen och våra egna handläggare gör med jämna mellanrum och jag känner mig trygg med den rapporteringen. Jag känner att behandlingen av våra missbrukare fungerar väl. Resultaten avviker inte från de behandlingshem som använder den traditionella 12-stegsmetoden. Kostnaderna är ungefär desamma för ett behandlingsdygn, om jag inte minns fel är Narconon något billigare.

Vi hade också en dialog med Narconon för ett drygt år sedan om att hjälpa kommunen med de aktiva missbrukarna. Vår idé var att missbrukarna skulle övernatta ute hos Narconon i stället för i gamla arresten vid polishuset. Vi kände att kontrollen på nätterna inte var bra och vi ville ha möjligheten att motivera missbrukarna till att sluta missbruka. Narconon sa nej därför att dom inte vill blanda aktiva missbrukare med de som är under behandling. Vår lösning blev istället ett trapphusboende på Berga. Det har nu varit igång sen i våras och fungerar väl. Priset för kommunen är ca 4 miljoner om året.

De som utför behandlingen på Narconon är själv fd missbrukare, precis som på många andra behandlingshem. Jag tror det är en fördel eftersom dom vet vilket helvete missbrukaren har speciellt i avgiftningsfasen, dom vet hur det känns att gå från missbruk till drogfrihet.

Narconons koppling till Scientologikyrkan hålls inte hemlig – tvärtom ,frågar man får man ärliga och uppriktiga svar. På Narconon i Skarhult finns ett bibliotek med Scientologilitteratur. Själv har jag inget till övers för Scientologikyrkans irrläror. Men jag är intresserad av deras resultat av missbrukare. Deras metod fungerar inte på alla – men den fungerar på en del. Även 12-stegsmetoden passar inte för alla. Därför är det viktigt med en mångfald av behandlingsmetoder och behandlingshem så det finns en möjlighet för alla missbrukare att lämna sitt missbruk.

För att få en missbrukare nykter kostar det samhället i snitt 5 miljoner från debut till drogfrihet. Detta inkluderar alla återfall och behandlingar. Då tillkommer priset för allt mänskligt lidande och misär som missbruket drar med sig.

onsdag 1 oktober 2008

Bevakningen måste skärpas

I natt brand det igen i Eslöv. Denna gång var det Norrevågnskolans låg och mellanstadie som blev utan sin dagliga arbetsplats. Innan jobb körde jag ner och orienterade mig om förödelsen. Det var verkligen ingen vacker syn. Eftersläckningen var påbörjad, dock var rökutvecklingen forfarande kraftig. Rök låg som en dimma över flygplatsen - en km från själva brandplatsen.
Hela tiden strömmade folk till och från brandplatsen. De som jag pratade med var mycket upprörda och menade att nu måste pyromandåden i Eslöv upphöra. Varför tar inte polisen förövarna, undrade man. Diskussionen följde mig under lunchen på Grappa.
Idag den 1 oktober sätts polisen nya organisation, den så kallade Totalmodellen, i sjön. Den skall kortfattat innebära att det blir fler poliser som kan koncentreras till vissa insatser.
Jag tror att bevakningen av kommunala byggnader måste skärpas omedelbart - väktare och kameraövervakning som fungerar. Platser där ungdomsgäng samlas måste intensivövervakas. Misstänkta måste punktmarkeras.
Akut måste eleverna få ersättningslokaler. Nu tror jag att polisen och de kommunala myndigheterna gör vad de kan och vad de har resuser till. Men dom måste ha hjälp av alla som ser något onormalt. Rapportera till polisen när du ser något som inte är normalt.

Se Jan Björklunds Partirådstal

På fredag den 3 oktober inleds folkpartiets partiråd med tal av Jan Björklundkl 10. Du som vill se och höra Jan direkt kan göra det via Folkpartiets webbsida http://www.folkpartiet.se/partiradstal.

På Partirådet kommer bl a ett antal nya liberal program att klubbas efter att ha varit ute på ett brett samråd som avslutades i augusti. Partirådet antar nya program om bl a Klimat, Integration och Integritet.

tisdag 30 september 2008

Påverkar finanskrisen Eslövs ekonomi?

Självklart påverkas Eslöv men troligen mest på lång sikt.
Eslöv har inga lån alltså påverkas vi inte av räntehöjningarna. Förvisso heläger kommunen EBO/Eifab där borgensåtagandet är i storleksordningen 800 miljoner. EBO/Eifab har en låneskuld på 840 miljoner. Här kommer räntejusteringarna att ha betydelse.
Kommunens likviditet är just nu 30 – 40 miljoner kronor.
Orosmolnet just nu är de 40 miljoner vi avsatt till pensionerna och investerat i aktier. Dessa miljoner kommer förstås att tappa i värde i takt med börsnedgången. Pengarna är dock tänkta att ligga kvar i 5 år och då är förhoppningsvis finanskrisen över och börsen har återhämtat sig.

På lite sikt påverkas vi indirekt av finanskrisen genom att vi slutar att köpa olika varor. Då minskar företagens vinst och man tvingas till att säga upp medarbetare. Fler kommer att få sänkt inkomst, fler kommer att hänvisas till a-kassa, några tvingas söka försörjningsstöd. Kommunens ekonomi påverkas genom att skatteinkomsterna sjunker och utgifterna i form av försörjningsstöd ökar. Detta är scenariot om inte finanskrisen i USA får en snabb lösning.

Kommunens budgetprognos (just nu) pekar på ett budgetunderskott 2008 med 17 miljoner. Främst är det Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden och Arbete och Försörjning som visar på stora underskott. När utdelningen från Lunds Energi är inräknade slutar kommunens budgetunderskott på totalt ca 3 miljoner.

Blir det så att kommunens skatteinkomster sjunker innebär det att antalet personer i utanförskap a ökar, det blir det färre som betalar skatt, då drabbas kommunen och verksamheterna måste börja spara. Detta har vi varit utsatta för ett antal gånger under senare halvan av 90-talet och början på 2000-talet. Trots högkonjunktur under vissa perioder. Då hade vi socialdemokratiska regeringar. Nu har vi en alliansregering som prioriterar att folk skall ha jobb.

måndag 29 september 2008

Kanske blir det lite klös i kvällens kommunfullmäktige

Ikväll drar höstsäsongen igång för Eslövs kommunfullmäktige. Föredragningslistan är inte särskilt upphetsande. Ikväll skall vi diskutera en placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Vad jag kan säga om detta är endast bifall till tjänstemännens förslag. Med mina högst begränsade kunskaper om pensionsmedelsförvaltning måste jag lita på att våra tjänstemän har gjort ett gediget arbete.
Att inrätta ett näringslivsutskott är vi överens politiskt överens om likaså att ta ut marknadsmässiga priser för tomtmark.
Det som kommer att vålla debatt vid kvällens kommunfullmäktige är en interpellation om vilka åtgärder som planeras för att öka säkerheten bland våra medborgare. Leif Palmkvist ( c ) som skrivit interpellationen mot bakgrund av bränderna på Ekenäskolans matsal och mordet på en man i Kastberga i maj pekar på den otrygghet som dessa händelser skapat. Han undrar vad Rådet för Trygghet och Hälsa tar för initiativ.
I sitt svar redogör KS-ordförande Cecilia Lind för en lång rad åtgärder som kommunen, polisen och räddningstjänsten vidtagit. Svaret skrevs till juni-sammanträdet. Det tråkiga är att bränderna fortsätter nu i september och att ingen har lagförts för dessa hemskheter.
Givetvis är ingen nöjd med denna situation. Det finns ingen ”qick-fix” på dessa problem. Jag tror att alla vi som bor i Eslöv får vara vaksamma och hjälpa polis och myndigheter genom att rapportera allt som inte är normalt.
Ett antal avsägelser finns också bl a hoppar en moderat av som ersättare i Servicenämnden och en moderat som nämndeman. Eftersom moderaterna inte vill byta ut sitt kommunalråd Mikael Kourtzman kommer c-fp-kd att föreslå egna kandidater till dessa förtroendeuppdrag. Allt i linje med det som vi tidigare har meddelat moderaterna.
Kanske kan det bli lite klös i alla fall på kvällens KF. Kan vara värt en besök. Kf kl 19.00 i Medborgarhusets A-sal. Alla som vill är välkomna.

söndag 28 september 2008

Internet - En demokratirevolution

Internet är en demokratirevolution. Internet är för mig och många jag känner den viktigaste källan för information av olika slag. Jag använder internet dagligen som ett viktigt stöd i mitt jobb. Jag inhämtar lösningar, ideér, tänkvärda ord och nyheter både av proffesionellt slag och av privat natur.

Internet är en unik mimers brunn - vetskap är bara ett klick iväg, information som i min barndom var så svåråtkomlig så att man nästan alltid struntade i att ta reda på svaret. Nu kan alla ta reda på vad Godwins lag är, utan att behöva krångla - detta var praktiskt sett en omöjlighet för de flesta för bara 20 år sedan.

Internet är, tack vare bristen på reglering, en oerhört vital del i mitt liv och på det vis jag kommunicerar, lär, förmedlar, upplever och förströs. För ett internet med en statlig och överstatlig reglering ända från början hade aldrig blivit så här stort. Inte så här bra. Och framför allt, inte så här fritt. Detta är min sanna övertygelse.

Internet suddar ut gränser, den skapar nya vänner. Den skapar en arena för de som kanske inte annars hade haft en. Det bor så oerhört mycket kraft, så mycket vilja i detta mänskliga nätverk.
Självklart blir det också lättare för brottslingar att utväxla information. Pedofilerna har liksom andra fått en ny arena att spela på. Terrorister har nya möjligheter att förstöra. Mobbingen har också fått en ny arena, något som många tonåringar idag har fått erfara, en mobbing som fortsätter ända hem till tonårsrummet.

Kan internet fungera helt utan reglering och beivring av brott? Jag tror det, men jag är inte säker på att det är det mest optimala. Jag tror att internet fungerar bättre om det övervakas av polisen, säkerhets- och underrättelsetjänsten. Men detta måste göras på ett sådant sätt att det inte gör intrång i den privata sfären hos oskyldiga människor.

Polisen måste kunna, efter domstolsbeslut, kunna undersöka vem som laddar ner filmen på Lisa som är 5 år och blir utsatt för ett sexualbrott. Och spåra den som gjorde den tillgänglig. Det måste vara möjligt att utdöma straff mot de som ärekränker andra. Det ska inte vara möjligt att kränga allt stöldgods på Blocket hursomhelst. Vad underrättelsetjänst anbelangar, så verkar det vara en mycket god idé att hålla sig ajour med de chattar, bloggar, hemsidor och nyhetsplatser som förmedlar relevant underrättelseinformation.

I min föreställningsvärld ser jag inget problem med att myndigheter använder internet, både att spana på, att beivra brott och att informera. Så länge detta sker på publik information behövs inget föregående beslut av domstol heller. Det ska heller inte vara svårare att avlyssna en misstänkt brottslings internettrafik än vad det är att avlyssna deras samtal idag.

Internet är den unga generationens viktigaste verktyg och arena. Det fattar inte de allra flesta som är 40 år eller äldre. Själv är jag 31 år och de flesta i min ålder, inklusive undertecknad, fattar nog inte heller riktigt hur ungdomar på 10-20 år använder internet, eller hur viktigt det är. Det är stor skillnad på att använda internet för att "kolla på blocket" eller "betala räkningar" eller kanske tom göra nåt så avancerat som "hänga på viktklubb.se".

Många skickar aldrig ett enda vanligt brev på ett år. Men kanske 5000 SMS och 2000 e-mail. Det är här som all känslig och förtrolig information utväxlas, genom digitala medier. Detta gäller för övrigt i stor utsträckning även på företagen. Hemlig information utväxlas dagligen över telefon och e-mail. Därför blir jag förskräckt över att läsa om människor som får sin internetuppkoppling avstängd. Gör man något brottsligt, så ska man självklart straffas för det - men att stänga av internet är ungefär som att stänga av TV, Radio, tidningar, telefon samt förbjuda någon att ta emot eller skicka vanlig post.

Det är stor skillnad mellan att "bara" använda internet och att vara en del av internet. Det blir vanligare och vanligare med att en stor del av unga människors identitet byggs just på denna arena, genom community-siter som Facebook, MySpace, LinkedIn, Youtube, bloggar, forum - you name it. Här vill ungdomar synas, här MÅSTE man i princip synas för att få sin identitet bekräftad och sin popularitet mätt.

Jag tror att det i denna skillnad mellan att använda internet kontra vara en del av det är en av förklaringarna till att det är så lätt för lagstiftare att vilja inskränka dessa rättigheter. För de, som jag så styggt kallar "pre-internet"-generationen så är det ju bara tillgången till gratis läsning av en dagstidning som drabbas. So what, man kan ju gå till kiosken och köpa en vanlig tidning istället. Men om man får kontakten avskuren till sina vänner, sin identitet så hamnar saken i ett helt annat läge.

Vi behöver säkerställa ett fritt och väl fungerande internet, där alla kan ta del av dess möjligheter och enorma utbud. Vi måste få en fungerande brottsbekämpning på internet, men inte låta lobbyister styra så som har skett i tex ACTA-fördraget. Det behövs en annan utgångspunkt än den nu förhärskande. Glappet mellan de som lever en stor del av sina liv på internet och lagstiftarna i det här hänseendet är monumentalt, det visade sig tydligt i FRA-frågan. Inte nog med att FRA-förespråkarna påvisade en uppenbar brist på förståelse för hur tekniken fungerar - man visade också att man inte alls har förstått att för många är ens identitet på nätet hårt sammanflätat med det riktiga livet. För dessa betyder FRA-lagen samma sak som statens rätt att läsa dagboken i byrålådan utan brottsmisstanke, eller spela in dina privata samtal med dold mikrofon.

Därför det är så viktigt att våra lagstiftare förstår även dessa infallsvinklar. Det vore nåt att ta tag i. Eller vad tycker du?