onsdag 8 oktober 2008

Allians för Eslöv på gång

Samarbetet mellan Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna i Eslöv har återupptagits. Efter sommaren krävde fp,c och kd att moderaternas kommunalråd Mikael Kourtzman skulle bytas ut. Vi hade tappat förtroendet för hans förmåga att leda Allians för Eslöv. Nu har även moderatgruppen tappat förtroendet för Mikael och bett honom lämna sina uppdrag. Därmed öppnas möjligheten för ett förtroendefullt samarbete inom Allians för Eslöv.

Direkt när moderaternas ställningstagande stod klart för oss tvekade vi inte en sekund att återuppta alliansarbetet och direkt återupptog vi det gemensamma gruppmötet inför gårdagens kommunstyrelse. Vi kommer att fortsätta i denna anda i samtliga nämnder och styrelser.

Det är alldeles nödvändigt att våra partier samarbetar om vi skall lyckas med att ge Eslöv en ny politisk ledning som verkligen vill föra över makten från politiker och tjänstemän till medborgarna. De viktiga vardagsbesluten skall kunna fattas vid köksbordet inte i de slutna sammanträdesrummen. Valfrihet är den fråga som starkast binder oss samman.

Allians för Eslöv är på gång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar