måndag 6 oktober 2008

Eslöv når inte målen

I morgon kväll är det kommunstyrelse och det är en diger föredragningslista. Delårsbokslutet och bokslutsprognosen – hur står det till med kommunens ekonomi – tillhör definitivt den mer intressanta punkten på dagordningen.

Ekonomichefen skriver bl a i sin kommentarer att de ”Finansiella målet om årets resultat skall vara 1 % beräknas inte uppfyllas vid årets slut”. Vi skulle haft ett resultat på 13 – 14 miljoner, nu beräknas det totala resultatet för kommunen visa ett minus på 3 miljoner. Det är 18 miljoner sämre än s-budgeten inklusive tilläggsanslagen för 2008. Investeringsbudgeten överskrides. Kommunens finansiella mål uppnås inte. Totalt går nämnderna back med 17 miljoner. Främst är det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbete och Försörjning som gör de stora underskotten.

Kommunens soliditet minskar kraftigt pga det försämrade resultatet och planerad upplåning. Den kalkylerade upplåningen på 70 miljoner innebär en ränterisk på 700 000 vid en räntehöjning på 1 %. Pensionsskulden ökar i år med 75 miljoner. Den totala pensionskulden är 629 miljoner. Personalkostnaderna har hitintills i år ökat med 9 %. Kommunen gör av med 101 % av skatteintäkterna. Just nu spenderar således kommunen mer än vad man inkomster till.
Lägg härtill att vi är på väg in i en förmodligen längre tids lågkonjunktur.

Kommunledningen kommer förmodligen att dra i nödbromsen och nya sparbeting kommer att läggas ut på nämnderna. Nog hade det varit bra om vi hade haft en kommunledningen som sparat i ladorna under den nu avslutade högkonjunkturen. Det skall bli mycket spännande och se vilka OH-bilder Cecilia kommer att visa i april när hon skall redovisa bokslut 2008.
En annan fråga blir hur 2009 års budget kommer att påverkas. Har den redan spruckit?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar