måndag 27 oktober 2008

Nej till kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv

Folkpartiet röstade för ett avslag på Kristdemokraternas motion om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv. Folkpartiet i Eslöv följde därmed partilinjen. För att säga ja till införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag skall följande fyra kriterier vara uppfyllda enligt folkpartiets partistyrelse i valet 2006:

Full behovstäckning inom barnomsorgen.
Gruppernas storlek för 1 – 3 åringar får max var 14 barn och äldregrupperna max 18.
Det skall stå i läroplanen att förskolelärarna har det pedagogiska ansvaret i förskolan.
Det skall finnas ekonomiskt utrymme i den kommunala ekonomin.

När vi undersökte dessa 4 kriterier kom vi fram till att Eslöv har i det närmaste full behovstäckning. Äldregruppernas storlek är 19 barn per grupp. Eslövs skulle behöva starta ytterligare 3 – 4 grupper för att uppnå den kvalitet som vi i fp har satt som krav.
Det tredje kravet är inte uppfyllt.
Tillåter kommunens ekonomi ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr? Vårt svar är nej. Med alla de restriktioner som finns kring vem som kan ansöka om ett vårdnadsbidrag skulle det för Eslövs del innebära att ca 150 familjer blir aktuella och klarar regeringens krav för att kunna få ett kommunalt vårdnadsbidrag. Av dessa 150 familjer är det om trenden är densamma i Eslöv som i närliggande kommuner ca 30 familjer som kommer att söka. Kostnaden skulle då hamna på ca 1,3 miljoner per år.
På det sluttande ekonomiska plan som Eslöv nu befinner sig, finns det betydligt bättre och väsentligare saker att satsa 1,3 miljoner på än ett kommunalt vårdnadsbidrag.

I korridorsnacket glunkades det om att vi svek alliansen. Så är det givetvis inte. Motionen om ett kommunalt vårdnadsbidrag var en ren partimotion från Kd. Det är välkänt i alla kretsar att fp har en annan familjepolitik än kristdemokraterna. Väljer Kd att motionera om ett kommunalt vårdnadsbidrag är dom också medvetna om att fp kan säga nej om inte ovanstående krav är uppfyllda.
Fp i Eslöv röstar givetvis för de motioner som vi själv lägger och tillsammans med övriga Allianspartier i Eslöv. Vi förväntar oss att övriga Allianspartier agerar likadant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar