onsdag 29 oktober 2008

Varför vill Sverigedemokraterna straffa barnen?

Eslövs sverigedemokrater har lagt ett förslag om slopad modersmålsundervisning. I förslaget står det:
”Det är sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, tilliten också tryggheten till stora delar beror på identifikationen och känslan av samhörighet inom ett samhälle.”
Självklart är det så men kraven att assimileras kan ni inte ställa på barn. Barn måste få känna samhörighet och tillit i sin familj. De måste få identifiera sig med sina föräldrar och kunna känna tillit till dem.

Sverige har fem antal officiella minoritetsspråk, nämligen finska, samiska, tornedalsfinska, romani och jiddisch. Inte ens den lagen som reglerar de fåtal rättigheter som dessa minoriteter har accepterar sverigedemokraterna.

Med förundran och bestörtning kan jag konstatera att man accepterar det nordiska men inte ens judar som funnits i landet sedan mitten på artonhundratalet och är helt assimilerade har rätt till sitt språk. Jag tror inte att det idag finns några barn som har jiddisch som modersmål i Eslöv. Eftersom det i huvudsak är äldre judar som fortfarande talar språket. Så det är ingen stor fråga men för mig är detta en principfråga. Att sverigedemokraterna inte accepterar judarna kom ju inte som en överraskning för mig, de har ju uppstått ur ett nazistparti och är klart antisemitiska.

För även om sverigedemokraterna försöker visa upp en demokratisk fasad så säger deras hemsida och historia något helt annat.

Har inte ni sverigedemokrater fattat att vi lever i en globaliserad värld oavsett vad vi i Sverige tycker om det. Det Sverige behöver är människor som kan fler språk än svenska. För Sverige är det en tillgång med människor som är två eller flerspråkiga. Språk berikar och ger en tillgång till flera kulturer och därigenom ett rikare liv.

Motsatsen till flerspråkighet är halvspråkighet och det är vad ert förslag leder till.

Ni sverigedemokrater vill med ert förslag göra livet svårare för en grupp som redan idag har det svårt i vår svenska skola, nämligen de barn som har ett hemspråk och ett annat skolspråk, och de är kanske inte speciellt duktiga någotdera, kanske beroende på föräldrars låga skolutbildning eller dramatiska upplevelser tex i form av tortyr i sitt gamla hemland.

All forskning, utom den oprecisa som enbart sverigedemokraterna har tillgång till, visar att om man har goda kunskaper i sitt modersmål så lär man sig lättare ytterligare ett språk och man höjer även kunskapsnivån generellt.

Ni sverigedemokrater talar om assimilation inte om integration. Ert förslag går ut över invandrarbarn som behöver hjälp för att komma in i det svenska samhället.

Det är svårt att se varför barnen ska straffas. De har ju inte valt att flytta till Sverige. Det är ju dessa barn vi ska stötta mest och inte minst, om vi vill ha en skola för alla och om vi tror på ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Om vi vill att dessa barn ska bli delaktiga i det svenska samhället och inte hamna i ett utanförskap med allt vad det innebär för dem själva och samhället, så måste vi se till att de känner sig trygga i bägge sina världar och där de kan göra sig förstådda i bägge.

Om vi vill kunna konkurrera på en global marknad så kommer man inte långt med bara Skånskaengelska då behöver vi alla de invandrare som är flerspråkiga och känner flera kulturer. För att göra affärer krävs inte bara språkkunskaper. Det krävs också kulturkunskap. om än "halvbra" sådan.

Om vi ser skillnaden och olikheten som en tillgång inte som ett problem kommer Sverige ha en framtid som en framgångsrik nation om inte så kommer vi att vara en av förlorarna i globaliseringskamp om kunskap och innovationer.

2 kommentarer:

 1. Att avskaffa den segregerande modersmålsundervisningen är tvärtom att hjälpa invandrarbarn att komma in i det svenska samhället. Det är ganska lustigt att folkpartiet självt har föreslagit detta. För mer om Sverigedemokraternas arguemnt för detta hänvisar jag till en debatt av William Petzäll (sd) i Borås kommunfullmäktige:

  http://www.youtube.com/watch?v=Z88OZtO3HNs

  "Inte ens den lagen som reglerar de fåtal rättigheter som dessa minoriteter har accepterar sverigedemokraterna."

  Sd har väl inte motsatt sig den lagen.

  I övrigt är det jäkligt osmakligt att du kallar sd för ett nazistparti. Sd är tvärtom det mest Israelvänliga partiet, och partiet tar klart avstånd från nazism, antisemitism och all annan extremism samt på senare tid även antisionism (!). Det där är bara motbjudande dåligt guilt by association. Vill du att vi ska ta en titt på folkpartiets historia med samarbete med nazister, förresten? Sd har aldrig samarbetat med nazister. Visst har det funnits olämpliga företrädare, men dessa är sedan länge borta, och partiet, framför allt dess medlemmar, är nytt. Alla idag aktiva tar kraftigt avstånd från de få olämpliga individer som fanns med tidigare i partiet.

  Kom med sakliga argument istället. Tvärtom visar den seriösa forskningen att modersmålsundervisning är kraftigt segregerande och inte alls effektiv för inlärnandet av nya språk.

  SvaraRadera
 2. Om man inte godkänner alla de minoritetsspråk som finns i lagen så tolkar jag det som om man inte accepterar lagen.

  Jag konstaterar bara att sverigedemokraterna i Eslöv i sin motion uteslutit enbart just Jiddisch, dvs europeiska judars modersmål, trots att det är ett av Sveriges minoritetsspråk. När man godkänner de övriga språken, även om man kallar romani för romsk, har jag lite svårt att tolka det på något annat sätt än som rent antisemitiskt, med tanke på att sverigedemokraterna uppstått ur ett naziparti, något som tex Ny Demokrati, som också var ett missnöjesparti, inte hade.

  Under 30- och 40-talen var det väl inget parti som gick helt fria från att bland sina medlemmar ha människor med nazistsympatisörer. Men Folkpartiet är nog det parti som var minst anfrätt av den svulsten.

  Eftersom jag själv jobbat som sekreterare i en statlig utredning om minoritetsspråk i förskolan så är jag väl insatt i vad modersmålsundervisningen betyder för att kunna integreras dessa barn i det svenska samhället så kom inte dragandes med att halvspråkighet leder till integration och bättre resultat i skolan.

  SvaraRadera