tisdag 4 november 2008

Stoppa anslagsfinansieringen av Servicenämnden

S, v och mp vill anslagsfinansiera Service och Teknik. Tidigare har vi haft ett beställare/utförare system. Det har väl inte fungerat speciellt bra. Tyvärr kommer det liggande förslaget om anslagsfinansiering att fungera ännu sämre.
Det är med förundran man läser Kommunledningskontorets syn på nämndernas remissyttrande. Kommunledningskontoret begär av nämnderna att de på ”tvådagarsremissen” skall ha med” analyser om varför kvaliteten i verksamheterna skulle bli bättre om nämnderna själva skulle ta över. Det finns inte heller belyst vad en uppdelning av verksamheten skulle innebära för personalen eller hur kostnaderna skulle utvecklas”. Att dessa krav saknas i kommunledningskontorets egen utredning kring anslagsfinansieringen tycks inte bekymrar kommunledningskontoret.

Man kan också förundras över KLKs nonchalans av snabbremisserna. De flesta nämnder som svarat på remissen har haft någon kritiskt att framföra om förslaget. Ändå skriver KLK: Remissvaren föranleder inte kommunledningskontoret att göra andra bedömningar än tidigare. Kommunledningskontoret bryr sig inte om de politiska nämndernas kritik.

Konkurrensutsättningen som ingick utredningen har man behandlat lika nonchalant. Förhoppningsvis lyckas Allianspartierna stoppa det usla förslaget om anslagsfinansiering av Servicenämndens verksamheter.

Bättre hade varit att lägga ner Servicenämnden och satsat på att ge kommunen upphandlingskompetens. De dåliga upphandlingarna som genomförts i kommunen de senaste åren talar för detta behov.

1 kommentar:

  1. Vid kvällens kommunstyrelsesammanträde yrkade Allianspartierna på avslag på förslaget att anslagsfinansiera Servicenämnden.
    Allianspartierna yrkande bifölls efter votering med 7-6.
    Nu kommer förslaget förmodligen tillbaka i modifierad form för en ny utredning. För oss i folkpartiet är det viktigt att vi får en fungerande, kunnig upphandlingsorgansiation.

    SvaraRadera