torsdag 27 november 2008

Årets Skolkommun - Eslöv plats 218!

I morse när jag passerade Torget i Löberöd blev jag stoppad av en god vän som var ganska uppriven över hur förskolan i Eslöv fungerar. Ständiga vikarier, ordinarie personal i köket, gruppstorleken hos hans 4-åring är närmare 30. Givetvis var han upprörd på goda grunder.
Han efterlyste alternativ till kommunens förskolor. Det finns alldeles för få. Såhär kan vi inte ha det. Mitt alternativ är att flytta till en annan kommun - men det vill jag egentligen inte, men barnen går först.

Han var en dem som ville ha ett kommunalt vårdnadsbidrag. Trots allt är han överens med mig om att den 1,5 miljon som införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag skulle kostat kommunen till de ca 30 familjer som kunde bli aktuella - dom pengarna är det bättre att satsa på att öka kvaliteten i de kommunala förskolorna.

Idag har jag lämnat in en Interpellation till kommunstyrelsen ordförande Cecilia Lind (s). själv är jag ingen skolpolitiker men jag kan inte tiga när Eslöv intar en föga hedrande 218 plats av landets 290 kommuner i Lärarförbundet gradering "årets Skolkommun". För mig är detta en allvarlig varningsignal. Lund fick inta första platsen och Lomma blev näst bäst. Två grannkommuner till Eslöv. För småbarnsföräldrar är dessa två kommuner alternativ att flytta till. Givetvis vill vi ha kvar våra barnföräldrar i Eslöv.
Interpellationen kan du läsa på Fp Eslövs hemsida.

Nu börjar konsekvenserna av finanskris och stundande lågkonjunktur för Eslöv skymta fram.
Framför oss finns stora besparingar i den kommunala ekonomin. Investeringsambitionerna måste sänkas och skjutas på framtiden.
För att vi skall kunna bibehålla och utveckla välfärden behöver Eslöv släppa det kommunala monopolet på välfärdstjänsterna. Vi behöver fler alternativa förskolor. Vi behöver få fler äldreboenden och fler som kan konkurrera med kommunens hemtjänst. Vi behöver lägga ut verksamheter på entrprenader men då måste vi först förse oss med kompetenta upphandlare inom kommunens organisation. Vi måste hjälpa de som blir arbetslösa till nya jobb. Här har Alliansregeringen i sin budget avsatt miljarder för centrala åtgärder.
Men det största och viktigaste problemet är trots allt att höja kvalitén och utbildningsresultaten i Eslövs grundskolor och förskolor. Dom äldre måste få ett fortsatt värdigt och tryggt åldrande i Eslöv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar