söndag 28 februari 2010

Daniel Rhodin toppar fullmäktigelistan

På lördagens Årsmöte omvaldes Daniel Rhodin som ordförande för eslövsliberalerna. Sven-Olov Wallin, Kungshult, Solweig Lewin, Billinge, Ingmar Larsson, Eslöv, Iréne Wikström, Eslöv fick även de förnyat förtroende som ledamöter i styrelsen. Vivi Brunnander, Flyinge, Astrid Nilsson, Billinge samt Lesley Holmberg, Löberöd valdes till ersättare.

Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman, Malmö gästade årsmöte och pratade om valfrågor inför hösten. Allan Widman pekade på Folkpartiets stora engagemang i skolfrågorna och de sociala frågorna. - Vinterns hårda grepp om Sverige och inte minst om oss skåningar, pekar på vikten av en fungerande energipolitik och att ha fungerande kärnkraftverk, sa Allan Widman och fortsatte, stora renoveringar i gamla kärnkraftverk är dyrt och frågan är om vi inte så fort som möjligt skall byta ut de gamla kärnkraftverken mot nya istället för att lappa och laga för dyra pengar, avslutade Allan. (Bilden: På Billingehill, Billinge samlades Eslövsliberalerna för årsmöte och för att lyssna till Folkpartiets försvarpolitiske talesman Allan Widman, Malmö)

Årsmötet fastställde också valsedeln till kommunfullmäktige inför valet i september.

1. Daniel Rhodin, Örtofta
2. Solweig Lewin, Billinge
3. Lesley Holmberg, Löberöd
4. Ann-Christin Walldén, Eslöv
5. Sven-Olov Wallin, Kungshult
6. Astrid Nilsson, Billinge
7. Carl-Gustav Fritz, Eslöv
8. Margaretha Holmquist, Eslöv
9. Erik Holmquist, Eslöv
10. Anne Dowler, Eslöv
11. Mats Olausson, Harlösa
12. Viveka Brunnander, Flyinge
13. Philip Dahlin, Eslöv
14. Shkandije Krasniqi, Eslöv
15. John Persson, Eslöv
16. Marianne Johansson, Eslöv
17. Ingmar Larsson, Eslöv
18. Irené Wikström, Eslöv
19. Per Wikström, Eslöv
20. Daisy Nilsson, Eslöv

Vår målsättning är att vi skall få minst 5 mandat i höstens kommunfullmäktigeval samt ingå i en styrande majoritet tillsammans med de andra Allianspartierna i Eslöv.
Årsmötet gjorde följande uttalande:
Utslagningen i grundskolan måste upphöra!
Folkpartiet har alltid drivit skolfrågor med stort engagemang, eftersom detta är vår viktigaste institution i samhället för att ge alla människor en lika chans att förverkliga sina drömmar och mål. Att vi vuxna tvingar våra barn till skolan förpliktigar oss att de får det de har rätt till, nämligen de kunskaper som de behöver i sitt framtida yrkesliv.
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är drygt 16 % av eleverna som går ut grundskolan i Eslöv inte behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, och är därför hänvisade till individuella programmet (IV).
Trenden de senaster åren är oroväckande. Samtidigt som volymen till IV-programmet ökar drastiskt , minskar andelen elever som får ett slutbetyg från det indivduella programmet inom fyra år och är nu nere på 3 %.
Folkpartiet vill ta krafttag för att bryta den negativa utvecklingen i Eslövs grundskolor och är beredda att vända på alla stenar. Vi vill se att;
  • Det tillförs mer specialistresurser till skolan.
  • Sommarskola erbjuds till samtliga elever som riskerar att in´te få ett godkänt slutbetyg.
  • Det införs tidiga kunskapskontroller och tydliga riktlinjer för vilket stöd som eleven har tätt till om man inte uppnår målen.
  • Det genomförs en satsning på IT i skolan. Det behövs både ny utrustning och utbildning av pedagogerna.
  • Det finns arbetsro i skolan för alla. Vare sig elever eller lärare ska behöva acceptera ständiga störningsmoment, mobbning eller trakasserier. Ett tydligt handlingsprogram ska tas fram för att främja arbetsron.

fredag 26 februari 2010

Folkpartiet tar nästa steg i RUT-avdraget

Många familjer med små barn lever i en pressad vardag. Det är mycket som ska styras upp. Alltifrån att lämna på förskola, hämta på förskola och handla mat till att skjutsa till och från simlektionerna och fotbollsträningen. Helst ska man också göra en bra insats på sitt arbete och hinna umgås med sina barn i lugn och ro. Inte konstigt att sådant som hemstädning och fönsterputsning ibland får stryka på foten.

Våra äldre pensionärer lever ett annat liv. Ofta tryter kraften att själv klara av många av hushållets sysslor. Att själv städa hela sin lägenhet eller sitt hus kan vara ansträngande.

I dag har Folkpartiets partiledning beslutat att vi bör genomföra ett steg två av reformen med skattereduktion för hushållsnära tjänster. Dagens regler innebär att hushåll som anlitar ett företag som hjälper till med till exempel städning, fönsterputsning eller tvätt får tillbaka halva kostnaden av staten.

Vi vill att familjer med barn under åtta år och äldre pensionärer över 80 år ska få en utökad reduktion. Istället för hälften bör reduktionen utökas till 75%. För den som normalt betalar 400 kronor för en timmes städhjälp blir kostnaden 100 kronor. Med Folkpartiets förslag blir vardagen något lättare för de som bäst behöver extra avlastning.


Sydsvenskan | DN | SvD |  SvD | Carina Boberg | Rasmus Liberal | Brändewall | Seved Monke | Fp Eslöv | Liberala Anna | Sörliden

Är detta den vassaste sossen i blogg-Sverige?

I frågan om praktikantplatser för de som står längst ifrån arbetsmarknaden (det så kallade "Lyftet") så kommenterar Peter Andersson, socialdemokrat och sossarnas i särklass mest lästa blogg. Han kallar det för "det yttersta av trixande med jobben", och hävdar att regeringen gör detta för att "fixa till jobbsiffrorna".

Lyftet handlar om att personer som under mycket lång tid har varit utanför arbetsmarknaden ska få göra något vettigt med sin tid. Att få en plats att gå till, att få arbetskamrater och känna att man har gjort skillnad istället för att staten ska passivt betala ut bidrag. Detta är en bra sak - och det tycker också sossarna i vanliga fall.

Peter Andersson har antingen totalt missförstått (trots att det står tydligt i artikeln som han kommenterar), eller så ljuger han medvetet om att detta handlar om att "trixa med jobben", eller "fixa till jobbsiffrorna". Personerna kommer fortfarande vara inskrivna som arbetslösa, det här är snarare en satsning som skapar självförtroende och kontaktnät för de som ingår.

Varsågod att be om ursäkt Peter Andersson - antingen för din okunnighet eller för din ohederlighet. Välj själv.

torsdag 25 februari 2010

Hycklarnas hemvist

Stefan Karlsson och vänsterpartiet i Eslöv kastar kvoteringstanken överbord. V attraherar tydligen enbart män till framträdande poster. "Jag tror inte på kvotering", säger Stefan Karlsson, ordf.

Men det gör resten av vänsterpartiet. "Det räcker inte med insikten [] man måste också vara beredd att aktivt kämpa för att bryta denna könsmaktordning"

Vidare: "Könsfördelningen ska vara jämn i hela den politiska processen. Vänsterpartiet är för kvotering för att uppnå jämn könsrepresentation"

Slutligen: "Kvotering kan bryta könsmaktordningen och mansdominansen, den onda cirkel där män väljer män"

I Eslöv är Vänsterpartiet (i likhet med miljöpartiet) ideologiskt frikopplade, med svaga företrädare och obefintlig politik. Detta är självklart anledningen till att (V) inte kan attrahera några kvinnor.

Angående Folkpartiet och kvinnorna - vi har inga problem med att få vare sig aktiva medlemmar eller kvinnor på listan. Vår lista sätts på vårt årsmöte på lördag - då kommer jag självklart återkomma här på bloggen med mer information.

Kommer sossarna svänga?

I dagarna har debatten varit intensiv om RUT-avdraget, dvs avdrag för hushållsnära tjänster, eller pigavdrag om du frågade sossarna för några veckor sen.

Det är just detta faktum som gör mig säker på att sossarna snart kommer svänga och acceptera RUT-avdraget, de har alla slutat kalla avdraget för "pigavdrag".

Hörde Marita Ulvskog (S) på radion i morse - inte en enda gång använde hon ordet "pigavdrag". Detta är ett tecken säkert som något.

Tråkigt nog har (S) ett kongressbeslut på att riva upp avdraget - och det kommer förstås bli trassligt att ta sig ur detta med hedern i behåll. Samtidigt kan inte sossarna längre blunda för att reformen ger många jobb, har stor utvecklingspotential, och är antagligen en av de mer angelägna reformerna om man sammanväger både arbetsmarknadspolitiska, familjepolitiska och jämställdhetspolitiska aspekter.

11400 jobb enligt Konjunkturinstitutet, 4/5 var tidigare arbetslösa. Detta är en reform som direkt var lönsam ur alla aspekter - svartjobben minskar, de som får ett (vitt) arbete tjänar pension och sociala förmåner, staten som slipper betala ut a-kassa eller annat stöd och istället får in skattepengar.

Mitt tips - sossarna behåller RUT, men förändrar det på någon mindre detalj. Exempelvis inför en behovsprövning där avdragsrätten sjunker med ökande inkomst. Men kvar blir det. Det är alldeles för bra för att tas bort.

Läs mer

Seved Monke | Rasmus Liberal | Carina Boberg | SvD | SvD | SvD |

tisdag 23 februari 2010

Bian i Eslöv goes 3D

Ikväll var jag på invigning av den nya 3D-bion på Bian i Eslöv, där vi fick se filmen Avatar, som för övrigt är världens fjärde dyraste film genom tiderna. Filmen har spelats in med ny banbrytande stereoskopisk 3D-teknik som regissören James Cameron själv har varit med och designat. Själva utrustningen som har installerats på Bian har kostat 800 000 kr.

Filmen? Jösses!

Det var helt enkelt en enorm upplevelse - suverän film, det vackraste foto jag sett, grymt bra ljud och knivskarp 3D-upplevelse.

Särskilt roligt är det att det var i lilla Eslöv som jag fick uppleva denna revolution inom filmen. I Skåne finns, såvitt jag kan hitta, 3D-biografer i Malmö, Helsingborg och i just Eslöv. (SF startar även i Lund under Mars)

Så till alla Eslövsbor med omnejd - boka genast en biljett till Avatar på Bian i Eslöv, så får du 2:41 av ren upplevelse. 95 spänn är billigt, så köp, köp, köp.

Det är verkligen uppfriskande att det finns entreprenörer som vågar satsa så mycket pengar på en så liten ort som Eslöv - nu är det upp till oss konsumenter att stödja satsningen så vi får behålla vår biograf av högsta klass.

söndag 21 februari 2010

Hur kunde det bli plus 9,9 miljoner?


I veckan fickan vi föredragit det ekonomiska utfallet för 2009 i Vård och Omsorgsnämnden. Det hela slutade, överraskande, på ett budgetöverskott på 9,9 miljoner. Vän av ordning ställer sig givetvis frågan hur kunde det bli så? Prognoserna under året har visat på nollresultat utom decemberprognosen som visade att vi skulle göra ett plus på ca 3 miljoner. Det blev något mer.

Vad var orsaken? För nästan ett år sedan var finanskrisens konsekvenser ett ständigt diskussionsämne i partierna, mellan partierna, i förvaltningsledningarna och kommunledningen. Frågan som sökte svar var hur kan vi bevara och utveckla välfärden under krympande ekonomiska förutsättningar? Kommunledningen gav i budgetanvisningarna för 2010 order om att förutom 100-procentsalternativet skulle nämndernas budgetförslag innehålla även ett 98 % budgetförslag. I Vård och Omsorgsnämnden enades vi politiskt om ett 98-procentsförslag och förvaltningen fick omedelbart anpassa verksamheten efter 2010 års budgetförslag. Överskottet på 9,9 miljoner motsvarar den 2 % besparing som gäller för 2010. Den 1 januari 2010 är Vård och Omsorgsnämndens budget således anpassad. För mig som politiker är det lätt att dela ut en guldstjärna till förvaltningen och medarbetarna för att snabbt anpassa verksamheten till den ekonomiska realiteten.

Allt är dock inte bra. Hemtjänsten gjorde ett underskott i storleksordningen 5 miljoner och institutionsplaceringarna visade röd siffra gentemot budgeten (- 1,5 miljon). Prognossäkerheten måste bli bättre.

Nu är jag övertygad om att VoO-förvaltningen kommer att fixa problemet med prognoserna, inte minst mot bakgrunden av kommunfullmäktiges beslut att införa Lagen om Valfrihet i hemtjänsten från och med september 2010. Beslutet innebär att kommunens egen hemtjänst konkurrerar med andra företag på lika ekonomiska villkor. Vilket i sin tur innebär att kostnaderna för en hemtjänsttimme kan förutsägas - kostnadskontrollen blir effektivare. Lagen om Valfrihet innebär således inte enbart en kvalitetsreform för Eslövs hemtjänst.

Under några års tid har jag försökt få igång en debatt kring äldres boende i Eslöv. 2015 kommer de äldre Eslövsborna (80 år och äldre) att öka, fler äldre kommer att behöva hjälp och stöd. Efterfrågan på olika typer av äldreboenden kommer att öka – våra 80 åringar kommer inte att nöja sig med enbart "Särskilda boenden", man kommer att ställa krav på boenden anpassade för olika behov och service. Våra nya 80 åringar kommer att ställa krav på att själv få bestämma hur servicen och boendet skall vara utformat. Samhällets stöd och service måste anpassas efter deras krav. Våra nya 80 åringar kommer inte att acceptera att politiker och tjänstemän skall bestämma över deras vardag. Kraven är rimliga – även om man fyllt 80 vet man själv bäst hur man vill ha det, man har nästan 80 års erfarenheter av att fatta egna beslut, man är fortfarande myndig.

En annan utmaning blir att svara upp mot kraven från unga personer med funktionshinder. Bostäder, service och fritid skall vara anpassat så dom kan leva ett så oberoende liv som möjligt trots sitt funktionshinder.

Valdebatten om Eslövs Vård och Omsorg kommer att handla om dessa frågor dvs människorna är viktigare än systemen. Debatten kommer att handla om mångfald, valfrihet och integritet. Visionen är att Eslöv skall ha Sveriges bästa vård och omsorg.

torsdag 18 februari 2010

KVV - here we go again

För att få en känsla för storleken är här KVV lagt bredvid sjukhusblocket i Lund.
Ikväll var det samrådsmöte om kraftvärmeverket (KVV) som Lunds Energi vill bygga i Örtofta. Igen. Det var en repris av det samrådsmöte vi satt på för 3 år sedan inför den miljöansökan som man för något år sen fick avslag på i miljööverdomstolen.

De alternativ som presenterades ikväll (klicka för större bild)
I allt väsentligt hade inte Lunds Energi något nytt att komma med. Man har nu gjort en ny lokaliseringsutredning som, hör och häpna, förordar Örtofta som fortsatt den bästa platsen. Tyvärr är inte heller denna gjord på ett förutsättningslöst sätt som lagen föreskriver.

"Kan ni inte bara erkänna att det här [placeringen i Örtofta] beslutade ni redan 2005", frågar min partikollega Solweig Lewin koncernchefen. Det ligger mycket i det. Vi har tagit del av protokoll från interna styrelsedokument som visar att Örtofta var bestämt redan i Augusti 2005. Vidare skrev man köpekontrakt på tomten en bra stund innan (den första) lokaliseringsutredningen var klar. Dessutom lades överdimensionerade fjärrvärmeledningar mellan Örtofta och Lund, pga styrelsebeslut på att KVV prompt ska ligga i Örtofta.

Varför Örtofta (min bild)? Skälet till att inga andra lokaliseringar har kommit på fråga är på grund av de politiker som utgör Lunds Energis styrelse. Det är nämligen INGEN politiker med självbevarelsedrift som vill ha en så här enorm och störande processindustri precis bredvid ett villaområde. Historien går tillbaka till 2004, eller egentligen tidigare. Pga vidlyftiga spekulationsaffärer lyckades bl.a. Eslövs-politikerna köra det då kommunägda Ringsjö Energi till i princip konkurs. 2004 övertalades Lunds Energi att köpa (få) Ringsjö Energi i utbyte mot lite aktier och därigenom rädda Eslöv från denna prekära situation. Samtidigt gjordes, vill jag hävda, slutna överenskommelser att Eslöv måste betala i natura, genom att upplåta plats åt ett KVV.

Lunds kommunpolitiker jublade över att slippa lägga åbäket på Gunnesbo eller Vallkärra som var de tidigare tilltänkta platserna. När Örtofta (som är den plats i Eslövs kommun som ligger närmast Lund) blev utsett av Cecilia Lind som offerplats så blev plötsligt Gunnesbo och Vallkärra omöjliga lokaliseringar trots att 85% av fjärrvärmen konsumeras i Lund.

Allt sedan den dagen har Örtofta varit allenarådande. Inte på någon punkt har kommunen hörsammat de synpunkter som vi närboende har framfört. När vi äntligen får gehör för våra synpunkter i miljööverdomstolen så går Tony Hansson (S) och Cecilia Lind (S) ut i pressen och beklagar sig och insinuerar att domstolen har gjort fel.

Örtofta, Väggarp och Toftaholm har en idealisk placering i södra Eslöv, med god tillgång till pågatåg och nära den heta Lundaregionen. Framtidens samhälle måste kunna erbjuda attraktiva boenden runt goda kommunikationer, och pågatåg är idag det mest effektiva kollektiva transportsättet. Det är verkligen usel hushållning med den bristvara som attraktiv tomtmark i Skåne utgör, anlägga ett industriområde istället för villaområden. Vi måste värna byarna, och särskilt de orter som har stor tillväxtpotential tack vare sina goda kommunikationer (Örtofta med omnejd, Stehag och snart också Marieholm). Det kommer inte att ske så länge sossarna sitter vid makten i Eslöv.

onsdag 17 februari 2010

Eslöv behöver en ishall

Snart är det vecka 8 och sportlov. I år verkar det som de sportlovslediga skolungdomar kan åka skridsko, skidor, pulka och göra allt som hör vintern till även i Eslöv. Det är inte precis vanligt med en smällkall vinter på Eslövs breddgrad. I år slipper vi regn och slask.

I Lupp (Lokal Ungdomspolitisk program) undersökningen december 2009 sätter Eslövs ungdomar en ishall högt på önskelistan. Varje gång som kommunfullmäktige har röstat om Folkpartiets motioner om att bygga Ishall har vi i Fp varit tämligen ensamma om att rösta ja.

Eslöv behöver en ishall inte minst för att göra Eslöv attraktivare som boendeort. Inom något år startar ESS-bygget och skall vi locka fler att bosätta sig i Eslöv är en ishall ett viktigt konkurrensmedel gentemot andra kommuner i närområdet.

Läs mer

Vad håller Lars Månsson (S) på med?

Man baxnar.

9.2 miljoner kronor back på Servicenämnden. Senast i december flaggade Servicenämnden för ett underskott på 2.9Mkr, nu får vi läsa att man räknade fel och underskottet blev plötsligt tre gånger så stort.

Förra året avsattes hela Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnen (GoV) för ett underskott på 8.5Mkr - och detta underskott var då känt under i stort sett hela året. Cecilia Lind (S) var rasande, sparkade ut GoV-ordföranden Ann Laurentz (S) med buller och bång, och nämnden fick inte ansvarsfrihet. Cecilia passade då även på att kräva Henrik Wöhleckes (M) avgång, eftersom han var vice ordförande i GoV och "var med om att köra gymnasieskolan till total ekonomisk katastrof", för att citera hennes insändare.

Lars Månsson (S)
Nu serverar Lars Månsson (S), ordförande i Servicenämnden en kalldusch av sällan skådat slag. Med stor sannolikhet den största felbudgetering i Eslövs kommuns historia. Hans förklaring: "Dålig uppföljning"


Jotack.

Som alltid finns det förklaringar - några som är relevanta och andra inte. Elpriset är svårt att kontrollera, men tar man tex måltidsverksamheten så var differensen mellan budget och utfall en total katastrof redan vid förra årsbokslutet.

I investeringsredovisningen visas en differens på -7.3Mkr mellan budget och utfall. Tar man tex ombyggnaden av Ölyckeskolan, som var budgeterad till 11.2Mkr har till dags dato kostat 23.6Mkr, vilket motsvarar en dryg fördubbling jämfört med budget.

Uppföljningen av genomförda projekt är usel, servicenämnden startar byggen som saknar bygglov, projekt som spräcker alla budgetar, projekt som skjuts på obestämd framtid efter eget gottfinnande. För att citera kommunalrådet Cecilia Lind (S), Lars Månsson kör servicenämnden till total ekonomisk katastrof.

Min gissning är att Cecilia kommer ligga väldigt lågt med att kritisera Lars. Jag menar, hon kan ju inte sparka ut sin 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen två gånger på mindre än ett år? (Lars Månsson efterträdde Ann Laurentz på den posten)

Men hur är det med omdömet, Cecilia Lind?söndag 14 februari 2010

När ska oppositionen granskas?

Den totala skattereduktionen för köp av hushållsnära tjänster var 440 miljoner kronor under 2008. Det innebär att konsumenterna har köpt arbeten för totalt 880 miljoner kronor (avdraget är på 50%).

Om vi omsätter detta i arbetade timmar, så är genomsnittslönen 2008 för sk "servicetjänster" på 120.9 kr/tim. Det innebär knappt 7.3 miljoner timmar. Den faktiska arbetstiden uppgår till 1625 tim/år.

Summa summarum; 4479 heltidsarbeten, utfört vitt med skatt erlagd, pension, sociala förmåner och kvitton. Detta redan första helåret som reformen om skattereduktion på hushållsnära tjänster infördes. Jag är beredd att sätta min hatt på att 2009 kommer ha betydligt högre siffror, för att inte tala om i år.

Det är dessa människor, ofta kvinnor, ibland med utländsk bakgrund och många med svag förankring på arbetsmarknaden som sossarna tillsammans med Mp och V vill ska återgå till arbetslöshet eller svartarbete.

Jag kan förstå att vissa fnyser åt att det är medel- och höginkomsttagare som köper dessa tjänster. Men det är att missa poängen. HUS-avdraget är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att skapa fler arbeten, precis som ROT-avdraget är. Detta är dock sossarna för, pga att det är män som då får jobb. (Däremot kommer sossarna plocka bort ROT-avdraget så fort ekonomin förbättras, vilket skapar en stark osäkerhet hos villaägarna)

Höginkomsttagare kommer alltid att konsumera mer varor och tjänster än låginkomsttagare. Helt enkelt därför att de kan. Men kan fler få sitt första arbete, eller komma in på arbetsmarknaden efter åratal i utanförskap inom dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder så är det väl jättebra? En egen lön, med pension, jobbskatteavdrag och en meningsfull sysselsättning är inte fy skam.

Det är dags för väljarna att börja jämföra alternativen på allvar. Det finns mycket att klaga på och övrigt att önska från alliansregeringen - men är alternativet bättre?


Vänsterpartierna;
Chockhöjda skatter, slopande av HUS-avdraget, mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att få bidrag. Införande av fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Åter till flumskolan och slut på tillväxten av poliser.

Alliansen;
Fortsatt skattesänkningar, främst till pensionärerna. Bibehållet ROT-avdrag och HUS-avdrag. Fortsatt förutsägbar fastighetsskatt, fortsatt slopad förmögenhetsskatt, en unik energiöverenskommelse som tryggar elförsörjningen i Sverige. En skola inriktad på kunskap och fortsatta satsningar på polis och rättsväsen.

SvD | DI 

tisdag 9 februari 2010

Om att skaka hand

Det har, precis som man kunde förvänta sig, blivit en rasande debatt angående tingsrättens dom att tilldela en 28-årig muslimsk man skadestånd då arbetsförmedlingen (AF) drog in ersättningen när han vägrade att skaka hand med den kvinnliga företagsrepresentanten.

Det finns mycket att säga om detta, men låt oss först och främst konstatera att tingsrätten anser att AF inte kan belägga sin version. Det är inte bevisat att det var pga incidenten med handskakningen som mannen inte fick praktikplats - och därför får man inte dra in ersättningen med hänvisning till detta. För mig står då domen för rättssäkerhet mellan myndigheter och individer. Hur skulle det annars se ut om AF drar in ersättningen på godtyckliga grunder?

Domen verkar alltså vara rätt, i mitt tycke, men om jag istället kommenterar det hela rent generellt;
För mig är det självklart att det ska vara lagligt att få utöva sin religion, klä sig på vilket sätt som helst, vara allmänt otrevlig och dryg, sakna ambitioner eller vanligt bondförnuft. En religionstillhörighet har ingen betydelse för huruvida tex en ersättning ska betalas ut.

Vill man utöva sin religion på arbetstid så får man försöka att hitta en arbetsgivare som accepterar detta. Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt försöka få ett jobb för att vara berättigad till ersättning. Det finns jobbcoacher som ska hjälpa till och berätta hur man går tillväga för att lyckas på en anställningsintervju. Om man trots upprepade tillsägelser framhärdar i ett beteende som går utanför sociala eller kulturella normer så bör man inte längre vara berättigad till full ersättning. Det gäller religionsutövare såväl som de som har 40 ringar i ansiktet, eller de som uppträder på ett sådant sätt att det är klarlagt att de försöker göra sig själva omöjliga att anställa. För detta finns lagstöd redan idag.

Religionsfrihet innebär inte att du kan göra vad som helst i religionens namn. Det innebär dock att du har rätt att utöva din religion utan att bli fängslad eller förföljd. När det gäller arbetsplatser, så är det arbetsgivaren som sätter villkoren. Ska du ha kostym på jobbet - så är det vad som gäller. Anser arbetsgivaren att det inte är ok att dölja ansiktet så får slöjan åka av under arbetstid. På sin fritid får man sen göra vad man vill, och det står en alltid fritt att söka annat arbete som kanske passar bättre.

Det är möjligt att lagstiftningen behöver bli tydligare på denna punkt - du ska vara skyddad från diskriminering på arbetsplatser och eljest - ingen ska kunna neka dig en anställning bara för att du tillskriver dig en religion. Om du däremot själv genom ditt uppträdande inte kan anses vara anställningsbar på den reguljära arbetsmarknaden så ska ersättningen omprövas. Detta borde vara självklarheter.

DN | SvD | Newsmill | SvD

Det är kul med valår!

Valår, det betyder att även lokala politiker börjar starta bloggar och skriva insändare som aldrig förr. Jag tycker det är oerhört kul, och det vitaliserar debatten, som i mellanvalsperioder kan bli lite seg.

Vi har som bekant bloggat en tid, Tony Hansson (S) har hållt på sen mars 2009 och nu välkomnar vi Centerpartiet ut på banan!

Det är många förstagångsväljare detta val, och fler söker sin information via nätet. Därför kan det vara på sin plats att kolla in kommunfullmäktigepartiernas hemsidor.


Vänsterpartiet Eslöv -
Här får man sig en mailadress till livs. Inga partiprogram, inga åsikter, inga visioner.


Socialdemokraterna i Eslöv ++++
Snygg hemsida, mycket info. Bra!


Sverigedemokraterna Eslöv +++
Här hittar man motioner, företrädare och insändare. Helt ok hemsida.


Miljöpartiet Eslöv -
Mailadress, telefonnr och några korta texter från 2006. That's it.


Moderaterna Eslöv ++
Ett kalendarium, presentationer och valmanifest. Helt ok, men inte så värst uppdaterad.


Centerpartiet Eslöv +++
Här har det skett en uppryckning alldeles nyligen, bra info och verkar uppdateras regelbundet.Kristdemokraterna Eslöv -
Jahapp, en mailadress och telefonnr.


Folkpartiet Eslöv +++
Presentationer, skapligt uppdaterad. Helt ok, tyvärr lite rörig och svårt att hitta. Jag ska ta tag i det när andan faller på.

När vi kommer närmare valet, så kommer säkerligen fler bloggare ut på arenan. Jag kommer försöka hålla blogglistan (till vänster) uppdaterad med aktuella politikerbloggar.

 - Skånskan gör också en utvärdering -

Vad är nytt?

Nu kommer Eslöv av allt att döma få ett nytt parti, Nya Kommunpartiet som det så fantasifullt heter. Men vad är nytt? Vad kan det vara som föranleder ett behov av ett nytt parti i Eslöv?

Låt oss titta på Bertils paradfrågor;

* Att stoppa flyktingmottagandet 
Detta drivs redan, helt utan framgång, av SD. Dessutom skriver Bertil i sitt handlingsprogram att "kostnaderna för flyktingmottagningen ska särredovisas". Klassisk SD-fråga som egentligen är rätt konstig eftersom en sådan särredovisning redan görs. Det är nämligen Migrationsverket som betalar kostnaderna, så vill Bertil veta hur mycket vi fått från Migrationsverket så är det bara att ringa till de där administratörerna på kommunledningskontoret som han vill sparka.

* Att minska administrationen med 20-30 miljoner kr
Detta är en komponent som alltid ingår i nya "kommunens väl"-partier. Pga bristande insyn och förståelse, så tros det alltid att man kan minska på "administrationen" för att istället satsa pengarna i "verksamheten". Visst går det att göra allting mer effektivt, men det verkar som att Bertil tycks tro att alla andra partier VILL satsa 20-30 Mkr på något meningslöst. Självklart inte.

* Att satsa dessa frigjorda 20-30 Mkr på förbättrad äldrevård OCH mer resurser till grundskolan. Samtidigt ska Ekevallaprojektet genomföras OCH en ny arena vid Norrevångshallen.
Ja, det förstår väl alla som funderar en stund att ekvationen inte går ihop. Barn och Familjeförvaltningen har en budget på drygt 500 Mkr, Vård och Omsorgsförvaltningen på knappt 400 Mkr. Hur mycket ska de 20-30 Mkr räcka till egentligen? Att bygga en arena - eller två - kostar också sina modiga miljoner.

* Räddningstjänsten åter i kommunal regi
Vi betalar idag drygt 16 Mkr för vår räddningstjänst i Eslöv. Vi får mycket för de pengarna, framför allt så har vi då kapacitet vid större olyckor och ett väl fungerande samarbete över kommungränsen. Vill Bertil riva upp detta och investera i en helt kommunal räddningstjänst? Det skulle bli mycket dyrt - ska de 20-30 Mkr räcka till även detta?

Vilka kommer rösta på Bertil på valdagen i september? Vanlig centerpolitik kryddat med lite Sverigedemokratisk retorik och gammal hederlig populism är betet - vem nappar?

Om du frågar efter min gissning - inte många.

torsdag 4 februari 2010

LOV en kvalitetsreform


Den senaste mätningen (nov/dec 2009) av äldreomsorgen i Eslöv gjord av SCB visar att 80 % av de som använder hemtjänsten är nöjda med den service de får (81 % för de som bor i Särskilt Boende). Detta visar att Eslövs kommunala äldreomsorg håller hög klass. Smolket i glädjebägaren är att endast 44 % av de tillfrågade som har hemtjänst svarade på SCB-undersökningen (61 % av de som bor i Särskilt Boende).

Lagen om Valfrihet är en kvalitetsreform som innebär att den kommunala hemtjänsten och den med en privat huvudman arbetar på lika villkor. Den som är missnöjd kan enkelt byta från kommunalt till privat eller vice versa. För att komma ifråga att utföra hemtjänst i Eslöv efter september måste man uppfylla de krav som vi politiker fastställt för att bli godkänd.

Varje förändring i en organisation skapar oro. Förändringar görs för att det skall bli en bättre. För medarbetarna i Eslövs äldreomsorg innebär Lagen om Valfrihet att man får fler arbetsgivare att välja bland. Vilket i sin tur gör att det blir konkurrens om jobben i Eslövs äldreomsorg – arbetsmarknaden för vård och omsorgspersonal blir större.

Vad är bra kvalitet? Vad som är bra kvalitet är högst personligt. Av 10 personer som har hemtjänst i Eslöv är två missnöjda med den vård och omsorg de får av kommunen. När vi har infört Lagen om Valfrihet får även dessa två möjlighet att enkelt välja en vård och omsorg som de tycker har en högre kvalitet. Detta ökar möjligheten för att Eslöv skall nå visionen om Sveriges bästa vård och omsorg.

Lesley Holmberg (FP)

Vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden

SKD

SKD - Äldreomsorgen får högt betyg

onsdag 3 februari 2010

Tulipanaros

Skolinspektionen har idag släppt sin rapport om trakasserier och kränkande behandling på ett urval skolor i landet. Eslövs skolor var inte en av dessa, men det finns nog fog för att tro att även Eslöv hade fått motta liknande kritik som nu förs mot i stort sett samtliga undersökta skolor.

Det är lätt att säga sig vilja stoppa kränkande behandling, mobbning och trakasserier. Betydligt svårare är det förstås att ha nån större framgång i det arbetet. Där många människor vistas och tär på varann skapas konflikter. Lägg till en i vissa fall bristfällig impulskontroll och lite hormoner så har man ett recept för utanförskap.

Ändå är insatser mot mobbning en mycket prioriterad verksamhet för skolan. Ärligt talat, för många barn och ungdomar är skolan ett rent helvete. Du vet det lika väl som jag, alla har vi gått i skolan och sett mobbningens fula tryne på nära håll.

Vi behöver fler vuxna i skolan. Det måste finnas vuxna som finns med barn och ungdomar under raster och vid skolskjutsen hem. Vi behöver också ett väl fungerande supportsystem för de vuxna som gör att man vågar ingripa. Det är viktigt med kuratorer, psykologer och skolsköterska som kan ta den professionella biten, men lika viktigt med tex fritidsledare som unga kan ty sig till om det behövs.

Skolpersonalen och eleverna delar arbetsmiljö och jag tror det är viktigt att vara medveten om att försummelse att stoppa mobbning bäddar för normalisering hos både barn och vuxna. Till slut kanske en lärare mobbas av elever eller kanske till och med tvärt om. Kränkande behandling får inte grassera fritt.

Folkpartiet är ett liberalt parti. Det innebär att vi aldrig stillatigande kan se på när människor hindras i sin resa att förverkliga sig själv och sina drömmar, särskilt inte inom en institution där politiker har inflytande.

Vuxna i skolan har ett ansvar. Föräldrar, politiker och elever har också ett ansvar för att vistelsen i skolan blir så givande, utvecklande och trygg som vi vill att den ska vara. Vi måste tillgodose elevers och skolpersonals rättigheter - en god arbetsmiljö, skydd från kränkande behandling och diskriminering.

Enkelt att säga, svårt att göra. Men den som inte försöker ska heller inte lyckas.

Läs även de andra inläggen vi skrivit om Eslövs skolor

En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan