torsdag 4 februari 2010

LOV en kvalitetsreform


Den senaste mätningen (nov/dec 2009) av äldreomsorgen i Eslöv gjord av SCB visar att 80 % av de som använder hemtjänsten är nöjda med den service de får (81 % för de som bor i Särskilt Boende). Detta visar att Eslövs kommunala äldreomsorg håller hög klass. Smolket i glädjebägaren är att endast 44 % av de tillfrågade som har hemtjänst svarade på SCB-undersökningen (61 % av de som bor i Särskilt Boende).

Lagen om Valfrihet är en kvalitetsreform som innebär att den kommunala hemtjänsten och den med en privat huvudman arbetar på lika villkor. Den som är missnöjd kan enkelt byta från kommunalt till privat eller vice versa. För att komma ifråga att utföra hemtjänst i Eslöv efter september måste man uppfylla de krav som vi politiker fastställt för att bli godkänd.

Varje förändring i en organisation skapar oro. Förändringar görs för att det skall bli en bättre. För medarbetarna i Eslövs äldreomsorg innebär Lagen om Valfrihet att man får fler arbetsgivare att välja bland. Vilket i sin tur gör att det blir konkurrens om jobben i Eslövs äldreomsorg – arbetsmarknaden för vård och omsorgspersonal blir större.

Vad är bra kvalitet? Vad som är bra kvalitet är högst personligt. Av 10 personer som har hemtjänst i Eslöv är två missnöjda med den vård och omsorg de får av kommunen. När vi har infört Lagen om Valfrihet får även dessa två möjlighet att enkelt välja en vård och omsorg som de tycker har en högre kvalitet. Detta ökar möjligheten för att Eslöv skall nå visionen om Sveriges bästa vård och omsorg.

Lesley Holmberg (FP)

Vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden

SKD

SKD - Äldreomsorgen får högt betyg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar