onsdag 1 juli 2009

Fritt fram att hissa EU-flagg även i Eslöv


Så har Sverige idag tagit över rodret för EU. Under de kommande sex månaderna är det Sverige som leder EU. Sverige kommer att verka för EU:s utvidgning, för en Östersjöstrategi, för en gemensam asylpolitik inom EU samt för att ett globalt klimatavtal undertecknas i Köpenhamn i december. Till detta kan läggas finanskrisen. Världens blickar kommer att vara riktade mot Sverige de närmaste sex månaderna.


Folkpartiet i Eslöv tycker att EU är viktigt och att Eslöv är en del av EU. Vi väljer vem som skall representera oss i Europaparlamentet och vår regering och riksdag har stort inflytande i EU. Våra regionala och kommunala intresseorganisationer finns representerade i Bryssel. Vi vill att Eslöv skall uppmärksamma detta faktum och lika naturligt som det är att ha kommunflaggan på våra flaggstänger vid stadshuset och Stora Torg lika naturligt borde det vara att EU-flaggan hänger där.


I Eslöv är intresset svalt bland de styrande för att visa vår tillhörighet med EU. Ingen EU-flagga fanns hissad i Eslöv på EU-dagen den 9 maj. Ingen EU-flagga fanns hissad i Eslöv under det nyligen avslutade valet till europaparlamentet - inte ens på valdagen! Ingen EU-flagga fanns hissad idag när Sverige tog över ledarskapet för EU. Bedrövligt!


Det har sagts oss att Eslöv inte har någon EU-flagga (men enligt SKDs kommunreporter i Eslöv, Sigvard Olsson, skall kommunen ha en flagga). Folkpartiets ordförande Daniel Rhodin och gruppledaren Lesley Holmberg överlämnade två EU-flaggor till Eslövs kommun och dess medborgare i Stadshusets. Flaggorna mottogs av vikarierande kommundirektören och kulturchefen Eva Hallberg.


Vår förhoppning är givetvis att EU-flaggorna skall finnas hissade vid stadshuset och på Stora Torg i fortsättningen.


(Bilden: Folkpartiets ordförande Daniel Rhodin överräcker två EU-flaggor till Kulturchefen och vik. Kommundirektören Eva Hallberg under överinseende av SKD:s kommunreporter Sigvard Olsson).


Folkpartiets förhoppning är nu att flaggorna används och visar att Eslöv är en del av EU. Vi ser inga hinder att EU-flaggorna används redan idag under Sveriges ordförandeperiod.