måndag 31 maj 2010

Kandidatpresentation - Sven-Olov Wallin (Plats 5)

Jag blev folkpensionär förra året. Efter mer än 40 bra år som speciallärare inom barnpsykiatrin kan jag nu mina ha fritidsintressen på heltid. Jag har också spelat brassmusik i mer än 40 år. Välkommen att lyssna till Morendo Brass vid Trollsjön den 4 september.

Kommunalpolitik blir man också lätt beroende av. Jag började redan i början på 80-talet, och har hela tiden förblivit i opposition. Med all erfarenhet jag har tror jag att jag kan bidra när vi får en ny majoritet i Eslöv.

Mina politiska uppdrag är ledamot i Barn- och Familjenämnden samt i Fp Eslövs styrelse. Jag är också ersättare i kommunfullmäktige.

Min vision är att alla barn, från förskola t.o.m. gymnasiet får det professionella stöd som de behöver. Ungdomar som saknar en fullständig gymnasieutbildning har betydligt sämre chans att komma in på arbetsmarknaden.

Vi behöver mer pedagogiskt utbildad personal i skolan, och resurser till ett ständigt utvecklingsarbete. Ett kryss på mig gör skillnad för skolans utveckling.

Varför hatar socialdemokraterna Örtofta, Väggarp och Toftaholm?

Insändare publicerad i Skånskan lördagen den 29/5

Ibland undrar man hur är ställt med politiken i Eslöv. Senaste i raden av underligheter är att den efterlängtade cykelvägen mellan Örtofta och Håstad stoppas. Kostnaden för Eslöv skulle bli 1.6 miljoner kronor och Trafikverket är beredda att påbörja projektet omgående. "Vi måste nobba, de pengarna har vi inte", säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tony Hansson (S),

De som följt lokalpolitiken de senaste månaderna vet att socialdemokraterna hade väldigt bråttom att sätta sprätt på dryga 30 miljoner kronor, bland annat anslogs 2 miljoner för upprustning av parkeringen vid Medborgarhuset. De pengarna lämnar nu Tony Hansson (S) tillbaka till kommunkassan för pengarna skulle inte räcka.

Nu när det erbjuds en möjlighet att bocka av cykelvägen Örtofta-Håstad, ett angeläget projekt som berör många som bor i området så blir det nej. Tittar man i Eslövs cykelplan så är sträckan Örtofta-Håstad är den i särklass mest trafikerade, den kortaste och den billigaste sträckan i hela Eslövs kommun. Ändå är den av någon outgrundlig anledning lägst prioriterad. Utbytet med Håstad är stort, Håstadsborna använder Örtofta pågatågstation, många barn i Örtofta/Väggarp går i skolan i Håstad, barnen cyklar mellan byarna för att träffa kompisar osv. Till detta kommer den stora ökning i trafiksäkerhet som skulle bli fallet om cykelvägen byggs. Som det är nu är det livsfarligt att släppa iväg barn på cykel på vägen.

Socialdemokraterna har spelat ett cyniskt spel med trillingbyarna under hela mandatperioden. Vi får ett kraftvärmeverk nedtryckt i halsen, det skriande behovet av ombytesrum och duschar till Örtofta IS passerar utan åtgärd, förskolan i Väggarp har planerats att byggas om i åratal utan att någonting hänt. Nu får vi återigen ett kvitto på att vi tillhör den försummade avkroken i kommuen. Egentligen kan man bara ställa sig en enda fråga; Varför hatar socialdemokraterna Örtofta, Väggarp och Toftaholm?

Daniel Rhodin (FP)
Örtofta

När en miljöpartist anklagar dig för att vara flummig...

...så vet du att en mediastrateg har varit inblandad. Eller att det är dolda kameran.

I kvällens Agenda debatterade Jan Björklund mot Maria Wetterstrand om skolpolitiken. Upprinnelsen är att Miljöpartiet anklagar Folkpartiets skolpolitik för att leda till en "flumskola".

Det är förstås lätt att inse hur uppdiktad denna "konflikt" är. För det första har Mp en betydligt större samsyn i skolfrågan med de borgerliga än med tex vänsterpartiet. Att sen använda ordet "flumskola", ja, det kan ju inte vara annat än nån mediastrateg som har hittat på det. En mycket modig mediastrateg får sägas. För risken är att Wetterstrand inte kan lägga argument bakom flumskoleanklagelsen. Mycket riktigt, hon kritiserar Folkpartiet för för mycket prat om ordning och reda och betyg. Och det kan man ju tycka. Men är det en definition på flumskola? Nejdå.

Alla har vi gått i skolan - alla kan relatera till skolans värld, vilket gör det till en tacksam fråga att debattera. Vi alla har egna erfarenheter av lärare som alla ungdomar hade respekt för, och var helt oerhört bra. Vissa lärare lyckades konsekvent att både skapa en lärorik miljö och ett undergörande lugn. Vissa lärare misslyckades konsekvent. Vi har alla sett mobbningens fula tryne.

Är tidigare betyg och högre krav enda receptet för högre måluppfyllelse i skolan? Nej, och det finns det heller ingen i Folkpartiet som hävdar. Riksdagen fattar beslut om lagar. I skollagen definieras inte allt som sker på en grundskola i Eslöv. Lagstiftningen sätter ramarna, vilka rättigheter till stöd barn och ungdomar har, vilka skyldigheter som gäller och vilket betygssystem vi ska ha. Men det är politikerna i kommunerna beslutar om innehållet i skolan. Det är kommunerna som utformar arbetssättet och rutinerna. Det är vi kommunpolitiker som ska fatta beslut så att de resurser som skolan behöver finns tillgängliga. Kort sagt, det är i kommunerna vi fyller skolan med innehåll och mening.Läs även de andra inläggen vi skrivit om Eslövs skolor
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan


| Aftonbladet |

fredag 28 maj 2010

Kandidatpresentation - Ann-Christin Waldén (Plats 4)

Jag flyttade till kommunen 1986 och in till Eslöv 1993. Mina tre barn är idag vuxna och det är bara ett som bor kvar med mig.

Det har alltid funnits ett politiskt intresse hos mig. Politiskt aktiv har jag varit i tio år och hösten 2009 hittade jag hem när jag gick med i folkpartiet i Eslöv.

Idag arbetar jag som behandlingspedagog på ett HVB-hem i Eslöv med ungdomar i åldrarna 14-20 år. Att jag arbetar just med ungdomar är att barn- och ungdomar ligger mig varmt om hjärtat. Barnfrågor som t ex utsatta barn, barn i riskzonen, placerade barn och barnkonventionen är viktiga områden för mig. Det är därför det är viktigt med en lokal barnombudsman som kan tillvarata barnens intressen.

Skolan är därför en viktig faktor för barns lärande och utveckling. Idag tas möjligheterna ifrån barnen och det vill jag ändra på. Idag finns det stora brister i grundskolan. Min dröm är ett samhälle som skapar möjligheter för den enskilde individen att kunna realisera sina ideèr och mål. För mig är folkpartiet det självklara valet då liberalismen har sin grund i människans okränkbarhet och allas lika värde och att partiet står för integritet, valfrihet och mångfald.

Jag förlitar mig på att människor är ansvarsfulla och tar ansvar och vill ha ett öppet samhälle som är jämställt.

I ett liberalt samhälle råder valfrihet i alla hänseenden, såväl som vilken skola ditt barn ska gå i och vilken läkare du konsulterar. 

Det är också viktigt att utveckla centrala Eslöv och de övriga byarna i kommunen. En levande och attraktiv stadskärna med fler lägenheter är ett måste. Byarna måste också få en möjlighet med blandad bebyggelse.
För våra torg i staden finns det mycket att önska och varför kan inte Eslöv få sitt eget "Lilla Torg" som Malmö.

En röst på folkpartiet ger Eslövs medborgare större inflytande och valfrihet. Kryssar du mig kommer jag att arbeta för detta och fortsätta att verka för barns- och ungdomars rättigheter. 

måndag 24 maj 2010

Göran Hägglund - dags att agera!

P1 Kaliber avslöjade i helgen mycket omfattande övergrepp på barn som är tvångsomhändertagna på de statliga ungdomshemmen. Isoleringscellerna används som bestraffning, och de isoleringsceller som används innehåller enbart en galonmadrass. Där kan barnen få sitta inlåst och inte ens får gå på toaletten i upp till 24 timmar. På Hall, ett av Sveriges tuffaste fängelser finns det åtminstone säng, handfat, TV och toalett enligt Kaliber. "Omöjligt att jämföra med kriminalvårdens isolering", kontrar SiS själva.

Jag blir oerhört upprörd när jag får höra sådant här. Barn som tvångsvårdas är en grupp människor som har mycket svårt att hävda sina rättigheter. Ofta vet de inte ens om vilka rättigheter de har, eller så vet de inte vart de kan vända sig för att få hjälp. Jag förstår mycket väl att det ibland uppstår svåra situationer som måste hanteras, men det gör det även inom kriminalvården. När staten tar över vårdnaden av ett barn med tvång så kräver det en särskilt försiktig och respektfull behandling. Ofta är dessa barn redan svikna av samhällets institutioner sedan tidigare.

Det är bland annat därför vi i Folkpartiet Eslöv vill införa en lokal barnombudsman som bevakar alla barns rättigheter i kommunen.

Nu undrar jag bara när Göran Hägglund tänker agera på den här informationen. SiS generaldirektör, Eva Persson-Göransson säger att det förstås inte får gå till på det här viset och att hon inget visste, men jag är tveksam. Om hon inte har intresserat sig för hur barnen behandlas på insitutionshem tidigare, så kanske hon inte är lämplig som generaldirektör. Uppenbarligen finns det inte tillräckliga rutiner och rapporteringsystem i verksamheten. Uppenbarligen vet inte barnen var de kan vända sig för att få en granskning till stånd. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Eva Persson-Göransson har gjort ett ganska risigt jobb. Mäktar hon med att genomföra de nödvändiga förändringarna i verksamheten?

Aftonbladet | DN | Nyheter24 | SvD | Sydsvenskan |

fredag 21 maj 2010

Kandidatpresentation - Lesley Holmberg (Plats 3)
Född 1947 i Malmö. Bor utanför Löberöd (Slogstorp). Morfar. Försöker leva som jag lär (misslyckas ibland).

Arbetat med: Sjöman, militär, egen företagare, arbetslös, Folkpartiet liberalerna Skåne de senaste 24 åren.

Gillar allra mest: Att vara Morfar. Min familj. Vårt hus. Italienska viner. Musik med Eric Clapton, Nora Johns, Helen Sjöholm, Beatles och ABBA. Barcelona när dom spelar drömfotboll. (Lagen i mitt hjärta är annars Landskrona Bois och MFF). Skådis: Stellan Skarsgård. Socialliberal politik. Äter helst fisk och skaldjur. Barack Obama. Gabriel Garcia Marques (Författare, nobelpristagare – skrivit boken Hundra år av ensamhet). Livet!

Ogillar allra mest: avundsjuka, girighet, dom som hånar och föraktar andra människor, rasism, intolerans, tortyr, alla former av våld. Ofrihet.

Viktigaste Politiska frågorna: Lika möjligheter för
alla. Frihet.

Politiska erfarenheter: Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Kommun- och Regionfullmäktige, Byggnadsnämnden, Vård och Omsorgsnämnden, Brottförebyggande rådet, Mellanskånes sjukvårdsnämnd. Just nu har jag följande förtroendeuppdrag: Kommun- och Regionfullmäktigeledamot, Kommunstyrelseledamot, vice ordförande i Eslövs Vård- och Omsorgsnämnd, 1:e vice ordförande i Beredningen för Trygghet och Hälsa – Sydväst, ersättare i Nämnden för Kollektivtrafik, ersättare i Polisnämnden Mellersta Skåne, Rådet för Hälsa och Trygghet, Gruppledare Folkpartiet liberalerna Eslöv.

Politiska frågor som jag helst arbetar med i kommunen: Omsorgen om våra äldre, funktionshindrade och missbrukare. Skola. Kultur och Fritid – både elit och ungdom. Natur och miljö. Brottsförebyggande. Demokrati.
Vill vara med och utveckla valfriheten i vården och omsorgen. Vill att Eslöv skall få en ny idrotts-/arenahall och en ishall. Vill att alla som slutar grundskolan skall ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Jag skulle vilja att Eslöv blev en fairtrade-kommun. Dagligen måste vi bekämpa den organiserade brottsligheten. – Är man politiskt intresserad är alla frågor viktiga, här har jag listat de frågor som engagerar mig mest.

Politiska frågor som jag helst arbetar med i Region Skåne: Kollektivtrafiken, Demokrati, Sjukvård.

Önskar allra mest: Att Folkpartiet skall bli större – framförallt i Eslöv. Ju fler liberaler som vill organisera sig ju större möjligheter är det att Eslöv blir en bättre plats att leva och bo på. Att vi får riktigt många röster i valet den 19 september. Skulle det vara så att Du som röstar liberalt inte vill sätta ett kryss för mitt namn finns det många andra utmärkta möjligheter på Folkpartiets listor. Daniel Rhodin är mitt självklara kryss på Riksdagslistan (Plats 5).


Mest av allt önskar jag dock en trygg och bra uppväxt och utbildning för Milou och Morris, att dom skall få ett bra liv med mycket glädje.

Du hittar mitt namn på valsedeln: Kommunfullmäktige i Eslöv: Plats 3 * Regionfullmäktige: Plats 8

Kontakt: lesley@liberal.se * tel: +46 462884710

torsdag 20 maj 2010

Klart att införa Lagen om Valfrihet i Eslöv


Så är det då klart för införandet av Lagen om Valfrihet i Eslövs hemtjänst från och med september månad. På onsdagskvällen tog Vård och Omsorgsnämnden de sista besluten om förfrågningsunderlag och regelverket för att bli godkänd leverantör.

In i det sista visade Socialdemokraterna sin ovilja mot valfrihetsreformen, det tycks som att Socialdemokraterna inte tror att gamla inte själv kan fatta beslut om hur man vill ha sin vård och omsorg och vad som är bra kvalitet. Socialdemokraterna försökte in i det sista fördröja införandet av Lagen om Valfrihet – helt i linje med hur dom agerat hela mandatperioden. Fördröj, förhala, krångla till det.

Socialdemokraterna yrkade på återremiss med följande anledningar:

 1. Handlingarna kom först till en del ledamöter i måndags.
  Detta är givetvis beklagligt men i detta fall inte ett gångbart argument då beslutsunderlaget har varit utsänt och diskuterats av Arbetsutskottet vid två tillfällen sedan april. Inom Alliansen har vi haft en diskussion kring arbetsmaterialet och framfört våra synpunkter till förvaltningen. Samma möjlighet har socialdemokraterna haft. Därför menade vi att det fanns ingen anledning att återremittera handlingarna av denna orsak.
 2. Under 3.1.3 ville socialdemokraterna införa en punkt att godkända leverantörer också skall omfattas av IIP (Investors In People).
  Detta skulle innebära en konkurrensbegränsning då ett sådant krav sannolikt skulle överklagats. IIP är ett kvalitetssystem för hur man leder organisationen – inte som socialdemokraterna hävdar en kvalitetssäkring av tjänsterna. Tjänsterna kvalitetssäkras genom den kontroll som skall göras av den nya myndighetsorganisationen och kravet på att leverantören skall arbeta enligt Vård och Omsorgsnämndens kvalitetsdeklarationer för hemtjänsten (som det råder bred politisk enighet kring). Kvaliteten på tjänsterna säkras också av möjligheten till omval av leverantör för den enskilde personen.
 3. Under punkten 8 Lagar och Kollektivavtal – ville Socialdemokraterna ställa krav på kollektivtal hos leverantören.
  Detta krav är rättsligt prövat i Region Skåne och fälldes i rätten.
 4. Socialdemokraterna ville göra tillägget om en miljökonsekvensbeskrivning.
  Ett obegripligt tillägg som förs fram i allra sista minuten, vars enda syfte skulle vara att fördröja införandet av LOVen, vilket i sin tur skulle innebära att Kommunfullmäktiges beslut inte skulle kunna verkställas i september.
 5. Beslutsats 2 ville Socialdemokraterna ha följande lydelse: "Uppdra åt AU och förvaltningschefen att godkänna leverantörer som uppfyller ställda krav samt att teckna avtal i enlighet med avtalsmallen i förfrågningsunderlaget".
  Det vore skräp till förvaltningschef om denne inte skulle ha förtroendet att på delegation följa givna regelverk. Delegationsärenden skall redovisas för nämnden. Skulle något oklarhet framkomma har förvaltningschefen alltid möjlighet att vända sig till nämnden och dess AU. Onödig byråkrati behövs inte. Vad skulle vi som politiker tillföra i en ren kontrollfråga?

Det är alldeles uppenbart att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet starkt ogillar införandet av reformen om Lagen om Valfrihet i Eslöv.

När nu de sista besluten är fattade känner jag mig personligen oerhört glad över att vi tillsammans, Folkpartiet och de andra Allianspartierna, trots hårt politiskt motstånd lyckats infria vårt viktigaste vallöfte i Eslöv om att riva det kommunala vård och omsorgsmonopolet inom hemtjänsten. Av bara farten har utredningsarbetet påvisat effektivitetsbrister i vår kommunala hemtjänst som nu kan bli effektivare. Slutsumman blir en effektivare hemtjänst med högre kvalitet för den enskilde. Förvaltningen har gjort ett alldeles utmärkt utredningsarbete kring LOVen.

Nu hoppas jag på att Vård och Omsorgsföretagen ansöker om godkännande och vi inom ett par års tid har en fungerande valfrihet inom Eslövs hemtjänst. Arbetet med att riva ytterligare delar av Eslövs kommunala vård- och omsorgsmonopol går nu vidare.

Nämnden beslöt också att lämna över utredningarna om "Särskilt boende till personer som fyllt 90 år", "8 timmars hjälp och service till äldre utan biståndsprövning" samt "Daglig verksamhet till personer med psykiskt funktionsnedsättning" till Kommunfullmäktige. Utredningsuppdragen låg som delar i Budget 2010.

För närvarande ser också budgeten för året bra ut med ett förväntat resultat på +1,3 miljoner för Vård och Omsorg.

Lesley Holmberg (FP)

Vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden i Eslöv.

| SkD

onsdag 19 maj 2010

Handlingsprogram - Eslöv bygger för framtiden


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 


Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-05-27 (se kalendern)


Eslöv bygger för framtiden
__________________________________________________

Öresundsregionen är i stark tillväxt och i Sydvästskåne råder bostadsbrist i samtliga kommuner. För Eslöv innebär den starka tillväxten i Öresundsregionen, som kommer att pågå under överskådlig tid, en historisk chans för en positiv utveckling på en mängd områden som kan jämföras med när Eslöv blev en järnvägsort i slutet av 1800-talet. 


Eslöv är en stad med allt vad det innebär av stadskärna, service, skolor mm och dessutom utmärkta tågförbindelser till Lund, Malmö och Köpenhamn vilket på ett helt annat sätt än idag måste marknadsföras.

Inom Folkpartiet anser vi att vi i Eslöv måste bli betydligt mer offensiva i vår bostadspolitik för att vi ska kunna konkurrera med exempelvis Kävlinge och Staffanstorp.

Vår vision är att Eslöv ska vara en attraktiv och aktiv stad i en expansiv storstadsregion. I Eslöv ska invånare och besökare mötas av en grön miljö, en livfull handel, ett trivsamt kulturliv, ett varierat näringsliv och ett tryggt boende. Eslöv ska genom offensiv marknadsföring förstärka sin profil som attraktiv stad och som grannkommun till det pulserande storstadslivet samt med målet om en befolkning på 40 000 invånare 2025.

Bostadspolitik
Olika skeden i livet skapar olika behov av boende. Ungdomar efterfrågar mindre hyreslägenheter i centrum, barnfamiljerna söker ofta villor eller marklägenheter i barnvänlig miljö. När barnen är utflugna funderar många på sitt boende och söker ofta en attraktiv lägenhet. Seniorer söker bostäder med hög tillgänglighet och närhet till service.

Folkpartiet vill:


 • Utreda möjligheten att skapa fler bostäder på befintliga vindar i stadskärnan
 • Att vid centrala byggprojekt få med lägenheter på 30-35 kvm som hyresrätter
 • Sträva efter en blandad bebyggelse i Eslöv med en mix av bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter
 • Prioritera fribyggartomter i kommunens övriga tätorter
 • Avsätta en lämplig tomt för ett seniorboende i Eslöv

Utveckling av centrum
Stora Torg är en resurs som kan utnyttjas bättre. Folkpartiet vill göra Stora Torg mer attraktivt även under vinterhalvåret genom att till exempel anordna en isbana på en del av torget. Vi behöver också skapa mer liv och rörelse genom att förbättra förutsättningarna för torghandeln. Även trafikmiljön måste förbättras, det kan inte vara rimligt att så mycket trafik passerar torget som egentligen ska någon annanstans.

Folkpartiet vill:


 • Göra Stora torg till en mötesplats som myllrar av liv
 • Utlysa en idétävling om hur man kan omvandla Föreningstorget till något vettigt
 • Utveckla Medborgarhuset till ett ännu mer attraktivt kultur- och kongresscenter
 • God tillgång på gratis P-platser i centrum och förbättrad skyltning

Utveckling av östra Eslöv
Eslöv behöver bli rundare genom att möjliggöra för bostäder och affärer på östra sidan av järnvägen. På Bergaområdet bör vi uppmuntra ombildning av en del av lägenheterna till bostadsrätter. 

Folkpartiet vill:


 • Utveckla staden åt öster. Där så är möjligt bör kommunen erbjuda industrier attraktiv mark längre från stationen för att möjliggöra en utbyggnad av bostäder direkt öster om stationen
 • Ombilda en del av bostäderna på Bergaområdet till bostadsrätter
Utveckling av de södra kommundelarna
Lunds kommun beräknas öka med ca 2000 invånare per år. Projekteringen av de nya forskningsanläggningarna Max lV och ESS i norra Lund gör våra orter Gårdstånga, Flyinge men också Örtofta väldigt intressant som bostadsort för många av de som ska börja arbeta vid dessa anläggningar och överhuvudtaget i Lund.

Folkpartiet vill:


 • Planera för cykelväg mellan Gårdstånga och ESS
 • Ta fram detaljplaner för villabebyggelse i Gårdstånga, Flyinge och Örtofta/Väggarp 
 • Utred förutsättningarna för Lightrail mellan Flyinge, Gårdstånga och norra Lund 
Utveckling av kollektivtrafiken
Tillgången till bra kollektivtrafik värderas högt av medborgarna och denna resurs kommer bli allt viktigare i framtiden.

Folkpartiet vill:


 • Flytta fjärrbussarna till öster om stationen
 • Utveckla våra pågatågsstationer i Örtofta och Stehag till trivsamma mötesplatser och bygga ut pendlarparkeringarna vid dessa stationer
 • Pågatåg mellan Eslöv-Marieholm-Helsingborg är mycket angeläget och kommunen ska vara beredda på att skjuta till pengar för att detta kan bli verklighet så snart som möjligt
Utveckling av parker och grönområden
Trollsjöparken är unikt som parkområde och har stor betydelse för stadens invånare. Under senare år har satsningar gjorts på att rensa upp i parken bl a för att öka tryggheten. Oroande är emellertid att parkens trädbestånd i huvudsak är från samma tidsperiod dvs när parken skapades för 100 år sedan.

En del ödsliga grönområden bör utredas för framtida bebyggelse istället.

Folkpartiet vill:


 • Genomföra en trädinventering och en förnyelseplan för att säkerställa parkens lummiga grönska för kommande generationer
 • I alla planer för ny-, om – och tillbyggnader ska grönt inkluderas och goda växtbetingelser skapas för grönt i boendemiljön även i stadsmiljön. Det gröna ska finnas i vår vardag
Trygghet och säkerhet
Genom aktiv stadsplanering skapar vi också förutsättningar för en trygg miljö. Detta handlar både om minskad kriminalitet, bra bostäder och arbetsplatser samt om vår trafikmiljö.

Folkpartiet vill:


 • Sträva efter blandad bebyggelse, detta innebär att när nya bostadsområden planeras så försöker man mixa bostäder, kontor, affärer och caféer, vilket ger en trevligare och levande miljö där människor rör sig under större delen av dygnet
 • God belysning och goda siktstråk i våra parker, grönområden och motionsspår
 • God belysning och låg vegetation vid uppställningsplatser för bilar

| SkD | SkD

måndag 17 maj 2010

Kandidatpresentation - Solweig Lewin (Plats 2)

Som nummer två på Folkpartiet Liberalernas lista i Eslöv lovar jag att slåss för att eslövsborna under de kommande åren får lite mer inflytande över vad som sker i kommunen.

Jag bor sedan snart 20 år på en avstyckad gård utanför Billinge. Jag är änka och mina barn är sedan länge utflugna . Jag är farmor och mormor till åtta barnbarn.

Jag har hela mitt vuxna liv varit politiskt aktiv om än inte alltid i Folkpartiet. Som för så många i min generation startade det politiska engagemanget inom vänstern i en protest mot USA:s  kring i Vietnam. Ett intresse för en rättvisare värld som jag har behållit sedan dess. Och mitt engagemang för de svaga i samhället ledde till mitt val av yrke. Jag utbildade mig till socionom och har under snart 30 år arbetat med socialt arbete på olika nivåer från kommun till departement. Jag kan fortfarande uppröras över att vi inte satsar mer på de som behöver det mest.

Jag har ett stort engagemang i människors lika värde och blir riktigt upprörd när människor diskrimineras.

Mina politiska visioner är att ge alla barn som föds i Eslöv ska ges en möjlighet att förverkliga sina drömmar.  Därför måste vi satsa på förskolan för att utjämna olikheter i uppväxtvillkoren för olika barn så att alla har en chans att välja utifrån sina intressen och förutsättningar.
Min vision är en förskola som kan se alla barn som individer inte främst som pojkar och flickor.  För att de ska bli verklighet tror jag att förskolan behöver en genuspedagog som ger personalen verktyg att skapa en jämställd förskola.


Eftersom barnen är vår framtid så har vi inte råd med att vissa elever inte blir godkända i nian och kan gå vidare till gymnasiet. Vi har heller inte råd med att elever hoppar av gymnasiet.


Även mitt miljöintresse väcktes tidigt, när jag som barn förstod att skälet till att det inte gick att bada där jag bodde var att avloppet gick rakt ut i vattnet.


Mycket har hänt sedan dess men fortfarande släpper vi ut massor i våra vatten. Och vi har inte den minsta aning om vad det får för konsekvenser för framtida generationer. 


Jag tycker det är viktigt att staden Eslöv får utvecklas och förtätas i stationsnära lägen.  Men det är också viktigt att vi vårdar det vi har. Centrala Eslöv och våra infarter till staden behöver en rejäl ansiktslyftning. Och nu när östra Eslöv ska byggas måste Snarjet utvecklas och verkligen bli eslövsbornas lunga och rekreationsområde.


Min vision är att det i kommunens åar ska finnas lekande fisk och en mångfald av fåglar och andra djur. 
Att det ska gå att vandra längs våra åar och att tillgången till allemansrättslig mark ska öka. Att det ska finnas grönområden nära alla och att naturreservat inrättas för att rädda unika miljöer och för att det rörliga friluftslivet ska ha god tillgång till vår underbara natur. 


Jag vill att hela Eslöv ska leva. Därför är det viktigt att ge byalagen i röst i planeringen av alla orter.


Jag är övertygad om att ett starkare Folkparti är en garant för ett friare Eslöv där vi även värnar om de svagaste. Vill du ha en som står på den lilla människan sida så kryssa mig den 19 september.

söndag 16 maj 2010

Kan vi bli överens?

De senaste mandatperioderna har borgerliga partier föredragit att bygga en ny idrottshall vid Norrevångskolan och Socialdemokraterna har envist hävdat Ekevallaprojektet. Nu är det precis tvärtom – vi i alliansen vill bygga nytt vid Ekevalla och Socialdemokraterna förordar Norrevångshallen. Så det kan bli.

Alla politiska partier vill att Eslöv skall ha en ny idrottshall. Varför kan vi då inte bli överens? Är det inte dags att vi i politiken lägger igen skyttegraven och sluter borgarfred i denna fråga? Vi är ju överens om att Eslöv behöver en ny Idrotts-/Arenahall. Det borde vara möjligt om viljan finns. Pengar finns avsatta i budget och tillstånd att bygga på Ekevalla finns, dock behövs det en lösning där både kommunen och privata intressenter hjälps åt för att förverkliga hallen.

En ny hall, som välkomnar Radio och TV, innebär att Eslöv får en positiv marknadsföring och därmed förhoppningsvis stimuleras tillväxten. En ny hall gör det möjligt för våra elitidrottare att konkurrera på lika villkor. En ny hall innebär att våra idrottsungdomar får en möjlighet att träna i ändamålsenliga lokaler. Elitidrottarnas viktiga roll som goda förebilder för våra ungdomar är ovärderlig. Det är bättre att ungdomarna finns i idrottshallen än på gator och torg. Det skall vara roligt att idrotta - då krävs att idrottsmiljön är positiv. Eslövs unga förtjänar en ny idrottshall som även kan användas till andra evenemang. Vi som gillar idrott vill sitta bekvämt när vi hejar på Eslövs idrottsungdomar.

Mångfald är bra – även inom idrotten. Folkpartiet i Eslöv har i valrörelse efter valrörelse drivit på för att även Eslöv skall få en ishall. Tyvärr har vi varit ensamma om att tycka att Eslöv behöver en ishall. Givetvis vill vi fortfarande att Eslöv skall ha en ishall - men först en modern idrotts-/arena-hall och sen en ishall.

Lesley Holmberg (FP)

Gruppledare FP Eslöv

onsdag 12 maj 2010

Kandidatpresentation - Daniel Rhodin (Plats 1)

Daniel Rhodin - Foto Eje Berntsson

På årsmötet valdes jag som toppnamn för Folkpartiet Eslöv. Det är med ödmjukhet och stor entusiasm jag antar utmaningen att leda eslövsliberalerna nästa mandatperiod.

Jag bor sedan 2004 i Örtofta med fru och två barn. Sprungen ur den västgötska myllan har jag hunnit med både Munchen och Hong Kong innan Skåne blev mitt hem.

Jag har alltid varit oerhört intresserad av teknik och efter gymnasiet började jag jobba på Ericsson på mobiltelefonfabriken i Kumla. Nu 14 år senare jobbar jag fortfarande med mobiltelefonteknik på ST-Ericsson i Lund.

Samhällsengagemanget och intresset för politik har alltid funnits, men det var i samband med kraftvärmeverket i Örtofta som jag bestämde mig att ta steget in i ett parti. För mig var partivalet enkelt. Liberalismen har sin grund i människans okränkbarhet och allas lika värde. Folkpartiet har alltid stått för valfrihet, mångfald och integritet. Det är kärnvärden jag delar.

Min liberala framtidsvision handlar om att alla får förutsättningar att förverkliga sina drömmar och idéer. Varje individ gör sina val självständigt och får skörda både dess frukter och konsekvenser. Alla tar ansvar för att bidra till ett öppet och tolerant samhälle. Den som har behov av stöd från samhället ska känna sig respekterad och kunna påverka den hjälp som erbjuds. Ett liberalt samhälle är öppet och demokratiskt där grundläggande principer är just grundläggande principer som man inte ger avkall på. Ett liberalt samhälle är jämställt och välkomnar mångfald.

Jag står tryggt för individens okränkbarhet och tror på människans förmåga att göra självständiga val. Statens roll är inte att komma med pekpinnar och morallagstiftning, utan ska erbjuda goda alternativ inom vård skola och omsorg. Jag tror inte på kollektivistiska lösningar på samhällets problem, och tar med bestämdhet avstånd från censur, övervakning av icke misstänkta, sänkt straffmyndighetsålder, utegångsförbud eller förbud mot klädesplagg. Skyddet för den personliga integriteten är centralt i min livsåskådning.

För mig är skolan vår viktigaste institution, eftersom skolan är utan tvekan den enskilt viktigaste faktorn för att människor ska kunna förverkliga sina drömmar. Idag finns det stora brister i Eslövs grundskolor vilket bara en liberal skolpolitik kan rätta till. Förra året gick 14.1% av grundskoleeleverna ur grundskolan utan behörighet till ett nationellt program. Samtidigt lägger Eslöv ungefär 7000 kr per barn och läsår mindre än genomsnittet i landet. Resultaten har sjunkit drastiskt de senaste 10 åren. Det behövs en radikal kursändring för skolan som inte socialdemokraterna mäktar med.

Barns rättigheter i samhället är en annan hjärtefråga där mycket ännu är kvar att göra. Jag vill att Eslöv ska ha en lokal barnombudsman som säkerställer att barns rättigheter tillgodoses och som kontinuerligt granskar skolans och socialtjänstens handläggning i barnärenden.

Jag tycker att Eslöv ska satsa på attraktiva bostäder. Eslöv centrum behöver förtätas och fler lägenheter byggas. I byarna, särskilt orter med pågatåg, behövs det mer mark för villabebyggelse. Däremot ska vi vara försiktiga med ytterligare vindkraftsutbyggnad i kommunen.

Jag är övertygad om att ett liberalt Eslöv är ett bättre Eslöv för både medborgare och företag. Vill du ha en stark liberal som din företrädare så kryssar du mig i valet den 19 september.

tisdag 11 maj 2010

Grundskolan i Eslöv - en uppdatering

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har släppt sin nya jämförelserapport om grundskolan. Jag tänkte följa upp det inlägg jag gjorde förra året med lite uppdaterade uppgifter.

(Notera att alla bilderna är klickbara, så kan du se en större version)

Andelen behöriga till gymnasiet har ökat till 85.9% och det som räddar kommunen från ytterligare ett år med bakslag är det fina arbetet som Ekenässkolan lagt ner på att öka måluppfyllelsen i matematik. Det är hela 5.1% fler elever som hade godkänt i matematik 2009 jämfört med 2008. Utmärkt, och det visar också att det, med riktade insatser, går att nå mycket goda resultat.

De två senaste åren har resultatmässigt varit katastrofala på Ölyckeskolan. Vad detta beror på har jag ingen aning om, men alla som i likhet med mig tittar på sådan här statistik vet att man sällan kan dra några större slutsatser på skolnivå. Det räcker med  att en klass har en dålig utveckling för att introducera skevhet i statistiken.

Jag anser att vi borde ligga på minst 95% behörighet i Eslöv. När den nya gymnasiereformen sjösätts 2011 så höjs kraven på behörighet. (Sv, Ma, Eng plus 6 ytterligare godkända ämnen krävs för behörighet till studieinriktade gymnasieprogram) Det finns stor risk att vi med dagens dåliga siffror får en chock över ett exploderande stort IV-program på Bergagymnasiet. Detta får många oönskade effekter, förutom att vi får en mycket stor grupp på Bergagymnasiet som i praktiken pluggar på högstadiet, så har dessa elever ingen möjlighet att välja sin skolgång. De har också enligt tillgänglig forskning ett betydligt tuffare liv framför sig. Genomströmningen av elever på Bergagymnasiet är redan idag låg och denna situation kommer att förvärras påtagligt genom den nya gymnasiereformen såvida vi inte genast sätter in kraftiga åtgärder på grundskolan.

Bilden till höger visar samtliga kommuner (blå), hur stor andel behöriga lärare (x-axeln) samt behörigheten till gymnasieskolan (y-axeln). Som synes ligger Eslöv nånstans i mitten med 86.5% behöriga lärare. Notera Lomma och Lund, som är intressanta jämförelsekommuner. De brukar ju som bekant slåss om förstaplatsen i årets skolkommun.


När det gäller lärartätheten, eller här uttryckt som antal elever per lärare, så är det nästan 70% av kommunerna som har en högre lärartäthet än Eslöv. Jämför vi oss med Lomma, så har vi till och med något högre lärartäthet.


Tittar vi på utbildningskostnaden, (utbildningskostnad = totalkostnaden - lokaler - skolskjuts) så är det hela 92.4% av Sveriges kommuner som lägger mer pengar på sina ungdomar. Vi lägger ca 52 700 kr, vilket är hela 7 000 kr mindre än genomsnittet. Tänk på hur mycket verksamhet som de flesta kommuner kan genomföra som inte Eslöv har möjlighet till. Jag tycker att det är oacceptabelt. Hade Eslöv haft kostnader i linje med genomsnittskommunen så hade vi lagt drygt 20 miljoner kronor mer varje år på skolan.

För att titta på utbildningskostnaden i ett skånskt perspektiv har jag även plockat ut enbart skånekommunernas utbildningskostnad och gymnasiebehörighet. Vi ligger alltså riktigt dåligt till även i skånskt hänseende. Skulle Eslöv lägga lika mycket per elev som Lund gör så skulle grundskolan få en resursförstärkning på hela 57 miljoner kronor !

Pengar är ingen frälsare, och det finns ingen automatisk koppling mellan kostnader och resultat. Däremot finns det kopplingar mellan resultat och de resurser man sätter in (särskilt tidigt). Det finns kopplingar mellan resultat och möjligheten att göra riktade insatser (som har skett på Ekenäs inom matematik). Dessutom finns det kopplingar mellan resultat och förmågan att locka till sig de vassaste pedagogerna, rektorerna, cheferna och elevhälsovård. Allt detta kostar pengar. Men eftersom Eslöv i stort sett har den snävaste skolbudgeten i Sverige så kan mycket lite av sådana satsningar genomföras.

Om man ska vara ärlig, och det ska man ju, så finns det bara en sak att göra för de som är lika upprörda över detta som jag; Rösta på Folkpartiet.


Läs även de andra inläggen vi skrivit om Eslövs skolor

Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

lördag 8 maj 2010

Handlingsprogram - Jämställdhet är en verklig valfrihetsfråga


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 


Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-05-27 (se kalendern)Jämställdhet är en verklig valfrihetsfråga
__________________________________________________

Alla människor har lika värde, oberoende av kön, ålder, härkomst, religion sexuell läggning eller funktionshinder. Det är viktigt att detta hålls aktuellt i kommunens verksamhet så att alla former av diskriminering motarbetas vid alla tillfällen. En jämn fördelning mellan kvinnor och män, yngre och äldre, i de beslutande församlingarna är en viktig förutsättning för verklig jämställdhet i samhället.

Kvinnor och män, pojkar och flickor skall ha samma rättigheter och skyldigheter genom livets alla skiften. Detta är en av hörnstenarna i den liberala idétraditionen.

Jämställdhet i kommunen
Folkpartiet skall i samtliga nämnder och styrelser bevaka att det underrepresenterade könets situation särskilt uppmärksammas och att jämställdheten iakttas i t.ex. skolan, fritidsverksamheten och i äldre- och handikappomsorgen. I budgetarbetet skall mål och inriktning för jämställdhetsarbetet i varje förvaltning anges och följas upp av kommunfullmäktige. Jämställdhetsarbetet skall redovisas och utvärderas årligen i förvaltningarnas verksamhetsberättelser.

Folkpartiet vill förbättra kunskapen om mäns och kvinnors olika villkor genom utbildning om jämställdhet.

Det ska löna sig för kvinnor att utbilda sig. Lärare och socionomer med högskoleutbildning tjänar ofta sämre än industriarbetare utan krav på högskoleutbildning. Folkpartiet vill prioritera akademiker i kommunen i lönerörelsen.

Jämställdhet i arbetslivet
Det finns strukturer i samhället som håller ner kvinnor och ger män fördelar framför allt inom arbetslivet. Det är den strukturella diskrimineringen som lägger grunden för det ojämställda Sverige och det är dessa strukturer vi måste riva. Det vi ska göra i Eslöv är att ta ytterligare ett steg bort från det offentliga monopolet. Vi vill också införa ett arbetsvärderingsinstrument för kommunala tjänster för att kartlägga och analysera löner ur jämställdhetssynpunkt. I Eslöv ska det inte förekomma några osakliga löneskillnader på grund av kön.

Lika lön för lika arbete
Det är oacceptabelt att kvinnor inte får lika lön för likvärdigt arbete. Kvinnor jobbar ofta inom branscher där kommuner och landsting har monopol. Med fler arbetsgivare får underbetald personal lättare att ställa krav på högre löner och bättre arbetsvillkor, eller själva prova på eget företagande.

Inom alla områden bör man fokusera på behovet av att jämställdhet råder. Det innebär att rättvisa skall råda mellan man och kvinna – lika lön för lika arbete.

Inför obligatoriska jämställdhetsplaner redan i förskolan
Forskningen visar att flickor och pojkar i förskolan behandlas olika. Personalen arbetar ofta omedvetet utifrån en traditionell syn på pojkar och flickor och bidrar till att bevara dessa strukturer. Ska vi kunna erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling måste vi aktivt arbeta med dessa attityder. 

Därför tror vi på obligatoriska jämställdhetsplaner redan i förskolan. Därigenom måste varje förskola tänka igenom hur verksamheten lever upp till läroplanens krav på allas rätt att utvecklas efter sin förmåga. 

Jämställdhet skall vara ett naturligt begrepp i all verksamhet vare sig det gäller arbetslivet, skolor eller fritidsverksamhet. Därför är det viktigt att jämställdhetsarbetet börjar redan hos de små banen i förskolan och sedan fortsätter att uppmärksammas i skolan, för att på sikt ge ett mer jämställt samhälle.

Acceptera aldrig sexuella trakasserier av elever
Ingen ska behöva acceptera att bli kallad hora i skolan eller bli mobbad för att man är homosexuell. Idag ser inte lagstiftningen inte lika hårt på sexuella trakasserier mot elever som mot vuxna. 

Det är därför viktigt att skolan i Eslöv aktivt arbetar med dessa frågor så att inget barn eller elev inom förskola eller skola utsätts för sexuella trakasserier.

Frihet från våld
Slagna, hotade och våldtagna kvinnor måste få ett starkare skydd. Sverige ska vara en rättsstat - även för kvinnor.  Våld mot kvinnor är verkligen en jämställdhetsfråga. Oberoende av kön och sexuell läggning ska man kunna röra sig fritt på Eslövs gator och torg utan risk för att bli utsatt för våld. Detta kräver mer insatser från polisen, men även kameraövervakning och väktare på särskilt otrygga platser. Dessutom måste belysningen nattetid förbättras.

Man ska kunna välja sin partner, livsstil och kunna uttrycka sina åsikter utan rädsla för våld.

Det finns idag i Sverige och Eslöv kvinnor som lever under ständigt hot, återkommande misshandel och med sin rörelsefrihet inskränkt. Dessa kvinnors mänskliga rättigheter åsidosätts gång på gång.

För att komma till rätta med detta krävs en mängd särskilda insatser riktade mot kvinnor. Men låt oss börja med att förstärka kvinnojouren. Vi måste ge socialtjänsten i uppdrag att lägga fram en plan för hur vi når dessa kvinnor och hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem.


fredag 7 maj 2010

Skollokalerna

På kommunstyrelsen i tisdags, på ärende 5, skolbyggnader hade Folkpartiet en avvikande uppfattning än majoritetens beslut. Förslaget handlar om mycket stora principiella beslut som vi ansåg inte var tillräckligt beredda.

Som förtroendevalda anser vi att man har en skyldighet att sätta sig in i de ärenden man ska besluta om. För att möjliggöra detta har vi våra duktiga tjänstemän. Deras uppgift är att utreda, bereda och komma med förslag. Det är deras uppgift att klargöra vad olika alternativ får för konsekvenser. Det ska alltså finnas tjänstemannaförslag som möjliggör för oss förtroendevalda att fatta beslut och begripa vad besluten innebär.

Ärendet om skolbyggnader uppfyller inte ens ett minimum av beredning.

Det är mer än ett år sedan Norrevångsskolan brann ner. Och för mer än ett år sedan tillsattes den första lokalgruppen som skulle komma med förslag i lokalfrågan. Nu lägger Cecilia Lind (S) fram detta som ett akutärende som inte ens ger de förtroendevalda möjlighet att ta ansvar för beslutet. För oss i Folkpartiet är detta oacceptabelt och odemokratiskt.

Inför kommunstyrelsens möte kontaktade vi Barn och Familjeförvaltningen för att få ut underlag till dagens ärenden. Svaret vi får är att det inte finns några skriftliga handlingar överhuvudtaget. Inga konsekvensanalyser, ingen belysning av vad beslutet skulle innebära för barnen och personalen.

I handlingarna redovisas inte heller hur stor investeringen blir - men på sittande möte får vi informationen att investeringarna är i storleksordningen 60 miljoner kr. Detta med tanke på att det spenderades över 30 miljoner kronor i tilläggsbudget vid förra kommunstyrelsen och även detta ärende var oerhört dåligt berett. Det är allvarligt att man på bara två månader tar beslut om över 90 miljoner kronor utan chans för de mindre partierna att få insyn och möjlighet att påverka. Socialdemokraterna har gjort upp detta tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet utan övriga partiers inblandning.

För oss i Folkpartiet är det självklart att Norrevångsskolan ska återuppbyggas. Vi har också tidigare beslutat att ge BoF i uppdrag att projektera den. Vi kan inte se något skäl att ändra på det beslutet. Om det går att banta skolan utan att det negativt inverkar på verksamheten så är det kanske OK. Men att utan ett underlag banta 1100 kvm till 6-700 kvm utan någon konsekvensanalys är inte ett rationellt sätt att styra kommunen på. Alla partier pratar om att satsa på skolan, men hur ofta levererar man?

Sen har vi väldigt svårt att förstå varför en politisk grupp gått in och lagt synpunkter på vilka elever som ska vara var. Det måste väl ändå vara en uppgift för förvaltningscheferna? Det gäller att hålla isär politikerrollen och tjänstemannarollen, något som regelmässigt tummas på i Eslövs kommun. Om vi fortsätter att köra över våra chefer på detta sätt så kommer vi få mycket svårt att behålla kompetensen. Chefskarusellen i Eslövs kommun kommer att fortsätta.

Slutligen är vi oroade för vilka konsekvenser det får att flytta in Loftebys verksamhet in i Ambovillan. Lokalen är idag inte lämplig för Loftebys verksamhet. Här går barn med stora koncentrations- och inlärningssvårigheter. Det är inte lämpligt att bedriva sådan verksamhet i lokaler som har många genomgångsrum. Det krävs alltså en större ombyggnad. Och det krävs att utemiljön förbättras. Vi saknar här förvaltningens skriftliga synpunkter på detta, samt kostnadsberäkningar.

Vi yrkade följande:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Uppdra åt Barn & Familj och Service & Teknik att återkomma med förslag på en ny byggnad på Norrevångskolans område, inklusive kostnadsberäkningar
- Remittera lokalgruppens förslag till Barn & Familj för framtagande av en konsekvensanalys samt till Service & Teknik för beräkning av totalkostnaderna för de olika förslagen.

torsdag 6 maj 2010

Handlingsprogram - En attraktiv miljö för alla


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 


Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-05-27 (se kalendern)En attraktiv miljö för alla
__________________________________________________

Folkpartiet vill genom sin miljöpolitik öka kommunens attraktionskraft och potential för uthållig utveckling av samhällsekonomin. Eslöv är sedan många år en av Sveriges eko-kommuner och nu är det hög tid att dra full nytta av det. Folkpartiet vill även att Eslöv – i likhet med Malmö och Lund – blir ett Fairtrade City.

Miljön omfattar såväl boendemiljö, rekreationsområden och landskapet runt omkring. Den europeiska landskapskonventionen som Sverige undertecknade år 2001 erkänner miljön som en väsentlig del av människans livskvalitet, identitet och kultur. Det är vars och ens rättighet att kunna glädjas åt en attraktiv miljö och motverka förstörande ingrepp i denna.

Det övergripande syftet med Folkpartiet Liberalernas miljöpolitik är att säkra en god livskvalitet, dvs bättre hälsa och välbefinnande för var och en, ung såväl som gammal. Tillgång till en attraktiv boende- och arbetsmiljö samt möjlighet att glädjas åt naturmiljöernas skönhet, dofter och ljud är väsentlig för god livskvalitet och välbefinnande. Att öka varje människas möjlighet till naturupplevelser är därför en central uppgift för Folkpartiets miljöpolitik. Känsliga områden behöver skyddas som naturreservat, och i Eslöv måste vi vara rädda om de få gammelskogar av ädellövträd som finns kvar.

Artrikedomen i naturen vittnar om ekosystemets hälsotillstånd och naturens återhämtnings förmåga. Ekosystemen tillhandahåller oss ovärderliga tjänster, bland annat i form av cirkulation av luft, vatten och energi, samt kretslopp av näringsämnen. Folkpartiets naturvårdspolitik handlar om att skydda och bevara mångfalden i naturen, inte minst för framtida generationers skull.

Dagens skolbarn kommer en dag att från oss ärva ansvaret för miljön. Politikens uppgift är att säkerställa att dagens unga får med sig tillräcklig kunskap och verktyg för att kunna ta över detta ansvar.

Folkpartiet i Eslöv vill

…öka det lokala inflytandet över ingrepp i landskapet
Förutom att vara en arena för ekonomiska intressen spelar landskapet en väsentlig roll för allmänheten på det kulturella, ekologiska, miljömässiga och sociala planet. Ingrepp måste därför göras varsamt och baseras på en samsyn och förståelse av landskapets olika värden och en harmonisk relation till naturmiljön.

…skynda på ratificeringen av EU:s landskapskonvention 
Sverige har 2001 undertecknat EU:s landskapskonvention som fastslår att de människor som bor eller verkar i landskapet ska vara delaktiga i beslut och processer som kan leda till förändringar i landskapet. De flesta andra länderna inom EU har under årens lopp ratificerat den och så måste ske även Sverige. Projekt som uppenbarligen riskerar att strida mot konventionen ska läggas på is i väntan på ratificeringen.

…att den som förorenar ska betala för sanering och återställande
Miljöproblem ska inte dumpas över till andra platser eller tider. Producenten av varor, energi och tjänster ska själv betala för sin miljöpåverkan utan statliga eller kommunala subventioner. Ansvaret ska ligga hos producenten tills full sanering och återställning är fullgjord. Om inte konsumenterna är beredda att betala det rätta priset måste produktionen ställas om. Konsu menternas betalningsvilja är det som avgör vilken produktion som överlever.

…göra det enklare att välja miljövänlig konsumtion
Vare sig det handlar om varor, mat, resor eller tjänster har konsumenterna möjlighet att styra produktionen i riktning mot ekologiskt hållbara alternativ. I Eslöv vill Folkpartiet ha bättre och tydligare produkt- och samhällsinformation som hjälper människor att oftare välja sådant som är bra för miljön.

…ge skolan utökade resurser att lära ut miljökunskap i teori och praktik
Skolan bygger vårt framtida samhälle. De som idag är elever kommer att ha inflytande över morgondagens samhälle och dess värderingar – det samhälle där vi kommer att vara pensionärer – samtidigt som de ärver det landskap och den miljö som vi skapar idag. Många ungdomar känner sig idag missmodiga över detta arv, och de har rätt att från skolan få tillräcklig kunskap och bra verktyg som behövs för att kunna hantera miljöproblemen.

…att varje skola och annan kommunal verksamhet bedriver aktivt miljöarbete 
Varje verksamhet bör upprätta sin egen miljöstrategi och handlingsplan för att minska och kompensera sitt ekologiska avtryck, samt aktivt arbeta för en bättre arbetsmiljö för såväl elever som personal. Att förbättra kvaliteten på skolmaten, servera mer klimatsmart, närproducerat och fairtrade är viktiga delar av detta.

…öka möjligheter till naturupplevelser 
Rekreation, naturupplevelser och fysiska aktiviteter främjar folkhälsa och välbefinnande. Att både unga och äldre ska kunna dra fördel av tätortsnära rekreations områden är väsentligt för ökad livskvalitet. I Eslöv vill Folkpartiet förverkliga ett ”Eslöv Central Park” och andra rekreations- och naturområden i och nära tätorten samt underlätta tillträde för barn och funktionshindrade.

…öka kunskap om miljövänlig och klimatneutral energiproduktion 
Den samlade kompetensen i regionen bör utnyttjas för att möjliggöra fler innovationer och ökad tillämpning av miljö- och människovänlig energiproduktion. Samarbete behövs över kommungränserna.


Folkpartiet i Eslöv kommer att verka för följande konkreta åtgärder:

 1. att EU:s landskapskonvention snarast ratificeras och att följande projekt läggs på is tills detta har skett: 
  • det planerade Örtoftaverket
  • kaolinbrytningen i Billinge
  • etablering av nya vindkraftverk
  • planer på provborrningar för naturgas
 2. att en långsiktig miljöstrategi tas fram för hela kommunen i samarbete med grannkommunerna, som ska innehålla tydliga riktlinjer för hur negativ miljöpåverkan ska minimeras/kompenseras
 3. att biogasverket i Ellinge får utökade resurser för att tillvarata biogasen och kompostera
 4. att ett kunskaps- och forskningscentrum upprättas i regionen för klimatneutral energiproduktion och miljövänliga innovationer
 5. utveckla attraktivt boende i och kring Kävlingeåns dalgång med bevarande av naturvärden och tillgång till rekreation och naturupplevelser
 6. att Eslöv blir ett Fairtrade City
 7. att viktiga landskapsåtgärder genomförs:
  • fler tätortsnära naturområden skapas
  • ängs- och hagmarker får ökat skydd och känsliga områden skyddas som reservat
  • i enlighet med EU:s vattendirektiv säkra en god ekologisk status och bra ytvattenkvalitet för sjöar och vattendrag i kommunen. Skydd av landskapet kring vattendrag ska stödjas, t. ex. initiativ som föreningen Ekomuseum Rönneå
 8. att nya bostäder och industrier planeras och placeras på rätt sätt med tanke på miljövänliga kommunikationer och god boendemiljö.