fredag 21 maj 2010

Kandidatpresentation - Lesley Holmberg (Plats 3)
Född 1947 i Malmö. Bor utanför Löberöd (Slogstorp). Morfar. Försöker leva som jag lär (misslyckas ibland).

Arbetat med: Sjöman, militär, egen företagare, arbetslös, Folkpartiet liberalerna Skåne de senaste 24 åren.

Gillar allra mest: Att vara Morfar. Min familj. Vårt hus. Italienska viner. Musik med Eric Clapton, Nora Johns, Helen Sjöholm, Beatles och ABBA. Barcelona när dom spelar drömfotboll. (Lagen i mitt hjärta är annars Landskrona Bois och MFF). Skådis: Stellan Skarsgård. Socialliberal politik. Äter helst fisk och skaldjur. Barack Obama. Gabriel Garcia Marques (Författare, nobelpristagare – skrivit boken Hundra år av ensamhet). Livet!

Ogillar allra mest: avundsjuka, girighet, dom som hånar och föraktar andra människor, rasism, intolerans, tortyr, alla former av våld. Ofrihet.

Viktigaste Politiska frågorna: Lika möjligheter för
alla. Frihet.

Politiska erfarenheter: Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Kommun- och Regionfullmäktige, Byggnadsnämnden, Vård och Omsorgsnämnden, Brottförebyggande rådet, Mellanskånes sjukvårdsnämnd. Just nu har jag följande förtroendeuppdrag: Kommun- och Regionfullmäktigeledamot, Kommunstyrelseledamot, vice ordförande i Eslövs Vård- och Omsorgsnämnd, 1:e vice ordförande i Beredningen för Trygghet och Hälsa – Sydväst, ersättare i Nämnden för Kollektivtrafik, ersättare i Polisnämnden Mellersta Skåne, Rådet för Hälsa och Trygghet, Gruppledare Folkpartiet liberalerna Eslöv.

Politiska frågor som jag helst arbetar med i kommunen: Omsorgen om våra äldre, funktionshindrade och missbrukare. Skola. Kultur och Fritid – både elit och ungdom. Natur och miljö. Brottsförebyggande. Demokrati.
Vill vara med och utveckla valfriheten i vården och omsorgen. Vill att Eslöv skall få en ny idrotts-/arenahall och en ishall. Vill att alla som slutar grundskolan skall ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Jag skulle vilja att Eslöv blev en fairtrade-kommun. Dagligen måste vi bekämpa den organiserade brottsligheten. – Är man politiskt intresserad är alla frågor viktiga, här har jag listat de frågor som engagerar mig mest.

Politiska frågor som jag helst arbetar med i Region Skåne: Kollektivtrafiken, Demokrati, Sjukvård.

Önskar allra mest: Att Folkpartiet skall bli större – framförallt i Eslöv. Ju fler liberaler som vill organisera sig ju större möjligheter är det att Eslöv blir en bättre plats att leva och bo på. Att vi får riktigt många röster i valet den 19 september. Skulle det vara så att Du som röstar liberalt inte vill sätta ett kryss för mitt namn finns det många andra utmärkta möjligheter på Folkpartiets listor. Daniel Rhodin är mitt självklara kryss på Riksdagslistan (Plats 5).


Mest av allt önskar jag dock en trygg och bra uppväxt och utbildning för Milou och Morris, att dom skall få ett bra liv med mycket glädje.

Du hittar mitt namn på valsedeln: Kommunfullmäktige i Eslöv: Plats 3 * Regionfullmäktige: Plats 8

Kontakt: lesley@liberal.se * tel: +46 462884710

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar