söndag 31 maj 2009

Ett stort steg i rätt riktning

Undervisningen i skolan ska vara saklig, allsidig och icke-konfessionell. Alla ungdomar har rätt till den undervisning som beskrivs i läroplanen. 

Det är oerhört välkommet att Folkpartiet nu genomför några viktiga förändringar, tex sätter stopp för föräldrars makt att bestämma vad skolan får lära ut. Vissa föräldrar vill inte att deras barn (flickor) ska få sexualundervisning, ha idrott eller lära sig att simma. Det är förstås oerhört viktigt att alla ungdomar får all den kunskap som de behöver för att leva ett bra liv i Sverige. 

Det kommer också ställas krav på att alla skolor, även friskolor, ska erbjuda skolhälsovård i form av skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog. Dessutom förbättras rätten för funktionsnedsatta att fritt välja skola.

Vidare så förstärks sanktionsmedlen för Skolinspektionen och kan fortsättningsvis döma ut böter till skolor som inte uppfyller kraven. I värsta fall kan även skolorna stängas till skydd för eleverna.

För att minska byråkratin och det administrativa arbetet kommer de kommunala skolplanerna och kvalitetsredovisningarna att slopas - dessa resurser kan användas på ett bättre sätt.

Idag kan man vara riktigt stolt som folkpartist! Skulle jag få önska mig något ytterligare så är det framför allt två saker:

  • Återförstatliga skolan igen. Det är inte acceptabelt med de stora skillnaderna i bl.a. ekonomiska förutsättningar som blev verklighet när skolan kommunaliserades.

  • Totalt förbud mot friskolor med politiska eller religiösa huvudmän. Det kan inte vara förenligt med en likvärdig och allsidig skola att man ska få ett indoktrinerande budskap samtidigt. Religion och politik får man hålla på med på sin fritid. 

Men detta får väl hinnas med nästa mandatperiod. Jag är i alla fall mycket nöjd!

fredag 29 maj 2009

Människohandel

Människohandel är ett mycket grovt brott. Kvinnor och barn som säljs som sexslavar eller för organhandel. Detta är den värsta kränkningen man kan göra mot en människa.

Marita Ulvskog har breddat betydelsen av uttrycket nu i slutspurten av EP-valskampanjen. "Människor framställs nu allt oftare som varor som kan säljas på rea, som i människohandel"

Ja, alltså det handlar alltså om europeiska byggnadsarbetare och deras löner. Enligt Marita Ulvskog ska detta alltså jämföras med människohandel. Jag tycker det är ett vidrigt sätt att argumentera oavsett vad man tycker om fri rörlighet på arbetsmarknaden.

torsdag 28 maj 2009

Replik till Johan Andersson, ordförande socialdemokraterna i Eslöv.

Socialdemokraterna i Eslöv vill nu skjuta över fokus på allianspartierna för sitt eget tillkortakommande i Gymnasie- och Vuxenutbildningsfrågan. S-ordförande Johan Andersson påstår att när det stod klart att ordföranden inte hade förtroende lämnade hon alla sina politiska uppdrag. Detta är ett väl magstarkt påstående. Var och en som följt den socialdemokratiska debatten på insändarsidorna, i nämnder, styrelser och uttalanden i media vet att Johan Andersson far med osanning.

Socialdemokraterna fick med stöd av allianspartierna igenom en i mitt och folkpartiets tycke ytterst tveksam omorganisation av kommunstyrelsen och överföringen av gymnasie- och vuxenutbildningsfrågorna till kommunstyrelsen (se fpeslov.blogspot.com – 4 mars). Till den nyvalda kommunstyrelsen valdes inte den gamla kommunstyrelsens förste viceordförande tillika ordförande för GoV-nämnden. Ordförande tvingades bort med en konstruerad omorganisation (där socialdemokraterna skänkte en plats till Sverigedemokraterna) med ett enda syfte. Dessutom finns vederbörande kvar i kommunfullmäktige.

I nya Kommunstyrelsen finns det även andra s- och v-ledamöter som inte heller fick ansvarsfrihet från fd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Trots utebliven ansvarsfrihet hade inte socialdemokraterna och vänsterpartiet något problem med att välja in dessa personer i kommunstyrelsen och Utskott för Gymnasie- och vuxenutbildning. Är det skillnad på ”icke ansvarsfrihet” för röda och blå ledamöter?

Lesley Holmberg (FP)
gruppledare

När jag skrev ovanstående insändare hade jag inte kännedom om att Ann Laurentz lämnat in sin avsägning av uppdraget som KF-ledamot. Men att tro att Ann Laurentz lämnat sina politiksa uppdrag som toppnamn för socialdemokraterna i Eslöv frivilligt är helt osannolikt för var och en som följt debatten mellan Cecilia Lind och Ann Laurentz i media. Ann Laurentz tvingades bort från sina politiska uppdrag.
/Lesley
SKD

Fascinerande - förskräckligt

Demoskop har gjort en mätning på vilka kandidater som är mest kända hos väljarna. Undersökningen omfattar 1003 personer mellan 18-89 år.

Resultatet? 80% kunde INTE EN ENDA KANDIDAT. I övrigt såg det ut så här:

1. Marit Paulsen (FP) - 7,3
2. Marita Ulvskog (S) - 2,1
3. Lena Ek (C) - 1,7
4. Sören Wibe (JL) och Gunnar Hökmark (M) - båda 0,6
5. Carl Schlyter (MP) - 0,3
6. Eva-Britt Svensson (V) - 0,2
7. Ella Bohlin (KD) - 0,0

Jag saknar FI och PP i listan, frågan är om de i likhet med Ella Bohlin inte nämndes en enda gång (men varför redovisas inte de i så fall)

Det är kul att en FP-politiker toppar listan så solklart. Men totalresultatet avslöjar ett katastrofalt misslyckande både för kandidater, partier, media och EU-kommissionen som alla har ett ansvar i detta. 

onsdag 27 maj 2009

Pensionssparande i Eslövs kommun

Jag tittade på Aktuellt nyss där AP-fonderna diskuterades. Man har nu gjort en utvärdering och kunnat konstatera att det hittills varit en dålig affär jämfört med statsobligationer. 

Jag är förvisso en varm anhängare av att man genom en aktiv förvaltning av pensionspengarna har chansen att få en betydligt bättre avkastning. Det är ett vettigt system att den ekonomiska utvecklingen i stort även speglas i pensionerna.

Men...

Jag är också en varm anhängare av att man får en tydlig bild av hur väl förvaltningen av våra skattepengar går. Hur ska man mäta förvaltningens framgång egentligen? Jag är ingen ekonom, men de varianter jag har sett är:

1. Hur fondförvaltaren presterar jämfört med något aktieindex (tex OMX)
2. Nuvarande värde jämfört med insatt värde
3. Utveckling det senaste året

I Eslövs årsredovisning för 2008 så framgår det att anskaffningsvärdet på vår portfölj är 42 miljoner och värdet var i slutet av året 39 miljoner, vilket innebär att man skriver ner värdet och belastar därmed resultatet. Dvs man beskriver utvecklingen enligt punkt 2 ovan.

Men har man verkligen bara förlorat 3 miljoner dessa 8 år? Är det rätt och riktigt att presentera det på detta sätt?

Jag tycker inte det. Värdet har urholkats av inflation under 8 års tid. Dessutom - vad var alternativet till en aktiv förvaltning: - jo, statsobligationer, räntebärande papper o.d. Är det inte då rimligt att man då, när man ska utvärdera fondförvaltarens prestationer, jämför med just detta alternativ?

För att göra det lite mer illustrativt har jag gjort just detta: Hade man konsekvent köpt statsskuldsväxlar under perioden så hade den (inflationsjusterade) utvecklingen blivit knappt 18%. Vår förvaltning har givit oss -4% under samma period.
Det innebär att värdet hade varit 48.4 Mkr jämfört med 39,4 Mkr som det faktiskt blev. 

Differensen är 9 miljoner kr och detta är kostnaden för en aktiv förvaltning under den aktuella perioden.

Naturligtvis tog jag upp frågan på kommunstyrelsen och ställde frågan om det inte vore vettigt att i framtiden redovisa resultatet från pensionsförvaltningen jämfört med ett index på räntebärande papper (dvs metod 1 ovan, fast mot räntebärande istället, då det är det faktiska alternativet). Kommunstyrelsen ska "uppmärksamt följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen", står det i kommunallagen. Jag anser att man då kunde tjäna på att redovisa på detta sätt istället, för det skulle ge kommunstyrelsen en tydlig bild av hur utvecklingen ser ut.

KS-ordföranden Cecilia Lind avfärdade mig raskt genom att konstatera att detta inte är ett krav enligt bokföringsregler. Hon påpekade även att dessa futtiga miljoner är väl inget att orda om när vi har en total budget på 1.6 miljarder. 

Återigen, jag ifrågasätter inte beslutet att börja med aktiv förvaltning av pensionspengarna. Jag tycker dock att kommunstyrelsens ledamöter ska ha full förståelse för hur även denna verksamhet utvecklas över tiden. Nonchalansen var dock påtaglig för det argumentet. 

Och det var ju synd det. Det gör ju inte ont att ha koll på pengarna. Även om det bara handlar om några futtiga miljoner.


De bra ideérnas kuvös - del 2

Nämen?! Nu dyker MUF-ordföranden Niklas Wykman upp med en annan utmärkt idé, i så nära anslutning till CUF-s utspel igår. Niklas tycker att svensk trupp ska gå in i Eritrea och frita Dawit Isaak. Japp, du läste rätt: Vi ska alltså ta bussen ner till Eritrea, spöa upp deras militär, inta fängelset där Dawit sitter och sen frita honom. 

Ja jäsiken - där finns det både ambition och självförtroende. 

måndag 25 maj 2009

De bra idéernas kuvös

Centerns ungdomsförbunds ordförande, Magnus Andersson skriver idag på Newsmill om hur en obligatorisk A-kassa är så oliberal att han till och med lämnar A-kassan i protest för att han har hört förslaget.

Lite överilat kanske, det är ju inte genomfört än. Men Magnus har en hel del intressanta synpunkter på det här med nyliberalism. För att sammanfatta:

Magnus hävdar att:
1. Det är extremt oliberalt att tvinga på välfärdssystem på medborgaren 
2. A-kassan är i stort sett skattefinansierad
3. Det största problemet med A-kassan är att den är inkomstrelaterad
4. Därför borde alla få samma summa, ett påtvingat välfärdsystem, finansierat via skattsedeln
5. För det är inte statens uppgift att upprätthålla inkomstskillnader så därför ska alla få lika mycket.

En härlig blandning av socialism (alla ska få lika mycket), nyliberalism (välfärd måste du finansiera själv), inkonsekvens (obligatorisk A-kassa, NEJ - allmänt bidrag, JA) kryddat med nåt tolkningsföreträde om att den här inriktingen skulle vara den rätta liberala vägen. 


Andra centerpartister hakar på, bl.a. Annie Johansson som dessutom numera sitter i partistyrelsen. Staffan Danielsson har däremot en annan syn på saken. 

Undrar vilka andra välfärdsystem som centerpartisterna vill avskaffa?

Sjukpenning, frivillig?
Föräldrapenning, frivillig?
VAB-ersättning, frivillig?
A-kassa, frivillig?

Alla dessa är skattefinansierade, även a-kassan. Det är en mycket liten andel som är finansierad via avgifter. Alla är dessutom beroende av tidigare inkomst. Magnus förespråkar att alla ska få samma inkomst vilket leder till att de som har (hade) en bra lön ska få gå ner till en lägre nivå än idag, och de som fortfarande bor kvar hemma hos mamma och inte har bidragit med en krona i skatt ska få samma ersättning. Det här är ju ett väldigt underligt sätt att resonera tycker jag. 

Förresten, hur blev det mer liberalt att ÄNDÅ tvinga folk att betala för den grundtrygghet som förespråkas, när en obligatorisk a-kassa tydligen är så hemskt att man till och med går ur a-kassan i protest. 

Det är orättvist att en person med hög a-kassa kan tjäna mer än en person som jobbar som vårdbiträde skriver Magnus - de prioriterar bort a-kassan för att betala räkningarna. Så jag antar att den grundtrygghet han förespråkar skulle hamna på en högre nivå än grundbeloppet. 

Det skulle ju i så fall innebära att det finns de med låg lön som skulle tjäna på att vara arbetslösa istället. Onekligen intressant resonemang... 

torsdag 21 maj 2009

Lite förskjutningar i attityderna, måhända?

På sistone har vi drabbats av så mycket integritetshotande lagar och lagförslag, så jag tror minsann att vi alla har förskjutit våra värderingar en smula. Många, inklusive jag själv, betecknade 138:an som en framgång. Och det är det ju, på ett relativt plan. Men att däremot anse 138:an som en framgång i absoluta termer kan man knappast göra med hederligheten i behåll.
 
För det första; Vi har rätt att vara ifred från statens och näringslivets övervakningar. Nej vi behöver inte motivera varför. Så länge man inte begår brott så ska ingen slentrianmässig övervakning ske. Jag kan tänka mig vissa undantag, tex kameraövervakning på helt offentliga platser där många brott annars riskerar att ske. Att övervaka byggnader, tex skolor efter skoltid har jag heller inga större problem med.
 
För det andra; Internet är en del av vårt samhälleliga infrastruktur. Man borde väl ALDRIG, helt oavsett vad man än tar sig för, bli avstängd från att använda internet!? Begår man ett brott så får man väl betala böter eller tom sitta på kåken, men att bli avstängd? Vilket pucko kan stå bakom en sådan idé?
 
Du misshandlar nån på en krog: Avstängd från att gå på någon krog eller restaurang-etablissemang
Du kör åt helvete för fort: Avstängd från att åka med i en bil överhuvudtaget
Du hotar nån över telefon: Avstängd från att ha ett telefonabonnemang
Du säljer stöldgods via tidningsannonser: Avstängd från att köpa eller inneha alla former av tidningar
Du fildelar: Avstängd från internet
 
Jag har ägnat en hel del tankekraft på att försöka förstå hur mina meningsmotståndare, som ibland betecknar sig liberaler, resonerar när det gäller integritetsfrågan. Några möjliga alternativ har dykt upp i huvudet:
 
1. Bristfällig eller helt avsaknad av logisk analys: Man förstår helt enkelt inte hur ett mer totalitärt överförmyndarsamhälle skulle kunna ha negativ påverkan på demokrati och individens frihet.
 
2. Staten är god, syftet är gott, respektive rent mjöl i påsen-dogmen: I sin logiska analys har man kommit fram till att den negativa effekt pga statens och företagens kontroll av oskyldiga medborgare uppvägs av den stora fördel det har för rättskipning och terroristbekämpning.
 
3. En ulv i fårakläder: Partistyrelsen i de liberala partierna har blivit infiltrerade av människor som inte alls har ett frihetligt och liberalt samhälle för ögonen.
 
Alternativ #1 har jag själv erfarit i mina diskussioner med andra. Ofta handlar det om människor som, trots att de har levt under kalla kriget, trots att de har väldigt goda kunskaper om med vilka metoder människor förtrycks i andra länder inte ännu knytit ihop säcken. Det är lätt att misstänka skrala fattningsgåvor, men jag tror mest att det beror på en underutvecklad fantasi. 
 
Alternativ #2 står för en mer genomtänkt strategi. Nu när vi har tagit oss igenom IB-affärer, FRA, skotten i Ådalen, baltutlämningen, tvångssteriliseringen, Ebbe Carlsson-affären med mera, så finns det ingen risk att dylikt skulle kunna upprepas. Denna analys förutsätter förstås att en svensk riksdag aldrig nånsin mer kommer besättas av korrupta/lömska politiker eller partier med grumliga motiv.
 
Alternativ #3 kan väl aldrig hända, eller?
 
Det fjärde alternativet är så uppenbart så jag inte ens listar det bland de andra. Det är ju förstås att jag har helt fel och betraktas som en erbarmelig konspirationsteoretiker av alla normalbegåvade. Och det vore ju synd, för då har jag ansträngt mig med att skriva det här inlägget helt i onödan när jag kunde lagt kulörta pärlplattor istället.Bloggen Bent utmanar till uppsatsskrivning om hur media förlorar sin demokratiska roll som inte granskar integritetspolitiken. Det här är mina två cent: 

Media skriver om sånt som säljer lösnummer, vilket inte enbart är ett utslag av profithunger. De skriver om saker som engagerar människor, vilket av många intellektuella kanske anser vara skräp-journalistik. Visst, det kanske ligger nåt i det, men trots vårt lands relativa kunskaps- och utbildningsnivå så är det just detta som efterfrågas av läsarna. 

Björn på bloggen Bent, Farmor Gun, undertecknad och många andra brinner för integritetsfrågorna - men låt oss inse att en majoritet av svenska folket ger blanka fan i våra konspirationsteorier. Hade vi varit ett förtryckt folk, så hade vi nog fått med några fler i båten. Men nu är vi inte det, vi bara RISKERAR att bli det. Det blir inga kioskvältare av den anledningen. 

Massmedia kommer att granska makten - men bara så länge, och till den nivå när det fortfarande engagerar läsarna. Vi har sett det i USA - i stort sett ingen kritiserade Bush för "The patriot act", kriget mot "the axis of evil", Guantanamo-fångarnas behandling osv innan vinden började vända för presidenten. Då blev det helt plötsligt opportunt att göra den typen av granskningar, och presidenten föll som en gråsten i popularitetsmätningarna. Den tredje statsmakten fungerade när folket efterfrågade en kritisk granskning, inte förr.

Så vilka är vi att hävda tolkningsföreträde egentligen? Vet vi mer än andra, har vi insett nåt som få andra ser? Vissa är intresserade av agility, andra av integritet. Eller är vi möjligtvis bara självgoda typer som försöker kleta på våra medmänniskor med mörka tankar?

Vilket ansvar har vi, om vi menar allvar med att förändra attityder hos våra regeringsfähiga? Är det utomparlamentariska metoder, mailbombning av riksdagsledamöter, demonstrationer som är den rätta vägen? Eller är det att genom ett befintligt eller nystartat politiskt parti verka för att på sikt förändra de för närvarande förhärskande ståndpunkterna? 

Att vara partipolitiskt obunden debattör - hur vasst är detta verktyg i förhållande till att ta plats i partierna och driva debatten internt? Se det som en uppsatsutmaning.

 

måndag 18 maj 2009

Jaha?

Som många andra undrar jag hur SVT Agenda tänkte egentligen. Vi har val om tre veckor till EU-parlamentet. En debatt planeras in, och vilka företrädare väljer man? Jo, partiledare. Vem bryr sig om vad partiledare har att säga om EP-valet? De företräder ju inte Sverige i EU-parlamentet...

Saken får sin förklaring såhär i efterhand. Debatten handlade inte ett dugg om Europa-politik, om det kommande valet eller dess kandidater. Vilket gör debatten ännu mer märklig och malplacerad. En allmän inrikespolitisk debatt precis innan ett val till ett helt annat parlament, hur tänkte de egentligen? Då hade kanske SVT Agenda gjort klokt i att genom sitt public service uppdrag förmedlat knäckfrågorna angående EP-valet och väntat med den inrikespolitiska debatten några veckor. 

Det enda vettiga hade varit att bjuda in samtliga toppnamn, tex 2 personer från alla partier som är aktuella i valet. Det innebär även Sverigedemokraterna, Junilistan, Feministiskt Initiativ och Piratpartiet. Ge varje parti en chans att sammanfatta sin politik på ett par minuter sedan köra utfrågning och tidsbegränsad debatt. 

DN | SvD | SvD | SvD | SvD 

lördag 16 maj 2009

Turordning och ungdomsarbetslöshet

Centerpartiet har på sin stämma beslutat att arbeta för att inskränka turordningsreglerna i LAS för att få bukt med arbetslösheten. Flera inom Folkpartiet, bl.a. Olle Schmidt delar den uppfattningen. Det är väl mest de nya Moderaterna som helt utesluter en sådan förändring.

Jag har själv haft företag, en enmans-konsult, och det där med anställda slog jag snabbt ur hågen. Inte nog med att det är komplicerat, det är väldigt dyrt också. Ska du betala ut en lön på 25 000, så kostar det nästan 40 000. Den anställde får alltså ut 17 000, fast kostar arbetsgivaren 40 000. Mellanskillnaden, 23 000 går direkt till skatt. Det innebär att du måste vara oerhört säker på att den du anställer verkligen presterar väl, annars blir det snabbt en förlustaffär. 

Det är för små företag som turordningsreglerna är så destruktiva. Alla stora företag, i princip utan undatag, kommer ändå runt LAS på olika sätt. Dels tar man in personal via bemanningsföretag och tar in/skickar ut efter godtycke. Dels (framför allt i tjänstemannaföretag) så kan man lägga överdrivna varsel för att sen förhandla till sig precis de personer man vill ha kvar. 

LAS kom till som skydd för arbetstagare för en helt annan arbetsmarknad. Det är synnerligen destruktivt för ett innovationsland som Sverige att duktig personal drar sig för att byta företag pga att man "ligger bra till" i turordningslistan. 

Mycket i LAS är bra. Skydd mot osakliga uppsägningar o.d. tror jag behövs. Det är just turordningen som är destruktiv för arbetsmarknadens rörlighet och skapar inlåsningseffekter.

Jag förespråkar en kraftigt höjd, obligatorisk a-kassa. En 80%-ig a-kassa med ett tak på runt 35-36 000 (dvs samma nivå som föräldraförsäkringen) kombinerad med uppluckrade turordningsregler främst för små- och medelstora företag skulle göra underverk för rörligheten på arbetsmarknaden. Förstås krävs en nedtrappning av ersättningen efter viss tid, tex 240 dagar. Jag har tidigare resonerat om varför jag anser att obligatorisk a-kassa är det enda rätta, se här.

Ett annat viktigt område är lönenivåerna. Självklart ska inte lönenivåerna sänkas generellt, men lönerna för ungdomar är generellt sett alldeles för höga. Bättre då att gå in på en lägre nivå och ha en starkare löneutveckling senare. En nyutexaminerad civilingenjör ska enligt Sveriges Ingenjörer ha minst 28 000 eller mer i ingångslön. Det är man helt enkelt inte värd direkt från skolbänken. Framför allt med tanke på att personen kommer in helt utan referenser. För bara ett par tusen extra kan man få en ingenjör med flera års erfarenhet och relevanta referenser. 

Antagligen är den här frågan alldeles för värdeladdad för att kunna ha en sansad debatt om, så moderaterna kanske gör klokt i att avvakta. Synd bara för ungdomarna.


fredag 15 maj 2009

i Eslöv - vänsterns partimegafon

Har just bläddrat igenom "i Eslöv", en tidning om Eslöv från Eslövs kommun. Men tankarna förs till vänsteralliansens egen tidning (om de nu skulle haft en). 

På första uppslaget: Cecilia Lind (S)  - Vi ska prioritera vård, skola, omsorg
Sidan 6-7: Bernt Nilsson (S) - Vill verka för de svaga
Sidan 10-11: Stefan Karlsson (V) - Ger ungdomarna VALET

Finns det några andra politiker med i skriften? Svar nej. Nån från den borgerliga sidan? Svar nej.

Kan nån svara på varför skattebetalarna i Eslöv ska betala för att få denna propagandatidskrift i brevlådan? Socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet får en massa pengar i partistöd, en bra bit över en halv miljon, för att kunna finansiera egna utskick - men det behöver man ju inte utnyttja när man har kommunens egen tidning att tillgå som partimegafon. 

Om ens någon politiker ska komma till tals i en kommuntidning så får väl kommunikationschef Per Lindholm skärpa till sig och intervjua både opposition och styre. Det här var under all kritik.

torsdag 14 maj 2009

Intensiva veckor

Det är mycket nu - val till Europaparlamentet med allt vad det innebär i kampanjande för Olle Schmidt och att prata om vikten av att rösta även i EU-valet. Det är budgetdiskussioner som för ovanlighetens skull har fungerat bra i vård och omsorgsnämnden. Där vi i alliansen och s-gruppen kunde bli eniga utom i målformuleringen om att jobben skall finnas i Eslöv också där vi menar att Vård och Omsorg kan bidra till fler jobb i Eslöv genom att göra det möjligt även för andra typer av vårdföretag konkurera med kommunen på lika villkor. Men som vanligt satte röd sida sig på hasorna när valfrihets- och konkurrensfrågor i vård och omsorg diskuteras. S-gruppen föredrar att det skall vara politiker och tjänstemän som bestämmer om vad som är bra kvalitet för den enskilde. Dom går i otakt med personal och medborgare som inte räds att det skall vara fritt val även i Eslövs vård och omsorg.

Så blev det då som vanligt att Alliansen fick majoritet i vård och omsorgsnämnden på grund av att Sverigedemokraterna uteblir för sammanträdena i VoO. Nu går vårt budgetförslag och målskrivning vidare till kommunstyrelsen där den röda sidan brukar ha majoritet och då justeras vårt förslag till socialdemokraternas förmån. Nästa instans blir så kommunfullmäktige där ingen vet vilket förslag som kommer att vinna, beroende på hur Sverigedemokraterna röstar.


Så har då demokratiutredningen haft sitt första möte. Denna demokratiutredning var ett krav från oss i Alliansen för att gå med på omorganisationen av Kommunstyrelsen och gymnasie-och vuxenutbildningen. Nu gör kommundirektören en utredning på konsekvenserna av att ha utskotten under KS och om vi skall anställa förvaltningschefer innan utredningen är klar i maj 2010. Det som vi diskuterar inom Folkpartiet är de erfarenheter som Linköping har sen början av 90-talet av sin organisation. Vi har fokus på hur man kan förstärka politikerrollen och få till en effektivare förvaltning. Det handlar om att göra politiken synligare och att bryta tjänstemannaberoendet – en del kallar det tjänstemannavälde. Det skall bli spännande och delta i demokratiarbetet. Förhoppningsvis kan vi bli överens över blockgränsen.


Flygstaden är ett annat hastigt uppkommet projekt. Där jag ser att alliansen i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden återremitterat ärendet för att få reda på vad det kostar kommunen. Detta är inte utrett. Skall vi nu investera i nya handelsområden är det självklart att alla fakta skall vara välkända - åtminstone för beslutsfattarna.


På lördag är det valupptakt för Folkpartiet i Skåne. Fp Eslöv tjuvstartade på Europadagen. Från och med söndag kommer valaffischerna upp (och fps kommer ut under veckan). Från och med onsdagen den 20 maj kan man rösta på biblioteket och filialbiblioteken samt på Stadshuset under ordinarie öppettider. På lördagen den 23 kan du träffa oss i Fp på torget. Pingstafton är det vårmarknad i stan och då finns vi där. Nationaldagen, dagen innan valet, hittar Folkpartiet i Harlösa. Plus en del andra aktiviteter som vi kommer att göra under denna korta men intensiva Europavalkampanj.


/Lesley

fredag 8 maj 2009

Nu etableras en familjecentral i Eslöv

En ny familjecentral kommer att etableras i Eslöv. Bakom satsningen står Region Skåne (Barnhälsovården Tåbelund) och Eslövs kommun. Familjecentraler handlar om att socialtjänst, barnhälsovård (BVC) och andra insatser samlas så att olika yrkeskategorier kan stödja barnfamiljen. Vi i femklövern i Region Skåne hoppas på att fler familjecentraler kommer att startas runt om i Skåne. 

För att tidigt upptäcka och kunna förebygga situationen hos socialt utsatta barn är det viktigt att olika aktörer samarbetar för tidig upptäckt, säger Gilbert Tribo (Fp) ordf i Närsjukvårdsberedningen i en kommentar. 

onsdag 6 maj 2009

Dagens fråga

"Vad är det för fel på demokratierna nuförtiden? Varför är de så infernaliskt ivriga att amputera sina egna ben?"

Jag tycker Sanna Rayman slår huvudet på spiken. Det filas hej vilt i västvärldens demokratier på lagförslag i syfte att kringskära den frihet och demokrati som kostade så mycket liv, så mycket tid att realisera för inte allt för länge sedan.  

Spooky, om du frågar mig.