torsdag 28 maj 2009

Replik till Johan Andersson, ordförande socialdemokraterna i Eslöv.

Socialdemokraterna i Eslöv vill nu skjuta över fokus på allianspartierna för sitt eget tillkortakommande i Gymnasie- och Vuxenutbildningsfrågan. S-ordförande Johan Andersson påstår att när det stod klart att ordföranden inte hade förtroende lämnade hon alla sina politiska uppdrag. Detta är ett väl magstarkt påstående. Var och en som följt den socialdemokratiska debatten på insändarsidorna, i nämnder, styrelser och uttalanden i media vet att Johan Andersson far med osanning.

Socialdemokraterna fick med stöd av allianspartierna igenom en i mitt och folkpartiets tycke ytterst tveksam omorganisation av kommunstyrelsen och överföringen av gymnasie- och vuxenutbildningsfrågorna till kommunstyrelsen (se fpeslov.blogspot.com – 4 mars). Till den nyvalda kommunstyrelsen valdes inte den gamla kommunstyrelsens förste viceordförande tillika ordförande för GoV-nämnden. Ordförande tvingades bort med en konstruerad omorganisation (där socialdemokraterna skänkte en plats till Sverigedemokraterna) med ett enda syfte. Dessutom finns vederbörande kvar i kommunfullmäktige.

I nya Kommunstyrelsen finns det även andra s- och v-ledamöter som inte heller fick ansvarsfrihet från fd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Trots utebliven ansvarsfrihet hade inte socialdemokraterna och vänsterpartiet något problem med att välja in dessa personer i kommunstyrelsen och Utskott för Gymnasie- och vuxenutbildning. Är det skillnad på ”icke ansvarsfrihet” för röda och blå ledamöter?

Lesley Holmberg (FP)
gruppledare

När jag skrev ovanstående insändare hade jag inte kännedom om att Ann Laurentz lämnat in sin avsägning av uppdraget som KF-ledamot. Men att tro att Ann Laurentz lämnat sina politiksa uppdrag som toppnamn för socialdemokraterna i Eslöv frivilligt är helt osannolikt för var och en som följt debatten mellan Cecilia Lind och Ann Laurentz i media. Ann Laurentz tvingades bort från sina politiska uppdrag.
/Lesley
SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar