torsdag 14 maj 2009

Intensiva veckor

Det är mycket nu - val till Europaparlamentet med allt vad det innebär i kampanjande för Olle Schmidt och att prata om vikten av att rösta även i EU-valet. Det är budgetdiskussioner som för ovanlighetens skull har fungerat bra i vård och omsorgsnämnden. Där vi i alliansen och s-gruppen kunde bli eniga utom i målformuleringen om att jobben skall finnas i Eslöv också där vi menar att Vård och Omsorg kan bidra till fler jobb i Eslöv genom att göra det möjligt även för andra typer av vårdföretag konkurera med kommunen på lika villkor. Men som vanligt satte röd sida sig på hasorna när valfrihets- och konkurrensfrågor i vård och omsorg diskuteras. S-gruppen föredrar att det skall vara politiker och tjänstemän som bestämmer om vad som är bra kvalitet för den enskilde. Dom går i otakt med personal och medborgare som inte räds att det skall vara fritt val även i Eslövs vård och omsorg.

Så blev det då som vanligt att Alliansen fick majoritet i vård och omsorgsnämnden på grund av att Sverigedemokraterna uteblir för sammanträdena i VoO. Nu går vårt budgetförslag och målskrivning vidare till kommunstyrelsen där den röda sidan brukar ha majoritet och då justeras vårt förslag till socialdemokraternas förmån. Nästa instans blir så kommunfullmäktige där ingen vet vilket förslag som kommer att vinna, beroende på hur Sverigedemokraterna röstar.


Så har då demokratiutredningen haft sitt första möte. Denna demokratiutredning var ett krav från oss i Alliansen för att gå med på omorganisationen av Kommunstyrelsen och gymnasie-och vuxenutbildningen. Nu gör kommundirektören en utredning på konsekvenserna av att ha utskotten under KS och om vi skall anställa förvaltningschefer innan utredningen är klar i maj 2010. Det som vi diskuterar inom Folkpartiet är de erfarenheter som Linköping har sen början av 90-talet av sin organisation. Vi har fokus på hur man kan förstärka politikerrollen och få till en effektivare förvaltning. Det handlar om att göra politiken synligare och att bryta tjänstemannaberoendet – en del kallar det tjänstemannavälde. Det skall bli spännande och delta i demokratiarbetet. Förhoppningsvis kan vi bli överens över blockgränsen.


Flygstaden är ett annat hastigt uppkommet projekt. Där jag ser att alliansen i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden återremitterat ärendet för att få reda på vad det kostar kommunen. Detta är inte utrett. Skall vi nu investera i nya handelsområden är det självklart att alla fakta skall vara välkända - åtminstone för beslutsfattarna.


På lördag är det valupptakt för Folkpartiet i Skåne. Fp Eslöv tjuvstartade på Europadagen. Från och med söndag kommer valaffischerna upp (och fps kommer ut under veckan). Från och med onsdagen den 20 maj kan man rösta på biblioteket och filialbiblioteken samt på Stadshuset under ordinarie öppettider. På lördagen den 23 kan du träffa oss i Fp på torget. Pingstafton är det vårmarknad i stan och då finns vi där. Nationaldagen, dagen innan valet, hittar Folkpartiet i Harlösa. Plus en del andra aktiviteter som vi kommer att göra under denna korta men intensiva Europavalkampanj.


/Lesley

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar