onsdag 29 december 2010

Lev upp till överenskommelsen


Det är med stigande förvåning jag läser i SKD att Folke ännu inte kommit hem från sin sjuksäng på USIL. Helt i onödan förslösas resurser på en meningslös tolkningsfråga. Medans tjänstemännen träter drabbar det Folke och hans familj. Helt oacceptabelt.

Samverkansöverenskommelsen mellan Regionen och Kommunerna i Skåne säger mycket klart att Regionen ansvarar för läkarstödet och kommunen för vården utförande i hemmet. Region och kommuner har accepterat detta. Om man nu hamnar i en tolkningsdispyt får det redas ut i efterhand. Det får inte drabba patienten allt enligt den politiska överenskommelsen.

Redan i överenskommelsens första stycke slåss fast att:
"Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en förtroendefull samverkan inom hälso- och sjukvården med medborgaren och patienten i centrum. Den enskilde patienten ska ges kontinuitet i vård och behandling även när vårdgivarna skiftar under vårdprocessen. Ambitionen är att rutinerna och samverkan ska vara så etablerade och smidiga att patienten inte märker om ansvaret övergår från en huvudman till en annan. Detta medför att samverkan måse ske med ömsesidigt förtroende och i en öppen dialog. Genom ett ömsesidigt åtande ska parterna bidra till att skapa en god väl utvecklad hälso- och sjukvård."
Det är väl knappast detta som drabbat Folke och hans familj. Jag förväntar mig att både regionen och kommunen lever upp till första stycket.

Lesley Holmberg

Vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden Eslöv.
Läs hela Samverkansöverenskommelsen här


SkD | SkD |

fredag 17 december 2010

Polisstaten Sverige

FRA ska signalspana för att kartlägga yttre hot mot landet. Ändå odlas uppfattningen att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa? skriver FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson i samband med att FRA-lagen antogs för ett par år sedan.

Det finns i alla fall minst en demokratiskt vald politiker som faktiskt vill folket så illa enligt Ingvar Åkessons definition. Beklämmande nog är det Folkpartiets rättspolitiske talesman, Johan Pehrson som tycker det är viktigt att ge SÄPO möjligheten att, som han uttrycker det, "signalspana" efter inrikes hot.

Lyssna på debatten mellan Pehrson och Maria Ferm (Mp) här:

Termen "signalspaning" används i huvudsak för att inte rakt ut säga vad det handlar om: genomsökning av SMS, telefonsamtal, e-post och internettrafik. I FRA-fallet påpekade kritikerna (tex jag) att inhemsk datatrafik ofta går över landets gränser. Trafik kan routas på olika sätt beroende på nätverkslasten. Att skicka/läsa e-post på gmail,  hotmail eller liknade är förstås också sådant som FRA redan idag kan avlyssna. Nu vill Folkpartiet alltså att SÄPO ska få göra samma sak för även strikt inhemsk trafik. En alldeles enorm integritetskränkning mot helt oskyldiga medborgare kommer bli ett faktum om Pehrson och Ask får hållas.

Pehrson problematiserar inte alls runt grundläggande fri- och rättigheter. Som medlem av och talesperson för ett liberalt parti kanske någon förväntade sig ett resonemang runt individens frihet från statens repressivitet - men i vanlig ordning uteblir detta när Pehrson skipar rättvisa. Hårdare tag utan eftertanke, precis som vanligt. Jag förstår faktiskt inte att det kunde gå så här illa i ett parti med stolta liberala rötter. I den mån det finns en debatt i Folkpartiet idag, så handlar den om ett värnande om Systembolagets monopol och känslorna går heta över ett utredningsförslag för gårdsförsäljning av alkohol. Som frihetlig liberal kan jag inte annat än att uppgivet snyfta över tingens ordning.

SvD | Mark Klamberg | DN |

onsdag 8 december 2010

Varför skall skåningarna straffas?

Är det rimligt att höja biljettpriset för att åka tåg över Öresundsbron? Får Trafikverket riksdagens välsignelse att höja passageraravgiften 2012 från 40 kr/person till 650 kr/person och på sikt till 3000 kr/person blir konsekvensen att Skånetrafiken får ökade kostnader från 2 miljoner 2011 till 36 miljoner 2012. Det innebär att biljettpriserna måste ökas med 7%. Vid en sådan taxeökning tappar kollektivtrafiken i Skåne 3 % av sina resenärer. Om Trafikverkets långsiktiga plan blir verklighet innebär det att Skånetrafiken får betala 165 miljoner per år i ökade avgifter till Trafikverket. Konsekvensen blir att Skånetrafiken tvingas höja biljettpriserna med ca 40 % + de normala prisökningarna resandevolymerna kommer då att minska med ca 16 %.

Målet är att fördubbla resandevolymerna till 2020 i Skånetrafiken. Detta kommer att bli omöjligt om Riksdagen godkänner Trafikverkets förslag. Det kan väl inte vara en klok politik att öka biltrafiken på kollektivtrafikens bekostnad? Riksdagen måste avslå Trafikverkets begäran. (Läs Region Skåne/Skånetrafikens remissvar).

Idag görs det 130 miljoner resor med Skånetrafiken. 10,3 miljoner resor görs över Öresundsbron med tåg. Varje biljett som köps idag betalar skattebetalarna 64 % och resterande 36 % av resenären.

Det allvarligaste problemet är dock att Öresundsintegrationen försvåras. Den tillväxt vi ser både i Skåne och på Själland kommer att gå långsammare och Stockholms trafikinfarkter blir en viskning mot de som kan förväntas i en redan svår situation i Skåne och Köpenhamnsområdet. Idag pekas på det kommande behovet av ytterligare en fast förbindelse över Sundet.

I en riksdagsmotion (2010/11:T345) säger FP riksdagsledamöterna Ulf Nilsson, Lund, Allan Widman, Malmö och Christer Nylander, Kristianstad ang Öresundsbron: …"Enligt de gamla riksdagsbesluten i Danmark och Sverige ska broinvesteringarna lånefinansieras och lånen betalas av intäkterna, framför allt från biltrafiken men även från tågtrafiken. Brobygget finansieras genom en företagsekonomisk kalkyl, men inte en samhällsekonomisk, vilket borde vara utgångspunkten vid infrastruktursatsningar. Dagens höga broavgifter innebär handelshinder, som är jämförbara med tullavgifter. Alltför höga avgifter motverkar lönsamhet för bron och tillväxt i regionen. Om argumentet för att bygga bron var förväntade integration och ekonomisk tillväxt är det kontraproduktivt att kräva hundraprocentig självfinansiering av bron. Regeringen bör därför utreda hur skattefinansieringen av bron kan ökas och avgifterna sänkas."…

Mina partikamrater har rätt och Trafikverket och Riksdagens Trafikutskott jättefel. Skåningarna är förlorare i Trafikverkets och Regeringens avgiftspolitik.

Region Skåne/Skånetrafikens remissvar.

Beslut i Riksdagens Trafikutskott.

Fp motion ang. Öresundsförbindelser.

Den 21 december kommer beslut att tas i Riksdagen.

måndag 6 december 2010

SJ SJ gamle vän..

SJ får en bottennotering i mätningen Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Ingen är förstås förvånad efter allt strul som har varit med inställda och försenade tåg. Men SJ har även andra problem enligt min mening, vilket också förklarar varför andra tågoperatörer får ett betydligt högre kvalitetsindex än vad SJ får.

1. Biljettsystem
SJ har nog antagligen världens mest idiotiska prissättningssystem på sina biljetter. Köper man en biljett flera månader i förväg, så kan biljetten vara mycket billig (varför då?), sen stiger priset snabbt (varför då?) och slutligen släpps biljetter på auktion (varför då?) strax innan avgång. Vem, förutom studenter har lust och följa en auktion på biljetter?

2. Biljettsystem
SJ har nog antagligen världens mest idiotiska syn på sina kunders integritet när de gör biljetterna personliga. Varför ska SJ registrera människors resande? Jo, det angivna skälet är att eftersom SJ släpper biljetterna så billigt, så skapas en andrahandsmarknad för biljetterna, vilket SJ tycker är orättvist (de vill ju själva tjäna pengarna på biljetterna). Därför gör SJ det omöjligt att tex köpa en resa åt en kollega eller vän, såvida du inte har personnummer på samtliga resenärer.

3. Biljettsystem
SJ erbjuder resor som vanligt folk inte har en chans att betala. För oss som är fyra personer i hushållet är det alltid helt uteslutet att ta tåget när vi ska åka till släkten i Örebro. Vi med vanliga inkomster har inte råd att åka tåg, man måste ta bilen eller möjligtvis flyget av ekonomiska skäl. En ToR resa Lund - Örebro över en helg hamnar på bortåt 5000 kr för oss fyra, att jämföra med ca 1000 kr när vi åker bil.


Jag tror att den första åtgärden för SJ måste vara att göra sig av med den där träbocken Ulf Adelsohn (M). Sen kan man börja beta av de andra punkterna.

SvD | SKI | SvD | DN |

söndag 5 december 2010

Fredens valuta

Euron kallas ibland för "fredens valuta", en påminnelse om varför samarbete och handel är en enande kraft i ett Europa med en mörk historia. Jag är i grunden positiv till Europasamarbetet och en gemensam valuta, trots den turbulens som nu råder om eurons framtid.

För eurosamarbetet är på riktigt i kris just nu och mycket pekar på att EU-skeptikerna har fått delvis rätt. Det finns mycket som talar för (trots att jag inte är ekonom) att euron har ställt till en hel del problem för vissa länder (PIIGS).

- En gemensam valuta kräver för det första en hård budgetdisciplin från samtliga länder som ingår i samarbetet. Därför finns ett överskottsmål där man får betala böter om man inte har sitt lands finanser i ordning. När Frankrike och Tyskland själva struntade i detta så eroderades tydligen attityden till denna skyddsregel och nu dras många EU-länder med enorma underskott. Nu ska reglerna skärpas - men förstås alldeles försent för att påverka den här krisen.

- En gemensam valuta kräver också att man solidariskt skyddar sin valuta från risker och spridningseffekter från andra länders kriser, men det är politiskt svårt att förklara för tyska skattebetalare varför miljardbelopp av deras pengar ska rädda grekernas m.fl slarv.

- Pga det icke optimala valutaområde som EMU-länderna utgör finns det risker med att inte kunna råda över saker som utlåningsränta; när tillväxten är hög och ekonomin är på väg att överhettas så är det svårare att bromsa. På samma sätt är det svårt att gasa om den rådande räntan är för hög för landet ifråga. Hur påverkade onaturligt låga räntor (pga införandet av euron) Irlands bostadsmarknad till exempel? Självklart kan man istället ändra skattesatser och regelverk för att styra ekonomin, men det är nog väldigt svårt att få acceptans för en momssats, inkomstskatter och bankregler åker berg-och-dalbana.

- När budgetdisciplinen brister, räntan är fel och en bubbla briserar till följd av en global finanskris så har en egen valuta distinkta fördelar. Nog för att en valuta som sjunker som en sten är ett långsiktigt problem för ett land, så är det en välkommen prisjustering mitt i krisen. En fallande valutakurs gör att konkurrenskraften stärks mot omvärlden och alla får sänkta löner (inte bara de offentliganställda). På kort sikt lättar detta på bördan.

Finanskrisen beror inte på euron. Islands krasch beror inte heller på euron, inte heller USA's framtida problem. En gemensam valuta behöver dock en drös förutsättningar för att inte vara så känslig som den här krisen faktiskt visat att euron är. Alla argument om att krisen hade kommit till PIIGS-länderna ändå även utan euro ekar tomma när andra välskötta länder måste köpa ut stater från sin egen undergång. Det hade de knappast gjort om de inte hade en gemensam valuta att skydda (och inte behövt heller för den delen).


Kommer Folkpartiet vara mer ödmjuk i debatten om euron framöver? Rädslan för att framstå som otydlig eller velig gör att många företrädare drar sig för att problematisera frågor offentligt, särskilt när vi har gått till val på "JA TILL EURON". Men ska vi lyckas med en gemensam valuta gäller det att få till systemet betydligt mer stabilt än nu.


SvD | SvD | SvD |

måndag 22 november 2010

Lästips - fildelning och upphovsrätt

Roger Wallis sätter fingret på en öm punkt. Läs.

Eslövs och andra kommuners ekonomiska ställning

Tidningen Dagens Samhälle hade en intressant artikel om pensionsskulderna i Sveriges kommuner i senaste numret. Hälften av kommunerna har inte sparat en enda krona till de enorma pensionsskulderna (103 miljarder kronor) som kommuner och landsting har. Chefredaktör Mats Edman avslutar med en retorisk frågeställning:

"Kommer det nya generationer att vältra skulderna på? Inte säkert. När de unga och fertila inser vad deras far- och morföräldrar testamenterat får de miljoner skäl att dra vidare."

Jag har skrivit om detta tidigare  och även haft ett meningsutbyte med Tony Hansson (S) i frågan. För Eslövs del handlar det om ca 637 miljoner kr (2009) som kommunen har som skuld till blivande och befintliga pensionärer där kommunen har varit arbetsgivare. Tony Hanssons syn på det hela är fullt förståelig - skulle vi ta hänsyn till denna faktiska skuld, så skulle inte kommunens ekonomi se alls så bra ut, och då skulle vi behöva hantera skulden (värdesäkra den) istället för att glömma bort den. Som sagt; en förståelig strategi, men en strategi som är både ogenomtänkt och dum. Det är ju trots allt så att någon måste betala skulden någon gång. Det får någon efterträdare lösa genom rationaliseringar och skattehöjningar för kommande generationer. Samtidigt skrivs det floskler om att varje generation ska bära sina kostnader i målen. Eslöv har f.n. ca 50 miljoner kr sparat till pensionerna, ca 8% av hela kalaset.

Diagrammet till höger (klicka för en större version) visar samtliga Sveriges kommuner och dess soliditet med pensionsskulden inräknad. Eslöv är markerat med en röd fyrkant och vi har alltså en soliditet på 25% och pensionsskulden är 20 372 kr per invånare. Detta är relativt goda siffror för Eslövs del. Som referens har jag även inkluderat Laxå, som med sin soliditet på -95% snarast behöver försättas under tvångsförvaltning.


En kommun är dock alltid större än den direkta kommunala ekonomin. Det finns alltid något eller några kommunala bolag som ägs helt eller delvis av kommunen, vilket då förstås kan dryga ut den kommunala kassan vid behov. Det ger dessutom en mer rättvisande bild än den som redovisas i Dagens Samhälle. Här är inte Laxå sämst längre, sannolikt för att de har betydande tillgångar i sina kommunala bolag, utan Raglunda kammar hem den föga smickrande bottenplaceringen. Eslöv sjunker ner till 16% pga att våra kommunala bolag är rejält lånefinansierade. Stockholm intar tätpositionen.


Men det finns också kommuner som har sparat rejält till pensionerna och på så sätt har tagit ansvar för framtida generationer. Den som sparat mest (per invånare) är Sundsvall, som har lagt undan 42 862 kr per invånare. (Eslöv har sparat ca 1500 kr per invånare)

Det är mänskligt att vilja bortse från gamla synder och leva i nuet istället. Särskilt om man själv inte är medskyldig till situationen och skulden uppgår till astronomiska summor. Men jag är övertygad om att de rödblåa (Socialdemokraterna och Moderaterna) gör ett misstag för Eslövs framtid som lägger en plan för mandatperioden som inte alls hanterar denna frågeställning.

Återkommer med funderingar kring den rödblåa budgeten vid ett senare tillfälle.

torsdag 18 november 2010

Nu får Hanne Kjöller dra på sig dumstruten

Hanne Kjöller, ledarskribent på "liberala" DN vill införa flickskolan igen. Finalen i ledaren lyder:

"På samma sätt som musik- eller matematikbegåvade har specialskolor för att inte hållas tillbaka av mindre begåvade klasskamrater, borde väl flickor kunna få en specialskola för att slippa hållas tillbaka av mindre begåvade och mer störande pojkar."


Jag kan inte låta bli att fråga mig om Hanne har fått en tillfällig kortslutning i hjärnkontoret eller om jag först nu blir fullt medveten om hennes tankegåvor. Det är för det första inte tillåtet för friskolor sortera ut elever baserat på kön, och i alla omständigheter vore det oerhört olämpligt. Tänk om Hanne skulle använda samma resonemang för exkludering av "mindre begåvade" på andra grunder än just kön.

Hanne ger sig på en skruvad version av jämställdhet och flickors rätt att utvecklas. Vilket blir ännu mer idiotiskt om man känner till hur det faktiskt ser ut i skolan. Killarna är de verkliga förlorarna i den svenska skolan, inte tjejerna, vilket har varit en trend under mycket lång tid. Tittar man på meritvärdet för pojkar respektive flickor i nionde klass (2010) så framgår tydligt att i alla kommuner förutom 3 st så presterar flickor väsentligt bättre.

Meritvärdesjämförelse mellan pojkar och flickor.
Varje punkt utgör pojkars och flickors resultat i en kommun.  

Är det ett problem att pojkarna är störande i klassrummet? Ja, i precis lika stor utsträckning som när det är tjejerna som stör. De som drabbas hårdast av en skola som inte lyckas hålla någotsånär ordning på lektionerna är just pojkar med sämre förutsättningar från början. Arbetet med attityder och könsroller måste börja tidigt (redan i förskolan) och detta kommer gynna pojkar och flickor, kvinnor och män lika mycket.

I diagrammet ovan skiljer det så mycket som 70 meritpoäng mellan flickorna och pojkarna i den "värsta" kommunen (Övertorneå), Eslöv är markerad med en orange triangel på 29 meritpoäng till flickornas fördel. De tre kommunerna som avviker på så sätt att flickorna faktiskt presterar sämre än pojkarna är Grästorp (-12), Dals-Ed (-10) och Arjeplog (-2).

Jämställdhet och jämlikhet börjar i skolan, inte sortering och exkludering enligt Kjöllers recept.

måndag 25 oktober 2010

En revision utan gadd

Revisionen är den instans, som förutom kommunstyrelsen är lagstadgad. Resten organiserar kommunen som den själv vill. Anledningen till att revisionen har denna särställning är pga att den som utövar makten över den ekonomiska förvaltningen ska granskas i sin utövning. Det är en demokratiskt viktig grundprincip att den som styr blir granskad av oppositionen.

De som är ordförande eller vice ordförande i Revisionen har en långt mycket större insyn än vad en ledamot kan ha. Man har då chansen att gräva djupare i frågor och är med i beredningar. Det är därför så många som 77% av Sveriges 290 kommuner viker ordförandeposten i Revisionen till oppositionen. Men inte i Eslöv.

Enligt Moderaterna och Socialdemokraterna kan man kamma hem både ordförande och vice ordförande själva utan någon som helst risk för jäv eller partiskhet. Tar man bort både oppositionsråd och seriös revisorsinsyn så säkerställer man en lugn seglats utan obekväma frågor.

Vilka skäl finns för att försätta den tillträdande revisionen i en aura av misstänksamhet redan från början? Finns det något att dölja, eller är det något så futtigt som ytterligare ett arvode som är bevekelsen? Hoppas att Cecilia Lind (S) och Henrik Wöhlecke (M) levererar ett bra svar på den frågan.

Daniel Rhodin (FP)

SkD |

fredag 15 oktober 2010

Inte än, men snart

Efter valet har det inte blivit många blogginlägg. Det kanske ligger nära till hands att tro att min enda drivkraft med bloggeriet var att bedriva valrörelse. Alls icke och jag återkommer i gammal stil. Inte än, men snart.

Sanningen är att jag känner mig sliten. Mängder med arbete som slutar med ett antiklimax på valnatten. Två dödsfall i närmaste familjen som slagit undan benen för oss närmast sörjande och har dränerat mig på glädje och energi. Jag behöver ställa lite lägre krav på mig själv en liten stund.

Mäktar man inte med att skriva nåt vettigt själv, så finns det alltid andra som skriver något som är värt att läsa.

Tony Hansson (S) tar upp frågan om pöbeln som hägrar på Skånska Dagbladets kommentarsfält, och jag håller med honom i varje ord. Det är faktiskt inte OK att låta pöbeln förpesta allt vad ett gott samtalsklimat heter, och det är verkligen dags att SKD tar itu med det hela eller stänger ner kommentarsfunktionen igen.

Helena von Schantz har jag lärt känna som en mycket klok och insiktsfull person även om jag aldrig träffat henne i verkligheten. Hon skriver lysande om Sverigedemokraterna och frågar sig hur toleranta vi egentligen är själva. Mycket läsvärt.

Slutligen, på temat tolerans, vill jag tipsa om Joel Burns tal till City Council i Fort Worth, Texas. Detta är ändå politik när den är som bäst och fjärran de cykelställ och parkeringsplatser vi oftast diskuterar.

tisdag 5 oktober 2010

Visst ställer vi upp för rörelsen

Den nya Riksdagens första beslut fattades idag, val av talman. Mycket kan sägas om Sverigedemokraternas penibla uppträde och de rödgrönas fadäser med kisspauser mitt under voteringen, men jag lämnar det därhän nu.

Thomas Bodström, denne tusenkonstnär, guldpojken och den socialdemokratiska rörelsens alldeles egna påläggskalv. Bodström, som vid sidan av att sitta i riksdagen och dess utskott, både sitter i styrelser, skriver (usla) deckare, kyrkofullmäktige, praktiserar som advokat och gud vet vad mer han hittar på en normal arbetsvecka. Han väljer alltså bort riksdagen för att åka till USA, precis som han för övrigt gjorde mitt under brinnande valrörelse. "Jag har full förståelse för att Thomas Bodström befinner sig i USA med sin fru och sina barn", säger Mona Sahlin på en direkt fråga om varför han inte är närvarande.

På vilken annan arbetsplats som helst, i vilket annat parti som helst hade Bodström blivit ombedd att ta sitt pick och pack och dra. Men inte i dagens socialdemokrati. Jag tror att detta är ett av tusentals indicier på att socialdemokratin verkligen behöver ta chansen i denna mellanvalsperiod att omdefiniera sig själva i grunden.

Expressen | Aftonbladet | Aftonbladet | Sydsvenskan |

torsdag 30 september 2010

Valet i Eslöv - en valanalys

Fortfarande är det oklart vem som ska styra Eslöv de kommande fyra åren. Klart är i alla fall att Folkpartiet gör ett hyfsat valresultat och vi får 4 mandat vilket är en ökning med 1. De som blir valda till Kommunfullmäktige (KF) blir alltså:

1. Daniel Rhodin, Örtofta
2. Solweig Lewin, Billinge
3. Lesley Holmberg, Slogstorp
4. Ann-Christin Waldén, Eslöv

Ersättare i KF blir:
5. Sven-Olov Wallin, Kungshult
6. Astrid Nilsson, Billinge

Vi fick totalt 1435 röster vilket motsvarar 7.5% av rösterna. Av dessa satte 466 personer ett kryss på sin favoritkandidat. Jag fick 120 kryss, följt av Ann-Christin Waldén på 67 kryss.

Det är alltid intressant att jämföra hur Eslövsborna resonerar när de väljer sina företrädare, och även vid detta val är det en stor andel röstsplittring, dvs man väljer olika partier i de olika valen. Detta visar tydligt att det lokala budskapet spelar roll och att partierna på riksnivå inte avgör allting.

I tabellen nedan syns hur många röster Eslövsborna lade på olika partier i riksdagsvalet respektive kommunalvalet. Det framgår också hur mandatfördelningen ser ut (Eslövs KF) och hur den hade sett ut om Eslövsborna hade röstat likadant som i riksdagsvalet. (klicka för större version)


Nettoomflyttningen är drygt 4000 röster, eller 23%. De stora förlorarna i mandatfördelningen är Moderaterna som hade haft 5 mandat fler, vinnarna är Centern, Nya Kommunpartiet (NKE) och Socialdemokraterna.

Annorlunda uttryckt kan man säga att det finns en möjlighet för lokala politiker att komma ut med sitt lokala budskap mer eller mindre väl, ett förtroende för den lokala partigruppen som skiljer sig från riksdagsvalet och de välkända partiledarna.


Diagrammet visar skillnaden i röster mellan riksvalet och kommunalvalet. De partier som åtnjuter störst lokalt förtroende är C och SD, de med lägst är KD och M. De förbättrar sitt lokala förtroende mest är FP som gör störst förändring på +12% följd av S på +9% och MP på +8%.

Vi hade satt upp ett mål på 5 mandat vilket vi missade med 356 röster. Som ordförande har jag ett stort ansvar när mål inte nås. Det finns alltid saker som kunde gjorts bättre, så även i vårt fall. Det är 6 månader sedan årsmötet fastställde målet och gav valledare (Lesley) och ordförande uppdraget. Vi går framåt och gör ett bättre val än riks vilket i alla fall inte hänt på mycket länge. Jag ska ge styrelsen i uppdrag att granska vad vi kunde ha gjort bättre. Mål ska inte sammanblandas med visioner, mål ska uppnås där visioner snarare målar ett drömscenario.måndag 20 september 2010

Valet klart - styret oklart

Nu har väljarna sagt sitt och det är upp till politikerna att förhandla om hur kommuner, landsting och riket ska styras de närmsta fyra åren.

I Eslöv har Alliansalternativet fått 20 mandat, de rödgröna 20 mandat, Sverigedemokraterna 7 och Nya Kommunpartiet 2 mandat. Det finns ingen majoritet för någon, det finns inte ens en största minoritet i nuläget. Styret är alltså i högsta grad oklart för närvarande.

Skånskan pratar idag om en Rhodin-effekt i Örtofta/Väggarp/Toftaholm, där Fp får sitt starkaste stöd i kommunen. Jag känner mig väldigt hedrad av att det finns så många av mina grannar som visar mig och Folkpartiet detta förtroende. Överhuvudtaget gör Folkpartiet ett bra val i kommunen trots att vi backar på riksnivå, vilket enbart kan tillskrivas mina vänner och kollegor i partiet som har jobbat oerhört hårt och målmedvetet med att få ut det positiva förändringsbudskap. Tack alla som har på olika sätt hjälpt till eller visat ert stöd - det är sådant som gör att man orkar några meter till!

När saker och ting lugnar ner sig och vi har hunnit smälta valresultatet så återkommer jag med lite valanalys och kommentarer.

| SkD | SkD | SkD |

fredag 17 september 2010

De rödgröna har fel om vindkraften

Igår i TV4:s valdebatt sa Lars Ohly (V) att 27% av elen kommer från vindkraft i Tyskland. Men det visar sig att det faktiskt är enbart 1.6%, dvs en mindre andel vindkraft än vad Sverige har. Samtidigt har Tyskland förstås många fler vindkraftverk än vad Sverige har, då det bor ca 10 gånger så många människor där.

Lars Ohly och de rödgröna visar på detta sätt hur lite man egentligen förstår om elproduktion och konsekvenser av tex nedstängning av kärnkraftverk. Om inte ens partiledarna på den rödgröna sidan kan få rätt på siffrorna så kan man inte annat än att ha väldigt låga förväntningar på hur energipolitiken kommer föras ifall de rödgröna vinner valet.

| Aftonbladet |

Svårt sjuka ska självklart ha sjukpenningFolkpartiet.se

Obefogad (S)jälvgodhet

I Skånskan idag har Lena Emilsson (S) en insändare om att "Rhodin (FP) är inte trovärdig" (klicka på bilden för större version). Eftersom jag inte har möjlighet att få in ett svar innan valdagen så svarar jag här istället.

Lena Emilsson börjar med "Daniel slänger sig med en massa siffror som är svåra att kommentera". De siffror som avses här är betygsresultat, kostnader per elev och behörighet till gymnasiet. Lena, om du hade varit det minsta intresserad av att analysera ditt totala misslyckande som ordförande inom Barn och Familj, hade du kanske också orkat klicka in på www.skolverket.se och www.skl.se för att ta del av statistiken hur det ser ut i Eslövs skolor.

Som en liten hjälp till Emilsson (S), här är
resultatet av dina "kvalitetsförbättringar"
Jag och Folkpartiet har många förslag om skolan. Lena Emilsson och sossarna har inga förslag om skolan. Det verkar ganska konstigt att försöka vända mina ambitioner mot mig. "Nej, du har snällt röstat med våra förslag", säger Lena Emilsson (S). Men jag sitter inte i BoF ännu, Lena. Visste du inte det?

När det gäller finansieringen så var jag väldigt tydlig på den punkten i intervjun; i första hand ska tillkommande budgetutrymme användas, om detta inte räcker för att ha en bra skola och en anständig omsorg om våra äldre så kan man inte utesluta att en skattehöjning är nödvändig. Den politiker som kategoriskt utesluter skattehöjningar är inte seriös.

Det är bra att skolan äntligen debatteras i Eslöv. Synd bara att Lena Emilsson (S) inte i sak bemöter de förslag jag kommer med. Om nu (S) också är beredda att tillskjuta mer pengar till skolan, varför inte välkomna att vi vill göra detsamma?

Läs alla andra inlägg jag skrivit om Eslövs skolor

Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

torsdag 16 september 2010

Den tredje dimensionen

De första två dimensionerna är bredd och höjd. Den tredje dimensionen är djup och det är i sanning ett djuplodande resonemang som Håkan Larsson (MP) kommer med i Skånskans partiföreträdarintervju.

På frågan "Har ni fått igenom något av er politik i alliansen med S och V?" svarar Håkan:
– Det jag är glad över är att vi i alla fall inte förvärrat saken. Vi har inte ägnat oss åt populism, som vissa andra gör.


Miljöpartiet går vidare med att föreslå folkomröstning om parkeringstider - två eller fyra timmar i parkeringstid. De har verkligen valt ut en riktig thriller till folkomröstning.

Men det börjar bli riktigt intressant först när sådant som de flesta tar för givet börjar ifrågasättas:
– Behöver man verkligen ha två toaletter i en lägenhet på 80 kvadratmeter, till exempel? Knappast. Och kanske kunde man ha ett gemensamt frysrum, det är väldigt ekonomiskt, säger Håkan Larsson (MP).

Vänstersidan brukar kritisera oss för att prata för mycket om valfrihet. Men jag kan tänka mig att det finns en ansenlig mängd personer med vänstersympatier som faktiskt gärna vill ha sin egen frysbox kvar.

När intervjun avrundas passar Håkan Larsson på att kritisera valfriheten för äldre, med om möjligt ännu sämre argument än vad sossarna brukar använda:
– LOV (Lagen om Valfrihet) låter väldigt fint men vad folk inte har klart för sig är att det inte påverkar kommunens ekonomi ett endaste dugg, säger Håkan Larsson (MP).

Nej, poängen med valfrihet är ju inte att det ska spara eller kosta mer för kommunen. Poängen är ju att de äldre själva ska få välja den utförare som de själva vill.

Den tredje dimensionen verkar ju inte så trevlig eller genomtänkt måste jag säga.

Skånskans utfrågning av mig hittar du här.

Satsa på byarna - också

Läs vårt handlingsprogram för både Eslövs tätort och byar.

| SkD | SkD |

onsdag 15 september 2010

Väljarna får inte besked av (S)

Valrörelsen är över och Cecilia Lind (S) har undvikit att ge raka svara om Socialdemokraterna kommer att avskaffa Lagen om Valfrihet i Eslövs vård och omsorg samt hur man tänker uppnå målet att göra det möjligt för olika typer av omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet.

Väljarna får inte besked före valdagen. Socialdemokraterna vågar inte ge besked. Ta det säkra före det osäkra och rösta på Folkpartiet eller något av de andra tre allianspartierna om du vill ha kvar valfriheten i Eslövs hemtjänst även på måndag.

Lesley Holmberg (FP)
vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden

tisdag 14 september 2010

söndag 12 september 2010

Valspurt

Daniel Rhodin, plats 1 till Kommunfullmäktige
Nu är det precis en vecka kvar tills vallokalerna stänger. På alla nivåer är det ett osedvanligt spännande och avgörande val;

Ska socialdemokraterna, efter 16 års styre i Eslöv, få lämna över till Alliansen, eller ska de lyckas med 20 års obrutet regerande?

Ska femklövern på regionnivå få fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra vård och kollektivtrafik, eller ska de rödgröna ta över och höja skatten rejält?

Ska Alliansen göra ett historiskt val och få egen majoritet på riksnivå, eller ska vi återgå till en haltande ams-politik, ett slopande av RUT-avdraget och en återgång i skolpolitiken?

När det gäller Folkpartiet Eslöv, så har vi aldrig tidigare satsat så mycket resurser som för detta val. Vi har det i särklass mest gedigna kommunala handlingsprogrammet, vi har jobbat hårt med att träffa människor, skriva insändare och driva opinion på denna blogg.

Nu är alla kort på bordet och det som kvarstår är att alla partier gör en sista insats för att få fram sina budskap. Målet för oss är att ingen ska tveka på vad Folkpartiet vill.

Allt kampanjmaterial ligger på vår hemsida för den som vill kolla en extra gång.

Vi söker också nya medlemmar, så är du intresserad så drar vi igång en "Nyfiken på politiken" i höst igen. Läs mer och anmäl dig här:

| SkD |

Kommunal jobbgaranti

Vänsterpartiet i Eslöv föreslår en kommunal jobbgaranti för unga som av olika anledningar inte vill gå i skolan. Att Stefan Karlsson (V) har ett socialt engagemang för de människor som har det svårt går inte att ta miste på, och detta sympatiserar jag med till 100%. Ändå ser jag vissa risker med ett sådant förslag:


Årets niondeklassare är de första att möta den nya gymnasieskolan. Nu höjs kvaliteten och det ställer högre krav på eleverna; För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkänt betyg i svenska, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. För behörighet till högskoleförberedande program krävs godkänt i minst 12 ämnen. Idag krävs godkänt betyg i enbart svenska, matematik och engelska.

Hur denna förändring av behörighetskraven slår mot Eslöv vet ingen. Vad vi vet är att ca 14 % av eleverna som nu gick ut grundskolan inte är behöriga till ett gymnasieprogram. 25 % av eleverna har ett eller flera underkända ämnen i sitt slutbetyg. Det kan alltså handla om närmare 100 elever som får mycket begränsade valmöjligheter nästa höst. (Här finns det all anledning att vara kritisk mot Barn och Familj att de inte har gjort några prognoser på hur detta kommer att slå)

Jag tror det är direkt olämpligt att signalera till dessa ungdomar att det står ett jobb och en lön och väntar om de väljer bort skolan. En gammal regel är att premiera önskat beteende, inte tvärtom. En satsning på extraundervisning, ett preparandår, tidigare kontroller och bättre specialpedagogiska insatser tror jag är betydligt mer effektivt för att uppnå målet: självständiga individer med egen inkomst och framtidstro.

| SkD

torsdag 9 september 2010

onsdag 8 september 2010

Absolut inget samarbete med SD

Arvid Frandsen, Sverigedemokraternas ordförande i Eslöv sträcker ut handen till Moderaterna och vill ha samarbete och en ordförandepost. Låt mig vara tydlig på den punkten; det blir aldrig något samarbete mellan Alliansen och SD.

SD har en värdegrund som är diametralt motsatt Folkpartiet liberalerna och en syn i flykting- och invandringsfrågan som inte delas av något annat parti. De har heller ingen politik annat än om invandringsfrågan och i till och med den frågan är de flesta förslagen både orimliga och ogenomförbara.

Flyktingfrågan har debatteras under många år, och receptet för bättre integration är de breda frågorna; Utbildning, Arbete, Rättsväsende och Acceptans.Människor är i grunden lika., Våra behov, drifter och drömmar ser likadana ut.

Med SD får man ett kallare samhälle. De är vilsna i Sveriges stora ödesfrågor - jobben, utbildningen, rättssystemet och klimatet. De är motståndare mot förnyelse och tillväxt. Gör dig själv och dina barn en tjänst och lägg din röst på något annat parti än SD den 19 september.

SkD |

Energideklarationer

Lästips: Jakob Heidbrink skriver ett mycket relevant inlägg om de i stort sett meningslösa energideklarationerna på hus.

söndag 5 september 2010

Välkommet inspel om kärnkaften

Jan Björklund, Tobias Krantz och Jonas Abrahamsson (VD för EON) skriver på DN debatt idag om kärnkraften. Läs.

Jimmie Åkesson (SD) är för omskärelse

En liten intressant detalj när det gäller Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson: Han är emot att manlig omskärelse enbart får ha medicinsk grund i sjukvården, enligt Valpejl.

På frågan: "Svensk sjukvård ska erbjuda manlig omskärelse enbart av medicinska skäl", svarar Jimmie "Mycket dåligt förslag"

Onekligen ett intressant ställningstagande för en Sverigedemokrat som säger sig vara emot mångkulturen. Svensk sjukvård ska utföra rituell omskärelse.

SvD | SR

fredag 3 september 2010

Tryggheten i Eslöv

Skånskan skriver vad partierna vill göra för att öka tryggheten i Eslöv.Vårt handlingsprogram för ett tryggare Eslöv hittar du här: För trygghet mot brottslighet

Våra övriga kommunala handlingsprogram:

Det är kul att Skånskan nu upplyser väljarna om att tex Miljöpartiet inte ens orkat skriva ett handlingsprogram inom något område. Det borde man tänka på när man går och röstar den 19 september.

| SkD | SkD|

torsdag 2 september 2010

LO borde byta reklambyrå

Det finns ett gott stycke humor i att en googlesökning på de av LO inmutade värdeorden;

SUPERSMART
DUNDERRÄTT
EXTRAKLOKT
MEGABRA

leder samtliga toppresultat till vår blogg (förutom SUPERSMART som tydligen är nån amerikansk affär). LO själva finns knappt med på första sidan. LO borde nog seriöst överväga att byta reklambyrå.

Se bilderna som är populärare än LOs egna: (klicka för större version)
SvD | SvD | DN | DN | DN | GP | Resumé | SkD |

onsdag 1 september 2010

Politisk humor

Med anledning av Sverigedemokraternas framgång med att få sin valreklam sänd i TV4 så bjuder de säkert på lite politisk humor också.
Liberati

tisdag 31 augusti 2010

Jobben skall finnas i Eslöv också

I valdebatt Harlösa fick Cecilia Lind (S) två frågor. Den första kommer Socialdemokraterna avskaffa Lagen om Valfrihet (LOV) i Eslövs hemtjänst om ni vinner valet? Fråga två till (S)-Cecilia handlade om vad de skall ha istället för Lagen om Valfrihet och RUT. Svaren uteblev även nu, precis som vid alla andra tillfällen frågorna ställts.

I SKD den 21 augusti svarar Cecilia på journalistens fråga om Socialdemokraterna vinner valet river ni upp LOV då? Cecilia menar att man inte avser riva upp några avtal men vid valvinst sluts inga nya. Med andra ord LOV stryps långsamt. Ingen valfrihet i Eslövs hemtjänst om S, V, MP får bestämma. Det kommunal vård och omsorgsmonopolet återupprättas.

"Jobben skall finnas i Eslöv också" står det i Vård och Omsorgsnämndens mål. Följande mening råder det politisk enighet kring:"… att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet." Målen togs i bred politisk enighet i december i Vård och Omsorgsnämnden. Hur skall Socialdemokraterna nå detta mål utan Lagen om Valfrihet?

Kan man lita på Socialdemokraterna och deras marionetter (V och MP)? Det är inte första gången man säger en sak den ena dagen och något helt annat dagen efter. Ett kommunalt beslut måste ha längre bäst före datum än några månader.

Med Socialdemokraterna och deras marionetter vid makten är det politiker och tjänstemän som bestämmer hur just din vardag ska se ut. Var rädd om din röst den 19 september – den är betydelsefull. Nej till valfrihet (S, V, MP). Ja till valfrihet (FP, M, C, KD). Valet är ditt.

Lesley Holmberg (FP)

Dags att ta en paus i vindkraftsutbyggnaden

Ett vindkraftverk producerar el när det blåser mellan 5 och 20 m/sekund. Svensk energi produceras idag till 97 % koldioxidfritt. Bara Norge är bättre än Sverige. Danmark, som är bäst i världen på vindkraft, har 12 kolkraftverk som går dagligen. Inget enda kolkraftverk har man lyckats stänga trots sin stora tillgång på vindkraft.

När det inte blåser måste energisparlampan lysa ändå. Den så kallade reglerkraften produceras via vattnets kraft i våra norrlandsälvar och kärnkraften. Denna elproduktion är klimatsmart. Med den tänkta utbyggnaden av vindkraft i Sverige kommer vi att behöva den sista oreglerade älven för att klara reglerkraften när det inte blåser och kärnkraften avvecklas allt eftersom. Sveriges sista oreglerade älv, Vindelälven, kommer att fördärvas. Som naturvän är detta oacceptabelt.

Vindkraftsutbyggnaden betalas till stora delar av villaägare och småföretagare genom extraskatten, elcertifikatet. Handeln med tillstånd för vindkraftverk är betydande. Vindkraften är en industri.

Eslöv är landets vindkraftstätaste kommun när det gäller landbaserad vindkraft. Det är ett högt pris vi eslövsbor får betala i form av förfulning av vårt landskap och olika former av störningar. Vindkraften i vår kommun måste ifrågasättas. Eslöv har med råge tagit sitt ansvar för vindkraftsutbyggnaden. Nu är det dags att ta en paus och tänka efter om vi verkligen vill ha fler vindkraftverk i vår fina natur.

Lesley Holmberg (FP)

söndag 22 augusti 2010

En gång socialdemokrat...

...alltid socialdemokrat. Kanske.

Jonas Gardell och Leif GW Persson hjälper till i beslutsvåndan för ambivalenta sossar.

Överdos

Har du 45 minuter över så tycker jag att du ska titta på denna film. Det är den liberala debattören Johan Norberg som beskriver finanskrisen och risken för nästa.

Säger en del om vilken typ av ekonomisk politik vi bör bedriva i Sverige, och inte är det överbudspolitik och utökad spendering för offentlig sektor.

fredag 20 augusti 2010

Folkpartiets TV-reklam

Folkpartiet om skolan:Folkpartiet om kärnkraft:Folkpartiet om rätten att bo tillsammans:

torsdag 19 augusti 2010

Lite konstigt blir det allt

Man kan alltid lita på att bankernas ekonomer uttalar sig i tidningarna med jämna mellanrum; budskapet är alltid detsamma "Nu är det dags att binda räntan". Samma människor som är högst delaktiga att ta fram de prognoser som bankerna själva använder för att just säkerställa att aldrig gå back på bundna räntor.

Det har aldrig varit lönsamt att binda räntan. Med mycket stor sannolikhet kommer det aldrig bli det heller. Att sedan människor väljer att binda pga att de vill köpa sitt livs dyraste försäkring är en annan sak.

Diskussionen om "pensionärsskatten" lever alltjämt vidare. Jag blir faktiskt förvånad att stora medier som SvD, DN och andra använder detta som ett vedertaget begrepp. Det är bara att gratulera socialdemokraternas mediestrateger att de har fått ett helt felaktigt begrepp vedertaget. Det är i sak helt korrekt att argumentera för att löntagare inte ska ha/förtjänar ett jobbskatteavdrag. Men det gör det fortfarande inte en pensionärsskatt. Inte heller ROT/RUT-avdraget är en "ni-som-inte-renoverar-eller-på-annat-sätt-använder-hushållsnära-tjänster-skatt". Miljöbilspremien var inte en "ni-som-inte-hade-råd-eller-lust-att-köpa-ny-miljöbil-skatt".

Likaså det smått imbecilla påståendet att "pension är uppskjuten lön" har lyckats slå rot. Man kan faktiskt argumentera mot jobbskatteavdraget utan att fara med rena felaktigheter. Pension är inte uppskjuten lön av det enkla skälet att de är de som betalar in skatt idag som finansierar dagens pensioner. Det finns ingen mystisk fond där löneavsättningar sen 50-talet är sparade. Ska alla välfärds- och transfereringssystem kallas "uppskjuten lön" i så fall?  A-kassan, sjukpenningen och föräldraförsäkringen? Kan vi inte nöja oss med att säga att de är skattefinansierade? Det vore dock korrekt att säga; "jag anser att pension ska betraktas som uppskjuten lön". Med det sagt så anser jag att skatten för pensionärer ska sänkas. Men låt oss nu inte kalla det förslaget för en "löntagarskatt"...

måndag 16 augusti 2010

Handlingsprogram - En förskola för alla


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på nästa medlemsmöte

En förskola för alla
__________________________________________________


Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och lägger grunden för barnens skolgång med ett arbetssätt som präglas av en tilltro till barnets egen förmåga och lust att lära och utvecklas. Alla har rätt till förskola.

Förskolan är en av Eslövs mest uppskattade verksamheter. Ett varierat utbud av förskolor, både kommunala och enskilt drivna ger föräldrar möjlighet till ett aktivt val.
Med en förskola i världsklass bidrar vi till att framtida generationers eslövsbor präglas av nyfikenhet och lust att lära, trygghet och respekt för olikheter. För Folkpartiet är en bra förskola en investering för framtiden.

Förskolans värdegrund ska präglas av mångfald, alla människors lika rätt och värde, demokratiska värderingar och inflytande. Både barn och föräldrar ska vara delaktiga och känna att de har möjlighet att påverka förskolans verksamhet. Ett inkluderande arbetssätt ska vara ledstjärnan i förskoleverksamheten.

Rättigheter i förskolan

Rätt till barnomsorg
Förskolan har två viktiga roller; dels är det en service till förvärvsarbetande föräldrar och ska ge barnen en god och stimulerande omsorg. Den pedagogiska verksamheten i förskolan är en rättighet för barnen. I Sverige ska arbetslinjen gälla, ingen ska tvingas tacka nej till ett arbete pga att kommunen inte kan ge barnomsorg på obekväma tider. Därför ska det införas en skyldighet för kommunen att anordna barnomsorg på obekväma tider (kvällar, nätter, helger).

Rätt till pedagogisk verksamhet
Samtidigt bör barnen ha rätt att ta del av den pedagogiska verksamheten oavsett om föräldrarna är sjukskrivna, föräldralediga eller arbetslösa. Därför ska alla barn, oavsett livssituation ha rätt till 25h/vecka i förskolan. Förskolans roll att utjämna skillnader i förutsättningar mellan barn måste komma alla barn till del. Barn har också rätt till att träffa andra barn, träna på relationer och bygga sociala kontaktnät.

Rätt till särskilt stöd
Barn som behöver särskilt stöd ska få detta på sin egen förskola i så stor utsträckning som detta är möjligt.

Rätt till information
Alla föräldrar ska få information om förskolans mål och hur det egna barnet utvecklas.

Förskolans uppgifter
Genom en medveten pedagogisk blandning av lek och lärande ges barnen möjlighet att utvecklas till starka, trygga och nyfikna individer.

En av förskolans centrala uppgifter är att aktivt stödja barnens språkutveckling. Goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att senare lyckas i skola och arbetsliv.

Matematik är ett ämne som många upplever som svårt. Genom att redan i förskolan introducera matematik på ett lekfullt sätt ges det goda förutsättningar för barnen att klara matematiken i skolan.

Sociala färdigheter och förmågan att samarbeta med andra är också viktigt och något man har nytta av resten av livet.

Både ute- och innemiljö ska stimulera till rörelse, aktivitet och kreativitet. För att barn ska våga utforska och ta till sig kunskap krävs en lugn och trygg miljö som är anpassad för små barn.

Pedagogens roll
Barnskötare och förskollärare i förskolan är lika viktiga, men har olika roller. Barnskötarens roll fokuserar på god omsorg och att hjälpa pedagogen med att omsätta den pedagogiska planen i praktiken. Förskolläraren ska vara pedagogisk ledare i förskolan. Det pedagogiska ledarskapet och den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten är central för att förskolan ska utvecklas tillsammans med barnen, föräldrarna och samhället i övrigt. Pedagogerna behöver behöver avsätta mer tid för planering och för att hålla sig uppdaterad med beprövad erfarenhet och forskning. Förskollärarens viktiga roll ska också synas i lönekuvertet.

Vi vill att varje barn ska ha en individuell utvecklingsplan utformad av en utbildad pedagog, likaså ska pedagogen ansvara för uppföljningen för varje barn.

Kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig för såväl barnskötare som förskollärare.

Barnomsorgspeng
Barnomsorgspengen är till för att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation inom barnomsorgen och ge utrymme för egna initiativ och eget företgande. Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna väljer: kommunal eller enskild. Barnomsorgspengen gäller för godkänd förskoleverksamhet och fritidshem samt godkänd enskild pedagogisk omsorg.
Mångfalden inom barnomsorgen syftar till att ge föräldrar valfrihet och skapa möjligheter för praktiska lösningar. Basen i barnomsorgen i Eslövs kommun ska dock även fortsättningsvis vara förskolan.

Förskoleklass
Förskoleklassen, som fungerar som en bro mellan förskola och skola, bör göras obligatorisk och utgöra det första året i en tioårig grundskola.

Jämställdhet
I förskolan läggs grunden för kunskaper och värderingar, trygghet och tillit. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen. Miljön ska vara utformad så att den undviker ett begränsat könsrollstänkande. Könsroller cementeras tidigt i livet och påverkar både barn och vuxna negativt. Det är till exempel betydligt fler pojkar än flickor som går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. För att kunna arbeta strukturerat med jämställdhetsfrågor i förskolan bör varje förskola ha kontakt med en genuspedagog.

Jama ansträngt

Om man vill lätta upp stämningen lite, så kan man alltid leka lite med anagrammaskinen.

Socialdemokraterna blir ackordets anomalier, romantisera lockade eller möjligtvis otack moraliserande.

Folkpartiet är mer kända som reptil koftaoftare plikt eller kanske partikel fot.

Centerpartiet är väl mer som terapi centret, Miljöpartiet imiterar plöjt och Kristdemokraterna är dramatikens rektor som presenterar doktriner maskerat.

Nya moderaterna blir antyda enormare, eventuellt martyern oanade

Vänsterpartiet är ännu mer talande:
partiets tvären
inspärra vettet
vispa reträtten
rättvisan repet
veterinär spatt

Och för Sverigedemokraterna blir det nästan lite spooky...
dogmatiker enerveras
demokratiers veganer 
motverkade resignera
krematoriers genevad
vegetarisk normerade
degenererat omskriva
egoisterna medverkar
samvete korrigerande
motverkande inre gaser

lördag 14 augusti 2010

Valpejl

Om du vill hitta vilken kandidat du ska kryssa i valet så kan jag rekommendera valpejl.se. Jag bör tydligen rösta på mig själv...NAMNORTÅLDERBOLAGÅRSINKOMSTMATCH
Daniel Rhodin (FP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
 • Val:
 •  
 • Riksdag,
 •  
 • Kommun
Eslöv33 år0 st509 747 kr100%
Hanna Håkanson (FP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
 • Val:
 •  
 • Riksdag,
 •  
 • Kommun
Höör19 år0 st0 kr84%
Henrik Kvennberg (M) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
 • Val:
 •  
 • Riksdag,
 •  
 • Landsting,
 •  
 • Kommun
Höör35 år0 st475 366 kr80%
Gustaf Hoffstedt (M) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
 • Val:
 •  
 • Riksdag,
 •  
 • Kommun
Visby36 år2 st476 173 kr80%
Magnus Grill (FP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
 • Val:
 •  
 • Riksdag,
 •  
 • Landsting,
 •  
 • Kommun
Råå65 år3 st2 088 081 kr80%