tisdag 11 maj 2010

Grundskolan i Eslöv - en uppdatering

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har släppt sin nya jämförelserapport om grundskolan. Jag tänkte följa upp det inlägg jag gjorde förra året med lite uppdaterade uppgifter.

(Notera att alla bilderna är klickbara, så kan du se en större version)

Andelen behöriga till gymnasiet har ökat till 85.9% och det som räddar kommunen från ytterligare ett år med bakslag är det fina arbetet som Ekenässkolan lagt ner på att öka måluppfyllelsen i matematik. Det är hela 5.1% fler elever som hade godkänt i matematik 2009 jämfört med 2008. Utmärkt, och det visar också att det, med riktade insatser, går att nå mycket goda resultat.

De två senaste åren har resultatmässigt varit katastrofala på Ölyckeskolan. Vad detta beror på har jag ingen aning om, men alla som i likhet med mig tittar på sådan här statistik vet att man sällan kan dra några större slutsatser på skolnivå. Det räcker med  att en klass har en dålig utveckling för att introducera skevhet i statistiken.

Jag anser att vi borde ligga på minst 95% behörighet i Eslöv. När den nya gymnasiereformen sjösätts 2011 så höjs kraven på behörighet. (Sv, Ma, Eng plus 6 ytterligare godkända ämnen krävs för behörighet till studieinriktade gymnasieprogram) Det finns stor risk att vi med dagens dåliga siffror får en chock över ett exploderande stort IV-program på Bergagymnasiet. Detta får många oönskade effekter, förutom att vi får en mycket stor grupp på Bergagymnasiet som i praktiken pluggar på högstadiet, så har dessa elever ingen möjlighet att välja sin skolgång. De har också enligt tillgänglig forskning ett betydligt tuffare liv framför sig. Genomströmningen av elever på Bergagymnasiet är redan idag låg och denna situation kommer att förvärras påtagligt genom den nya gymnasiereformen såvida vi inte genast sätter in kraftiga åtgärder på grundskolan.

Bilden till höger visar samtliga kommuner (blå), hur stor andel behöriga lärare (x-axeln) samt behörigheten till gymnasieskolan (y-axeln). Som synes ligger Eslöv nånstans i mitten med 86.5% behöriga lärare. Notera Lomma och Lund, som är intressanta jämförelsekommuner. De brukar ju som bekant slåss om förstaplatsen i årets skolkommun.


När det gäller lärartätheten, eller här uttryckt som antal elever per lärare, så är det nästan 70% av kommunerna som har en högre lärartäthet än Eslöv. Jämför vi oss med Lomma, så har vi till och med något högre lärartäthet.


Tittar vi på utbildningskostnaden, (utbildningskostnad = totalkostnaden - lokaler - skolskjuts) så är det hela 92.4% av Sveriges kommuner som lägger mer pengar på sina ungdomar. Vi lägger ca 52 700 kr, vilket är hela 7 000 kr mindre än genomsnittet. Tänk på hur mycket verksamhet som de flesta kommuner kan genomföra som inte Eslöv har möjlighet till. Jag tycker att det är oacceptabelt. Hade Eslöv haft kostnader i linje med genomsnittskommunen så hade vi lagt drygt 20 miljoner kronor mer varje år på skolan.

För att titta på utbildningskostnaden i ett skånskt perspektiv har jag även plockat ut enbart skånekommunernas utbildningskostnad och gymnasiebehörighet. Vi ligger alltså riktigt dåligt till även i skånskt hänseende. Skulle Eslöv lägga lika mycket per elev som Lund gör så skulle grundskolan få en resursförstärkning på hela 57 miljoner kronor !

Pengar är ingen frälsare, och det finns ingen automatisk koppling mellan kostnader och resultat. Däremot finns det kopplingar mellan resultat och de resurser man sätter in (särskilt tidigt). Det finns kopplingar mellan resultat och möjligheten att göra riktade insatser (som har skett på Ekenäs inom matematik). Dessutom finns det kopplingar mellan resultat och förmågan att locka till sig de vassaste pedagogerna, rektorerna, cheferna och elevhälsovård. Allt detta kostar pengar. Men eftersom Eslöv i stort sett har den snävaste skolbudgeten i Sverige så kan mycket lite av sådana satsningar genomföras.

Om man ska vara ärlig, och det ska man ju, så finns det bara en sak att göra för de som är lika upprörda över detta som jag; Rösta på Folkpartiet.


Läs även de andra inläggen vi skrivit om Eslövs skolor

Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar