tisdag 30 september 2008

Påverkar finanskrisen Eslövs ekonomi?

Självklart påverkas Eslöv men troligen mest på lång sikt.
Eslöv har inga lån alltså påverkas vi inte av räntehöjningarna. Förvisso heläger kommunen EBO/Eifab där borgensåtagandet är i storleksordningen 800 miljoner. EBO/Eifab har en låneskuld på 840 miljoner. Här kommer räntejusteringarna att ha betydelse.
Kommunens likviditet är just nu 30 – 40 miljoner kronor.
Orosmolnet just nu är de 40 miljoner vi avsatt till pensionerna och investerat i aktier. Dessa miljoner kommer förstås att tappa i värde i takt med börsnedgången. Pengarna är dock tänkta att ligga kvar i 5 år och då är förhoppningsvis finanskrisen över och börsen har återhämtat sig.

På lite sikt påverkas vi indirekt av finanskrisen genom att vi slutar att köpa olika varor. Då minskar företagens vinst och man tvingas till att säga upp medarbetare. Fler kommer att få sänkt inkomst, fler kommer att hänvisas till a-kassa, några tvingas söka försörjningsstöd. Kommunens ekonomi påverkas genom att skatteinkomsterna sjunker och utgifterna i form av försörjningsstöd ökar. Detta är scenariot om inte finanskrisen i USA får en snabb lösning.

Kommunens budgetprognos (just nu) pekar på ett budgetunderskott 2008 med 17 miljoner. Främst är det Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden och Arbete och Försörjning som visar på stora underskott. När utdelningen från Lunds Energi är inräknade slutar kommunens budgetunderskott på totalt ca 3 miljoner.

Blir det så att kommunens skatteinkomster sjunker innebär det att antalet personer i utanförskap a ökar, det blir det färre som betalar skatt, då drabbas kommunen och verksamheterna måste börja spara. Detta har vi varit utsatta för ett antal gånger under senare halvan av 90-talet och början på 2000-talet. Trots högkonjunktur under vissa perioder. Då hade vi socialdemokratiska regeringar. Nu har vi en alliansregering som prioriterar att folk skall ha jobb.

måndag 29 september 2008

Kanske blir det lite klös i kvällens kommunfullmäktige

Ikväll drar höstsäsongen igång för Eslövs kommunfullmäktige. Föredragningslistan är inte särskilt upphetsande. Ikväll skall vi diskutera en placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Vad jag kan säga om detta är endast bifall till tjänstemännens förslag. Med mina högst begränsade kunskaper om pensionsmedelsförvaltning måste jag lita på att våra tjänstemän har gjort ett gediget arbete.
Att inrätta ett näringslivsutskott är vi överens politiskt överens om likaså att ta ut marknadsmässiga priser för tomtmark.
Det som kommer att vålla debatt vid kvällens kommunfullmäktige är en interpellation om vilka åtgärder som planeras för att öka säkerheten bland våra medborgare. Leif Palmkvist ( c ) som skrivit interpellationen mot bakgrund av bränderna på Ekenäskolans matsal och mordet på en man i Kastberga i maj pekar på den otrygghet som dessa händelser skapat. Han undrar vad Rådet för Trygghet och Hälsa tar för initiativ.
I sitt svar redogör KS-ordförande Cecilia Lind för en lång rad åtgärder som kommunen, polisen och räddningstjänsten vidtagit. Svaret skrevs till juni-sammanträdet. Det tråkiga är att bränderna fortsätter nu i september och att ingen har lagförts för dessa hemskheter.
Givetvis är ingen nöjd med denna situation. Det finns ingen ”qick-fix” på dessa problem. Jag tror att alla vi som bor i Eslöv får vara vaksamma och hjälpa polis och myndigheter genom att rapportera allt som inte är normalt.
Ett antal avsägelser finns också bl a hoppar en moderat av som ersättare i Servicenämnden och en moderat som nämndeman. Eftersom moderaterna inte vill byta ut sitt kommunalråd Mikael Kourtzman kommer c-fp-kd att föreslå egna kandidater till dessa förtroendeuppdrag. Allt i linje med det som vi tidigare har meddelat moderaterna.
Kanske kan det bli lite klös i alla fall på kvällens KF. Kan vara värt en besök. Kf kl 19.00 i Medborgarhusets A-sal. Alla som vill är välkomna.

söndag 28 september 2008

Internet - En demokratirevolution

Internet är en demokratirevolution. Internet är för mig och många jag känner den viktigaste källan för information av olika slag. Jag använder internet dagligen som ett viktigt stöd i mitt jobb. Jag inhämtar lösningar, ideér, tänkvärda ord och nyheter både av proffesionellt slag och av privat natur.

Internet är en unik mimers brunn - vetskap är bara ett klick iväg, information som i min barndom var så svåråtkomlig så att man nästan alltid struntade i att ta reda på svaret. Nu kan alla ta reda på vad Godwins lag är, utan att behöva krångla - detta var praktiskt sett en omöjlighet för de flesta för bara 20 år sedan.

Internet är, tack vare bristen på reglering, en oerhört vital del i mitt liv och på det vis jag kommunicerar, lär, förmedlar, upplever och förströs. För ett internet med en statlig och överstatlig reglering ända från början hade aldrig blivit så här stort. Inte så här bra. Och framför allt, inte så här fritt. Detta är min sanna övertygelse.

Internet suddar ut gränser, den skapar nya vänner. Den skapar en arena för de som kanske inte annars hade haft en. Det bor så oerhört mycket kraft, så mycket vilja i detta mänskliga nätverk.
Självklart blir det också lättare för brottslingar att utväxla information. Pedofilerna har liksom andra fått en ny arena att spela på. Terrorister har nya möjligheter att förstöra. Mobbingen har också fått en ny arena, något som många tonåringar idag har fått erfara, en mobbing som fortsätter ända hem till tonårsrummet.

Kan internet fungera helt utan reglering och beivring av brott? Jag tror det, men jag är inte säker på att det är det mest optimala. Jag tror att internet fungerar bättre om det övervakas av polisen, säkerhets- och underrättelsetjänsten. Men detta måste göras på ett sådant sätt att det inte gör intrång i den privata sfären hos oskyldiga människor.

Polisen måste kunna, efter domstolsbeslut, kunna undersöka vem som laddar ner filmen på Lisa som är 5 år och blir utsatt för ett sexualbrott. Och spåra den som gjorde den tillgänglig. Det måste vara möjligt att utdöma straff mot de som ärekränker andra. Det ska inte vara möjligt att kränga allt stöldgods på Blocket hursomhelst. Vad underrättelsetjänst anbelangar, så verkar det vara en mycket god idé att hålla sig ajour med de chattar, bloggar, hemsidor och nyhetsplatser som förmedlar relevant underrättelseinformation.

I min föreställningsvärld ser jag inget problem med att myndigheter använder internet, både att spana på, att beivra brott och att informera. Så länge detta sker på publik information behövs inget föregående beslut av domstol heller. Det ska heller inte vara svårare att avlyssna en misstänkt brottslings internettrafik än vad det är att avlyssna deras samtal idag.

Internet är den unga generationens viktigaste verktyg och arena. Det fattar inte de allra flesta som är 40 år eller äldre. Själv är jag 31 år och de flesta i min ålder, inklusive undertecknad, fattar nog inte heller riktigt hur ungdomar på 10-20 år använder internet, eller hur viktigt det är. Det är stor skillnad på att använda internet för att "kolla på blocket" eller "betala räkningar" eller kanske tom göra nåt så avancerat som "hänga på viktklubb.se".

Många skickar aldrig ett enda vanligt brev på ett år. Men kanske 5000 SMS och 2000 e-mail. Det är här som all känslig och förtrolig information utväxlas, genom digitala medier. Detta gäller för övrigt i stor utsträckning även på företagen. Hemlig information utväxlas dagligen över telefon och e-mail. Därför blir jag förskräckt över att läsa om människor som får sin internetuppkoppling avstängd. Gör man något brottsligt, så ska man självklart straffas för det - men att stänga av internet är ungefär som att stänga av TV, Radio, tidningar, telefon samt förbjuda någon att ta emot eller skicka vanlig post.

Det är stor skillnad mellan att "bara" använda internet och att vara en del av internet. Det blir vanligare och vanligare med att en stor del av unga människors identitet byggs just på denna arena, genom community-siter som Facebook, MySpace, LinkedIn, Youtube, bloggar, forum - you name it. Här vill ungdomar synas, här MÅSTE man i princip synas för att få sin identitet bekräftad och sin popularitet mätt.

Jag tror att det i denna skillnad mellan att använda internet kontra vara en del av det är en av förklaringarna till att det är så lätt för lagstiftare att vilja inskränka dessa rättigheter. För de, som jag så styggt kallar "pre-internet"-generationen så är det ju bara tillgången till gratis läsning av en dagstidning som drabbas. So what, man kan ju gå till kiosken och köpa en vanlig tidning istället. Men om man får kontakten avskuren till sina vänner, sin identitet så hamnar saken i ett helt annat läge.

Vi behöver säkerställa ett fritt och väl fungerande internet, där alla kan ta del av dess möjligheter och enorma utbud. Vi måste få en fungerande brottsbekämpning på internet, men inte låta lobbyister styra så som har skett i tex ACTA-fördraget. Det behövs en annan utgångspunkt än den nu förhärskande. Glappet mellan de som lever en stor del av sina liv på internet och lagstiftarna i det här hänseendet är monumentalt, det visade sig tydligt i FRA-frågan. Inte nog med att FRA-förespråkarna påvisade en uppenbar brist på förståelse för hur tekniken fungerar - man visade också att man inte alls har förstått att för många är ens identitet på nätet hårt sammanflätat med det riktiga livet. För dessa betyder FRA-lagen samma sak som statens rätt att läsa dagboken i byrålådan utan brottsmisstanke, eller spela in dina privata samtal med dold mikrofon.

Därför det är så viktigt att våra lagstiftare förstår även dessa infallsvinklar. Det vore nåt att ta tag i. Eller vad tycker du?

torsdag 25 september 2008

Ett stort steg i rätt riktning mot en rimlig FRA-lagstiftning

Idag har folkpartiets arbetsgrupp för FRA-frågan blivit överens om en framkomlig väg. Jag har inte hunnit läsa in mig på förslagen och än mindre hunnit fundera igenom dem än. Men det ser ut som att detta är ett stort steg i rätt riktning mot en rimlig FRA-lagstiftning. I korthet kan förslaget från Fp-gruppen sammanfattas så här:

1. FRA får inte tillgång till all trafik i kabel
FRAs tillgång till trafik begränsas rejält. Spaningens omfattning kommer begränsas och bedömas för varje uppdrag.

2. En specialdomstol ska ge tillstånd
Tillstånd från en nyinrättad underrättelsedomstol kommer krävas innan FRA kan inleda ett signalspaningsuppdrag. Spaningen ska vara begränsad till ett visst trafikstråk. När tillstånd begärs ska även sökbegrepp och syfte mm vara angivet så att domstolen kan avgöra om detta stämmer med lagen. Och så att en proportionalietsbedömning kan göras; är omfattningen av spaningen rimlig i förhållande till syftet?

3. "FRA-shoppen" stängs
Det kommer enbart vara försvarsmakten och regeringskansliet som kan lägga uppdrag hos FRA. Andra myndigheters möjlighet att lägga uppdrag hos FRA stängs nu helt. Baksidan av denna avsnävning och integritetsförbättring är att FRA:s signalspaning inte kommer kunna användas för att kartlägga t ex grov narkotikahandel och människohandel. Underrättelseverksamhet ska därför inte blandas med polisiär verksamhet.

4. Syftena snävas in, blir tydligare och skrivs in i själva lagen
De godkända ändamål för när underrättelseverksamhet får ske med hjälp av signalspaning snävas nu in och förtydligas direkt i lagen. T ex kommer kartläggning av "yttre hot" ändras till "yttre militära hot". Andra godkända syften är t e x kartläggning av allvarliga yttre hot mot samhällets tekniska infrastruktur, säkerhetspolitiska konsekvenser av internationell terrorism och kartläggning av förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser. Att syftena är tydliga är givetvis också en förutsättning för att specialdomstolen ska kunna göra en god bedömning vid tillståndsgivningen.

5. Rätt till information och rättelse
Oavsett hur mycket regleringar vi har så kan fel ändå begås. FRA kommer därför att ha en skyldighet att redovisa om någon blivit felaktigt avlyssnad. En person som själv misstänker att han eller hon blivit utsatt för avlyssning ska också ha möjlighet att få veta om så har skett, och även ha rätt att begära resning.

6. Förstörande av information
Det blir tydligare och strängare reglering av hur information ska förstöras.

Detta är tunga och viktiga punkter. För mig är ändringen av inriktningen från "yttre hot" till "yttre militära hot" en mycket viktig punkt, samt att insynen kraftigt har förbättrats för myndigheten.

Jag anser fortfarande att det hade varit bättre med en bred parlamentarisk utredning, men såvida dessa punkter blir verklighet, så är det inga smärre kosmetiska förändringar av lagen, utan tunga och viktiga förändringar som har efterfrågats av kritikerna.

Det kommer säkerligen bli en svekdebatt om Fp-dissidenternas vändning i frågan - men jag måste säga att jag är verkligt imponerad av Birgitta Ohlsson, Agneta Berliner, Cecilia Wikström och Camilla Lindbergs (m.fl.) arbete. Jag hade nog aldrig kunnat tro att de skulle få igenom dessa punkter. Med detta så kommer FRA-lagstiftningen gå från ett carte blanche till en reglerad spaningsmyndighet. Det känns helt rätt.

Detta förslags absolut största nackdel är bristen på nya (seriösa) remissrundor vilket urholkar lagens legitimitet, även fast man närmar sig en fullt acceptabel lösning rent lagtekniskt. Man får hoppas att FRA-debatten har varit en lärorik läxa för hur man förankrar kontroversiella lagförslag både inom partierna och med väljarna.

Det är med sorg jag kan konstatera att Mark Klamberg (ordförande Fp Östermalm) nu lämnar sina politiska uppdrag i och med Folkpartiets utspel. Han har, enligt mig, spelat en mycket stor roll i opinionsbildningen och även faktiskt folkbildningen i denna fråga, kanske den viktigaste fokalpunkten för liberala kritiker mot lagen. Jag hoppas att han i framtiden återupptar sitt engagemang - ett föredöme för alla liberaler.

SVD
Sydsvenskan

Intressanta bloggar i frågan.
Mary
FarmorGun
Opassande
Lars-Erick

tisdag 23 september 2008

Hur mycket sänks skatten för några yrkesgrupper i Eslöv?

En person som arbetar som städare får 2009 1053 kr mindre i skatt per månad. Totalt sedan regimskiftet, dvs 2007, 2008 och 2009, har städaren som bor i Eslöv fått sänkt skatt med 12 632 kr per år.
Motsvarande siffror för en förskollärare i Eslöv är 1261 kr mindre i skatt per månad 2009, totalt skatttesänkning/år 15137:-.
En polis i Eslöv får sänkt skatt 2009 med 1450:-/månad total skattesänkning/år 17400:-.
En gymnasielärare i Eslöv får sänkt skatt 2009 med 1450:-/månad total skattesänkning/år 17400:-.
En sjuksköterska i Eslöv får sänkt skatt 2009 med 1392:-/månad total skattesänkning/år 16700:-.
En maskinoperatöri Eslöv får sänkt skatt 2009 med 1331:-/månad total skattesänkning/år 15973:-.
En kurator i Eslöv får sänkt skatt 2009 med 1392:-/månad total skattesänkning/år 16700:-.
En barnskötare i Eslöv får sänkt skatt 2009 med 1068:-/månad total skattesänkning/år 12811:-.
En datatekniker i Eslöv får sänkt skatt 2009 med 1450:-/månad total skattesänkning/år 17400:-.

(Källa regeringens budgetprop 22 september 2008.)

Allas vårt ansvar

I trappan till Polisen mötte jag i måndags morse SKDs reporter Helena. Hon berättade kort för mig att någon hade försökt sätta eld på Stadshuset under natten. Min spontana kommentar var att svära över ”de förbannade ungdomarna”.
När jag hämtat mitt pass, med en bild som definitivt inte liknade mig och som förmodligen gör att jag får svårt att passera någon gräns utan särkild kontroll, och var på väg mot bilen, fick jag en fundering om att varför skulle det vara ett gäng ungdomar som försökt elda upp stadshuset? Det är egentligen mer troligt att det är en ensam person som står bakom bränderna i Eslöv det senaste halvåret. Spekulerade jag.
Ekenässkolans matsal brann ner. Våfflan vid Trollsjön, carporten vid Färgargränd och nu försöket mot stadshuset – plus ett antal containerbränder. Hade det varit så att det varit ett ungdomsgäng som står bakom dessa bränder, hade polisen med största sannolikhet redan tagit gänget. Ett gäng har svårt för att hålla tyst och ha samma story. En ensam person är däremot betydligt svårare att hitta.
Bränderna skapar otrygghet i samhället. För de drabbade företagen och kommunen ställer det till oerhört mycket merarbete. Kostnaderna skjuter i höjden. Pengar som kunde använts betydligt effektivare.
Det är allas vårt ansvar att hjälpa polis och myndigheter genom att rapportera allt som verkar onormalt i vår omgivning. Så kan vi hjälpa polisen att återskapa tryggheten i Eslöv.

lördag 20 september 2008

Ledarskolan

Jag har fått förmånen att gå en ledarskola inom Folkpartiet, och idag besökte vi Eslövs mästare - Eslövs bordtennislag. De har vunnit 4 raka SM-guld och är något av Eslövs stolthet inom idrotten.

Ordföranden i klubben, Thomas Andersson, berättade för oss hur de jobbar med visioner och mål och hur de har tagit sig från att vara en liten källarklubb till svenska mästare. Det var oerhört spännande och inspirerande! Det målmedvetna arbetet som dessa eldsjälar uppvisar är ett föredöme för oss alla.

Styrelsen i Fp Eslöv har påbörjat ett arbete med att utveckla det politiska budskapet och skapa handlingsplaner. Jag återkommer med mer konkret information på bloggen när vi har kommit en bit på väg.

Medan inspirationen brinner, ska jag genast fila på lite förslag inför nästa styrelsemöte när det gäller visioner och mål. Inget är så bra så det inte kan göras bättre.

PS. Självklart löste jag ett stödmedlemskap i denna fina idrottsklubb. Heja Eslövs pingis och hoppas ni kammar hem det 5:e guldet!

torsdag 18 september 2008

En omtolkning av jävsreglerna

När det gäller kraftvärmeverket i Örtofta så verkar sossarna ha en ny tolkning om vem som är jävig.

Under förra mandatperioden var jag ersättare i MERAB, dvs kommunens bolag för avfallshantering. Jag fick varje gång lämna sammanträdet när Miljö- Och samhällsbyggnadsnämnden behandlade avfallsfrågor där MERAB var inblandad.

Nu har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en mycket viktigare fråga på sitt bord, nämligen Örtoftaverket. En för kommunens framtid avgörande fråga. Ska man verkligen bygga ett jättelikt kraftvärmeverk på bästa jordbruksmark i ett fantastiskt kulturlandskap?

När besluten fattas sitter Tony Hansson kvar. Detta trots att han sitter i bolagsstyrelsen för Lunds Energi. Helt plötsligt är man inte längre jävig när man sitter i en bolagsstyrelse.

Är det inte fantastiskt att den styrande minoriteten just nu insåg att man tidigare tolkat lagen om tvåinstans-jäv fel.

Skärpning tack!

Mitt anförande om Sverigedemokraternas budgetförslag

Anförande i KommunFullmäktige inför budgeten för 2009

Första tanken när jag läste Sverigedemokraterna bilaga till sitt budgetförslag var: ”Jättebra, välskrivet och en rätt god analys.” Jag lät mig nästan förföras av era förenklingar.

Så tänkte jag en stund till och blev riktigt rädd. Vart är vi på väg? Lär vi oss aldrig något av historien?

SVERIGEDEMOKRATERNA skriver: ”Nästan all senare forskning visar att människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna.”

”Vi måste välja och för oss Sverigedemokraterna är valet enkelt. Försöken att omvandla Eslöv till en mångkulturell kommun kan bara leda till en katastrofal ökning av motsättningar, kriminalitet, otrygghet och social och ekonomiska problem.”

Självklart är det så att vi lättare visar omtanke med dem vi kan identifiera oss med.
Men jag tillhör nog de få i denna församling som läst och även äger ett exemplar av Hitlers Mein Kampf. När jag läser Sverigedemokraterna:s inlaga så tänker jag på kapitlet där Hitler redogör för judarna i Wien. Han skriver ungefär så här: ”Dom är ju inte som vi. Titta bara på dom där de går på gatorna med sina långkappor och långa Davidslockar under sina vidbrättade hattar. Dom tillhör en annan ras.”

Då var det judarna. De skulle ju inte förintas, bara inte finnas i Tyskland. Men de hade ingen annanstans att ta vägen så… Nu är det muslimerna. Då var det ras nu är det kultur.

Jag vet att Sverigedemokraterna idag inte är att betrakta som ett nazistparti, men dess ursprung finns att hämta där och det var inte så länge sedan det avslöjades att den Belgiske antisemiten Bernard Mengel bidragit ekonomiskt till partiets valrörelse.

Jag tror att på sikt får man precis motsatt effekt mot den Sverigedemokraterna anser sig vilja ha om man bildar ett rent Eslöv med bara ”Skånsk lantras”. Eslövsborna får inte den trygghet som Sverigedemokraterna förespeglar sina väljare utan i värsta fall tom ett krig i Europa. Jag tror att när man lär känna människor från andra kulturer så ökar ens förståelse och man blir rikare som människa. Jag tror att det mångkulturella samhället är en förutsättning för att minska konflikterna i världen. Nationalism har aldrig fört något positivt med sig.

Jag tror på mångfald och tolerans inte enfald och intolerans!

Jag håller med Sverigedemokraterna att Eslövsborna ska få en värdig ålderdom. Men vem ska ge dom det? Hela Europa har en åldrande befolkning så ska vi klara detta så måste vi satsa på arbetskraftsinvandring och det blir från länder utanför Europa. Ett konkret förslag håller jag dock med dom om; vi behöver en ÄLDREOMBUDSMAN för att garantera kvalitén i vården.

Och självklart ska vi ställa krav på våra invandrare. För mig är det en gåta att kravet på svenskkunskaper gett sådana rubriker. Hur ska man kunna rösta om man inte kan följa debatten för att man inte behärskar språket. Och vi är så vitt jag vet ensamma i världen om att inte ha test för medborgarskap. Självklart ska dom följa våra lagar och acceptera vårt demokratiska styrelseskick. I Sverige har vi skolplikt och det är inte OK att åka till sitt före detta hemland och gifta bort sina döttrar mot deras vilja. Vi accepterar inte heller våld inom familjen vare sig man vill sätta etiketten hedersrelaterat våld eller något annat på det.

Men därifrån till att kräva Assimilation; Assimilation är enligt uppslagsboken den process som innebär att något omvandlas till att ha större likhet med eller helt införlivas med något annat.

Det hade vi under religionskrigen på 1600-talet. Men nu kan alla utom kungahuset tillhöra eller låta bli att tillhöra någon religiös församling. Och alla behöver inte äta surströmming eller griskött för att vi ska kunna leva ihop.

För ett antal år sedan var min man och jag och sportdök på Maldiverna. När vi kom hem fick min då 80-årige far för sig att dit skulle han emigrera. Det verkade varmt och skönt. Jag kommer aldrig att glömma hans min när jag sa att de tar inte emot utlänningar. Han hade aldrig tänkt den tanken att vi svenskar inte är välkomna överallt. Att vi är utlänningar överallt utom i Sverige.

Att skippa modersmålundervisningen. Vad har ungarna gjort för ont? För att lära sig ett andra språk krävs att man har ett väl utvecklat modersmål. Har föräldrarna ett dåligt språk så blir ju barnen halvspråkiga, och vad händer med halvspråkiga barn? Här är verkligen risken för utanförskap och kriminalitet stor och vem bär då skulden?

Herbert Felixinstitutet tycker jag är ett fantastiskt sätt att visa att det finns och fanns invandrare nu som då som gör jätteinsatser för Sverige och vad hade vi varit utan dom? Skönt att bo i en kommun som vill göra Herbert Felixinstituet till sitt varumärke i stället för bli känd för att inte ta emot flyktingar. Att bo i Sjöbo måste ju fortfarande vara lite skämmigt.

Folkomröstningar. Vi har i Sverige valt att ha en representativ demokrati. Vi har ingen direktdemokrati med ständiga folkomröstningar. Tänk på Schweiz. Cirka 20 % brukar delta i de omröstningarna och de var det sista landet i Europa som införde kvinnlig rösträtt för några år sedan. Bara det förskräcker ju. Min uppfattning är att jag som förtroendevald ska föra de liberala ideérna vidare. Skulle jag bara effektuera vad en folkomröstning visar så kan vi som i Schweiz avskaffa en politisk ledning för kommunen. Det tycker inte jag.

Politisk opinionsbildning är viktigt. Spela då inte på människors rädsla och okunnighet och folkomrösta om flyktingmottagning. Det är ju intressant att se att Sverigedemokraterna anser att vår flyktingmottagning är generös. Med tanke på att Sverige fällts flera gånger av FN:s tortyrkommission och det på grund av just den icke generösa flyktingpolitiken. Jag personligen skäms för att vi har en så ogenerös flyktingmottagning i landet.

Att folkomrösta om att bygga i centrum... Åter faller mina tankar på Nazisterna.

I Albert Speers memoarer kan man läsa om att ett av skälen till att han gick med i partiet var just hur de värnade om livet på landet och förkastade stadslivet. Denna nostalgi, att det var bättre förr, tror jag inte på. Jag vet att jag var bättre förr men det är en annan historia. Jag tror på en förtätning av bebyggelsen nära pågatågsstationerna om inte annat så av energiskäl. Men jag förstår om de som bor där idag vill ha det för sig själv.

Att sänka kostnaderna för det politiska arbetet: Demokrati är dyrt. Men alternativen förskräcker i alla fall för ett liberalt parti. Det är viktigt att det finns pengar för att kunna föra ut de politiska budskapen. I alla fall om man vill göra det på ett seriöst sätt. Men som tidningen Fokus avslöjade det finns andra sätt. Nazisten Lars Erik Aldin sponsrade Sverigedemokraterna med över 2 miljoner fram till den senaste kända transaktionen 2006.

Sådana lösningar är ingenting för ett demokratiskt parti!

Därför yrkar jag, en invandrad 08:a, avslag på Sverigedemokraternas förslag!

onsdag 17 september 2008

Riksdagens öppnande

Folkpartiet Eslöv har, som enda lokalavdelning i skåne, uttalat sig mot den nuvarande FRA-lagstiftningen (du kan läsa pressmeddelandet här). Detta har vi gjort för att vi anser inte att de potentiella och reella konsekvenser av nuvarande lagstiftning står i proportion till den nytta som har redovisats. Dessutom har den debatt som nu har rasat haft en negativ inverkan på förtroendet för FRA och för lagstiftningens tillkomst. I nuläget behövs en bred parlamentarisk utredning för att återupprätta förtroendet.

Undertecknad deltog i "Hoppets Demonstration" som gick av stapeln på Sergels Torg i Stockholm. Många prominenta talare, dock sämre uppslutning än förväntat. Men trots vädret och tidpunkten (då de flesta jobbar) så var det nog inte så illa ändå.


Piratpartiet utgjorde ungefär halva demonstrationen. Partier till vänster var representerade i högre grad än borgerliga, även fast det fanns en hel del liberaler från centerpartiet och folkpartiet. Jag lyckades enbart se 2 st moderat-knappar...

Magnus Betnér talade först, och tillskrev försvarsministern vissa egenskaper av negativ karaktär, för att sedan påpeka övervikten för vänsterblocket med -"Det är ju mest vänstermänniskor här idag. Men det klart, högern är väl på jobbet!"


Ja, även andra använde humorn som vapen denna dag.
Den viktigaste händelsen var när fp-dissidenterna gav klara besked. För att citera från Mark Klambergs blogg:


"På Sergels Torg inträffande följande för er som missade det. För första gången deklarerade de sex riksdagsledamöterna Camilla Lindberg, Birgitta Ohlsson, Cecilia Wikström, Solveig Hellquist, Agneta Berliner och Maria Lundqvist-Brömster en gemensam offentlig ståndpunkt samtidigt. Agneta Berliner gjorde det genom en skriftlig hälsning då hon var utomlands. Den var tydlig och klar. Regeringen måste backa, lagen måste rivas upp och en parlamentarisk utredning tillsättas. Många verkar undra om de sex folkpartisterna verkligen menar allvar. Jag menar att det sista tvivlet nu måste vara borta. Har budskapet gått fram eller måste regeringen köras över?"

Det är många liberaler som nu sätter sitt hopp till våra modiga fp-kvinnor att de ska orka hela vägen fram. I skrivande stund har 124 liberaler skrivit på uppropet. Det finns många tunga namn på listan.

Har friheten inget egenvärde längre, frågar sig Hanne Kjöller på DN:s ledarsida idag.
Niklas Ekdahl skriver om riskerna med FRA-lagen, även detta på DN.
SvDs ledarblogg frågar man sig vem som tar steget och skriver en motion om upprivandet av FRA-lagen.
Sanna Rayman på SvD påminner mig om en viktig sak som liberalen och författaren Johan Norberg sa under hans tal: "Vi tror på lag och ordning. Vi tror på det så mycket att vi är beredda att protestera när regeringen bryter mot den rätta lagen och den rimliga ordningen."


Hoppas att regeringen lyssnar.

Vill vänstersidan lägga ut driften av Karidalköket?

Vid senaste Kommunstyrelsen fanns förslag på att få upphandla driften av köket på Karidal. Av någon anledning drogs ärendet ut från föredragningslistan.
Karidalsköket har en viktig funktion för Karidal som helhet. Många äldre och funktionshindrade vill kunna äta lunch och ta en fika till ett rimligt pris. Idag är protesterna många mot de höga matpriserna och bristen på möjligheten att kunna välja mellan flera rätter.
Vi politiker i Vård- och Omsorgsnämnden har i snart två års tid varit överens om att få en privat entreprenör till att driva köket på Karidal. Av någon anledning går det inte att komma till beslut. Man skyller på att det är flera förvaltningar som är inblandade. Tänk att det skall vara så svårt för en s-styrd kommun att komma fram till en praktisk lösning – visst kan en privat entreprenör producera luncher mm både till gamla, funktionshindrade, barn och ungdomar. Är det viljan som saknas?

Utveckla flygfältet istället för avveckla

I torsdagens SKD kan man läsa att Socialdemokraterna och Moderaterna i KS AU är överens om att lägga ner planerna på den utmärkta idéen om en flygby vid Eslövs flygplats.
Tråkigt, tycker jag. Eslöv med den unika flygplatsen mitt i Skåne skulle kunna bli en magnet för Eslöv. Affärsflyget skulle kunna utvecklas. Redan nu finns en mängd olika fritidsaktiviteter på flygplatsen – flygutbildning, fallskärmshoppning, modellflyg, skärmflygning och säkert någon mer aktivitet - detta skulle gå förlorat om flygfältet avvecklas.
Flygbyn och flygfältet skulle vara unikt för Skåne och sydsverige. Eslöv med närheten till Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad är en idealisk plats för en flygby.
Låt oss göra en satsning på det som är unikt för Eslöv. Se möjligheterna med vårt unika flygfält. Utveckla fältet i stället för att avveckla det!
Vilka planer har socialdemokraterna och moderaterna för Eslövs flygfält? Vill ni bygga höghus, affärscentra eller industriområde på flygfältet?
Lesley Holmberg (fp)
Gruppledare

Finns Allians för Eslöv?

För tillfället nej. Om det till valet 2010 kommer att finnas ett Allians för Eslöv beror på Moderaterna.
Under den senaste tiden har jag fått många frågor vad som hände med Alliansen. Det som hände var att det moderata kommunalrådet Mikael Kourtzman inte gjorde sitt jobb i budgetarbetet inför budget 2009. Vi var inte inte heller nöjda med hans jobb i Budget 2008 – vilket vi tog upp med honom och moderaterna så tidigt som hösten 2007. Men tyvärr såg vi ingen förbättring.
Inför Budget 2009 gjorde Alliansgrupperna ute i nämnderna sin del av jobbet och tog fram ett underlag till kommunalrådet som sedan skulle sammanställa ett förslag som skulle ligga till grund för en diskussion på gruppledarnivå. Tyvärr, fungerade inte detta. Främst pga att Kommunalrådet inte kom fram med underlaget i tid så det kunde förhandlas mellan partierna.
Detta gjorde att vi inte kunde lägga ett gemensamt budgetförslag i KS och därmed förhindrades Allianspartierna att lägga annat än ändringsförslag i Kommunfullmäktige. När vi så fick det oförhandlade förslaget på bordet i KF var måttet rågat för oss i fp, c och kd.
Vårt krav på moderaterna efter KF är att Mikael Kourtzman skall avgå som kommunalråd eftersom vi saknar förtroende för honom. Vi vill att moderaterna tillsätter ett nytt kommunalråd, annars lämnar vi alliansen. Efter sommaren upprepade vi kraven och meddelade moderaterna skriftligen att vi lämnar Alliansen. Vill moderaterna ha kvar Allianssamarbetet så måste dom byta ut kommunalrådet Mikael Kourtzman - omedelebart.
Här står vi nu. Vi väntar på Moderaterna. Så till dess att moderaterna har bytt kommunalråd finns inte Allians för Eslöv. Just nu finns inget allianssamarbete i Eslöv.
Samarbetet mellan folkpartiet, centern och kristdemokraterna fortsätter dock. Vi är angelägna om att få en nystart, snarast, för Allians för Eslöv. Vi ser det som den enda möjligheten att få till ett majoritetskifte i Eslöv i valet 2010.

måndag 15 september 2008

Låt Region Skåne få ansvaret för all räddningstjänst i Skåne!

Räddningstjänsten i Eslöv imponerar inte. Först utbildar man 13 nya deltidsbrandmän - efter ett års anställning avskedar man dem! Detta tyder inte på något förtroendeingivande ledarskap av Räddningstjänsten i Eslöv. Räddningstjänsten i Eslöv har under de senaste 20 åren varit utsatt för en mängd omorganisationer och har ständigt funnits på den politiska dagordningen. Hela denna process visar att räddningstjänsten borde få en huvudman som har förutsättning att både leda och ta det ekonomiska ansvaret för räddningstjänsten. Folkpartiet Eslöv vill att Region Skåne får ansvaret för hela räddningstjänsten i Skåne. Regionen har redan en organisation som enkelt skulle kunna ta över all räddningstjänst i Skåne.

SKD
SKD