tisdag 30 september 2008

Påverkar finanskrisen Eslövs ekonomi?

Självklart påverkas Eslöv men troligen mest på lång sikt.
Eslöv har inga lån alltså påverkas vi inte av räntehöjningarna. Förvisso heläger kommunen EBO/Eifab där borgensåtagandet är i storleksordningen 800 miljoner. EBO/Eifab har en låneskuld på 840 miljoner. Här kommer räntejusteringarna att ha betydelse.
Kommunens likviditet är just nu 30 – 40 miljoner kronor.
Orosmolnet just nu är de 40 miljoner vi avsatt till pensionerna och investerat i aktier. Dessa miljoner kommer förstås att tappa i värde i takt med börsnedgången. Pengarna är dock tänkta att ligga kvar i 5 år och då är förhoppningsvis finanskrisen över och börsen har återhämtat sig.

På lite sikt påverkas vi indirekt av finanskrisen genom att vi slutar att köpa olika varor. Då minskar företagens vinst och man tvingas till att säga upp medarbetare. Fler kommer att få sänkt inkomst, fler kommer att hänvisas till a-kassa, några tvingas söka försörjningsstöd. Kommunens ekonomi påverkas genom att skatteinkomsterna sjunker och utgifterna i form av försörjningsstöd ökar. Detta är scenariot om inte finanskrisen i USA får en snabb lösning.

Kommunens budgetprognos (just nu) pekar på ett budgetunderskott 2008 med 17 miljoner. Främst är det Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden och Arbete och Försörjning som visar på stora underskott. När utdelningen från Lunds Energi är inräknade slutar kommunens budgetunderskott på totalt ca 3 miljoner.

Blir det så att kommunens skatteinkomster sjunker innebär det att antalet personer i utanförskap a ökar, det blir det färre som betalar skatt, då drabbas kommunen och verksamheterna måste börja spara. Detta har vi varit utsatta för ett antal gånger under senare halvan av 90-talet och början på 2000-talet. Trots högkonjunktur under vissa perioder. Då hade vi socialdemokratiska regeringar. Nu har vi en alliansregering som prioriterar att folk skall ha jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar