torsdag 18 september 2008

En omtolkning av jävsreglerna

När det gäller kraftvärmeverket i Örtofta så verkar sossarna ha en ny tolkning om vem som är jävig.

Under förra mandatperioden var jag ersättare i MERAB, dvs kommunens bolag för avfallshantering. Jag fick varje gång lämna sammanträdet när Miljö- Och samhällsbyggnadsnämnden behandlade avfallsfrågor där MERAB var inblandad.

Nu har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en mycket viktigare fråga på sitt bord, nämligen Örtoftaverket. En för kommunens framtid avgörande fråga. Ska man verkligen bygga ett jättelikt kraftvärmeverk på bästa jordbruksmark i ett fantastiskt kulturlandskap?

När besluten fattas sitter Tony Hansson kvar. Detta trots att han sitter i bolagsstyrelsen för Lunds Energi. Helt plötsligt är man inte längre jävig när man sitter i en bolagsstyrelse.

Är det inte fantastiskt att den styrande minoriteten just nu insåg att man tidigare tolkat lagen om tvåinstans-jäv fel.

Skärpning tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar