torsdag 18 september 2008

Mitt anförande om Sverigedemokraternas budgetförslag

Anförande i KommunFullmäktige inför budgeten för 2009

Första tanken när jag läste Sverigedemokraterna bilaga till sitt budgetförslag var: ”Jättebra, välskrivet och en rätt god analys.” Jag lät mig nästan förföras av era förenklingar.

Så tänkte jag en stund till och blev riktigt rädd. Vart är vi på väg? Lär vi oss aldrig något av historien?

SVERIGEDEMOKRATERNA skriver: ”Nästan all senare forskning visar att människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna.”

”Vi måste välja och för oss Sverigedemokraterna är valet enkelt. Försöken att omvandla Eslöv till en mångkulturell kommun kan bara leda till en katastrofal ökning av motsättningar, kriminalitet, otrygghet och social och ekonomiska problem.”

Självklart är det så att vi lättare visar omtanke med dem vi kan identifiera oss med.
Men jag tillhör nog de få i denna församling som läst och även äger ett exemplar av Hitlers Mein Kampf. När jag läser Sverigedemokraterna:s inlaga så tänker jag på kapitlet där Hitler redogör för judarna i Wien. Han skriver ungefär så här: ”Dom är ju inte som vi. Titta bara på dom där de går på gatorna med sina långkappor och långa Davidslockar under sina vidbrättade hattar. Dom tillhör en annan ras.”

Då var det judarna. De skulle ju inte förintas, bara inte finnas i Tyskland. Men de hade ingen annanstans att ta vägen så… Nu är det muslimerna. Då var det ras nu är det kultur.

Jag vet att Sverigedemokraterna idag inte är att betrakta som ett nazistparti, men dess ursprung finns att hämta där och det var inte så länge sedan det avslöjades att den Belgiske antisemiten Bernard Mengel bidragit ekonomiskt till partiets valrörelse.

Jag tror att på sikt får man precis motsatt effekt mot den Sverigedemokraterna anser sig vilja ha om man bildar ett rent Eslöv med bara ”Skånsk lantras”. Eslövsborna får inte den trygghet som Sverigedemokraterna förespeglar sina väljare utan i värsta fall tom ett krig i Europa. Jag tror att när man lär känna människor från andra kulturer så ökar ens förståelse och man blir rikare som människa. Jag tror att det mångkulturella samhället är en förutsättning för att minska konflikterna i världen. Nationalism har aldrig fört något positivt med sig.

Jag tror på mångfald och tolerans inte enfald och intolerans!

Jag håller med Sverigedemokraterna att Eslövsborna ska få en värdig ålderdom. Men vem ska ge dom det? Hela Europa har en åldrande befolkning så ska vi klara detta så måste vi satsa på arbetskraftsinvandring och det blir från länder utanför Europa. Ett konkret förslag håller jag dock med dom om; vi behöver en ÄLDREOMBUDSMAN för att garantera kvalitén i vården.

Och självklart ska vi ställa krav på våra invandrare. För mig är det en gåta att kravet på svenskkunskaper gett sådana rubriker. Hur ska man kunna rösta om man inte kan följa debatten för att man inte behärskar språket. Och vi är så vitt jag vet ensamma i världen om att inte ha test för medborgarskap. Självklart ska dom följa våra lagar och acceptera vårt demokratiska styrelseskick. I Sverige har vi skolplikt och det är inte OK att åka till sitt före detta hemland och gifta bort sina döttrar mot deras vilja. Vi accepterar inte heller våld inom familjen vare sig man vill sätta etiketten hedersrelaterat våld eller något annat på det.

Men därifrån till att kräva Assimilation; Assimilation är enligt uppslagsboken den process som innebär att något omvandlas till att ha större likhet med eller helt införlivas med något annat.

Det hade vi under religionskrigen på 1600-talet. Men nu kan alla utom kungahuset tillhöra eller låta bli att tillhöra någon religiös församling. Och alla behöver inte äta surströmming eller griskött för att vi ska kunna leva ihop.

För ett antal år sedan var min man och jag och sportdök på Maldiverna. När vi kom hem fick min då 80-årige far för sig att dit skulle han emigrera. Det verkade varmt och skönt. Jag kommer aldrig att glömma hans min när jag sa att de tar inte emot utlänningar. Han hade aldrig tänkt den tanken att vi svenskar inte är välkomna överallt. Att vi är utlänningar överallt utom i Sverige.

Att skippa modersmålundervisningen. Vad har ungarna gjort för ont? För att lära sig ett andra språk krävs att man har ett väl utvecklat modersmål. Har föräldrarna ett dåligt språk så blir ju barnen halvspråkiga, och vad händer med halvspråkiga barn? Här är verkligen risken för utanförskap och kriminalitet stor och vem bär då skulden?

Herbert Felixinstitutet tycker jag är ett fantastiskt sätt att visa att det finns och fanns invandrare nu som då som gör jätteinsatser för Sverige och vad hade vi varit utan dom? Skönt att bo i en kommun som vill göra Herbert Felixinstituet till sitt varumärke i stället för bli känd för att inte ta emot flyktingar. Att bo i Sjöbo måste ju fortfarande vara lite skämmigt.

Folkomröstningar. Vi har i Sverige valt att ha en representativ demokrati. Vi har ingen direktdemokrati med ständiga folkomröstningar. Tänk på Schweiz. Cirka 20 % brukar delta i de omröstningarna och de var det sista landet i Europa som införde kvinnlig rösträtt för några år sedan. Bara det förskräcker ju. Min uppfattning är att jag som förtroendevald ska föra de liberala ideérna vidare. Skulle jag bara effektuera vad en folkomröstning visar så kan vi som i Schweiz avskaffa en politisk ledning för kommunen. Det tycker inte jag.

Politisk opinionsbildning är viktigt. Spela då inte på människors rädsla och okunnighet och folkomrösta om flyktingmottagning. Det är ju intressant att se att Sverigedemokraterna anser att vår flyktingmottagning är generös. Med tanke på att Sverige fällts flera gånger av FN:s tortyrkommission och det på grund av just den icke generösa flyktingpolitiken. Jag personligen skäms för att vi har en så ogenerös flyktingmottagning i landet.

Att folkomrösta om att bygga i centrum... Åter faller mina tankar på Nazisterna.

I Albert Speers memoarer kan man läsa om att ett av skälen till att han gick med i partiet var just hur de värnade om livet på landet och förkastade stadslivet. Denna nostalgi, att det var bättre förr, tror jag inte på. Jag vet att jag var bättre förr men det är en annan historia. Jag tror på en förtätning av bebyggelsen nära pågatågsstationerna om inte annat så av energiskäl. Men jag förstår om de som bor där idag vill ha det för sig själv.

Att sänka kostnaderna för det politiska arbetet: Demokrati är dyrt. Men alternativen förskräcker i alla fall för ett liberalt parti. Det är viktigt att det finns pengar för att kunna föra ut de politiska budskapen. I alla fall om man vill göra det på ett seriöst sätt. Men som tidningen Fokus avslöjade det finns andra sätt. Nazisten Lars Erik Aldin sponsrade Sverigedemokraterna med över 2 miljoner fram till den senaste kända transaktionen 2006.

Sådana lösningar är ingenting för ett demokratiskt parti!

Därför yrkar jag, en invandrad 08:a, avslag på Sverigedemokraternas förslag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar