onsdag 17 september 2008

Finns Allians för Eslöv?

För tillfället nej. Om det till valet 2010 kommer att finnas ett Allians för Eslöv beror på Moderaterna.
Under den senaste tiden har jag fått många frågor vad som hände med Alliansen. Det som hände var att det moderata kommunalrådet Mikael Kourtzman inte gjorde sitt jobb i budgetarbetet inför budget 2009. Vi var inte inte heller nöjda med hans jobb i Budget 2008 – vilket vi tog upp med honom och moderaterna så tidigt som hösten 2007. Men tyvärr såg vi ingen förbättring.
Inför Budget 2009 gjorde Alliansgrupperna ute i nämnderna sin del av jobbet och tog fram ett underlag till kommunalrådet som sedan skulle sammanställa ett förslag som skulle ligga till grund för en diskussion på gruppledarnivå. Tyvärr, fungerade inte detta. Främst pga att Kommunalrådet inte kom fram med underlaget i tid så det kunde förhandlas mellan partierna.
Detta gjorde att vi inte kunde lägga ett gemensamt budgetförslag i KS och därmed förhindrades Allianspartierna att lägga annat än ändringsförslag i Kommunfullmäktige. När vi så fick det oförhandlade förslaget på bordet i KF var måttet rågat för oss i fp, c och kd.
Vårt krav på moderaterna efter KF är att Mikael Kourtzman skall avgå som kommunalråd eftersom vi saknar förtroende för honom. Vi vill att moderaterna tillsätter ett nytt kommunalråd, annars lämnar vi alliansen. Efter sommaren upprepade vi kraven och meddelade moderaterna skriftligen att vi lämnar Alliansen. Vill moderaterna ha kvar Allianssamarbetet så måste dom byta ut kommunalrådet Mikael Kourtzman - omedelebart.
Här står vi nu. Vi väntar på Moderaterna. Så till dess att moderaterna har bytt kommunalråd finns inte Allians för Eslöv. Just nu finns inget allianssamarbete i Eslöv.
Samarbetet mellan folkpartiet, centern och kristdemokraterna fortsätter dock. Vi är angelägna om att få en nystart, snarast, för Allians för Eslöv. Vi ser det som den enda möjligheten att få till ett majoritetskifte i Eslöv i valet 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar