torsdag 29 juli 2010

Boktips, eller inte

Har inte själv läst boken, men jag ska ärligt säga att jag blir sugen efter jag har läst recensionen av Mona Sahlins bok Möjligheternas Land. Låter som en thriller för oss politiskt intresserade.

måndag 26 juli 2010

Tryggheten i Eslöv måste återställas

I lördags kväll vid halv tio tittade jag ut genom fönstret hemma i Slogstorp i riktning vindmöllorna vid Kristinetorp och Hurva/Skarhult. Det var inte bara solnedgång jag såg utan även en stor mörk rökpelare vid Eslöv. På Sydsvenskans och Skånskans hemsidor kunde jag konstatera att det brann i gamla magasinet vid ICA Kvantum. Åter kom tanken "Hoppas inte branden är anlagd".

Söndagmorgonens rapporter i radion och på hemsidorna lät oss förstå att branden högst troligt var anlagd. Ungdomar har under släckningsarbetet rivit polisavspärrningar och satt eld på buskage mm. Ett försök till att tända på Östra Skolan avvärjdes. Enligt radion har polisen säkrat vissa spår.

Bränderna i Eslöv har pågått under flera år. Samhällets insatser - polis, räddningstjänst, kommun och frivilliga - har varit och är intensiva. Ändå uteblir resultaten. Det är lätt att tappa sugen men det får givetvis inte ske då kommer bara de destruktiva krafterna att vinna. Samtidigt måste samhället försvara sig. Men hur?

Tryggheten i Eslöv måste återställas. Alla måste hjälpa till och ta sitt ansvar inte minst föräldrarna. Allt som inte verkar normalt måste rapporteras till polisen. De som ägnar sig åt att tända på och förstöra i vårt samhälle måste gripas och dömas.

Eslövs Brottsförebyggande råd måste få en egen budget så rådet får möjlighet att jobba långsiktigt med det förebyggande arbete. Rådet måste också arbeta mer som ett "kunskapscentrum".

SKD

Sydsvenskan

torsdag 15 juli 2010

En kvalitetsreform

I dagens SKD finns en artikel om Lagen Om Valfrihets införande i Eslövs hemtjänst. Tyvärr innehåller artikeln några misstolkningar. Det första är Thommy Fors, vårdchef på Partnergruppen som driver Håkansson äldreboende. Thommy tycks tveka om att bli godkänd leverantör och tvekar enligt SKDs reporter att lägga in ett anbud. Så är det inte - man lägger inte anbud utan man ansöker om att bli godkänd leverantör av service eller omsorg eller båda delarna.
En annan orsak till Thommys tvekan är att han är rädd för att få en hemtjänsttagare i var del av kommunen. I underlaget för Eslövs ansökningar framgår det klart att kommunen är indelad i ett antal geografiska områden. Man kan ansöka om att få jobba inom ett eller flera av de geografiska områdena. Tanken bakom denna geografiska indelning är att även mindre vård- och omsorgsföretag skall kunna ansöka om godkännande.
Det är också viktigt att påpeka att kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet måste också uppfylla de uppställda kraven. Ersättningen är lika både för privata och kommunens egen verksamhet. Konkurrrens på lika villkor.
Personligen hoppas jag att Partnergruppen ansöker om att bli godkända leverantörer i Eslövs hemtjänst. Håkanssons ligger i den absoluta Sverigetoppen för vård- och omsorgsboende och har väldigt höga omdömen i mätningarna.

Lagen om Valfrihet är en kvalitetsreform som de röd-gröna lovat att riva upp om de får makten efter den 19 september. I Eslöv har de röd-gröna konstant röstat emot införandet av LoVen i Eslöv.
Varför tycker den röd-gröna kartellen att det är fel att de äldre själv får bestämma vem som skall komma hem till dem och hjälpa dem med dusch, städning, tvätt, promenad och kanske tom få en möjlighet att dricka en kopp kaffe tillsammans med någon. Självklarheter för oss som tror på människors rätt och förmåga att själv bestämma.
De rödgröna vill avveckla Lagen om Valfrihet - vi i folkpartiet vill utveckla lagen om valfrihet.

Så din röst är viktig den 19 september. Alternativen är valfrihet för den enskilde eller att politiker och tjänstemän skall bestämma åt dig.

Lesley Holmberg
vice ordförande i Eslövs Vård- och Omsorgsnämnd.

Här kan du läsa mer om Eslövs införande av Lagen om valfrihet.

tisdag 6 juli 2010

Så blev det fred till slut

Efter måndagens extra kommunfullmäktige är de politiska striderna om en publik Arena i Eslöv äntligen över. Vinnarna är Eslövs föreningsliv som nu får en aktiv roll och möjlighet att vara med och påverka de slutliga besluten. 2012 skall den nya Norrevångsarenan, träninsgshall på Ekevalla samt en ny bowlinghall vid Karlsrobadet finnas på plats. Två tuffa år väntar idrottarna i Eslöv. Påfrestningarna på de idéellt arbetande ledarna på olika nivåer blir stora. Med den sammanhållning och laganda som nu finns i Eslöv kommer slutresultatet bli bra. Vi i Folkpartiet Eslöv kommer att ta vår del av ansvaret.

Nu fokuserar vi eslövsliberaler på skolan, äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionshinder samt på bostadsbyggandet. Grundskolan måste bli bättre (läs Daniels inlägg om Eslövs grundskolor). Inom äldreomsorgen vill vi fortsätta utveckla lagen om valfrihet så att den även kommer att gälla vård och omsorgsboenden. Vi vill inrätta kommunala traineeprogram för personer med funktionshinder. Syfte med dessa program är att hjälpa funktionshindrade personer till ett fast jobb. "Eslöv bygger för framtiden" är namnet på vårt delprogram om byggandet i kommunen.

Varför vågar inte Cecilia Lind (S) ge väljarna besked?

Läsarna av bloggen vet att jag lämnade in en interpellation om Lagen om Valfrihet inför juni KF. Kommunfullmäktige beslöt att interpellationen fick ställas. Normalt finns inlämnade interpellationer utlagda i ledamöternas mappar och besvaras på sammanträdet av den interpellerade. Den fanns inte med och inte heller något svar. Kommunfullmäktiges ordförande meddelade att KS-ordförande, Cecilia Lind (s), avser besvara interpellationen vid nästa KF som är i september efter valet. I min enfald trodde jag att interpellationen med svar skulle skickas ut till ledamöterna vid lämpligt tillfälle. Detta lämpliga tillfälle kunde varit i utskicket med kallelsen till det extra KF den 5 juli. Efter mötet frågade jag Kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Johan Andersson (s), när man avsåg att sända ut interpellationen till ledamöterna. Johan överlät till kommunsekreteraren att svara. Kommunsekreteraren meddelade att interpellationen kommer att skickas ut med handlingarna inför nästa KF samt att det inte finns någon skyldighet enligt reglementet att skicka ut interpellationen i förtid. Klara besked.

Under mina dryga 16 år i Eslövs kommunfullmäktige kan jag inte erinra mig något liknande. Givetvis är det inte förbjudet enligt reglementet att göra som man gjort tidigare att snarast informera kommunfullmäktigeledamöterna om eventuella interpellationer och frågor. Kommunsekreteraren har självklart inte själv tagit initiativet till att undanhålla interpellationen från ledamöterna. Hon handlar givetvis på order från någon överordnad. Troligen är det den politiska ledningen dvs Cecilia Lind (S) som utfärdat instruktionerna till kommunsekreteraren. Om kommunstyrelsen ordförande inte själv har tid eller kan svara på frågan är det fullt möjligt att hon överlåter uppgiften att svara på interpellationen till någon annan t. ex Vård- och Omsorgsnämndens ordförande Bernt Nilsson (S).

De två frågorna i interpellationen är: 1) Kommer Socialdemokraterna att ta bort Lagen om Valfrihet i Eslövs vård och omsorg efter en eventuell valvinst i september? 2) Hur skall Socialdemokraterna uppnå målet att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård– och omsorgsverksamhet.

Det kan väl inte vara så svårt och svara på frågorna. Fråga 1 kräver bara ett Ja eller Nej. Blir det Ja har Socialdemokraterna säkert en idé om hur de tänker göra – då är det bara och redovisa det som svar på Fråga 2. Är svaret Nej på fråga 1 faller fråga 2. Jag med flera väntar på Cecilias svar.

Morgonteet höll på att hamna i fel strupe när jag på morgonen den 5 juli läste i SKD "Höör inför fritt val inom särskilt boende" och den Socialdemokratiska vice ordföranden i Höörs socialnämnd tycker att beslutet är bra. Hon tycker inte det är dubbelmoral från Socialdemokraterna när man konsekvent säger nej till privata friskolor men samtidigt öppnar för privata alternativ inom vård och omsorg. Tillhör Socialdemokraterna i Höör och Eslöv samma parti? I Eslöv är man mot Lagen om Valfrihet i Höör är man för – det är väldigt långt mellan Eslöv och Höör.