torsdag 15 juli 2010

En kvalitetsreform

I dagens SKD finns en artikel om Lagen Om Valfrihets införande i Eslövs hemtjänst. Tyvärr innehåller artikeln några misstolkningar. Det första är Thommy Fors, vårdchef på Partnergruppen som driver Håkansson äldreboende. Thommy tycks tveka om att bli godkänd leverantör och tvekar enligt SKDs reporter att lägga in ett anbud. Så är det inte - man lägger inte anbud utan man ansöker om att bli godkänd leverantör av service eller omsorg eller båda delarna.
En annan orsak till Thommys tvekan är att han är rädd för att få en hemtjänsttagare i var del av kommunen. I underlaget för Eslövs ansökningar framgår det klart att kommunen är indelad i ett antal geografiska områden. Man kan ansöka om att få jobba inom ett eller flera av de geografiska områdena. Tanken bakom denna geografiska indelning är att även mindre vård- och omsorgsföretag skall kunna ansöka om godkännande.
Det är också viktigt att påpeka att kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet måste också uppfylla de uppställda kraven. Ersättningen är lika både för privata och kommunens egen verksamhet. Konkurrrens på lika villkor.
Personligen hoppas jag att Partnergruppen ansöker om att bli godkända leverantörer i Eslövs hemtjänst. Håkanssons ligger i den absoluta Sverigetoppen för vård- och omsorgsboende och har väldigt höga omdömen i mätningarna.

Lagen om Valfrihet är en kvalitetsreform som de röd-gröna lovat att riva upp om de får makten efter den 19 september. I Eslöv har de röd-gröna konstant röstat emot införandet av LoVen i Eslöv.
Varför tycker den röd-gröna kartellen att det är fel att de äldre själv får bestämma vem som skall komma hem till dem och hjälpa dem med dusch, städning, tvätt, promenad och kanske tom få en möjlighet att dricka en kopp kaffe tillsammans med någon. Självklarheter för oss som tror på människors rätt och förmåga att själv bestämma.
De rödgröna vill avveckla Lagen om Valfrihet - vi i folkpartiet vill utveckla lagen om valfrihet.

Så din röst är viktig den 19 september. Alternativen är valfrihet för den enskilde eller att politiker och tjänstemän skall bestämma åt dig.

Lesley Holmberg
vice ordförande i Eslövs Vård- och Omsorgsnämnd.

Här kan du läsa mer om Eslövs införande av Lagen om valfrihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar