tisdag 6 juli 2010

Så blev det fred till slut

Efter måndagens extra kommunfullmäktige är de politiska striderna om en publik Arena i Eslöv äntligen över. Vinnarna är Eslövs föreningsliv som nu får en aktiv roll och möjlighet att vara med och påverka de slutliga besluten. 2012 skall den nya Norrevångsarenan, träninsgshall på Ekevalla samt en ny bowlinghall vid Karlsrobadet finnas på plats. Två tuffa år väntar idrottarna i Eslöv. Påfrestningarna på de idéellt arbetande ledarna på olika nivåer blir stora. Med den sammanhållning och laganda som nu finns i Eslöv kommer slutresultatet bli bra. Vi i Folkpartiet Eslöv kommer att ta vår del av ansvaret.

Nu fokuserar vi eslövsliberaler på skolan, äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionshinder samt på bostadsbyggandet. Grundskolan måste bli bättre (läs Daniels inlägg om Eslövs grundskolor). Inom äldreomsorgen vill vi fortsätta utveckla lagen om valfrihet så att den även kommer att gälla vård och omsorgsboenden. Vi vill inrätta kommunala traineeprogram för personer med funktionshinder. Syfte med dessa program är att hjälpa funktionshindrade personer till ett fast jobb. "Eslöv bygger för framtiden" är namnet på vårt delprogram om byggandet i kommunen.

Varför vågar inte Cecilia Lind (S) ge väljarna besked?

Läsarna av bloggen vet att jag lämnade in en interpellation om Lagen om Valfrihet inför juni KF. Kommunfullmäktige beslöt att interpellationen fick ställas. Normalt finns inlämnade interpellationer utlagda i ledamöternas mappar och besvaras på sammanträdet av den interpellerade. Den fanns inte med och inte heller något svar. Kommunfullmäktiges ordförande meddelade att KS-ordförande, Cecilia Lind (s), avser besvara interpellationen vid nästa KF som är i september efter valet. I min enfald trodde jag att interpellationen med svar skulle skickas ut till ledamöterna vid lämpligt tillfälle. Detta lämpliga tillfälle kunde varit i utskicket med kallelsen till det extra KF den 5 juli. Efter mötet frågade jag Kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Johan Andersson (s), när man avsåg att sända ut interpellationen till ledamöterna. Johan överlät till kommunsekreteraren att svara. Kommunsekreteraren meddelade att interpellationen kommer att skickas ut med handlingarna inför nästa KF samt att det inte finns någon skyldighet enligt reglementet att skicka ut interpellationen i förtid. Klara besked.

Under mina dryga 16 år i Eslövs kommunfullmäktige kan jag inte erinra mig något liknande. Givetvis är det inte förbjudet enligt reglementet att göra som man gjort tidigare att snarast informera kommunfullmäktigeledamöterna om eventuella interpellationer och frågor. Kommunsekreteraren har självklart inte själv tagit initiativet till att undanhålla interpellationen från ledamöterna. Hon handlar givetvis på order från någon överordnad. Troligen är det den politiska ledningen dvs Cecilia Lind (S) som utfärdat instruktionerna till kommunsekreteraren. Om kommunstyrelsen ordförande inte själv har tid eller kan svara på frågan är det fullt möjligt att hon överlåter uppgiften att svara på interpellationen till någon annan t. ex Vård- och Omsorgsnämndens ordförande Bernt Nilsson (S).

De två frågorna i interpellationen är: 1) Kommer Socialdemokraterna att ta bort Lagen om Valfrihet i Eslövs vård och omsorg efter en eventuell valvinst i september? 2) Hur skall Socialdemokraterna uppnå målet att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård– och omsorgsverksamhet.

Det kan väl inte vara så svårt och svara på frågorna. Fråga 1 kräver bara ett Ja eller Nej. Blir det Ja har Socialdemokraterna säkert en idé om hur de tänker göra – då är det bara och redovisa det som svar på Fråga 2. Är svaret Nej på fråga 1 faller fråga 2. Jag med flera väntar på Cecilias svar.

Morgonteet höll på att hamna i fel strupe när jag på morgonen den 5 juli läste i SKD "Höör inför fritt val inom särskilt boende" och den Socialdemokratiska vice ordföranden i Höörs socialnämnd tycker att beslutet är bra. Hon tycker inte det är dubbelmoral från Socialdemokraterna när man konsekvent säger nej till privata friskolor men samtidigt öppnar för privata alternativ inom vård och omsorg. Tillhör Socialdemokraterna i Höör och Eslöv samma parti? I Eslöv är man mot Lagen om Valfrihet i Höör är man för – det är väldigt långt mellan Eslöv och Höör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar